Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Obwieszczenia, zawiadomienia i komunikaty Burmistrza

Znaleziono 288 wiadomości.

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2021-05-13)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KŁOBUCKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Kłobuck

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2021-04-27)

Lista osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych oraz socjalnych lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Kłobuck

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2021-03-25)

Ogłoszenie zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na rok 2021, statystycznej liczby uczniów oraz wskaźnika zwiększającego na rok 2021

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2021-03-12)

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku (ogłoszonego Zarządzeniem Nr OR.0050.018.2021 Burmistrza Kłobucka z dnia 08 lutego 2021 r.)

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2021-02-23)

Ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji uczestników/uczestniczek do Projektu: „Ergonomiczny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2021-02-23)

Ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji uczestników/uczestniczek do Projektu: „Ergonomiczny Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2021-02-23)

Ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji uczestników/uczestniczek do Projektu: „Ergonomiczny Urząd Miejski w Kłobucku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2021-02-19)

Obwieszczenie Burmistrza Kłobucka o przyjęciu dokumentów: uchwały Nr 245/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2020 r. oraz uchwały Nr 246/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2020 r.

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2021-02-11)

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku (Zarządzenie Burmistrza Kłobucka Nr OR.0050.018.2021 z dnia 08.02.2021r.)

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2021-02-08)

Burmistrz Kłobucka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku
Drukuj Liczba odwiedzin: 68521

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl