Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Opłata za odbiór odpadów komunalnych

        Uprzejmie informuję, iż Rada Miejska w Kłobucku w dniu 30 listopada 2015 r. podjęła uchwałę Nr 136/XVI/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty ( Dz. Urz. Woj. Śl. 2015.7167 z dnia 16.12.2015 r.)

Zgodnie z w/w uchwałą od 1 stycznia 2016 roku stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

 • 8 złotych miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w przypadku jeżeli odpady komunalne zbierane będą w sposób selektywny
 • 15 złotych miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów.

  Urząd Miejski w Kłobucku uprzejmie informuje, że do 15 dnia każdego miesiąca upływa termin wpłaty miesięcznej
  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  W związku z powyższym dla celów sprawniejszego poboru i rachunkowości tej opłaty zostało utworzone odrębne
  konto bankowe dla wpłat mieszkańców

  w Banku Spółdzielczym w Kłobucku
   Nr 71 8248 0002 2001 0000 0361 0009


Redakcja strony: Opłata za odbiór odpadów komunalnychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1902

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl