Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian w całym serwisie BIP - Gmina Kłobuck.

Ostatnia zmiana: 2019-08-23 11:33:54
Redaktor: Pastuszka Anna
Opis: Wgranie pliku na serwer
Data Redaktor Element Opis
2019-08-22 10:53:37 Pastuszka Anna Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Kłobucku VIII kadencji od XI.2018r.-2023r. Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2019-08-22 10:39:25 Pastuszka Anna Uchwała nr 109/XI/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr 30/IV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-08-22 10:32:55 Pastuszka Anna Uchwała nr 118/XI/2019 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-08-22 10:31:29 Pastuszka Anna Uchwała nr 117/XI/2019 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-08-22 10:30:28 Pastuszka Anna Uchwała nr 116/XI/2019 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłobuck Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-08-22 10:28:10 Pastuszka Anna Uchwała nr 115/XI/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-08-22 10:26:21 Pastuszka Anna Uchwała nr 114/XI/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kłobuck, a pozostającego w trwałym zarządzie Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku na okres 10 lat... Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-08-22 10:24:24 Pastuszka Anna Uchwała nr 113/XI/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-08-22 10:23:07 Pastuszka Anna Uchwała nr 112/XI/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2019-08-22 10:22:04 Pastuszka Anna Uchwała nr 112/XI/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
Drukuj Liczba odwiedzin: 1806321

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl