Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian w całym serwisie BIP - Gmina Kłobuck.

Ostatnia zmiana: 2019-02-18 14:08:50
Redaktor: Pastuszka Anna
Opis: Wgranie pliku na serwer
Data Redaktor Element Opis
2019-02-15 13:33:16 Miłkowski Paweł zał_nr_5_wykaz_usług Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-02-15 13:33:01 Miłkowski Paweł zał_nr_4_oświadczenie_o_przynależności_do_grupy_kapitałowej_wzór Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-02-15 13:32:49 Miłkowski Paweł zał_nr_3_oświadczenie_z_art_25a_ust_1_podstawy_wykluczenia_wzór Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-02-15 13:32:35 Miłkowski Paweł zał_nr_2_oświadczenie_z_art_25a_ust_1_warunki_udziału_wzór Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-02-15 13:32:20 Miłkowski Paweł zał_nr_1_formularz_oferty_wzór Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-02-15 13:31:49 Miłkowski Paweł SIWZ Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-02-15 13:31:20 Miłkowski Paweł Ogłoszenie o zamówieniu Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-02-15 13:30:26 Miłkowski Paweł Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn.: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (IR.271.005.2019.SN ) Ogłoszenie zamówienia
zobacz rejestr zmian zamówienia
2019-02-15 12:40:51 Pastuszka Anna tekst zarządzenia - skan Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-02-15 07:52:30 Pastuszka Anna Strona główna BIP Zmiana strony HTML
zobacz rejestr zmian strony
Drukuj Liczba odwiedzin: 1257825

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl