Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian w całym serwisie BIP - Gmina Kłobuck.

Ostatnia zmiana: 2019-04-19 11:50:01
Redaktor: Miłkowski Paweł
Opis: Wgranie pliku na serwer
Data Redaktor Element Opis
2019-04-18 12:28:32 Miłkowski Paweł zał_nr_5_wykaz_usług Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-04-18 12:28:19 Miłkowski Paweł zał_nr_4_oświadczenie_o_przynależności_do_grupy_kapitałowej_wzór Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-04-18 12:28:06 Miłkowski Paweł zał_nr_3_oświadczenie_z_art_25a_ust_1_podstawy_wykluczenia_wzór Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-04-18 12:27:52 Miłkowski Paweł zał_nr_2_oświadczenie_z_art_25a_ust_1_warunki_udziału_wzór Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-04-18 12:27:38 Miłkowski Paweł zał_nr_1_formularz_oferty_wzór Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-04-18 12:27:24 Miłkowski Paweł SIWZ Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-04-18 12:27:04 Miłkowski Paweł Ogłoszenie o zamówieniu Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-04-18 12:26:25 Miłkowski Paweł Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn.: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa sieci wodociągowej na potrzeby przyłączenia budynków mieszkalnych zlokalizowanych w miejsc. Rybno gm. Kłobuck” (IR.271.013.2019.SN) Ogłoszenie zamówienia
zobacz rejestr zmian zamówienia
2019-04-17 13:53:29 Miłkowski Paweł 8/ Odpowiedź na interpelację z dnia 01.04.2019 Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2019-04-17 13:53:20 Miłkowski Paweł 9/ Interpelacja z dnia 12.04.2019r. - Radnego A. Sękiewicza Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
Drukuj Liczba odwiedzin: 1419394

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl