Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian w całym serwisie BIP - Gmina Kłobuck.

Ostatnia zmiana: 2019-12-12 10:32:09
Redaktor: Pastuszka Anna
Opis: Wgranie pliku na serwer
Data Redaktor Element Opis
2019-12-09 14:43:51 Pastuszka Anna Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Kłobucku VIII kadencji od XI.2018r.-2023r. Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2019-12-09 14:16:05 Pastuszka Anna Uchwała Nr 154/XV/2019 w sprawie apelu o wsparcie finansowe w zakresie budowy Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-12-09 14:11:10 Pastuszka Anna Uchwała Nr 153/XV/2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kłobuck na rok szkolny 2019/2020 w celu ustalenia zwrotu kosztów rodzicom za przewóz dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-12-09 14:09:25 Pastuszka Anna Uchwała Nr 152/XV/2019 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-12-09 14:07:42 Pastuszka Anna Uchwała Nr 151/XV/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-12-09 14:06:09 Pastuszka Anna Uchwała Nr 150/XV/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-12-09 14:04:38 Pastuszka Anna Uchwała Nr 149/XV/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-12-09 14:00:55 Pastuszka Anna Uchwała Nr 148/XV/2019 w sprawie ustalenia diet oraz zasad zwrotów kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Kłobucku Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-12-09 13:58:34 Pastuszka Anna Uchwała Nr 147/XV/2019 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020 Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-12-09 13:57:17 Pastuszka Anna Uchwała Nr 146/XV/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
Drukuj Liczba odwiedzin: 2095747

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl