Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian w całym serwisie BIP - Gmina Kłobuck.

Ostatnia zmiana: 2018-12-07 11:39:06
Redaktor: Pastuszka Anna
Opis: Zmiana strony HTML
Data Redaktor Element Opis
2018-11-30 13:03:45 Pastuszka Anna Informacja o zmianie przyjęć interesantów dot. 04 grudnia 2018 roku Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2018-11-30 12:52:43 Pastuszka Anna Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - skan (dot. roku 2019) Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2018-11-30 12:41:17 Pastuszka Anna sprawozdanie z konsultacji - skan Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2018-11-29 15:15:51 Pastuszka Anna tekst zawiadomienia - skan Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2018-11-29 15:09:33 Pastuszka Anna tekst obwieszczenia - skan Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2018-11-29 15:02:57 Pastuszka Anna Brak elementu Zmiana właściwości strony
2018-11-29 15:01:00 Pastuszka Anna Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Kłobucku VIII kadencji od XI.2018r.-2023r. Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2018-11-29 14:48:09 Pastuszka Anna Ogłoszenie o zamówieniu nr 655228 Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2018-11-29 14:46:39 Pastuszka Anna Ogłoszenie o zamówieniu "Dostawa oleju napędowego grzewczego dla potrzeb Krytej Pływalni “Delfin” ul. Zamkowa 4, 42–100 Kłobuck" (Nr postępowania: OSIR.251.6.2018)

UWAGA - SIWZ i załączniki dostępne są na stronie www.osirklobuck.pl w zakładce "Przetargi"
Aktualizacja zamówienia
zobacz rejestr zmian zamówienia
2018-11-29 14:45:29 Pastuszka Anna Ogłoszenie o zamówieniu "Dostawa oleju napędowego grzewczego dla potrzeb Krytej Pływalni “Delfin” ul. Zamkowa 4, 42–100 Kłobuck" (Nr postępowania: OSIR.251.6.2018)

UWAGA - SIWZ i załączniki dostępne są na stronie www.osirklobuck.pl w zakładce "Przetargi"
Aktualizacja zamówienia
zobacz rejestr zmian zamówienia
Drukuj Liczba odwiedzin: 1094521

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl