Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian w całym serwisie BIP - Gmina Kłobuck.

Ostatnia zmiana: 2020-07-14 14:40:52
Redaktor: Nabiałczyk Grzegorz
Opis: Zmiana pliku
Data Redaktor Element Opis
2020-07-09 14:15:25 Nabiałczyk Grzegorz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz1 Doposażenie placu Brody Malina.pdf Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2020-07-09 14:13:19 Nabiałczyk Grzegorz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz1 Doposażenie placu Brody Malina.pdf Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2020-07-09 12:16:45 Nabiałczyk Grzegorz Ranking ofert cz 1 cz 2.pdf Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2020-07-09 12:13:53 Nabiałczyk Grzegorz Projekt protokołu Nr 16/2020 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej przy Radzie Miejskiej w Kłobucku odbytego w dniu 30.06.2020r. Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2020-07-08 18:53:55 Nabiałczyk Grzegorz Projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śl. na lata 2014-2020 w ramach projektu pn.: "Wymiana źródeł ciepła w ind. gosp. domowych" Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2020-07-08 18:45:43 Nabiałczyk Grzegorz Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Borowianka i Kopiec Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2020-07-08 18:43:38 Nabiałczyk Grzegorz Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Kamyk Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2020-07-08 18:37:06 Nabiałczyk Grzegorz Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck, przekazanych w nieodpłatne użytkowanie MOK w Kłobucku , na rzecz dotychczasowych najemców Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2020-07-08 18:23:53 Nabiałczyk Grzegorz Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck, a pozostających w trwałym zarządzie OSiR w Kłobucku na 3 lata, na rzecz dotychczasowych dzierżawców Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2020-07-08 18:10:18 Nabiałczyk Grzegorz Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych dzierżawców Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
Drukuj Liczba odwiedzin: 2303613

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl