Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian w całym serwisie BIP - Gmina Kłobuck.

Ostatnia zmiana: 2021-04-16 07:46:05
Redaktor: Pastuszka Anna
Opis: Wgranie pliku na serwer
Data Redaktor Element Opis
2021-04-08 12:06:18 Pastuszka Anna Uchwała Nr 284/XXIX/2021 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk a rok 2021 na terenie Gminy Kłobuck - ogłoszona w Dz.U. Woj. Śląskiego - pdf Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2021-04-08 12:05:30 Pastuszka Anna Uchwała Nr 283/XXIX/2021 w sprawie mpzp dla terenów położonych w Kłobucku w obrębach Kłobuck, Przybyłów i Osoki Pustkowie - ogłoszona w Dz.U. Woj. Śląskiego - pdf Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2021-04-08 12:04:43 Pastuszka Anna Uchwała Nr 281/XXIX/2021 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck w 2021 roku" - ogłoszona w Dz.U. Woj. Śląskiego - pdf Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2021-04-08 12:03:59 Pastuszka Anna Uchwała Nr 280/XXIX/2021 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłobuck - ogłoszona w Dz.U. Woj. Śląskiego - pdf Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2021-04-08 12:03:05 Pastuszka Anna Uchwała Nr 279/XXIX/2021 w sprawie zwolnienia oraz zwrotu opłaty pobranej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021 - ogłoszona w Dz.U. Woj. Śląskiego - pdf Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2021-04-08 11:59:38 Pastuszka Anna Zbiór aktów prawa miejscowego VIII kadencja Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2021-04-08 11:59:11 Pastuszka Anna Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Kłobucku VIII kadencji od XI.2018r.-2023r. Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2021-04-07 14:50:39 Pastuszka Anna tekst zarządzenia - pdf Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2021-04-07 12:36:46 Pastuszka Anna Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie niebędących obiektami hotelarskimi oraz pół biwakowych na terenie Gminy Kłobuck Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2021-04-07 12:33:51 Pastuszka Anna Zgłoszenie_wojewoda.pdf Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
Drukuj Liczba odwiedzin: 2697230

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl