Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian w całym serwisie BIP - Gmina Kłobuck.

Ostatnia zmiana: 2020-07-14 14:40:52
Redaktor: Nabiałczyk Grzegorz
Opis: Zmiana pliku
Data Redaktor Element Opis
2020-07-08 18:06:25 Nabiałczyk Grzegorz Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Libidzy Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2020-07-08 18:03:46 Nabiałczyk Grzegorz Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Łobodnie Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2020-07-08 18:00:52 Nabiałczyk Grzegorz Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kłobucka Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2020-07-08 17:57:52 Nabiałczyk Grzegorz Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kłobuck w 2020 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki i kredytów Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2020-07-08 17:52:44 Nabiałczyk Grzegorz Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 158/XVI/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028 Gminy Kłobuck Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2020-07-08 17:48:56 Nabiałczyk Grzegorz Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 159/XVI/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2020 Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2020-07-08 17:42:49 Nabiałczyk Grzegorz Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2020 Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2020-07-08 17:38:46 Nabiałczyk Grzegorz Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłobucka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2020-07-08 17:34:46 Nabiałczyk Grzegorz Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019 Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2020-07-08 17:29:52 Nabiałczyk Grzegorz Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłobucka wotum zaufania Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
Drukuj Liczba odwiedzin: 2303653

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl