Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian w całym serwisie BIP - Gmina Kłobuck.

Ostatnia zmiana: 2021-04-20 14:38:28
Redaktor: Pastuszka Anna
Opis: Zmiana pliku
Data Redaktor Element Opis
2016-01-11 12:45:02 Pastuszka Anna druk wniosku o umieszczenie w wykazie kąpielisk na terenie Gminy Kłobuck Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2016-01-11 12:44:11 Pastuszka Anna druk wniosku o umieszczenie w wykazie kąpielisk na terenie Gminy Kłobuck Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2016-01-11 12:43:29 Pastuszka Anna druk wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnień do nabycia nieruchomości rolnej celem zwiększenia powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2016-01-11 12:41:11 Pastuszka Anna druk wniosku zgłoszenia do eksploatacji indywidualnej, przydomowej oczyszczalni ścieków Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2016-01-11 12:38:11 Pastuszka Anna druk informacji o wyrobach zawierających azbest Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2016-01-11 12:37:59 Pastuszka Anna druk oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2016-01-11 12:36:29 Pastuszka Anna druk oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2016-01-11 12:35:26 Pastuszka Anna druk wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2016-01-11 12:34:07 Pastuszka Anna druk oświadczenia dla przedsiębiorcy o wykorzystaniu pomocy finansowej na usunięcie azbestu z budynków związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2016-01-11 12:31:34 Pastuszka Anna druk wniosku o dofinansowanie wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
Drukuj Liczba odwiedzin: 2699992

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl