Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Opłata z tytułu odbioru odpadów komunalnych

   
       Uprzejmie informuję, iż Rada Miejska w Kłobucku w dniu 30 listopada 2015 r. podjęła uchwałę Nr 136/XVI/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty ( Dz. Urz. Woj. Śl. 2015.7167 z dnia 16.12.2015 r.)

Zgodnie z w/w uchwałą od 1 stycznia 2016 roku stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

  • 8 złotych miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w przypadku jeżeli odpady komunalne zbierane będą w sposób selektywny
  • 15 złotych miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów.

Urząd Miejski w Kłobucku uprzejmie informuje, że do 15 dnia każdego miesiąca upływa termin wpłaty miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym dla celów sprawniejszego poboru i rachunkowości tej opłaty zostało utworzone odrębne konto bankowe dla wpłat mieszkańców

w Banku Spółdzielczym w Kłobucku
 Nr 71 8248 0002 2001 0000 0361 0009

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [ 1 ]
Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
16-09-07 10:12
Pastuszka Anna
60.5KB

Redakcja strony: Opłata z tytułu odbioru odpadów komunalnychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1028

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl