Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Opłata z tytułu odbioru odpadów komunalnych

           Uprzejmie informuję, iż Rada Miejska w Kłobucku w dniu 5 czerwca 2019 r. podjęła uchwałę Nr 96/IX/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r. poz. 4398).

Zgodnie z w/w uchwałą od 1 lipca 2019 roku stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

- 13,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w przypadku jeżeli odpady komunalne zbierane będą w sposób selektywny
- 27,00 zł miesięcznie
od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów.


Urząd Miejski w Kłobucku uprzejmie informuje, że do 15 dnia każdego miesiąca upływa termin wpłaty miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym dla celów sprawniejszego poboru i rachunkowości tej opłaty zostało utworzone odrębne konto bankowe dla wpłat mieszkańców

w Banku Spółdzielczym w Kłobucku
 Nr 71 8248 0002 2001 0000 0361 0009

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [ 1 ]
Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 301
16-09-07 10:12
Pastuszka Anna
60.5KB

Redakcja strony: Opłata z tytułu odbioru odpadów komunalnychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1681

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl