Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Posiedzenia Komisji

Termin posiedzenia komisji (2017-11-28)

Kłobuck, dnia   27.11.2017r. 

RM. 0012.1. 011. 2017                                               

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

            Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 07 grudnia 2017r. (czwartek) godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy  ul. 11 Listopada 6.

Proponowany  porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr 9/2017 z  dnia  21.11.2017r. 
  /projekt protokołu został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Kłobuck  w BIP bip.gminaklobuck.pl / >Rada  Miejska,>Komisje  Rady, >Komisja   Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska, >Projekty protokołów z komisji, > projekt protokołu Nr 9/2017 z dnia  21.11.2017r. 
 3. Ostateczna opinia komisji w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Kłobuck na rok 2018.
 4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Janusz Soluch

Na  podstawie  art.25, ust 3 ustawy    
 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
Gminnym ( Dz.U. z   2017r..,poz 1875.)
-  proszę  o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu  zakładu  pracy celem
uzyskania zwolnienia z pracy.

Redakcja aktualności (ID: 3754)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 10306

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl