Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Posiedzenia Komisji

Termin posiedzenia komisji (2018-09-05)

Kłobuck, dnia  05.09.2018r.

RM. 0012.1. 007. 2018

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

            Uprzejmie  zawiadamiam, że w dniu 11 września  2018r. (wtorek)  godz. 9:30 odbędzie  się  posiedzenie  Komisji  Budżetu,  Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska  w  Sali  Sesyjnej Urzędu  Miejskiego  w  Kłobucku przy  ul. 11 Listopada 6.

Proponowany  porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie  posiedzenia,  zmiany  w porządku  obrad.
 2. Przyjęcie  protokołu  Nr  6/2018  z  dnia  17.07.2018r.
  /projekt   protokołu   został    umieszczony   na   stronie   internetowej  Urzędu   Miejskiego Kłobuck  w BIP bip.gminaklobuck.pl  
 3. Wypracowanie   opinii  do projektu   uchwały  w  sprawie   zmiany Uchwały Nr 417/XL/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatu Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck.
 4. Wypracowanie   opinii  do projektu  uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 418/XL/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck.
 5. Wypracowanie   opinii  do projektu  uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck – dot. dotacji w wysokości 145.600 zł.
 6. Wypracowanie   opinii  do projektu  uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiem przez Gminę Kłobuck – dot. dotacji  w  wysokości 2.000 zł. 
 7. Wypracowanie   opinii  do projektu  uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na  2018 rok.
 8. Wypracowanie   opinii  do projektu   uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 387/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z  dnia 28 grudnia 2017 roku  w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026 Gminy Kłobuck.  
 9. Wypracowanie   opinii  do projektu  uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach  do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.  
 10. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Janusz Soluch

                                                                                        
Na  podstawie  art.25, ust 1  ustawy    
 z  dnia  8 marca 1990 roku  o  samorządzie 
Gminnym ( Dz.U. z  2018r.., poz 994  z późn.zm.)
-  proszę  o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu   zakładu   pracy  celem
uzyskania  zwolnienia  z  pracy.

Redakcja aktualności (ID: 4166)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 10303

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl