Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Posiedzenia Komisji

Termin posiedzenia komisji (2017-10-26)

Kłobuck, dnia   26.10.2017r. 

RM. 0012.1. 009. 2017

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

          Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 października 2017r. (poniedziałek) godz. 8:40 odbędzie się posiedzenie Komisji  Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki w  Sali Gimnastycznej Gimnazjum im. Jana Pawła II  w  Kłobucku ul.  Bohaterów Bitwy pod Mokrą 4.Proponowany  porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
  2. Przyjęcie  uzasadnienia  do  projektu  uchwały  dot.  skargi  ozn. Nr  RM.1511.06.2017
  3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Tomasz Kasprzyk


Na  podstawie  art. 25,  ust 3 ustawy    
 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
Gminnym ( Dz.U. z   2017r. , poz 1875.)
-  proszę  o okazanie  niniejszego  zawiadomienia
Kierownictwu  zakładu  pracy  celem
uzyskania zwolnienia z pracy.                                                                                                                               

Redakcja aktualności (ID: 3699)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 17528

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl