Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Posiedzenia Komisji

Termin posiedzenia Komisji (2015-01-08)


                                                                          Kłobuck, dnia 08.01.2015r.
RM.0012.5.002.2015
                                  Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E              Uprzejmie  zawiadamiam, że  w  dniu  14 stycznia   2015r. /środa/
              o  godz.  12:00  odbędzie  się  posiedzenie  Komisji  Rewizyjnej
                    w  sali  Sesyjnej  Urzędzu  Miejskiego  w  Kłobucku
                                           przy  ul. 11 Listopada 6


Proponowany porządek :
1. Zatwierdzenie  protokołu Nr 1 z  dnia  22.12.2014r.
2. Zatwierdzenie planu pracy Komisji na I półrocze 2015r.
3. Szkolenie  w  zakresie dostępu  radnych  do  informacji  publicznej, zasady
   udostępniania  i  odmowy  udostępniania  informacji .
4. Sprawy  różne.


                                                              
Przewodniczący Komisji

                                                                       Adam Nowak

 
Na  podstawie art.25, ust 3  ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
Gminnym (Dz.U. z  2013r.  poz  594 z  późn. zm.)
- proszę  o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu zakładu  pracy  celem
uzyskania  zwolnienia  z  pracy.

Redakcja aktualności (ID: 51)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 26561

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl