Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Posiedzenia Komisji

Termin posiedzenia Komisji (2014-12-16)

                                                     Kłobuck, dnia 16.12.2014r.
 
RM.0012.5.001.2014                                                                        


                                  Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E      Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 grudnia 2014r. /poniedziałek/
              o  godz.  8:00  odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej
                    w sal Sesyjnej Urzędzu  Miejskiego w Kłobucku
                                       przy ul. 11 Listopada 6


Proponowany porządek :
1. Sprawy organizacyjne Komisji Rewizyjnej.
2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
3. Opracowanie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2015 r.
4. Sprawy różne.                                                                             Przewodniczący Komisji

                                                                       Adam Nowak

 
Na  podstawie art.25, ust 3  ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
Gminnym (Dz.U. z  2013r.  poz  594 z  późn. zm.)
- proszę  o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu zakładu  pracy  celem
uzyskania  zwolnienia  z  pracy.

Redakcja aktualności (ID: 53)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 26563

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl