Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Posiedzenia Komisji

Termin posiedzenia komisji (2017-10-26)

Kłobuck, dnia 26.10.2017r.

RM.0012.4.014.2017

Z A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E


           Uprzejmie  zawiadamiam, że w dniu 30 października 2017r /poniedziałek/ o godz. 8:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w  Sali Gimnastycznej Gimnazjum  im. Jana Pawła II w Kłobucku przy ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 4

Proponowany porządek:

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
 2. Przyjęcie protokołu Nr 13/2017 z dnia 24.10.2017r.
 3. Zapoznanie Komisji  Rewizyjnej z korektą uzasadnienia dot. skargi z dnia 01 września 2017 r. 
 4. Przyjęcie  uzasadnienia  przez  Komisję  Rewizyjną  (głosowanie).
 5. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji Adam Nowak

Na  podstawie  art.25, ust 3 ustawy    
 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
Gminnym ( Dz.U. z  2017r., poz 1875.)
-  proszę  o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu  zakładu  pracy celem
uzyskania zwolnienia z pracy.

Redakcja aktualności (ID: 3701)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 25987

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl