Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Posiedzenia Komisji

Termin posiedzenia komisji (2017-11-17)

Kłobuck, dnia 17.11.2017r.

RM.0012.4.015.2017

Z A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E


           Uprzejmie  zawiadamiam, że w dniu   21  listopada 2017r  /wtorek /  o  godz. 13:30   odbędzie  się  posiedzenie Komisji  Rewizyjnej w  Sali  Nr 20  w  budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. Zamkowej 12

Proponowany porządek:

 1. Otwarcie  posiedzenia  Komisji.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad Komisji.
 3. Zatwierdzenie   protokołu  Nr  14/2017  z  dnia  30.10.2017r.
 4. Zapoznanie  Komisji  Rewizyjnej  w  wynikami  kontroli  "Przebudowy  drogi  gminnej  Nr 47013OS  ul.Olszowiec " przez  Przewodniczącego  Zespołu kontrolnego A.Tokarza  zgodnie  z  planem pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze  2017r.
 5. Zatwierdzenie  protokołu  kontroli  i  wniosków  pokontrolnych.
 6. Sprawy  różne.
 7.  Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji Adam Nowak

Na  podstawie  art.25, ust 3 ustawy    
 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie                                                                                            
Gminnym ( Dz.U. z  2017r., poz 1875.)
-  proszę  o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu  zakładu  pracy celem
uzyskania zwolnienia z pracy.

Redakcja aktualności (ID: 3733)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 26000

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl