Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Posiedzenia Komisji

Termin posiedzenia komisji (2017-12-06)

Kłobuck, dnia 06.12.2017r.

RM.0012.4.016.2017

Z A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 12 grudnia 2017r /wtorek / o godz. 14:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul.  11 Listopada 6

Proponowany porządek:

 1. Otwarcie posiedzenia  Komisji.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad Komisji.
 3. Zatwierdzenie protokołu Nr 15/2017 z dnia 21.11.2017r.
 4. Zapoznanie Komisji Rewizyjnej w wynikami kontroli "Przebudowy drogi gminnej Nr 47013OS ul.Olszowiec" przez Przewodniczącego Zespołu kontrolnego A.Tokarza zgodnie  z planem pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze  2017r.
 5. Zatwierdzenie protokołu kontroli i wniosków pokontrolnych przez Komisję Rewizyjną.
 6. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2018 roku.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji Adam Nowak


Na  podstawie  art.25, ust 3 ustawy    
 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie                                                                                            
Gminnym ( Dz.U. z  2017r., poz 1875.)
-  proszę  o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu  zakładu  pracy celem
uzyskania zwolnienia z pracy.

Redakcja aktualności (ID: 3761)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 25989

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl