Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Posiedzenia Komisji

Termin posiedzenia komisji (2015-09-17)

                                       Kłobuck, dnia  17.09.2015r.

RM.0012.5.013.2015


                                                                                 

                                   Z A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E


                        Uprzejmie  zawiadamiam, że w dniu   29.09.2015r.  /wtorek/
                       o  godz. 8:00  odbędzie się  posiedzenie Komisji Rewizyjnej 
                                w  Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku
                                             przy ul. 11 Listopada 6


Proponowany porządek:

  1. Zatwierdzenie protokołu Nr 11/2015  z  dwóch posiedzeń   z  dnia   30.07.2015r.  oraz z dnia 05.08.2015r.
  2. Zapoznanie się z  materiałami przygotowanymi przez ZEAOS  dot. kontroli jednostek oświatowych szkół i przedszkoli.
  3. Powołanie zespołu kontrolnego  do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykonania inwestycji – Kanalizacja sanitarna Kamyk – Biała.
  4. Sprawy różne.

 


 

                                                                 Przewodniczący Komisji

                                                                      Adam Nowak
Na  podstawie  art.25, ust 3 ustawy   
 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie          
Gminnym ( Dz.U. z 2013r.. poz 594   z późn. zm.)
-  proszę  o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu  zakładu  pracy celem
uzyskania zwolnienia z pracy.

Redakcja aktualności (ID: 39)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 26567

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl