Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Posiedzenia Komisji

Termin posiedzenia komisji (2018-04-10)

Kłobuck, dnia 10.04.2018r.

RM.0012.4.003.2018

Z A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

Uprzejmie  zawiadamiam, że w dniu  17 kwietnia  2018r. /wtorek / o  godz. 12:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul.  11 Listopada 6


Proponowany porządek  posiedzenia:

 1. Otwarcie  posiedzenia  Komisji.
 2. Zatwierdzenie  porządku  obrad  Komisji.
 3. Zatwierdzenie   protokołu  Nr  1/2018  z  dnia  30.01.2018r.
 4. Ustalenie  wykazu  zagadnień  i  materiałów   do  oceny  budżetu  za  rok  2017, zgodnie  z  planem  pracy    Komisji  Rewizyjnej  na  I  półrocze  2018 roku  (absolutorium). 
 5. Zajęcie  stanowiska  przez  Komisję  Rewizyjną  w/s  opinii  prawnej    dotyczącej  "zgodności   prawnej  kontroli  prowadzonych  przez  Komisję  Rewizyjną  w  2017 roku".
 6. Sprawy  różne.
 7. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji Adam Nowak

Na  podstawie   art.25,  ust 3 ustawy    
 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( Dz.U. z  2017r., poz 1875 z późn.zm.)
-  proszę  o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu  zakładu  pracy   celem
uzyskania  zwolnienia  z   pracy.

 
Redakcja aktualności (ID: 3943)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 25992

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl