Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Posiedzenia Komisji

Termin posiedzenia komisji (2018-04-18)

Kłobuck, dnia 18.04.2018r.

RM.0012.4.004.2018

 Z A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E


                   Uprzejmie  zawiadamiam, że w dniu  24 kwietnia  2018r. /wtorek /  o  godz. 8:00   odbędzie  się  posiedzenie Komisji  Rewizyjnej w Sali   Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul.  11 Listopada 6


Proponowany porządek  posiedzenia:

1.  Otwarcie  posiedzenia  Komisji.
2.  Zatwierdzenie  porządku  obrad  Komisji.
3.  Zatwierdzenie   protokołu  Nr  2/2018  z  dnia  17.04.2018r.
4.   Uzupełnienie  i zatwierdzenie wykazu materiałów  do  oceny  budżetu  za  2017 rok
      (absolutorium).
5.  Sprawy  różne.
6.  Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji Adam Nowak


Na  podstawie   art.25,  ust 3 ustawy    
 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie                                                                                            
gminnym ( Dz.U. z  2017r., poz 1875 z późn.zm.)
-  proszę  o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu  zakładu  pracy   celem
uzyskania  zwolnienia  z   pracy.

Redakcja aktualności (ID: 3978)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 25997

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl