Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Posiedzenia Komisji

Termin posiedzenia komisji (2015-07-30)


                                                                            Kłobuck, dnia  30.07.2015r.

RM.0012.5.012.2015
                                                                             


                                       Z A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E


                         Uprzejmie  zawiadamiam, że w dniu   05.08.2015r.  /środa/
                         o  godz. 8:00  odbędzie się  posiedzenie Komisji Rewizyjnej 
                                w  Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku
                                              przy ul. 11 Listopada 6


Proponowany porządek:

  1. Rozpatrzenie skargi mieszkańca  na Dyrektora Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku 
    (wypracowanie projektu uchwały wraz  z  uzasadnieniem).
  2. Sprawy różne.                                                                              Przewodniczący Komisji

                                                                      Adam Nowak


Na  podstawie  art.25, ust 3 ustawy   
 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie          
Gminnym ( Dz.U. z 2013r.. poz 594   z późn. zm.)
-  proszę  o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu  zakładu  pracy celem
uzyskania zwolnienia z pracy.

Redakcja aktualności (ID: 40)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 26564

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl