Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Posiedzenia Komisji

Termin posiedzenia komisji (2018-05-09)

Kłobuck, dnia 09.05.2018r.

RM.0012.4.005.2018                                                                             

Z A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

                   Uprzejmie  zawiadamiam, że w dniu  17  maja  2018r. /czwartek / o  godz. 14:00   odbędzie  się  posiedzenie Komisji  Rewizyjnej  w   Sali   Sesyjnej    Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul.  11 Listopada 6


Proponowany porządek  posiedzenia:

 1. Otwarcie  posiedzenia  Komisji.
 2. Zatwierdzenie  porządku  obrad  Komisji.
 3. Zatwierdzenie   protokołu  Nr  3/2018  z  dnia  24.04.2018r.
 4. Podział materiałów przygotowanych do procedowania w/s  absolutorium  za  2017 rok  członkom  Komisji  zgodnie  z  wykazem  i   zapisem  pkt 4  protokołu  Nr 3/2018   z   dnia 24.04.2018r.
 5. Omówienie  procedury  absolutoryjnej.  
 6. Sprawy  różne.

Przewodniczący Komisji Adam Nowak

Na  podstawie   art.25,  ust 3 ustawy    
 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  
gminnym ( Dz.U. z  2017r., poz 1875 z późn.zm.)
-  proszę  o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu  zakładu  pracy   celem
uzyskania  zwolnienia  z   pracy.

Redakcja aktualności (ID: 4006)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 25993

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl