Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Posiedzenia Komisji

Termin posiedzenia komisji (2018-06-18)

Kłobuck, dnia  18.06.2018r.

RM.0012.4.008.2018

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26 czerwca 2018r. /wtorek / o godz. 8:15 odbędzie się posiedzenie Komisji  Rewizyjnej  w Sali Slubów Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6


Proponowany porządek  posiedzenia:


 1. Otwarcie  posiedzenia  Komisji.
 2. Zatwierdzenie  porządku  obrad  Komisji  Rewizyjnej.
 3. Zatwierdzenie   protokołu  Nr  5/2018  z  dnia  12.06.2018r.
 4. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2018r 
 5. Sprawy różne 
 6. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej .
Przewodniczący Komisji Adam Nowak

Na  podstawie   art.25,  ust 3 ustawy    
 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie                                                                                            
gminnym ( Dz.U. z  2017r., poz 1875 z późn.zm.)
-  proszę  o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu  zakładu  pracy   celem
uzyskania  zwolnienia  z   pracy.
 

Redakcja aktualności (ID: 4066)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 25994

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl