Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Posiedzenia Komisji

Termin posiedzenia komisji (2015-07-21)


                                                                            Kłobuck, dnia  21.07.2015 r.

RM.0012.5.011.2015


                                                                              


                                    Z A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

    Uprzejmie  zawiadamiam, że
w dniu 30.07.2015r. /wtorek/ o godz. 10:00         odbędzie się  posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego              w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6


Proponowany porządek:

 1. Zatwierdzenie protokołu Nr 10/2015  z  dnia  17.06.2015r.
 2. Powołanie Zespołu Kontrolnego Komisji do kontroli wybranych jednostek oświatowych gminy zgodnie ze zmienionym terminem planu pracy na II -gie półrocze 2015r przez Radę Miejską
 3. Rozpatrzenie skargi mieszkańca na niekompetencje Dyrektora ZDiGK.
 4. Wizja lokalna na ul. Jesionowej w Kłobucku w celu sprawdzenia informacji zawartych w wyjasnieniu Dyrektora ZDiGK.
 5. Wypracowanie przez Komisję Rewizyjną opinii, czy skarge uznać za zasadną czy nie jeżeli jest zasadna zaproponować sposób jej załatwienia.
 6. Przygotowanie projektu uchwały przez Komisje Rewizyjną dot. skargi.
 7. Sprawy różne


                                                                Przewodniczący Komisji

                                                                       Adam Nowak

 


 Na  podstawie  art.25, ust 3 ustawy   
 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie   
Gminnym ( Dz.U. z 2013r.. poz 594   z późn. zm.)
-  proszę  o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu  zakładu  pracy celem
uzyskania zwolnienia z pracy.

Redakcja aktualności (ID: 41)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 26566

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl