Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Posiedzenia Komisji

Termin posiedzenia komisji (2015-06-09)

Kłobuck, dnia  09.06.2015r.

RM.0012.5.010.2015

Z A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

Uprzejmie  zawiadamiam, że w dniu   17.06.2015r.  /środa/
o  godz. 10:00  odbędzie się  posiedzenie Komisji Rewizyjnej 
w  Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku
przy ul. 11 Listopada 6

 

Proponowany porządek:
 

  1. Zatwierdzenie protokołu Nr 9/2015 z dnia  01.06.2015r.
  2. Propozycje  planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2015r.
  3. Sprawy różne.


                                                                 Przewodniczący Komisji

                                                                       Adam Nowak


Na  podstawie  art.25, ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie Gminnym ( Dz.U. z 2013r.. poz 594   z późn. zm.) -  proszę  o okazanie niniejszego zawiadomienia Kierownictwu  zakładu  pracy celem uzyskania zwolnienia z pracy

Redakcja aktualności (ID: 42)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 26571

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl