Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Posiedzenia Komisji

Termin posiedzenia komisji (2015-05-26)

 

                                                                            Kłobuck, dnia  26.05.2015r.

RM.0012.5.009.2015


                                                                              

                                       Z A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E


                  Uprzejmie  zawiadamiam, że w dniu   01.06.2015r.  /poniedziałek/
                     o  godz. 8:00  odbędzie się  posiedzenie Komisji Rewizyjnej 
                              w  Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku
                                             przy ul. 11 Listopada 6


Proponowany porządek:

1. Zatwierdzenie protokołu Nr 8/2015  z  dnia  26.05.2015r.
2. Wypracowanie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu   Gminy Kłobuck  za
    2014 r.  oraz Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kłobucka.
3. Sprawy  różne.                                                                 Przewodniczący Komisji

 

                                                                       Adam Nowak


 Na  podstawie  art.25, ust 3 ustawy   
 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie           
Gminnym ( Dz.U. z 2013r.. poz 594   z późn. zm.)
-  proszę  o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu  zakładu  pracy celem
uzyskania zwolnienia z pracy.


Redakcja aktualności (ID: 43)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 26573

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl