Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Posiedzenia Komisji

Termin posiedzenia komisji (2015-05-22)

                                                      Kłobuck, dnia  22.05.2015r.

RM.0012.5.008.2015


                                                                                 

                                       Z A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E


                  Uprzejmie  zawiadamiam, że w dniu   26.05.2015r.  /wtorek
                  o  godz. 7:30  odbędzie się  posiedzenie Komisji Rewizyjnej 
                         w  Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Kłobucku
                                        przy ul. 11 Listopada 6


Proponowany porządek:

1. Zatwierdzenie protokołu Nr 7/2015  z  dnia  15.05.2015r.
2. Wysłuchanie ustnych wyjaśnień Burmistrza, Skarbnika Gminy na zadane pytania
    członków Komisji Rewizyjnej dot. wykonania budżetu za 2014r.
3. Sporządzenie opinii Komisji  Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Kłobuck za
    2014r. i wypracowanie uchwały ws. udzielenia absolutorium.
4. Sprawy  różne.

Redakcja aktualności (ID: 44)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 26560

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl