Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Posiedzenia Komisji

Termin posiedzenia komisji (2015-05-13)

                                                                             Kłobuck, dnia  13.05.2015r.

RM.0012.5.007.2015


                                                                             


                                       Z A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E


                    Uprzejmie  zawiadamiam, że w dniu   15.05.2015r.  /piątek/
                      o  godz. 13:00  odbędzie się  posiedzenie Komisji Rewizyjnej 
                           w  Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku
                                          przy ul. 11 Listopada 6


Proponowany porządek:

1. Zatwierdzenie protokołu Nr 6/2015  z  dnia  08.05.2015r.
2. Omawianie materiałów do absolutorium za 2014 r.
3. Sprawy  różne.                                                                  Przewodniczący Komisji

                                                                       Adam Nowak


 Na  podstawie  art.25, ust 3 ustawy   
 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie         
Gminnym ( Dz.U. z 2013r.. poz 594   z późn. zm.)
-  proszę  o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu  zakładu  pracy celem
uzyskania zwolnienia z pracy.

Redakcja aktualności (ID: 45)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 26562

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl