Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Posiedzenia Komisji

Termin posiedzenia komisji (2015-04-29)

Kłobuck, dnia  29.04.2015r.


RM.0012.5.006.2015


Z A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 08.05.2015r. /piątek/ o godz. 13:00  odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6


Proponowany porządek:

  1. Zatwierdzenie protokołu Nr 5/2015  z  dnia  20.04.2015r.
  2. Zaplanowanie sposobu pracy komisji, podzielenie  pomiędzy członków komisji  zadań związanych z procedurą opiniowania budżetu.
  3. Ustalenie terminów posiedzeń  komisji
  4. Sprawy różne.

 

                                                                Przewodniczący Komisji

                                                                       Adam Nowak

 

Na  podstawie  art.25, ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie Gminnym (Dz.U. z 2013r.. poz 594   z późn. zm.) -  proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia Kierownictwu  zakładu  pracy celem uzyskania zwolnienia z pracy.

Redakcja aktualności (ID: 47)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 26565

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl