Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Posiedzenia Komisji

Termin posiedzenia komisji (2015-04-14)


                                                                            Kłobuck, dnia 14.04.2015r.


RM.0012.5.005.2015


                                                                            
                                       Z A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E


              Uprzejmie  zawiadamiam, że w dniu 20.04.2015r.  /poniedziałek/
                    
o  godz. 11:00  odbędzie się  posiedzenie Komisji Rewizyjnej 
                              w  Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku
                                            przy ul. 11 Listopada 6Proponowany porządek:

  1. Zatwierdzenie protokołu Nr 4  z  dnia  16.03.2015r.
  2. Przygotowanie wykazu materiałów niezbędnych do oceny wykonania  budżetu za 2014 rok  (Absolutorium).
  3. Ustalenie  terminu  przygotowania  materiałów.
  4. Sprawy  różne.


                                                                Przewodniczący Komisji

                                                                       Adam Nowak
 Na  podstawie  art.25, ust 3 ustawy   
 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie           
Gminnym ( Dz.U. z 2013r.. poz 594   z późn. zm.)
-  proszę  o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu  zakładu  pracy celem
uzyskania zwolnienia z pracy.

Redakcja aktualności (ID: 48)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 26570

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl