Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Posiedzenia Komisji

Termin posiedzenia komisji (2015-03-11)

                                     Kłobuck, dnia 11.03.2015r.


RM.0012.5.004.2015
                                                                               
                                       Z A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E


              Uprzejmie  zawiadamiam, że w dniu  16 marca  2015r.  /poniedziałek/
                      o  godz. 10:00  odbędzie się  posiedzenie Komisji Rewizyjnej 
                              w  Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku
                                            przy ul. 11 Listopada 6


Proponowany porządek:

1. Zatwierdzenie protokołu Nr 3 z dnia 09.02.2015r.
2. Sprawozdanie z wyników kontroli Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony
    Środowiska  i Rolnictwa.
    Przewodniczący Zespołu Kontrolnego - Aleksander Tokarz
3. Zatwierdzenie wniosków pokontrolnych przez Komisję Rewizyjną.
4. Ustalenie terminu i powołanie Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli
    zgodności z planem pracy w miesiącu kwietniu 2015r.
    Kontrola dot. działalności Burmistrza Kłobucka  w zakresie wykonywania obowiązku
    reprezentowania Gminy Kłobuck w Związku Komunalnym Gmin ds. Wodociągów  i
    Kanalizacji w Częstochowie za okres VI kadencji 2010-2014 i VII kadencji do chwili
     obecnej.
5. Sprawy różne.

 


                                                                Przewodniczący Komisji

                                                                       Adam Nowak Na  podstawie  art.25, ust 3 ustawy  
 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  
Gminnym ( Dz.U. z 2013r.. poz 594   z późn. zm.)
-  proszę  o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu  zakładu  pracy celem
uzyskania zwolnienia z pracy.

Redakcja aktualności (ID: 49)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 26572

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl