Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Posiedzenia Komisji

Termin posiedzenia komisji (2015-02-04)

Kłobuck, dnia 04.02.2015r.

RM.0012.5.003.2015


Z A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

       Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 9 lutego 2015r. /poniedziałek/ o godz. 13:30  odbędzie się  posiedzenie Komisji Rewizyjnej w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6

Proponowany porządek:
 

  1. Zatwierdzenie protokołu Nr 2  z 14 stycznia 2015r.
  2. Powołanie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia zgodnie z planem pracy na I półrocze 2015r. kontroli Wydziału Gospodarki Komunalnej , Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
  3. Ustalenie terminu rozpoczęcia kontroli.

Temat kontroli:
   - Analiza działania wydziału za lata 2013-2014 zgodnie z § 23 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego – Zarządzenie Nr 16/OR/2012 z dnia 1.VIII/2012r/ i Nr 26/OR/2014 Burmistrza Kłobucka z dnia 19.12.2014r.


     4. Sprawy różne.

                                                                Przewodniczący Komisji

                                                                       Adam Nowak


                                                                                                    
 Na  podstawie  art.25, ust 3 ustawy   
 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie                                                                                           
Gminnym ( Dz.U. z 2013r.. poz 594   z późn. zm.)
-  proszę  o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu  zakładu  pracy celem
uzyskania zwolnienia z pracy.

Redakcja aktualności (ID: 50)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 26569

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl