Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Sprawozdania

Znaleziono 47 wiadomości.

więcej: Sprawozdania (2016-04-27)

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok

więcej: Sprawozdania (2016-04-19)

Sprawozdanie z realizacji "Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2015-2017" za 2015 rok

więcej: Sprawozdania (2016-03-14)

Sprawozdanie z realizacji Programu dla rodzin wielodzietnych "Gmina Kłobuck dla rodziny - Karta Dużej Rodziny"

więcej: Sprawozdania (2016-02-23)

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2015

więcej: Sprawozdania (2016-02-11)

Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kłobuckiego za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku

więcej: Sprawozdania (2016-02-11)

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - za rok 2015

więcej: Sprawozdania (2016-01-28)

Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku za okres 01.01.2015 - 31.12.2015 roku
Drukuj Liczba odwiedzin: 29089

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl