Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia zewnętrzne 2016


Znaleziono 275 wiadomości.

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2016-12-13)

Zarządzenie Nr Ośw.0050.252.2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Ośw.0050.75.2016 Burmistrza Kłobucka z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia planowanych jednostkowych miesięcznych stawek dotacji na 2016 rok dla szkół publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż j.s.t. z późn. zm.

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2016-12-07)

Zarządzenie Nr FK.0050.251.2016 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2016

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2016-12-07)

Zarządzenie Nr FK.0050.250.2016 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2016

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2016-12-06)

Zarządzenia Nr ZDiGK.0050.249.2016 w sprawie wyznaczenia najemcy lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Wyszyńskiego 2 w Kłobucku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2016-12-06)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.248.2016 w sprawie przedłużenia najmu lokalu mieszkalnego socjalnego nr 1 przy ul. Wodociągowej 11 w Kłobucku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2016-12-05)

Zarządzenia Nr OSiR.0050.247.2016 w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Kłobuck

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2016-12-05)

Zarządzenie Nr FK.0050.246.2016 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2016

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2016-12-05)

Zarządzenie Nr FK.0050.245.2016 w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2016

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2016-11-30)

Zarządzenie Nr FK.0050.244.2016 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2016

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2016-11-29)

Zarządzenie Nr IR.0050.243.2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Kłobuck projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2025.
Drukuj Liczba odwiedzin: 130831

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl