Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia zewnętrzne 2016


Znaleziono 275 wiadomości.

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2016-11-22)

Zarządzenie Nr Ośw.0050.232.2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Ośw.0050.75.2016 Burmistrza Kłobucka z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia planowanych jednostkowych miesięcznych stawek dotacji na 2016 rok dla szkół publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż j.s.t. z późn. zm.

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2016-11-22)

Zarządzenie Nr Ośw.0050.231.2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Ośw.0050.74.2016 Burmistrza Kłobucka z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia ponoszonych jednostkowych miesięcznych stawek dotacji na 2016 rok dla innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego z późn. zm.

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2016-11-16)

Zarządzenie Nr GPN.0050.230.2016 w sprawie zmian w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Kłobuck

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2016-11-16)

Zarządzenie Nr FK.0050.229.2016 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2016

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2016-11-16)

Zarządzenie Nr FK.0050.228.2016 w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2016

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2016-11-16)

Zarządzenie Nr FK.0050.227.2016 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2016

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2016-11-10)

Zarządzenie Nr IR.0050.226.2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Kłobuck projektu Strategii Rozwoju Gminy Kłobuck na lata 2016-2026

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2016-11-10)

Zarządzenie Nr GPN.0050.225.2016 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz ogłoszenia wykazu sprzedawanych, wynajmowanych lub wydzierżawianych nieruchomości

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2016-11-10)

Zarządzenie Nr FK.0050.224.2016 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2016

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2016-11-09)

Zarządzenie Nr FK.0050.223.2016 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024
Drukuj Liczba odwiedzin: 59093

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl