Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej [ 38 ]
Uchwała Nr 4200/VI/71/2024 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dnia15.04.2024r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Kłobucka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego - pdf Uchwała Nr 4200/VI/71/2024 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dnia15.04.2024r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Kłobucka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
24-04-16 14:02
Pastuszka Anna
93.86KB
Uchwała Nr 4200/VI/40/2024 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dnia 22.01.2024r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2024 rok Gminy Kłobuck - pdf Uchwała Nr 4200/VI/40/2024 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dnia 22.01.2024r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2024 rok Gminy Kłobuck - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
24-04-18 08:44
Pastuszka Anna
90.59KB
Uchwała Nr 4200/VI/39/2024 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dnia 22.01.2024r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kłobuck wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań - pdf Uchwała Nr 4200/VI/39/2024 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dnia 22.01.2024r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kłobuck wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
24-04-18 08:43
Pastuszka Anna
93.84KB
Uchwała Nr 4200/VI/181/2023 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dnia 6.12.2023r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Kłobucka projekcie uchwały w spr. przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej...- pdf Uchwała Nr 4200/VI/181/2023 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dnia 6.12.2023r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Kłobucka projekcie uchwały w spr. przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej...- pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
24-04-18 08:41
Pastuszka Anna
95.65KB
Uchwała Nr 4200/VI/180/2023 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dnia 6.12.2023r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok Gminy Kłobuck - pdf Uchwała Nr 4200/VI/180/2023 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dnia 6.12.2023r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok Gminy Kłobuck - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
24-04-18 08:39
Pastuszka Anna
93.19KB
Uchwała Nr 4200/VI/179/2023 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach
z dnia 6.12.2023r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Kłobucka projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem - pdf Uchwała Nr 4200/VI/179/2023 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dnia 6.12.2023r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Kłobucka projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
24-04-18 08:37
Pastuszka Anna
90.93KB
Uchwała Nr 4200/VI/127/2023 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dnia 31.07.2023r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Kłobuck kredytu długoterminowego w wysokości 8 996 918,81 zł - pdf Uchwała Nr 4200/VI/127/2023 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dnia 31.07.2023r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Kłobuck kredytu długoterminowego w wysokości 8 996 918,81 zł - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
24-04-18 08:35
Pastuszka Anna
100.02KB
Uchwała Nr 4200/VI/69/2023 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach
z dnia 20.04.2023r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Kłobucka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego - pdf Uchwała Nr 4200/VI/69/2023 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dnia 20.04.2023r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Kłobucka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
24-04-18 08:34
Pastuszka Anna
94.02KB
Uchwała Nr 4200/VI/34/2023 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dnia 25.01.2023r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kłobuck wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań - pdf Uchwała Nr 4200/VI/34/2023 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dnia 25.01.2023r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kłobuck wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
24-04-18 08:23
Pastuszka Anna
92.83KB
Uchwała Nr 4200/VI/33/2023 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dnia 25.01.2023r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2023 rok Gminy Kłobuck - pdf Uchwała Nr 4200/VI/33/2023 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dnia 25.01.2023r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2023 rok Gminy Kłobuck - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
24-04-18 08:22
Pastuszka Anna
91.15KB
Uchwała Nr 4200/VI/215/2022 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dnia 12.12.2022r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Kłobucka projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 - 2033 Gminy Kłobuck - pdf Uchwała Nr 4200/VI/215/2022 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dnia 12.12.2022r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Kłobucka projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 - 2033 Gminy Kłobuck - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
24-04-18 08:18
Pastuszka Anna
96.19KB
Uchwała Nr 4200/VI/214/2022 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dnia 12.12.2022r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok Gminy Kłobuck - pdf Uchwała Nr 4200/VI/214/2022 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dnia 12.12.2022r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok Gminy Kłobuck - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
24-04-18 08:15
Pastuszka Anna
93.1KB
Uchwała Nr 4200/VI/213/2022 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dnia 12.12.2022r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Kłobucka projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem - pdf Uchwała Nr 4200/VI/213/2022 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dnia 12.12.2022r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Kłobucka projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
24-04-18 08:14
Pastuszka Anna
90.72KB
Uchwała Nr 4200/VI/137/2022 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dnia 12.09.2022r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Kłobucka informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku - pdf Uchwała Nr 4200/VI/137/2022 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dnia 12.09.2022r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Kłobucka informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
22-10-06 11:30
Pastuszka Anna
94.76KB
Opinia RIO_19.01.2022_planowana kwota długu Gminy Kłobuck.pdf Opinia RIO_19.01.2022_planowana kwota długu Gminy Kłobuck.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
22-01-20 14:32
Pastuszka Anna
598.88KB
Opinia RIO_19.01.2022_możliwość sfinansowania deficytu Gminy Kłobuck.pdf Opinia RIO_19.01.2022_możliwość sfinansowania deficytu Gminy Kłobuck.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
22-01-20 14:31
Pastuszka Anna
335.27KB
Uchwała Nr 4200/VI/222/2021 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach
z dnia 1412.2021r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Kłobucka projekcie uchwały w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2032 Gminy Kłobuck Uchwała Nr 4200/VI/222/2021 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dnia 1412.2021r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Kłobucka projekcie uchwały w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2032 Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
22-10-20 10:48
Pastuszka Anna
96.53KB
Uchwała Nr 4200/VI/220/2021 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach
z dnia 14.12.2021r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Kłobucka projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem Uchwała Nr 4200/VI/220/2021 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dnia 14.12.2021r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Kłobucka projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
22-10-20 10:50
Pastuszka Anna
92.53KB
Uchwała Nr 4200/VI/119/2021 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dnia 7 września 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Kłobucka informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku Uchwała Nr 4200/VI/119/2021 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dnia 7 września 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Kłobucka informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
21-09-08 14:42
Pastuszka Anna
96.09KB
Uchwała Nr 4200/VI/75/2021 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dnia 28.04.2021r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Kłobucka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Uchwała Nr 4200/VI/75/2021 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dnia 28.04.2021r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Kłobucka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
22-10-06 11:35
Pastuszka Anna
95.17KB
Uchwała nr 4200/VI/19/2021 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dn. 20.01.2021r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kłobuck wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań - pdf Uchwała nr 4200/VI/19/2021 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dn. 20.01.2021r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kłobuck wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
21-01-22 10:44
Pastuszka Anna
82.1KB
Uchwała Nr 4200/VI/18/2021 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dn. 20.01.2021r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2021 rok Gminy Kłobuck - pdf Uchwała Nr 4200/VI/18/2021 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dn. 20.01.2021r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2021 rok Gminy Kłobuck - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
21-01-22 10:43
Pastuszka Anna
82.07KB
Uchwała Nr 4200/VI/165/2020 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dn. 30.11.2020r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Kłobucka projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 Gminy Kłobuck Uchwała Nr 4200/VI/165/2020 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dn. 30.11.2020r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Kłobucka projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
20-12-03 07:48
Pastuszka Anna
94.71KB
Uchwała Nr 4200/VI/164/2020 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dn. 30.11.2020r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Kłobuck Uchwała Nr 4200/VI/164/2020 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dn. 30.11.2020r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
20-12-03 07:47
Pastuszka Anna
95.11KB
Uchwała Nr 4200/VI/163/2020 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach  z dn. 30.11.2020r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Kłobucka projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem Uchwała Nr 4200/VI/163/2020 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dn. 30.11.2020r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Kłobucka projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
20-12-03 07:38
Pastuszka Anna
91.19KB
Uchwała nr 4200/VI/11/2020 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kłobuck wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań - skan Uchwała nr 4200/VI/11/2020 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kłobuck wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
20-01-17 12:12
Pastuszka Anna
334.14KB
Uchwała Nr 4200/VI/172/2019 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Uchwała Nr 4200/VI/172/2019 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
19-11-28 13:40
Pastuszka Anna
339.05KB
Uchwała Nr 4200/VI/173/2019 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028 Gminy Kłobuck Uchwała Nr 4200/VI/173/2019 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028 Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
19-11-28 13:24
Pastuszka Anna
389.47KB
Uchwała Nr 4200/VI/135/2019 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019r. Uchwała Nr 4200/VI/135/2019 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
19-09-10 12:00
Pastuszka Anna
456.06KB
Uchwała Nr 4200/VI/5/2019 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2019 rok Gminy Kłobuck Uchwała Nr 4200/VI/5/2019 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2019 rok Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 291
19-01-15 13:48
Pastuszka Anna
309.83KB
Uchwała nr 4200/VI/4/2019 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kłobuck, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Uchwała nr 4200/VI/4/2019 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kłobuck, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
19-01-15 13:44
Pastuszka Anna
363.5KB
Uchwała nr 4200/VI/31/2018 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Kłobucka, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Uchwała nr 4200/VI/31/2018 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Kłobucka, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
18-01-31 10:09
Pastuszka Anna
352.75KB
Uchwała Nr 4200/VI/32/2018 z dnia 29.01.2018r. VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na 2018 rok Miasta Kłobucka Uchwała Nr 4200/VI/32/2018 z dnia 29.01.2018r. VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na 2018 rok Miasta Kłobucka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 366
18-01-31 10:07
Pastuszka Anna
336.02KB
Uchwała Nr 4200/VI/21/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na 2017 rok Gminy Kłobuck. Uchwała Nr 4200/VI/21/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na 2017 rok Gminy Kłobuck.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
17-01-23 14:06
Miłkowski Paweł
354.37KB
Uchwała Nr 4200/VI/142/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Miasta Kłobuck Uchwała Nr 4200/VI/142/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Miasta Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 200
16-12-05 12:43
Miłkowski Paweł
424.36KB
Uchwała nr 4200/VI/3/2016 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Kłobucka, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań - skan Uchwała nr 4200/VI/3/2016 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Kłobucka, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 265
16-01-21 14:22
Pastuszka Anna
332.64KB
Uchwała nr 4200/VI/193/2015 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Kłobucka projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024 - skan Uchwała nr 4200/VI/193/2015 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Kłobucka projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 377
16-01-05 08:28
Pastuszka Anna
0.92MB
Uchwała nr 4200/VI/189/2015 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Kłobucka projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi - skan Uchwała nr 4200/VI/189/2015 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Kłobucka projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 250
16-01-05 08:26
Pastuszka Anna
697.54KB

Redakcja strony: Opinie Regionalnej Izby ObrachunkowejRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2299

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl