Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
1798959
Strona główna BIP
115313
Brak strony
10915
Poprzednia wersja
7090
Wyniki wyszukiwania
3945
Mapa witryny BIP
2297
Jak korzystać z BIP
1528
Redakcja BIP
1285
Jak szukać
865
Polityka prywatności
857
Statystyka strony
614
Zastrzeżenia prawne
372
Skrypciorek
1

Dział: Urząd Miejski

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego
53539
Zarządzenia zewnętrzne 2016
51858
Zarządzenia zewnętrzne 2015
49912
Obwieszczenia, zawiadomienia i komunikaty Burmistrza
46157
Ogłoszenia w sprawie naboru
45392
Zarządzenia zewnętrzne
34343
Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
25459
Tablica ogłoszeń
23835
Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa
21582
Zarządzenia zewnętrzne
20359
Urząd Miejski
13602
Zarządzenia wewnętrzne 2015
11717
Zarządzenia wewnętrzne 2016
11383
Zarządzenia Burmistrza
11381
Zarządzenia wewnętrzne
9326
Zarzadzenia_zewnetrzne_2019
6069
Zarządzenia wewnętrzne
4413
Zarzadzenia_wewnetrzne_2019
4127
Załatwianie spraw
3981
Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
3799
Kontakt
3671
Regulamin pracy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
3425
Struktura urzędu
3305
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami
3277
Urząd Stanu Cywilnego
3250
2016
3151
Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
2967
2017
2938
Druki do pobrania
2772
Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
2743
Władze gminy
2742
Wydział Finansowy
2336
Wydział Inwestycji i Rozwoju
2316
2018
2294
Wydział Edukacji, Kadr i Spraw Administracyjnych
2257
Wydział Organizacyjny
2099
Regulamin organizacyjny
2055
2019
1951
Burmistrz
1935
Radcy Prawni
1922
Rejestr zarządzeń
1899
Statut Gminy Kłobuck
1759
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
1721
Inspektor ds. obronnych
1680
Procedury załatwiania spraw
1640
Ewidencja Działalności Gospodarczej
1519
Sekretarz
1466
Samodzielne stanowisko – Służba BHP
1415
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
1412
Druki z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - GOR
1411
Biuro Rady Miejskiej
1389
Urząd Stanu Cywilnego
1318
Skarbnik
1180
Druki z Urzędu Stanu Cywilnego - USC
1078
Druki z Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - EL
1064
Administrator_Bezpieczenstwa_Informacji
1053
Dowody osobiste
1052
Druki z Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami - GPN
1038
2015
996
Przyjęcia interesantów
966
Statut Urzędu Miejskiego w Kłobucku
936
Zamówienia publiczne i inwestycje
922
Druki z Działalności Gospodarczej
869
Kompetencje
831
Gospodarka komunalna, ochrona środowiska i rolnictwa
830
Ewidencja ludności
803
Druki z Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej - ZDiGK
752
Podatki i finanse
749
Druki z Wydziału Finansowego - FK
732
Samodzielne stanowisko ds. Rozliczenia Projektu
710
Gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami
680
Kontakt
628
Inne
595
Mieszkania
583
Druki z CEA (Oświata)
557
Zarządzanie drogami gminnymi
540
Biuletyn Informacji Publicznej
538
schemat_organizacyjny_urzedu_miejskiego
528
Druki z Wydziału Rozwoju i Inwestycji - IR
489
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
409
Inspektor Danych Osobowych
146
Dane teleadresowe
121
Dojazd
110
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Kłobucku
103
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
102
Zmiany w przyjęciach interesantów - kadencja 2014-2018 (archiwum)
82
Zmiany w przyjęciach interesantów - obecna kadencja 2018-2023
79
Wyszukiwarka
69
2019
65
2015
63
Informacje_o_zmianach_przyjec_interesantow
3
test
1

Dział: Tablica ogłoszeń

Podstrona Odwiedziny Ilość
Tablica ogłoszeń
2

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Stawki i wskaźniki
410
Rekrutacja
364
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej
352
Menu Przedmiotowe
348
Tablica ogłoszeń
1
Interpretacje_podatki
1

Dział: Podatki i opłaty lokalne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Podatki i opłaty lokalne
5012
Podatek od nieruchomości
4456
Podatek od środków transportowych
2032
Podatek rolny
1685
Minimalne stawki czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Kłobuck
1553
Opłata skarbowa
1436
Opłata targowa
1280
Opłata z tytułu odbioru odpadów komunalnych
1104
Opłata od posiadania psów
917
Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
876
Podatek leśny
866
Oplata_targowa_-_ARCHIWUM
1

Dział: Zarządzenia Burmistrza

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
900

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Strategie, programy, plany

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strategie, programy, plany
5728
Plan Odnowy Miejscowości Borowianka na lata 2016 - 2022
1529
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kłobuck
1175
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck
1018
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Gminy Kłobuck na lata 2014 - 2017
982
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2023
969
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
899
Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
897
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kłobuck
893
Plan Rozwoju Miejscowości Kamyk
858
ARCHIWUM
838
Gminny Program Opieki Nad Zabytkami na lata 2014 - 2017
800
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłobuck
771
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kłobuck na lata 2014 - 2020
770
Program na 2017 rok
755
Plan Odnowy Miejscowości Libidza na lata 2010 - 2017
747
Gminny Program o Przeciwdziałaniu Narkomanii
746
Strategia Rozwoju Gminy Kłobuck na lata 2016-2026
736
Plan Odnowy Miejscowości Kamyk na lata 2010 - 2016
717
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kłobuck na lata 2008 - 2015
716
Program dla rodzin wielodzietnych "Gmina Kłobuck dla rodziny - Karta Dużej Rodziny"
709
Gminny Program Wspierania Rodziny
698
Program dla rodzin wielodzietnych "Gmina Kłobuck dla rodziny - Karta Dużej Rodziny" (uchwała 48/VIII/2015 wraz ze zmianami)
675
Program Współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi
671
Stan Środowiska w Województwie Śląskim
653
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
635
Rok 2016
560
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Kłobuck na lata 2004 - 2013
527
Plan Odnowy Miejscowości Lgota na lata 2009 - 2015
513
Plan Odnowy Miejscowości Gruszewnia na lata 2009 - 2015
494
Plan Odnowy Miejscowości Łobodno na lata 2009 - 2015
487
Program na 2017 rok
478
Program na 2016 rok
453
Rok 2015
430
Program na 2016 rok
415
Program na 2016 rok
402
Program na 2017 rok
395
Program na 2017 rok
377
Program na lata 2018-2022
366
Rok 2017
354
Program na 2016 rok
335
Program na 2018 rok
329
Program na 2018 rok
286
Program na 2018 rok
259
Program Ochrony Środowiska Gminy Kłobuck na lata 2018 - 2021
188
Program profilaktyki próchnicy zębów w populacji dzieci 8-letnich w Gminie Kłobuck na lata 2019-2021
186
Regulamin budżetu obywatelskiego Gminy Kłobuck
181
Rok 2018
174
Założenia do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Kłobuck na lata 2018-2032
162
Gminny Program Opieki Nad Zabytkami na lata 2018 - 2022
155
Zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
146
Program na 2019 rok
127
Program na 2019 rok
116
Program na 2019 rok
89
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłobuck na lata 2014 - 2018
73
Rok 2019
73
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłobuck na lata 2019 - 2023
63
Program_dla_rodzin_wielodzietnych_Gmina_Klobuck_dla_rodziny_Karta_Duzej_Rodziny_uchwala_48_
2
Plan_Rozwoju_Lokalnego_Gminy_Klobuck_na_lata_2004_2013_archiwum
1

Dział: Studium i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Podstrona Odwiedziny Ilość
Studium i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
9264
Uchwała Nr 52/IX/2015 z dn. 29.04.2015r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck
3034
Uchwała Nr 253/XX/2004 z dn. 28.10.2004r. w sprawie mpzp dla terenu w Kłobucku w obrębach: Kłobuck, Smugi, Zagórze, Zakrzew, Niwa Skrzeszów, (...)
1622
Uchwała Nr 124/XV/2015 z dn. 17.11.2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości Łobodno - etap I
1144
Uchwała Nr 446/XLVI/2014 z dn. 30.09.2014r. w sprawie mpzp obszaru poł. w mieście Kłobuck w rejonie ulic: Częstochowskiej, Staszica i Kasztanowej
1107
Uchwała Nr 380/XXXVIII/2013 z dn. 27.12.2013r. w sprawie mpzp terenu w Kłobucku
1040
Uchwała Nr 143/XVIII/2015 z dn. 29.12.2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kamyku przy ul. Szkolnej
963
Uchwała Nr 358/XXXIX/2009 z dn. 29.12.2009r. w sprawie mpzp dla terenu poł. w Kłobucku, obręb Zagórze
930
Uchwała Nr 205/XXIV/2016 z dn. 30.08.2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Białej, obręb Biała Górna
926
Uchwała Nr 19/II/2000 z dn. 30.03.2000r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kłobuck
920
Uchwała Nr 221/XVIII/2004 z dn. 05.08.2004r. w sprawie mpzp dla terenu w Kłobucku - Śródmieście
908
Uchwała Nr 87/VII/2003 z dn. 26.06.2003r. w sprawie mpzp gminy Kłobuck obejmującego teren położony w Kłobucku przy ul. Kochanowskiego i Żytniej
892
Uchwała Nr 362/XXXIII/2005 z dn. 27.12.2005r. w sprawie mpzp fragmentu Gminy Kłobuck - sołectwa Borowianka i Kamyk
854
Uchwała Nr 341/XXXV/2013 z dn. 21.10.2013r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Łobodno przy ul. Nadrzecznej
837
Uchwała Nr 28/III/2010 z dn. 28.12.2010r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Libidza
809
Uchwała Nr 123/X/2003 z dn. 30.10.2003r. w sprawie mpzp terenu poł. w Kłobucku obręb Zagórze, obejmującego działki Nr 915/6, 1041, D-1107
771
Uchwała Nr 360/XXXVI/2013 z dn. 25.11.2013r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Kłobuck przy drodze krajowej nr 43
770
Uchwała Nr 404/XXXVII/2006 z dn. 06.06.2006r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Kłobucku, obręb Smugi między ulicami: Szkolną a Częstochowską
755
Uchwała Nr 47/VIII/1995 z dn. 05.10.1995r. w sprawie zmiany fragmentów mpozp Miasta i Gminy Kłobuck dot. wsi Kamyk, Biała Górna, Kopiec, Gruszewnia
744
Uchwała Nr 14/II/1997 z dn. 21.03.1997r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu mpzp Gminy Kłobuck dot. Białej Górnej
741
Uchwała Nr 182/XXI/2008 z dn. 04.08.2008r. w sprawie mpzp gminy Kłobuck obejmującego teren poł. w Kłobucku obręb Przybyłów, przy drodze krajowej DK 43
729
Uchwała Nr 447/XLVI/2014 z dn. 30.09.2014r. w sprawie mpzp terenu w Kłobucku pomiędzy ulicami Wieluńską i Nadrzeczną
713
Uchwała Nr 12/II/2001 z dn. 29.03.2001r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Kłobuck
692
Uchwała Nr 342/XXXV/2013 z dn. 21.10.2013r. w sprawie zmiany mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Kamyk przy ul. Szkolnej
685
Uchwała Nr 150/XII/2003 z dn. 29.12.2003r. w sprawie mpzp miasta i gminy Kłobuck dla obszaru poł. w rejonie ul. Sportowej i ul. Długosza
680
Uchwała Nr 115/IX/2003 z dn. 11.09.2003r. w sprawie mpzp gminy Kłobuck obejmujący teren poł. w Kłobucku przy ul. Kochanowskiego
679
Uchwała Nr 37/IV/1998 z dn. 27.05.1998r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
668
Uchwała Nr 5/I/2002 z dn. 28.02.2002r. w sprawie mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej w Kłobucku przy ul. Sportowej
653
Uchwała Nr 393/XXXVIII/2018 z dn. 20.02.2018r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
652
Uchwała Nr 57/V/2002 z dn. 12.09.2002r. w sprawie mpzp terenu w Kłobucku między ul. Słowackiego, Hallera i Sienkiewicza wraz z terenem (...)
650
Uchwała Nr 4/I/2002 z dn. 28.02.2002r. w sprawie mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej w Kłobucku przy ul. Długosza
645
Uchwała Nr 25/II/2002 z dn. 05.12.2002r. w sprawie mpzp terenu poł. w Kłobucku obręb Zagórze przy ul. Kochanowskiego, działka Nr 926/13
632
Uchwała Nr 6/I/2002 z dn. 28.02.2002r. w sprawie mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej w Kłobucku obręb Zagórze, dla terenu dz: Nr 101/5,101/11, (...)
628
Uchwała Nr 84/VI/2003 z dn. 29.04.2003r. w sprawie mpzp gminy Kłobuck, obręb Zagórze, przy ul. Zamkowej ( działka nr 825/2)
604
Uchwala Nr 16/II/2002 z dnia 25 kwietnia 2002 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenngo gminy Kłobuck w obrębie sołectw: Lgota, Biał
592
Uchwała Nr 340/XXXV/2013 z dn. 21.10.2013r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Łobodno przy ul. Brzeźnickiej
556
Uchwała Nr 457/XLV/2018 z dn. 18.09.2018r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu w Kłobucku obręb Zagórze
344
Uchwała Nr 412/XXXIX/2018 z dn. 26.06.2018r. w sprawie mpzp obej. obszar położony w Kłobucku w rejonie ul. Górniczej
313
Uchwała Nr 460/XLV/2018 z dn. 18.09.2018r. w sprawie mpzp terenów w Lgocie przy ul. Częstochowskiej
262
Uchwała Nr 15/III/2018 z dn. 04.12.2018r. w sprawie mpzp obej. obszar poł. w Kamyku przy ul. Spichlerzowej
204
Uchwała Nr 85/VII/2019 z dn. 07.05.2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku
113
Uchwała Nr 71/VI/2019 z dn. 26.03.2019r. w sprawie mpzp terenu w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Wojska Polskiego
109
Miejscowy_plan_zagos_przest_obszaru_polozonego_w_Gminie_Klobuck_obreb_Lgota_i_Biala_Dolna
107
Uchwała Nr 84/VII/2019 z dn. 07.05.2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku obrębie Smugi
61
Uchwała Nr 83/VII/2019 z dn. 07.05.2019r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu w miejscowościach Libidza i Gruszewnia
52
Uchwala_Nr_461_XLV_2018_w_spr_mpzp_terenu_w_Klobucku_w_rejonie_ulic_Gorniczej_i_Wojska_Polskiego
45
studium_plany
4
studium_uwarunkowan
2

Dział: Gospodarka odpadami komunalnymi

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Sprawozdania

Podstrona Odwiedziny Ilość
Sprawozdania
9617

Dział: Interpretacje podatkowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Interpretacje podatkowe
1

Dział: Rada Miejska

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rada Miejska
13610
Zawiadomienia o sesji
12305
Posiedzenia Komisji
8857
Posiedzenia Komisji
8444
Posiedzenia Komisji
8031
Posiedzenia Komisji
7323
Uchwały Rady Miejskiej
5060
Posiedzenia Komisji
4742
Uchwały
4576
Sesje
4073
Protokoły z sesji
3003
Komisje Rady
2603
Projekty uchwał
2432
Projekty protokołów z sesji
2072
Transmisje obrad Rady Miejskiej w Kłobucku
2067
Interpelacje i zapytania radnych
1747
Uchwały z XXX sesji z dnia 21.03.2017r.
1609
Rejestr uchwał
1600
Uchwały Rady
1548
Komisja Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki
1376
Sesje Rady
1376
Zawiadomienia o sesji
1346
Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska
1316
Projekty protokołów z Komisji
1235
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
1135
Skład Rady
1118
Projekty protokołów z Komisji
1089
Komisje Rady
1089
Uchwały
1076
Protokoły - inne
1070
Projekty protokołów z Komisji
1014
Komisja Rewizyjna
968
Zbiór aktów prawa miejscowego
967
Radni
944
Protokoły z Komisji
927
Kontakt z Radnymi
894
Uchwały z XXVII sesji z dnia 22.11.2016r.
879
Rozstrzygnięcia nadzorcze
876
Projekty protokołów z Komisji
869
Uchwały z XVI sesji z dnia 30.11.2015r.
857
Uchwały z XVIII sesji z dnia 29.12.2015r.
855
Protokoły z Komisji
854
Uchwały z XIX sesji z dnia 09.02.2016r.
853
Protokoły z Komisji
837
Uchwały z XXVIII sesji z dnia 28.12.2016r.
758
Komisja Statutowa ds. nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck powołana Uchwałą Nr 18/IV/2014 w dniu 11 grudnia 2014r.
747
Protokoły z Komisji
745
Stanowiska Rady Miejskiej
731
Uchwały z XXIV sesji z dnia 30.08.2016r.
709
Uchwały z XX sesji z dnia 30.03.2016r.
703
Uchwały z XV sesji z dnia 17.11.2015r.
701
Uchwały z XXXII sesji z dnia 27.06.2017r.
684
Uchwaly z XXXVI sesji z dnia 30 11 2017r
681
Uchwały z XXII sesji z dnia 21.06.2016r.
677
Projekty uchwał
671
Archiwum - VII kadencja 2014-2018
667
Uchwały z XVII sesji z dnia 08.12.2015r.
662
Projekty uchwał na XIX sesje (09.02.2016r.)
658
Projekty uchwał na XXVII sesje (22.11.2016r.)
657
Uchwały z XXIX sesji z dnia 07.02.2017r.
647
Uchwały z XXXIV sesji z dnia 26.09.2017r.
647
Projekty uchwał na XVIII sesje (29.12.2015r.)
643
Projekty protokołów z Komisji
639
Uchwały z XXXI sesji z dnia 16.05.2017r.
626
Uchwały z XXI sesji z dnia 17.05.2016r.
620
Uchwały z XXXVIII sesji z dnia 20.02.2018r.
616
Uchwały z XXXVII sesji z dnia 28.12.2017r.
615
Projekty uchwał na XX sesje (30.03.2016r.)
611
Regulamin Rady Miejskiej
588
Projekty uchwał na XXIX sesję (07.02.2017r.)
583
Przewodniczący
575
Uchwały z XXV sesji z dnia 11.10.2016r.
568
Projekty uchwał na XXVIII sesje (28.12.2016r.)
565
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
565
Uchwały z XXXIII sesji z dnia 16.08.2017r.
563
Projekty uchwał na XXII Sesje (21.06.2016r.)
559
Uchwały z XXII sesji z dnia 28.06.2016r.
554
Uchwały z XXIII sesji z dnia 12.07.2016r.
549
Projekty uchwał na XVI sesje (30.11.2015r.)
537
Skład osobowy
534
Wiceprzewodniczący
528
Skład osobowy
525
Dyżury Radnych
524
Skład osobowy
524
Projekty uchwał na XXV sesje (11.10.2016r.)
519
Uchwały z XXVI sesji z dnia 03.11.2016r.
514
Projekty uchwał na XXI sesje (17.05.2016r.)
508
Projekty uchwał na XXIV sesje (30.08.2016r.)
506
Projekty uchwał na XXX sesję (21.03.2017r.)
485
Projekty uchwał na XXXI sesję (16.05.2017r.)
483
Protokoly z Komisji
481
Projekty uchwał na XVII sesje (08.12.2015r.)
476
Skład osobowy
475
Projekty uchwał na XXIII Sesje (12.07.2016r.)
449
Uchwały z XXXV sesji z dnia 30.10.2017r.
442
Skład osobowy
441
Uchwały z III sesji z dnia 04.12.2018r.
441
Skład Rady
436
Projekty uchwał na XXXV sesję (30.10.2017r.)
428
Projekty uchwał na XXXII sesję (27.06.2017r.)
425
Komisja Rewizyjna
418
Uchwały z XXXIX sesji z dnia 27.03.2018r
412
Projekty uchwał na XXXVI sesję (30.11.2017r.)
408
Projekty uchwał na XXXIII sesję (16.08.2017r.)
400
Projekty uchwał na XXXIV sesję (26.09.2017r.)
398
Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska
393
Komisja Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki
383
Uchwały z V sesji z dnia 08.02.2019r.
383
Uchwały z XLII sesji z dnia 26.06.2018r
367
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
367
Projekty uchwał na XXVI sesje (03.11.2016r.)
363
Uchwały z IV sesji z dnia 27.12.2018r.
360
Uchwały z XL sesji z dnia 24.04.2018r
358
Informacje na sesję o bieżących sprawach Gminy
356
Projekty uchwał na XXXVII sesję (28.12.2017r.)
343
Projekty protokołów z Komisji
334
Projekty uchwał na XXXVIII sesję (20.02.2018r.)
332
Uchwały z XLV sesji z dnia 18.09.2018r.
329
Rejestr uchwał
327
Skład Rady
323
Projekty uchwał na XXXIX sesję (27.03.2018r.)
319
Uchwały z XLIII sesji z dnia 17.07.2018r.
305
Uchwały z XLI sesji z dnia 22 maja 2018 r.
293
Uchwały z XLVI sesji z dnia 09.10.2018r.
289
Projekty uchwał na IV sesję (27.12.2018)
285
Projekty protokołów z Komisji
272
Posiedzenia Komisji
269
Posiedzenia Komisji
262
Posiedzenia Komisji
259
Uchwały z II sesji z dnia 27.11.2018r.
254
Projekty protokołów z Komisji
252
Uchwały z XLIV sesji z dnia 11.09.2018r.
247
Projekty uchwał na XL sesję (24.04.2018r.)
241
Posiedzenia Komisji
233
Posiedzenia Komisji
229
Projekty uchwał na XLII sesję (26.06.2018r.)
227
Projekty protokołów z Komisji
223
Przewodniczący Rady
216
Uchwały z I sesji z dnia 22.11.2018r.
216
Zbiór aktów prawa miejscowego
214
Projekty uchwał na XLV sesję (18.09.2018r.)
209
Projekty protokołów z Komisji
209
Skład osobowy Komisji
204
Projekty uchwał na III sesję (04.12.2018r.)
197
Skład osobowy Komisji
197
Wzór oświadczenia majątkowego
195
Protokoły z Komisji
193
Protokoły z Komisji
189
Projekty uchwał na VI sesję (26.03.2019r.)
187
Wiceprzewodniczący Rady
185
Skład osobowy Komisji
185
Skład osobowy Komisji
182
Projekty uchwał na XLI sesję (22.05.2018 r.)
179
Skład osobowy Komisji
173
Projekty uchwał na XLVI sesję (09.10.2018r.)
170
Protokoły z Komisji
170
Projekty uchwał na V Sesję (8.02.2019r.)
170
Projekty uchwał na XLIV sesję (11.09.2018r.)
168
Projekty uchwal na XLIII sesję (17.07.2018r.)
167
Uchwały z VII sesji z dnia 07.05.2019r.
167
Uchwały z VI sesji z dnia 26.03.2019r.
161
Protokoły z Komisji
160
Protokoły z Komisji
158
Komisja ds nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck oraz statutów jednostek pomocniczych
156
Rozstrzygnięcia nadzorcze
145
Projekty protokołów z Komisji
144
Projekty uchwał na I sesję (22.11.2018r.)
140
Projekty uchwał na II sesję (27.11.2018r.)
136
Projekty uchwał na VII sesję (07.05.2019r.)
126
Komisje wspólne
124
Uchwały z IX sesji z dnia 05.06.2019r.
119
Posiedzenia Komisji
117
Projekty protokołów z Komisji
113
Protokoły z Komisji
113
Uchwały z VIII sesji z dnia 27.05.2019r.
104
Uchwały z X sesji z dnia 25.06.2019r.
97
Skład osobowy komisji
95
Projekty uchwał na IX sesję (05.06.2019r)
89
Projekty uchwał na X sesję (25.06.2019r)
88
Projekty uchwał na VIII sesję (27.05.2019r)
87
2015
85
2018
85
2017
76
2016
74
Projekty uchwał na XI sesję (20.08.2019r.)
51
Zespół ds. wyboru ławników sądowych
47
Posiedzenia Zespołu
33
Skład osobowy
33
Protokoły z posiedzenia Zespołu
10
Uchwały z XI sesji z dnia 20.08.2019r.
6
zawiodomienia_sesji
1

Dział: Ekoportal

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowania wszczęte
136835
Archiwum postępowań
8003
Ogłoszenia o wyborze
6688
Postępowania zakończone
4388
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
2290
Zamówienia publiczne
1
Platforma zakupowa
1

Dział: Finanse

Podstrona Odwiedziny Ilość
Finanse
3454
Uchwała budżetowa i sprawozdania z wykonania budżetu
1686
Uchwała w sprawie procedury uchwalania budżetu
1033
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
930
Rok 2016
872
Rok 2017
833
Rok 2015
814
Pozostale informacje
767
Rok 2018
710
Majątek
685
Mienie komunalne
525
Pomoc publiczna
425
2014
421
2015
383
2016
331
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016r.
330
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015r.
316
Rok 2019
308
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2017r.
195
2017
175
Sprawozdania finansowe
117
Za rok 2018
107
Jednostka sprawozdawcza - Gmina Kłobuck
90
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018r.
79
Jednostka sprawozdawcza - Urząd Miejski w Kłobucku
75
2018
62

Dział: Jednostki pomocniczne i organizacyjne

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Oświadczenia majątkowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oświadczenia majątkowe
7604
ROK 2017
2214
ROK 2016
1970
ROK 2018
1728
Rok 2016 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
1577
Rok 2017 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
1175
ROK 2015
1138
Rok 2016 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
1100
Rok 2016 - Burmistrz Kłobucka, Sekretarz, Skarbnik
1085
Oświadczenia majątkowe za 2003-2014 osoby wydającej decyzje administracyjne - praca socjalna
1077
Krakowian Jacek - Dyrektor ZEAOS w Kłobucku
1066
Rok 2015 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
1004
Rok 2016 - Pozostałe oświadczenia majątkowe
998
Rok 2017 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
949
Rok 2015 - Burmistrz Kłobucka
930
Rok 2016 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
925
Rok 2017 - Burmistrz Kłobucka, Sekretarz, Skarbnik
914
Rok 2018 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
895
Rok 2016 - Sekretarz Gminy
880
Rok 2016 - Burmistrz Kłobucka
859
Rok 2017 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
846
Rok 2017 - Pozostałe oświadczenia majątkowe
844
Rok 2018 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
833
Rok 2018 - Burmistrz Kłobucka, Sekretarz, Skarbnik
815
Chamarowski Krzysztof - Dyrektor ZDiGK w Kłobucku
788
Rok 2015 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
769
ROK 2019
763
Rok 2018 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
728
Ząbkowska Elżbieta - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 2 w Kłobucku
695
Zander-Skwarczynska Małgorzata - Dyrektor Zespołu Szkół w Białej
694
Rok 2015 - Pozostałe oświadczenia majątkowe
661
Rok 2017 - Sekretarz Gminy
659
Rok 2015 - Burmistrz Kłobucka, Sekretarz, Skarbnik
598
Skwara Olga - Dyrektor MOK w Kłobucku
598
Rok 2015 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
584
Duraj-Stefanska Teresa - Kierownik GOPS w Kłobucku
579
Kotkowski Paweł - Dyrektor Gimnazjum w Kłobucku
530
Duraj-Stefańska Teresa - Kierownik GOPS w Kłobucku
527
Chamarowski Krzysztof - Dyrektor ZDiGK w Kłobucku
526
Soboniak Izabela - Referent w Wydziale Finansowym
522
Rok 2017 - Burmistrz Kłobucka
521
Kotkowski Paweł - Dyrektor Gimnazjum w Kłobucku
514
Rok 2016 - Skarbnik Gminy
512
Rok 2015 - Sekretarz Gminy Kłobuck
507
Krakowian Jacek - Dyrektor ZEAOS w Kłobucku
503
Ignaczak Bożena - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 4 w Kłobucku
502
Pieścik Maria - Inspektor w Wydziale Finansowym
489
Rok 2018 - Burmistrz Kłobucka
480
Klimza Aleksandra - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku
476
Wypych Monika - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kłobucku
465
Kowalczyk Joanna - Dyrektor Zespołu Szkół w Libidzy (od dn. 01.09.2016r.)
462
Skwara Olga - Dyrektor MOK w Kłobucku
457
Rok 2015 - Skarbnik Gminy Kłobuck
453
Rok 2017 - Skarbnik Gminy
451
Telenga Józefa - Dyrektor Zespołu Szkół w Libidzy
436
Solska Wiesława - Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
435
Kula Agata - Inspektor w Wydziale Finansowym
431
Rok 2018 - Sekretarz Gminy Kłobuck
426
Jaszczyk Robert - Z-ca Kierownika GOPS w Kłobucku
423
Sulima Aleksandra - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 5 w Kłobucku
407
Borkowska Marta - p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
402
Wośtak Iwona - Zastępca Kierownika Wydziału Finansowego
400
Soluch Wanda - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 1 w Kłobucku
396
Wróbel Halina - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamyku
392
Kowalczyk Joanna - Dyrektor Zespołu Szkół w Libidzy
391
Jaszczyk Robert - Z-ca Kierownika GOPS w Kłobucku
389
Rok 2019 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
387
Karoń Barbara - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobodnie
386
Rumin Bożena - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku
385
Oświadczenia majątkowe radnych złożone wg stanu na dzień 16.09.2018r. (obejmują okres od 01.01.2018r. do 16.09.2018r.)
382
Jagielska Alina - Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami
378
Soluch Wanda - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 1 w Kłobucku
359
Ignaczak Bożena - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 4 w Kłobucku
356
Wypych Monika - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kłobucku
346
Ząbkowska Elżbieta - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 2 w Kłobucku
346
Wróbel Halina - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamyku
339
Sulima Aleksandra - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 5 w Kłobucku
339
Rumin Bożena - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku
335
Zander-Skwarczyńska Małgorzata - Dyrektor Zespołu Szkół w Białej
329
Klimza Aleksandra - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku
320
Rok 2018 - Skarbnik Gminy Kłobuck
312
oswiadczenia_kier_jedn
302
Krakowian Jacek - Dyrektor CEA w Kłobucku
300
Oświadczenia majątkowe radnych złożone wg stanu na dzień 31.12.2017r.
299
Karoń Barbara - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobodnie
290
Skwara Olga - Dyrektor MOK w Kłobucku
270
oswiadczenia_maj_bur
269
Jagielska Alina - Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami
248
Chamarowski Krzysztof - Dyrektor ZDiGK w Kłobucku
246
Duraj-Stefańska Teresa - Kierownik GOPS w Kłobucku
246
oswiadczenia_majatkowe_pracownikow
245
oswiadczenia_majatkowe_radnych
242
Kotkowski Paweł - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kłobucku
233
Rok 2018 - -Pozostałe oświadczenia majątkowe
232
Solska Wiesława - Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
216
Soluch Wanda - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 1 w Kłobucku
216
Olejniczak-Stanik Sylwia - Referent w Wydziale Finansowym
215
Borkowska Marta - p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
214
Lisowska-Sukiennik Lidia - Dyrektor Żłobka Gminnego w Kłobucku
213
Wośtak Iwona - Zastępca Kierownika Wydziału Finansowego
210
Jaszczyk Robert - Z-ca Kierownika GOPS w Kłobucku
206
Oświadczenia majątkowe radnych składane na początek kadencji 2018-2023
197
Zych Izabela - Referent w Wydziale Finansowym
195
Wypych Monika - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kłobucku
193
Kowalczyk Joanna - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Libidzy
190
Lisowska-Sukiennik Lidia - Dyrektor Żłobka Gminnego w Kłobucku
184
Kula Agata - Inspektor w Wydziale Finansowym
183
Zander-Skwarczyńska Małgorzata - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białej
175
Klimza Aleksandra - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku
174
Rumin Bożena - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku
171
Rok 2019 - Burmistrz Klobucka, Sekretarz, Skarbnik
169
Wróbel Halina - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamyku
167
Karoń Barbara - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobodnie
160
Ignaczak Bożena - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 4 w Kłobucku
157
Ząbkowska Elżbieta - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 2 w Kłobucku
153
Sulima Aleksandra - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 5 w Kłobucku
148
Rok_2018_Burmistrz_Klobucka
104
Rok 2019 - Burmistrz Kłobucka
88
Rok_2018_Sekretarz_Gminy
63
Rok 2019 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
56
Rok_2018_Skarbnik_Gminy
52
Rok 2019 - Pozostałe oświadczenia majątkowe
50
Rok 2019 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
42
Rok 2019 - Sekretarz Gminy Kłobuck
38
Rok 2019 - Skarbnik Gminy Kłobuck
25

Dział: Zgłaszanie zgromadzeń

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zgłaszanie zgromadzeń
1711

Dział: Skargi, wnioski i petycje

Podstrona Odwiedziny Ilość
Skargi, wnioski i petycje
2557
Wniosek
1235
Petycja
1165
Skarga
957
Petycje złożone w roku 2019
246
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych
89
Ustawa o petycjach
81
Petycje złożone w roku 2018 - brak petycji
75
Przykładowy formularz petycji
74
Petycje złożone w roku 2017
73

Dział: Interpelacje i zapytania Radnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Interpelacje i zapytania Radnych
1464

Dział: Inne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Godziny otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK
11366
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
8354
Inne
5425
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
5078
Harmonogram na 2018 rok
2489
Opłata za odbiór odpadów komunalnych
2167
Harmonogram na 2019 rok
1859
Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kłobucku
1697
Harmonogram na 2017 rok
1649
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018r.
1533
Zasady segregacji odpadów komunalnych
1467
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1420
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1080
Wybory i referendum
1071
Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
1070
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
980
Ponowne udostępnianie informacji publicznej
961
Organizacje pozarządowe
949
Rejestry, ewidencje i archiwa
893
Udostępnianie informacji publicznej
821
Rejestr działalności regulowanej
779
Ogłoszenia
737
Ogłoszenia o konkursach
728
Wykaz Firm - Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
684
Monitoring jakości powietrza
673
Protokoły i wyniki z konkursów
666
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne
663
2016 rok
652
ROK 2017
641
Wzory druków do pobrania
612
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck - 2016 rok
612
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck
607
Stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych...
598
Redakcja Biuletynu
593
Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Kłobuck
577
Konkursy w 2016 roku
568
Sprawozdania z przebiegu konsultacji
567
2017 rok
566
Poziomy recyklingu osiągnięte przez przedsiębiorców
545
Rok 2016
519
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
509
Program Współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi
498
Konkursy w 2017 roku
482
Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi
477
Konsultacje projektów uchwał
474
2016 ROK
401
2017 ROK
380
2016 rok
363
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019r.
352
Rok 2017
335
Na rok 2016
321
Konkursy w 2018 roku
313
2018 rok
311
Na rok 2017
308
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck - 2017 rok
302
Rejestr instytucji kultury
302
2017 rok
301
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
291
Urzędnik wyborczy
282
Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
278
2018 ROK
267
2018 rok
237
Rok 2018
236
Na rok 2018
224
Harmonogram na 2016 rok
211
Raport o stanie gminy Kłobuck za 2018 rok
207
Wybory Ławników Sądowych 2019
191
Stan realizacji zadań oświatowych w Gminie Kłobuck
177
Rejestr działalności regulowanej
163
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck - 2018 rok
162
Konkursy w 2019 roku
109
2019 rok
104
2019 rok
97
Raport o stanie gminy Kłobuck
67
Rok 2019
53
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
50
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck - 2019 rok
48
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat (od 13.06.2018r. do 12.06.2021r.)
41
Ewidencja_kapielisk_w_Gminie_Klobuck_2017_rok
1
Konsultacja_projektu_uchwaly_w_sprawie_czesciowego_zwolnienia_z_oplaty_za_gospod_odpadami_komun
1
Ewidencja_kapielisk_w_Gminie_Klobuck_-_2018_rok
1
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019r
1

Dział: Baza OOŚ

Podstrona Odwiedziny Ilość
Baza OOŚ
5

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 614

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl