Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
2580505
Strona główna BIP
160096
Brak strony
12684
Poprzednia wersja
9989
Wyniki wyszukiwania
5847
Mapa witryny BIP
2998
Jak korzystać z BIP
2040
Redakcja BIP
1715
Jak szukać
1244
Polityka prywatności
1203
Statystyka strony
776
Zastrzeżenia prawne
521
Skrypciorek
1

Dział: Urząd Miejski

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego
77024
Zarządzenia zewnętrzne 2016
66968
Obwieszczenia, zawiadomienia i komunikaty Burmistrza
64002
Ogłoszenia w sprawie naboru
63484
Zarządzenia zewnętrzne 2015
62665
Zarządzenia zewnętrzne
47320
Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
34504
Zarządzenia zewnętrzne
33636
Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa
32151
Tablica ogłoszeń
31724
Zarzadzenia_zewnetrzne_2019
18543
Urząd Miejski
17964
Zarządzenia Burmistrza
16503
Zarządzenia wewnętrzne 2015
15410
Zarządzenia wewnętrzne 2016
14456
Zarządzenia wewnętrzne
12823
Zarzadzenia_wewnetrzne_2019
11557
Zarządzenia zewnętrzne
8125
Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
7332
Zarządzenia wewnętrzne
7191
Kontakt
7093
Załatwianie spraw
6118
Urząd Stanu Cywilnego
5515
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami
5453
Regulamin pracy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
4615
Struktura urzędu
4549
Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
4541
Druki do pobrania
4406
Zarządzenia wewnętrzne
4344
Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
3999
Wydział Finansowy
3762
Władze gminy
3716
Wydział Inwestycji i Rozwoju
3658
2016
3374
2019
3365
Wydział Edukacji, Kadr i Spraw Administracyjnych
3320
2017
3244
Wydział Organizacyjny
3112
2020
2993
Radcy Prawni
2771
Burmistrz
2658
Regulamin organizacyjny
2616
2018
2590
Rejestr zarządzeń
2477
Inspektor ds. obronnych
2473
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
2424
Statut Gminy Kłobuck
2373
Druki z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - GOR
2336
Procedury załatwiania spraw
2314
Druki z Urzędu Stanu Cywilnego - USC
2306
Urząd Stanu Cywilnego
2102
Sekretarz
2069
Ewidencja Działalności Gospodarczej
2068
Gospodarka komunalna, ochrona środowiska i rolnictwa
2068
Biuro Rady Miejskiej
2054
Samodzielne stanowisko – Służba BHP
1990
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
1868
Druki z Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami - GPN
1740
Skarbnik
1620
Druki z Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - EL
1619
Dowody osobiste
1430
Zamówienia publiczne i inwestycje
1297
Przyjęcia interesantów
1263
Statut Urzędu Miejskiego w Kłobucku
1260
Ewidencja ludności
1257
2015
1251
Druki z Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej - ZDiGK
1204
Druki z Działalności Gospodarczej
1183
Druki z Wydziału Finansowego - FK
1116
Podatki i finanse
1106
Kompetencje
1064
Administrator_Bezpieczenstwa_Informacji
1053
Gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami
972
Inne
916
Kontakt
884
Druki z CEA (Oświata)
805
Samodzielne stanowisko ds. Rozliczenia Projektu
804
Mieszkania
796
Biuletyn Informacji Publicznej
731
Zarządzanie drogami gminnymi
713
Druki z Wydziału Rozwoju i Inwestycji - IR
682
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
638
schemat_organizacyjny_urzedu_miejskiego
528
Inspektor Ochrony Danych
392
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Kłobucku
265
Zmiany w przyjęciach interesantów - obecna kadencja 2018-2023
262
Zmiany w przyjęciach interesantów - kadencja 2014-2018 (archiwum)
256
Zarządzenia zewnętrzne
171
2021
162
Dojazd
150
Dane teleadresowe
143
Zarządzenia wewnętrzne
139
Audytor wewnętrzny
124
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
123
Druki o przyznanie Stypendium Burmistrza Kłobucka
100
Wyszukiwarka
78
2019
65
2015
63
Informacje_o_zmianach_przyjec_interesantow
3
test
1

Dział: Tablica ogłoszeń

Podstrona Odwiedziny Ilość
Tablica ogłoszeń
2

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Stawki i wskaźniki
548
Rekrutacja
510
Menu Przedmiotowe
494
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej
484
Tablica ogłoszeń
1
Interpretacje_podatki
1

Dział: Podatki i opłaty lokalne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Podatki i opłaty lokalne
7697
Podatek od nieruchomości
6653
Podatek od środków transportowych
2685
Opłata skarbowa
2379
Podatek rolny
2361
Minimalne stawki czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Kłobuck
2120
Opłata targowa
1726
Oplata_z_tytulu_odbioru_odpadow_komunalnych
1720
Opłata od posiadania psów
1436
Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
1205
Podatek leśny
1194
Obowiązująca stawka podatku od nieruchomości
567
Podatek od nieruchomości - definicja, terminy płatności
386
Druki informacji podatkowych dla OSÓB FIZYCZNYCH - obowiązujące od 1 lipca 2019r. do nadal
383
Zwolnienia od podatku, przedłużenia terminów płatności rat
336
Druki deklaracji podatkowych dla OSÓB PRAWNYCH - obowiązujące od 1 lipca 2019r. do nadal
295
Stawki podatku w poprzednich latach
164
Druki informacji podatkowych dla OSÓB FIZYCZNYCH - obowiązujące od 1 lipca 2019r. do nadal
140
Druki archiwalne - dla obowiązku podatkowego powstałego przed dniem 01.07.2019r.
129
Zwolnienia_od_podatku_Uchwala_nr_450_XLVI_2014
120
Klauzula informacyjna RODO
110
Podatek rolny - definicja, terminy płatności
92
Obowiązująca stawka podatku rolnego
90
Druki deklaracji podatkowych dla OSÓB PRAWNYCH - obowiązujące od 1 lipca 2019r. do nadal
85
Stawki podatku w poprzednich latach
69
Druki archiwalne - dla obowiązku podatkowego powstałego przed dniem 01.07.2019r.
66
Opłata z tytułu odbioru odpadów komunalnych
32
Druki deklaracji podatkowych dla OSÓB PRAWNYCH - obowiązujące od 1 lipca 2019r. do nadal
22
Archiwalne komunikaty w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna
14
Obowiązujący komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna
14
Podatek leśny - definicja, terminy płatności
13
Druki informacji podatkowych dla OSÓB FIZYCZNYCH - obowiązujące od 1 lipca 2019r. do nadal
12
Druki archiwalne - dla obowiązku podatkowego powstałego przed dniem 01.07.2019r.
11
Archiwum_drukow
2
Oplata_targowa_-_ARCHIWUM
1

Dział: Zarządzenia Burmistrza

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
1229

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Strategie, programy, plany

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strategie, programy, plany
7528
ARCHIWUM
1811
Plan Odnowy Miejscowości Borowianka na lata 2016 - 2022
1793
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kłobuck
1482
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1324
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck
1306
Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
1274
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2023
1249
Program dla rodzin wielodzietnych "Gmina Kłobuck dla rodziny - Karta Dużej Rodziny"
1207
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Gminy Kłobuck na lata 2014 - 2017
1195
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kłobuck
1194
Strategia Rozwoju Gminy Kłobuck na lata 2016-2026
1127
Plan Rozwoju Miejscowości Kamyk
1057
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłobuck
1025
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kłobuck na lata 2014 - 2020
998
Gminny Program Opieki Nad Zabytkami na lata 2014 - 2017
985
Gminny Program o Przeciwdziałaniu Narkomanii
948
Plan Odnowy Miejscowości Libidza na lata 2010 - 2017
921
Gminny Program Wspierania Rodziny
917
Program na 2017 rok
912
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kłobuck na lata 2008 - 2015
894
Plan Odnowy Miejscowości Kamyk na lata 2010 - 2016
882
Program Współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi
880
Program dla rodzin wielodzietnych "Gmina Kłobuck dla rodziny - Karta Dużej Rodziny" (uchwała 48/VIII/2015 wraz ze zmianami)
870
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
862
Stan Środowiska w Województwie Śląskim
795
Rok 2016
714
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Kłobuck na lata 2004 - 2013
698
Plan Odnowy Miejscowości Lgota na lata 2009 - 2015
680
Program na 2017 rok
653
Plan Odnowy Miejscowości Łobodno na lata 2009 - 2015
648
Plan Odnowy Miejscowości Gruszewnia na lata 2009 - 2015
648
Program na 2016 rok
618
Rok 2015
579
Program Ochrony Środowiska Gminy Kłobuck na lata 2018 - 2021
568
Program na 2016 rok
564
Program na 2016 rok
563
Program na lata 2018-2022
559
Program na 2017 rok
536
Program na 2017 rok
531
Rok 2017
512
Program na 2018 rok
487
Program na 2016 rok
485
Założenia do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Kłobuck na lata 2018-2032
439
Program na 2018 rok
432
Gminny Program Opieki Nad Zabytkami na lata 2018 - 2022
430
Program na 2018 rok
398
Program profilaktyki próchnicy zębów w populacji dzieci 8-letnich w Gminie Kłobuck na lata 2019-2021
381
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłobuck na lata 2019 - 2023
363
Rok 2018
327
Regulamin budżetu obywatelskiego Gminy Kłobuck
305
Program na 2019 rok
302
Zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
294
Program na 2019 rok
281
Rok 2019
241
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłobuck na lata 2014 - 2018
236
Program na 2019 rok
215
Program na 2020 rok
192
Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Kłobuck na lata 2020-2022
170
Program na 2020 rok
102
Program na 2020 rok
99
Rok 2020
74
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kłobuck na lata 2021 - 2027
46
Program na 2021 rok
34
Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Kłobuck na lata 2021-2022
19
Program na 2021 rok
14
Program na 2021 rok
6
Program_dla_rodzin_wielodzietnych_Gmina_Klobuck_dla_rodziny_Karta_Duzej_Rodziny_uchwala_48_
2
Plan_Rozwoju_Lokalnego_Gminy_Klobuck_na_lata_2004_2013_archiwum
1

Dział: Studium i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Podstrona Odwiedziny Ilość
Studium i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
13396
Uchwała Nr 52/IX/2015 z dn. 29.04.2015r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck
3537
Uchwała Nr 253/XX/2004 z dn. 28.10.2004r. w sprawie mpzp dla terenu w Kłobucku w obrębach: Kłobuck, Smugi, Zagórze, Zakrzew, Niwa Skrzeszów, (...)
2068
Uchwała Nr 393/XXXVIII/2018 z dn. 20.02.2018r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
1716
Uchwała Nr 124/XV/2015 z dn. 17.11.2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości Łobodno - etap I
1604
Uchwała Nr 446/XLVI/2014 z dn. 30.09.2014r. w sprawie mpzp obszaru poł. w mieście Kłobuck w rejonie ulic: Częstochowskiej, Staszica i Kasztanowej
1590
Uchwała Nr 221/XVIII/2004 z dn. 05.08.2004r. w sprawie mpzp dla terenu w Kłobucku - Śródmieście
1366
Uchwała Nr 380/XXXVIII/2013 z dn. 27.12.2013r. w sprawie mpzp terenu w Kłobucku
1268
Uchwała Nr 143/XVIII/2015 z dn. 29.12.2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kamyku przy ul. Szkolnej
1202
Uchwała Nr 358/XXXIX/2009 z dn. 29.12.2009r. w sprawie mpzp dla terenu poł. w Kłobucku, obręb Zagórze
1173
Uchwała Nr 87/VII/2003 z dn. 26.06.2003r. w sprawie mpzp gminy Kłobuck obejmującego teren położony w Kłobucku przy ul. Kochanowskiego i Żytniej
1171
Uchwała Nr 205/XXIV/2016 z dn. 30.08.2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Białej, obręb Biała Górna
1168
Uchwała Nr 19/II/2000 z dn. 30.03.2000r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kłobuck
1143
Uchwała Nr 85/VII/2019 z dn. 07.05.2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku
1102
Uchwała Nr 362/XXXIII/2005 z dn. 27.12.2005r. w sprawie mpzp fragmentu Gminy Kłobuck - sołectwa Borowianka i Kamyk
1096
Uchwała Nr 341/XXXV/2013 z dn. 21.10.2013r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Łobodno przy ul. Nadrzecznej
1066
Uchwała Nr 37/IV/1998 z dn. 27.05.1998r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1049
Uchwała Nr 28/III/2010 z dn. 28.12.2010r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Libidza
1045
Uchwała Nr 404/XXXVII/2006 z dn. 06.06.2006r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Kłobucku, obręb Smugi między ulicami: Szkolną a Częstochowską
1018
Uchwała Nr 47/VIII/1995 z dn. 05.10.1995r. w sprawie zmiany fragmentów mpozp Miasta i Gminy Kłobuck dot. wsi Kamyk, Biała Górna, Kopiec, Gruszewnia
1010
Uchwała Nr 360/XXXVI/2013 z dn. 25.11.2013r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Kłobuck przy drodze krajowej nr 43
979
Uchwała Nr 123/X/2003 z dn. 30.10.2003r. w sprawie mpzp terenu poł. w Kłobucku obręb Zagórze, obejmującego działki Nr 915/6, 1041, D-1107
968
Uchwała Nr 182/XXI/2008 z dn. 04.08.2008r. w sprawie mpzp gminy Kłobuck obejmującego teren poł. w Kłobucku obręb Przybyłów, przy drodze krajowej DK 43
949
Uchwała Nr 14/II/1997 z dn. 21.03.1997r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu mpzp Gminy Kłobuck dot. Białej Górnej
936
Uchwała Nr 12/II/2001 z dn. 29.03.2001r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Kłobuck
933
Uchwała Nr 447/XLVI/2014 z dn. 30.09.2014r. w sprawie mpzp terenu w Kłobucku pomiędzy ulicami Wieluńską i Nadrzeczną
915
Uchwała Nr 150/XII/2003 z dn. 29.12.2003r. w sprawie mpzp miasta i gminy Kłobuck dla obszaru poł. w rejonie ul. Sportowej i ul. Długosza
884
Uchwała Nr 115/IX/2003 z dn. 11.09.2003r. w sprawie mpzp gminy Kłobuck obejmujący teren poł. w Kłobucku przy ul. Kochanowskiego
868
Uchwała Nr 342/XXXV/2013 z dn. 21.10.2013r. w sprawie zmiany mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Kamyk przy ul. Szkolnej
868
Uchwała Nr 57/V/2002 z dn. 12.09.2002r. w sprawie mpzp terenu w Kłobucku między ul. Słowackiego, Hallera i Sienkiewicza wraz z terenem (...)
854
Uchwała Nr 4/I/2002 z dn. 28.02.2002r. w sprawie mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej w Kłobucku przy ul. Długosza
841
Uchwała Nr 5/I/2002 z dn. 28.02.2002r. w sprawie mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej w Kłobucku przy ul. Sportowej
837
Uchwała Nr 25/II/2002 z dn. 05.12.2002r. w sprawie mpzp terenu poł. w Kłobucku obręb Zagórze przy ul. Kochanowskiego, działka Nr 926/13
819
Uchwała Nr 6/I/2002 z dn. 28.02.2002r. w sprawie mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej w Kłobucku obręb Zagórze, dla terenu dz: Nr 101/5,101/11, (...)
819
Uchwała Nr 84/VI/2003 z dn. 29.04.2003r. w sprawie mpzp gminy Kłobuck, obręb Zagórze, przy ul. Zamkowej ( działka nr 825/2)
803
Uchwala Nr 16/II/2002 z dnia 25 kwietnia 2002 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenngo gminy Kłobuck w obrębie sołectw: Lgota, Biał
802
Uchwała Nr 340/XXXV/2013 z dn. 21.10.2013r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Łobodno przy ul. Brzeźnickiej
757
Uchwała Nr 457/XLV/2018 z dn. 18.09.2018r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu w Kłobucku obręb Zagórze
713
Uchwała Nr 412/XXXIX/2018 z dn. 26.06.2018r. w sprawie mpzp obej. obszar położony w Kłobucku w rejonie ul. Górniczej
629
Uchwała Nr 84/VII/2019 z dn. 07.05.2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku obrębie Smugi
573
Uchwała Nr 460/XLV/2018 z dn. 18.09.2018r. w sprawie mpzp terenów w Lgocie przy ul. Częstochowskiej
523
Uchwała Nr 15/III/2018 z dn. 04.12.2018r. w sprawie mpzp obej. obszar poł. w Kamyku przy ul. Spichlerzowej
480
Uchwała Nr 83/VII/2019 z dn. 07.05.2019r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu w miejscowościach Libidza i Gruszewnia
415
Uchwała Nr 140/XIV/2019 z dn. 12.11.2019r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu w obrębie Lgota i Biała Dolna - etap I
383
Uchwała Nr 71/VI/2019 z dn. 26.03.2019r. w sprawie mpzp terenu w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Wojska Polskiego
367
Uchwała Nr 141/XIV/2019 z dn. 12.11.2019r. w sprawie mpzp dla terenów położonych w Libidzy przy ul. Kłobuckiej
253
Miejscowy_plan_zagos_przest_obszaru_polozonego_w_Gminie_Klobuck_obreb_Lgota_i_Biala_Dolna
107
Uchwała Nr 221/XXIV/2020 z dn. 08.09.2020r. w sprawie mpzp obszaru położonego w Łobodnie przy ulicy Nadrzecznej
77
Uchwala_Nr_461_XLV_2018_w_spr_mpzp_terenu_w_Klobucku_w_rejonie_ulic_Gorniczej_i_Wojska_Polskiego
45
studium_plany
4
studium_uwarunkowan
2

Dział: Gospodarka odpadami komunalnymi

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Sprawozdania

Podstrona Odwiedziny Ilość
Sprawozdania
14528

Dział: Interpretacje podatkowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Interpretacje podatkowe
1

Dział: Rada Miejska

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rada Miejska
19356
Zawiadomienia o sesji
15817
Posiedzenia Komisji
11990
Posiedzenia Komisji
11245
Posiedzenia Komisji
10650
Posiedzenia Komisji
9710
Posiedzenia Komisji
6163
Uchwały Rady Miejskiej
5486
Transmisje obrad Rady Miejskiej w Kłobucku
5167
Uchwały
4936
Sesje
4370
Uchwały Rady
4058
Protokoły z sesji
3429
Uchwały
3129
Sesje Rady
3123
Zawiadomienia o sesji
3106
Komisje Rady
2839
Projekty uchwał
2647
Projekty protokołów z sesji
2332
Komisje Rady
2135
Uchwały z XXX sesji z dnia 21.03.2017r.
1965
Interpelacje i zapytania radnych
1954
Rejestr uchwał
1882
Projekty uchwał
1774
Komisja Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki
1576
Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska
1502
Projekty protokołów z Komisji
1399
Projekty protokołów z Komisji
1392
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
1326
Skład Rady
1311
Protokoły - inne
1286
Kontakt z Radnymi
1236
Projekty protokołów z Komisji
1195
Zbiór aktów prawa miejscowego
1182
Komisja Rewizyjna
1148
Radni
1143
Archiwum - VII kadencja 2014-2018
1126
Protokoły z Komisji
1117
Uchwały z XXVII sesji z dnia 22.11.2016r.
1086
Protokoły z Komisji
1081
Rozstrzygnięcia nadzorcze
1070
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1064
Informacje na sesję o bieżących sprawach Gminy
1059
Protokoły z Komisji
1054
Projekty protokołów z Komisji
1046
Uchwały z XIX sesji z dnia 09.02.2016r.
1035
Uchwały z XVIII sesji z dnia 29.12.2015r.
1030
Uchwały z XVI sesji z dnia 30.11.2015r.
1026
Protokoły z Komisji
995
Protokoły z Komisji
945
Uchwały z XXVIII sesji z dnia 28.12.2016r.
937
Uchwaly z XXXVI sesji z dnia 30 11 2017r
923
Komisja Statutowa ds. nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck powołana Uchwałą Nr 18/IV/2014 w dniu 11 grudnia 2014r.
922
Uchwały z XX sesji z dnia 30.03.2016r.
897
Uchwały z XXIV sesji z dnia 30.08.2016r.
890
Uchwały z XXXII sesji z dnia 27.06.2017r.
884
Komisja Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki
883
Uchwały z XV sesji z dnia 17.11.2015r.
879
Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska
879
Stanowiska Rady Miejskiej
878
Skład Rady
875
Uchwały z XXXIV sesji z dnia 26.09.2017r.
871
Komisja Rewizyjna
866
Uchwały z XXII sesji z dnia 21.06.2016r.
853
Uchwały z XXIX sesji z dnia 07.02.2017r.
853
Uchwały z XXXVIII sesji z dnia 20.02.2018r.
849
Uchwały z XVII sesji z dnia 08.12.2015r.
828
Uchwały z XXXI sesji z dnia 16.05.2017r.
827
Projekty uchwał na XIX sesje (09.02.2016r.)
819
Uchwały z XXXVII sesji z dnia 28.12.2017r.
809
Projekty uchwał na XXVII sesje (22.11.2016r.)
801
Rejestr uchwał
801
Projekty uchwał na XVIII sesje (29.12.2015r.)
793
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
787
Projekty protokołów z Komisji
784
Uchwały z XXI sesji z dnia 17.05.2016r.
776
Uchwały z XXXIII sesji z dnia 16.08.2017r.
763
Przewodniczący
757
Projekty uchwał na XX sesje (30.03.2016r.)
755
Projekty uchwał na XXIX sesję (07.02.2017r.)
743
Regulamin Rady Miejskiej
737
Uchwały z XXV sesji z dnia 11.10.2016r.
727
Projekty uchwał na XXII Sesje (21.06.2016r.)
716
Projekty uchwał na XXVIII sesje (28.12.2016r.)
715
Uchwały z XXIII sesji z dnia 12.07.2016r.
710
Uchwały z XXII sesji z dnia 28.06.2016r.
706
Wiceprzewodniczący
705
Projekty uchwał na XVI sesje (30.11.2015r.)
690
Skład osobowy
689
Skład osobowy
680
Uchwały z XXVI sesji z dnia 03.11.2016r.
672
Dyżury Radnych
670
Projekty uchwał na XXI sesje (17.05.2016r.)
669
Uchwały z III sesji z dnia 04.12.2018r.
667
Projekty uchwał na XXV sesje (11.10.2016r.)
665
Skład osobowy
655
Projekty uchwał na XXIV sesje (30.08.2016r.)
651
Projekty uchwał na XXXI sesję (16.05.2017r.)
641
Projekty uchwał na XXX sesję (21.03.2017r.)
637
Posiedzenia Komisji
628
Protokoly z Komisji
626
Skład osobowy
619
Skład Rady
612
Projekty protokołów z Komisji
611
Projekty uchwał na XVII sesje (08.12.2015r.)
605
Uchwały z XXXV sesji z dnia 30.10.2017r.
605
Uchwały z XLV sesji z dnia 18.09.2018r.
601
Uchwały z XXXIX sesji z dnia 27.03.2018r
599
Projekty protokołów z Komisji
597
Projekty uchwał na XXXV sesję (30.10.2017r.)
594
Uchwały z V sesji z dnia 08.02.2019r.
593
Projekty uchwał na XXIII Sesje (12.07.2016r.)
590
Projekty protokołów z Komisji
580
Uchwały z IV sesji z dnia 27.12.2018r.
577
Skład osobowy
569
Projekty uchwał na XXXII sesję (27.06.2017r.)
569
Projekty uchwał na XXXIV sesję (26.09.2017r.)
569
Projekty uchwał na XXXVI sesję (30.11.2017r.)
569
Uchwały z XL sesji z dnia 24.04.2018r
569
Posiedzenia Komisji
569
Uchwały z XLII sesji z dnia 26.06.2018r
556
Projekty uchwał na XXXIII sesję (16.08.2017r.)
553
Posiedzenia Komisji
544
Posiedzenia Komisji
531
Posiedzenia Komisji
522
Projekty protokołów z Komisji
518
Zbiór aktów prawa miejscowego
514
Projekty uchwał na XXVI sesje (03.11.2016r.)
492
Uchwały z XLIII sesji z dnia 17.07.2018r.
492
Uchwały z VII sesji z dnia 07.05.2019r.
486
Projekty protokołów z Komisji
484
Projekty uchwał na XXXVII sesję (28.12.2017r.)
479
Projekty uchwał na XXXVIII sesję (20.02.2018r.)
479
Projekty uchwał na XXXIX sesję (27.03.2018r.)
474
Uchwały z II sesji z dnia 27.11.2018r.
471
Uchwały z XLVI sesji z dnia 09.10.2018r.
464
Przewodniczący Rady
464
Uchwały z XLI sesji z dnia 22 maja 2018 r.
459
Projekty uchwał na IV sesję (27.12.2018)
451
Uchwały z I sesji z dnia 22.11.2018r.
446
Wzór oświadczenia majątkowego
444
Uchwały z XLIV sesji z dnia 11.09.2018r.
423
Protokoły z Komisji
418
Protokoły z Komisji
414
Protokoły z Komisji
414
Skład osobowy Komisji
405
Komisja ds nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck oraz statutów jednostek pomocniczych
403
Skład osobowy Komisji
399
Projekty uchwał na XL sesję (24.04.2018r.)
397
Projekty uchwał na III sesję (04.12.2018r.)
394
Rozstrzygnięcia nadzorcze
393
Skład osobowy Komisji
389
Wiceprzewodniczący Rady
386
Uchwały z VI sesji z dnia 26.03.2019r.
381
Protokoły z Komisji
375
Projekty uchwał na XLII sesję (26.06.2018r.)
363
Skład osobowy Komisji
360
Projekty uchwał na XLV sesję (18.09.2018r.)
358
Projekty uchwał na V Sesję (8.02.2019r.)
357
Uchwały z XIV sesji z dnia 12.11.2019r.
352
Skład osobowy Komisji
348
Projekty uchwał na VI sesję (26.03.2019r.)
342
Uchwały z IX sesji z dnia 05.06.2019r.
341
Komisje wspólne
330
Uchwały z X sesji z dnia 25.06.2019r.
327
Projekty protokołów z Komisji
326
Projekty uchwał na XLI sesję (22.05.2018 r.)
318
Uchwały z VIII sesji z dnia 27.05.2019r.
317
Projekty uchwał na I sesję (22.11.2018r.)
311
Projekty uchwał na II sesję (27.11.2018r.)
310
Projekty uchwał na VII sesję (07.05.2019r.)
307
Uchwały z XIX sesji z dnia 12.03.2020r.
306
Projekty uchwał na XLIV sesję (11.09.2018r.)
305
Projekty uchwał na XLVI sesję (09.10.2018r.)
303
Protokoły z Komisji
290
Projekty protokołów z Komisji
288
Projekty uchwal na XLIII sesję (17.07.2018r.)
287
Posiedzenia Komisji
287
Uchwały z XVI sesji z dnia 27.12.2019r.
269
Projekty uchwał na VIII sesję (27.05.2019r)
257
Uchwały z XI sesji z dnia 20.08.2019r.
254
Uchwały z XV sesji z dnia 03.12.2019r.
247
Skład osobowy komisji
246
Projekty uchwał na X sesję (25.06.2019r)
243
Projekty uchwał na IX sesję (05.06.2019r)
240
Uchwały z XII sesji z dnia 24.09.2019r.
233
Uchwały z XX sesji z dnia 28.04.2020r.
226
Projekty uchwał na XII sesję (24.09.2019r.)
225
Zespół ds. wyboru ławników sądowych
220
Projekty uchwał na XI sesję (20.08.2019r.)
213
Uchwały z XIII sesji z dnia 22.10.2019r.
198
Projekty uchwał na XXIII sesje 21.07.2020r.
193
Projekty uchwał na XV sesję (03.12.2019r)
188
Projekty uchwał na XVII sesję (16.01.2020r)
188
Projekty uchwał na XIV sesję (12.11.2019r)
183
Skład osobowy
180
Posiedzenia Zespołu
178
Uchwały z XVIII sesji z dnia 11.02.2020r.
173
Uchwały z XVII sesji z dnia 16.01.2020r.
169
Protokoły z posiedzenia Zespołu
166
Uchwały z XXII sesji z dnia 26.05.2020r
156
Projekty uchwał na XIX sesję 12.03.2020r.
155
Uchwały z XXIV sesji z dnia 08.09.2020r
154
Projekty uchwal na XIII sesje (22 10 2019r.)
144
Uchwały z XXIII sesji z dnia 21.07.2020r
137
Projekty uchwał na XVI sesję (27.12.2019r)
134
Uchwały z XXVII sesji z dnia 29.12.2020r
118
Projekty uchwał na XXI sesję 26.05.2020r.
116
Uchwały z XXV sesji z dnia 29.09.2020r
116
Projekty uchwał na XVIII sesję 11.02.2020r.
115
Uchwały z XXI sesji z dnia 19.05.2020r
115
Uchwały z XXVI sesji z dnia 24.11.2020r
113
Projekty uchwał na XX sesję 28.04.2020r.
110
2015
93
2018
93
2017
85
Projekty uchwał na XXIV sesję (08.09.2020r.)
83
Projekty uchwał na XXVI sesję (24.11.2020r.)
82
2016
81
Projekty uchwał na XXVII sesję (29.12.2020r.)
79
Projekty uchwał na XXI sesję 19.05.2020r.
71
Projekty uchwał na XXV sesję (29.09.2020r.)
67
Komisja doraźna w sprawie opracowania statutu sołectw i osiedli w Gminie Kłobuck
26
Skład osobowy
19
Posiedzenia Komisji
19
zawiodomienia_sesji
1

Dział: Ekoportal

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowania wszczęte
204419
Archiwum postępowań
11252
Ogłoszenia o wyborze
8740
Postępowania zakończone
5463
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
4158
Zamówienia publiczne
1
Platforma zakupowa
1

Dział: Finanse

Podstrona Odwiedziny Ilość
Finanse
4699
Uchwała budżetowa i sprawozdania z wykonania budżetu
2464
Uchwała w sprawie procedury uchwalania budżetu
1343
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
1237
Rok 2018
1154
Rok 2017
1151
Rok 2016
1131
Rok 2015
1032
Majątek
974
Pozostale informacje
869
Rok 2019
789
Mienie komunalne
722
Pomoc publiczna
602
2014
592
2015
541
2016
494
Sprawozdania finansowe
491
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016r.
472
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015r.
465
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2017r.
369
Za rok 2018
360
Jednostka sprawozdawcza - Gmina Kłobuck
342
Rok 2020
335
2017
330
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018r.
318
Jednostka sprawozdawcza - Urząd Miejski w Kłobucku
241
2018
222
Za rok 2019
123
Jednostka sprawozdawcza - Gmina Kłobuck
107
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019r.
80
w 2020 roku
75
w 2019 roku
69
Jednostka sprawozdawcza - Urząd Miejski w Kłobucku
66
Rok 2021
19

Dział: Jednostki pomocniczne i organizacyjne

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Oświadczenia majątkowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oświadczenia majątkowe
10124
ROK 2017
2476
ROK 2016
2185
ROK 2019
2093
ROK 2018
2052
Rok 2016 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
1813
Krakowian Jacek - Dyrektor ZEAOS w Kłobucku
1454
ROK 2015
1353
Rok 2017 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
1340
Rok 2016 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
1325
Rok 2016 - Burmistrz Kłobucka, Sekretarz, Skarbnik
1252
Oświadczenia majątkowe za 2003-2014 osoby wydającej decyzje administracyjne - praca socjalna
1247
Rok 2015 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
1232
Rok 2016 - Pozostałe oświadczenia majątkowe
1169
Rok 2017 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
1147
Rok 2015 - Burmistrz Kłobucka
1144
Chamarowski Krzysztof - Dyrektor ZDiGK w Kłobucku
1127
Rok 2018 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
1125
Rok 2016 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
1119
Rok 2017 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
1091
Rok 2016 - Sekretarz Gminy
1088
Rok 2017 - Burmistrz Kłobucka, Sekretarz, Skarbnik
1086
Rok 2017 - Pozostałe oświadczenia majątkowe
1068
Rok 2018 - Burmistrz Kłobucka, Sekretarz, Skarbnik
1068
Rok 2018 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
1060
Rok 2018 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
1046
Rok 2016 - Burmistrz Kłobucka
1017
Rok 2019 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
993
Rok 2015 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
952
Zander-Skwarczynska Małgorzata - Dyrektor Zespołu Szkół w Białej
909
Ząbkowska Elżbieta - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 2 w Kłobucku
902
Skwara Olga - Dyrektor MOK w Kłobucku
884
Rok 2017 - Sekretarz Gminy
871
Rok 2015 - Pozostałe oświadczenia majątkowe
847
ROK 2020
818
Rok 2019 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
797
Duraj-Stefanska Teresa - Kierownik GOPS w Kłobucku
761
Rok 2015 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
756
Rok 2015 - Burmistrz Kłobucka, Sekretarz, Skarbnik
755
Rok 2018 - Burmistrz Kłobucka
754
Duraj-Stefańska Teresa - Kierownik GOPS w Kłobucku
739
Kotkowski Paweł - Dyrektor Gimnazjum w Kłobucku
727
Chamarowski Krzysztof - Dyrektor ZDiGK w Kłobucku
725
Klimza Aleksandra - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku
700
Rok 2019 - Burmistrz Klobucka, Sekretarz, Skarbnik
699
Kotkowski Paweł - Dyrektor Gimnazjum w Kłobucku
698
Krakowian Jacek - Dyrektor ZEAOS w Kłobucku
684
Soboniak Izabela - Referent w Wydziale Finansowym
680
Ignaczak Bożena - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 4 w Kłobucku
677
Rok 2017 - Burmistrz Kłobucka
674
Rok 2015 - Sekretarz Gminy Kłobuck
669
Pieścik Maria - Inspektor w Wydziale Finansowym
656
Oświadczenia majątkowe radnych złożone wg stanu na dzień 16.09.2018r. (obejmują okres od 01.01.2018r. do 16.09.2018r.)
656
Rok 2016 - Skarbnik Gminy
649
Wypych Monika - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kłobucku
630
Kowalczyk Joanna - Dyrektor Zespołu Szkół w Libidzy (od dn. 01.09.2016r.)
628
Jaszczyk Robert - Z-ca Kierownika GOPS w Kłobucku
624
Oświadczenia majątkowe radnych składane na początek kadencji 2018-2023
617
Skwara Olga - Dyrektor MOK w Kłobucku
613
Telenga Józefa - Dyrektor Zespołu Szkół w Libidzy
607
Rok 2017 - Skarbnik Gminy
601
Rok 2015 - Skarbnik Gminy Kłobuck
600
Jaszczyk Robert - Z-ca Kierownika GOPS w Kłobucku
599
Solska Wiesława - Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
599
Rok 2018 - Sekretarz Gminy Kłobuck
596
Kula Agata - Inspektor w Wydziale Finansowym
587
Krakowian Jacek - Dyrektor CEA w Kłobucku
585
Sulima Aleksandra - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 5 w Kłobucku
575
Wośtak Iwona - Zastępca Kierownika Wydziału Finansowego
565
Rok 2019 - Pozostałe oświadczenia majątkowe
557
Rumin Bożena - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku
555
Jagielska Alina - Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami
555
Soluch Wanda - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 1 w Kłobucku
553
Kowalczyk Joanna - Dyrektor Zespołu Szkół w Libidzy
551
Borkowska Marta - p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
550
Karoń Barbara - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobodnie
540
Wróbel Halina - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamyku
539
Ząbkowska Elżbieta - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 2 w Kłobucku
519
Wypych Monika - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kłobucku
517
Wróbel Halina - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamyku
516
Sulima Aleksandra - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 5 w Kłobucku
512
Ignaczak Bożena - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 4 w Kłobucku
510
Jagielska Alina - Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami
501
Rumin Bożena - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku
492
Zander-Skwarczyńska Małgorzata - Dyrektor Zespołu Szkół w Białej
492
Rok 2018 - Skarbnik Gminy Kłobuck
492
Soluch Wanda - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 1 w Kłobucku
491
Oświadczenia majątkowe radnych złożone wg stanu na dzień 31.12.2017r.
491
Rok 2019 - Burmistrz Kłobucka
483
Klimza Aleksandra - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku
467
Rok 2019 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
455
Kotkowski Paweł - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kłobucku
447
Skwara Olga - Dyrektor MOK w Kłobucku
428
Karoń Barbara - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobodnie
424
Rumin Bożena - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku
418
Chamarowski Krzysztof - Dyrektor ZDiGK w Kłobucku
411
Soluch Wanda - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 1 w Kłobucku
404
Duraj-Stefańska Teresa - Kierownik GOPS w Kłobucku
402
Lisowska-Sukiennik Lidia - Dyrektor Żłobka Gminnego w Kłobucku
390
Solska Wiesława - Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
385
Rok 2019 - Sekretarz Gminy Kłobuck
376
Olejniczak-Stanik Sylwia - Referent w Wydziale Finansowym
374
Jaszczyk Robert - Z-ca Kierownika GOPS w Kłobucku
374
Wośtak Iwona - Zastępca Kierownika Wydziału Finansowego
370
Borkowska Marta - p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
368
Rok 2018 - -Pozostałe oświadczenia majątkowe
366
Rok 2020 - Burmistrz Kłobucka, Sekretarz, Skarbnik
357
Zych Izabela - Referent w Wydziale Finansowym
352
Lisowska-Sukiennik Lidia - Dyrektor Żłobka Gminnego w Kłobucku
352
Wypych Monika - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kłobucku
349
Zander-Skwarczyńska Małgorzata - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białej
348
Kula Agata - Inspektor w Wydziale Finansowym
347
Kowalczyk Joanna - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Libidzy
345
Rok 2020 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
326
Klimza Aleksandra - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku
324
Ząbkowska Elżbieta - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 2 w Kłobucku
319
Wróbel Halina - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamyku
317
Ignaczak Bożena - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 4 w Kłobucku
314
Rok 2019 - Skarbnik Gminy Kłobuck
312
Karoń Barbara - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobodnie
306
oswiadczenia_kier_jedn
302
Sulima Aleksandra - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 5 w Kłobucku
298
Rok 2020 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
297
oswiadczenia_maj_bur
269
oswiadczenia_majatkowe_pracownikow
245
oswiadczenia_majatkowe_radnych
242
Rok 2020 - Pozostałe oświadczenia majątkowe
230
Rok 2020 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
191
Rok_2018_Burmistrz_Klobucka
104
Rok_2018_Sekretarz_Gminy
63
Rok_2018_Skarbnik_Gminy
52

Dział: Zgłaszanie zgromadzeń

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zgłaszanie zgromadzeń
2230

Dział: Skargi, wnioski i petycje

Podstrona Odwiedziny Ilość
Skargi, wnioski i petycje
3557
Wniosek
1789
Petycja
1742
Skarga
1273
Ustawa o petycjach
591
Petycje złożone w roku 2019
538
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych
445
Przykładowy formularz petycji
253
Petycje złożone w roku 2017
241
Petycje złożone w roku 2018 - brak petycji
240
Petycje złożone w roku 2020
186

Dział: Interpelacje i zapytania Radnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Interpelacje i zapytania Radnych
3691

Dział: Inne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Godziny otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK
19382
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
15843
Inne
7441
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
6965
Opłata za odbiór odpadów komunalnych
4932
Harmonogram na 2020 rok
4687
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
3023
Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kłobucku
2819
Harmonogram na 2019 rok
2736
Zasady segregacji odpadów komunalnych
2650
Harmonogram na 2018 rok
2610
Opłata za odbiór odpadów komunalnych
2101
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2044
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018r.
1966
Wybory i referendum
1872
Harmonogram na 2017 rok
1775
WYBORY PREZYDENTA RP 2020r
1727
Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
1624
Rejestry, ewidencje i archiwa
1380
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
1371
Organizacje pozarządowe
1305
Ponowne udostępnianie informacji publicznej
1248
Rejestr działalności regulowanej
1176
Udostępnianie informacji publicznej
1155
Stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych...
1008
Wykaz Firm - Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
970
Ogłoszenia
948
Ogłoszenia o konkursach
944
Monitoring jakości powietrza
917
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne
914
Protokoły i wyniki z konkursów
877
ROK 2017
857
Wzory druków do pobrania
852
Redakcja Biuletynu
849
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck
834
2016 rok
816
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck - 2016 rok
807
Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Kłobuck
794
Konkursy w 2016 roku
785
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019r
767
Poziomy recyklingu osiągnięte przez przedsiębiorców
761
2017 rok
745
Sprawozdania z przebiegu konsultacji
738
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
735
Rok 2016
688
Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi
674
Program Współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi
667
Konkursy w 2017 roku
665
Konsultacje projektów uchwał
645
Stan realizacji zadań oświatowych w Gminie Kłobuck
607
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019r.
604
2016 ROK
603
Harmonogram na 2021 rok
579
Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
574
Konkursy w 2018 roku
566
Urzędnik wyborczy
547
2017 ROK
547
Raport o stanie gminy Kłobuck za 2018 rok
546
2016 rok
515
Rok 2017
485
2018 rok
483
Rejestr instytucji kultury
481
Na rok 2016
476
Na rok 2017
470
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck - 2017 rok
466
Wybory Ławników Sądowych 2019
466
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
462
2018 ROK
462
2017 rok
450
Rok 2018
407
2018 rok
400
Na rok 2018
361
Raport o stanie gminy Kłobuck
361
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck - 2018 rok
339
Konkursy w 2019 roku
313
2019 rok
307
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
272
2019 rok
263
Harmonogram na 2016 rok
253
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat (od 13.06.2018r. do 12.06.2021r.)
226
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck - 2019 rok
220
Rok 2019
219
Rejestr działalności regulowanej
200
Raport o stanie gminy Kłobuck za 2019 rok
197
Kontrola zarządcza
127
Deklaracja dostępności BIP
121
2020 rok
108
Konkursy w 2020 roku
100
2020 rok
93
Na rok 2020
89
Rok 2020
86
Na rok 2019
80
Ewidencja_kapielisk_w_Gminie_Klobuck_-_2018_rok
1
Ewidencja_kapielisk_w_Gminie_Klobuck_2017_rok
1
Konsultacja_projektu_uchwaly_w_sprawie_czesciowego_zwolnienia_z_oplaty_za_gospod_odpadami_komun
1

Dział: Baza OOŚ

Podstrona Odwiedziny Ilość
Baza OOŚ
5

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 776

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl