Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
2095373
Strona główna BIP
124754
Brak strony
12124
Poprzednia wersja
7446
Wyniki wyszukiwania
4255
Mapa witryny BIP
2481
Jak korzystać z BIP
1644
Redakcja BIP
1382
Jak szukać
957
Polityka prywatności
918
Statystyka strony
657
Zastrzeżenia prawne
414
Skrypciorek
1

Dział: Urząd Miejski

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego
60661
Zarządzenia zewnętrzne 2016
57307
Zarządzenia zewnętrzne 2015
54173
Obwieszczenia, zawiadomienia i komunikaty Burmistrza
51783
Ogłoszenia w sprawie naboru
49783
Zarządzenia zewnętrzne
38781
Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
27715
Tablica ogłoszeń
25582
Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa
25157
Zarządzenia zewnętrzne
24968
Urząd Miejski
14497
Zarządzenia wewnętrzne 2015
12911
Zarządzenia Burmistrza
12501
Zarządzenia wewnętrzne 2016
12277
Zarządzenia wewnętrzne
10401
Zarzadzenia_zewnetrzne_2019
10333
Zarzadzenia_wewnetrzne_2019
6635
Zarządzenia wewnętrzne
5273
Kontakt
4451
Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
4409
Załatwianie spraw
4283
Regulamin pracy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
3764
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami
3719
Urząd Stanu Cywilnego
3714
Struktura urzędu
3562
2016
3209
Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
3196
Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
3118
2017
3053
Druki do pobrania
2990
Władze gminy
2957
2019
2835
Wydział Inwestycji i Rozwoju
2650
Wydział Finansowy
2639
Wydział Edukacji, Kadr i Spraw Administracyjnych
2560
2018
2401
Wydział Organizacyjny
2349
Regulamin organizacyjny
2207
Radcy Prawni
2206
Burmistrz
2095
Rejestr zarządzeń
2048
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
1974
Statut Gminy Kłobuck
1914
Inspektor ds. obronnych
1906
Procedury załatwiania spraw
1766
Ewidencja Działalności Gospodarczej
1654
Sekretarz
1631
Gospodarka komunalna, ochrona środowiska i rolnictwa
1590
Samodzielne stanowisko – Służba BHP
1581
Biuro Rady Miejskiej
1572
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
1554
Druki z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - GOR
1536
Urząd Stanu Cywilnego
1451
Skarbnik
1305
Druki z Urzędu Stanu Cywilnego - USC
1185
Druki z Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - EL
1159
Dowody osobiste
1133
Druki z Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami - GPN
1131
2015
1067
Administrator_Bezpieczenstwa_Informacji
1053
Przyjęcia interesantów
1051
Statut Urzędu Miejskiego w Kłobucku
1008
Zamówienia publiczne i inwestycje
1006
Druki z Działalności Gospodarczej
928
Kompetencje
890
Ewidencja ludności
889
Druki z Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej - ZDiGK
836
Podatki i finanse
808
Druki z Wydziału Finansowego - FK
783
Samodzielne stanowisko ds. Rozliczenia Projektu
763
Gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami
746
Kontakt
684
Inne
650
Mieszkania
633
Druki z CEA (Oświata)
630
Zarządzanie drogami gminnymi
592
Biuletyn Informacji Publicznej
586
Druki z Wydziału Rozwoju i Inwestycji - IR
540
schemat_organizacyjny_urzedu_miejskiego
528
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
468
Inspektor Danych Osobowych
203
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Kłobucku
153
Zmiany w przyjęciach interesantów - obecna kadencja 2018-2023
133
Dane teleadresowe
131
Zmiany w przyjęciach interesantów - kadencja 2014-2018 (archiwum)
125
Dojazd
123
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
111
Wyszukiwarka
75
2019
65
2015
63
Informacje_o_zmianach_przyjec_interesantow
3
test
1

Dział: Tablica ogłoszeń

Podstrona Odwiedziny Ilość
Tablica ogłoszeń
2

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Stawki i wskaźniki
451
Rekrutacja
404
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej
393
Menu Przedmiotowe
389
Tablica ogłoszeń
1
Interpretacje_podatki
1

Dział: Podatki i opłaty lokalne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Podatki i opłaty lokalne
5375
Podatek od nieruchomości
4795
Podatek od środków transportowych
2172
Podatek rolny
1838
Minimalne stawki czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Kłobuck
1727
Opłata skarbowa
1567
Opłata targowa
1404
Opłata z tytułu odbioru odpadów komunalnych
1200
Opłata od posiadania psów
1006
Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
940
Podatek leśny
933
Oplata_targowa_-_ARCHIWUM
1

Dział: Zarządzenia Burmistrza

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
967

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Strategie, programy, plany

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strategie, programy, plany
6220
Plan Odnowy Miejscowości Borowianka na lata 2016 - 2022
1588
ARCHIWUM
1579
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kłobuck
1256
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck
1086
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Gminy Kłobuck na lata 2014 - 2017
1045
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2023
1041
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
982
Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
981
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kłobuck
961
Plan Rozwoju Miejscowości Kamyk
904
Gminny Program Opieki Nad Zabytkami na lata 2014 - 2017
852
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłobuck
837
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kłobuck na lata 2014 - 2020
835
Strategia Rozwoju Gminy Kłobuck na lata 2016-2026
820
Program dla rodzin wielodzietnych "Gmina Kłobuck dla rodziny - Karta Dużej Rodziny"
819
Program na 2017 rok
798
Gminny Program o Przeciwdziałaniu Narkomanii
797
Plan Odnowy Miejscowości Libidza na lata 2010 - 2017
793
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kłobuck na lata 2008 - 2015
767
Plan Odnowy Miejscowości Kamyk na lata 2010 - 2016
765
Gminny Program Wspierania Rodziny
752
Program dla rodzin wielodzietnych "Gmina Kłobuck dla rodziny - Karta Dużej Rodziny" (uchwała 48/VIII/2015 wraz ze zmianami)
734
Program Współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi
724
Stan Środowiska w Województwie Śląskim
707
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
690
Rok 2016
604
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Kłobuck na lata 2004 - 2013
572
Plan Odnowy Miejscowości Lgota na lata 2009 - 2015
560
Plan Odnowy Miejscowości Gruszewnia na lata 2009 - 2015
538
Program na 2017 rok
537
Plan Odnowy Miejscowości Łobodno na lata 2009 - 2015
533
Program na 2016 rok
500
Rok 2015
472
Program na 2016 rok
456
Program na 2016 rok
445
Program na 2017 rok
436
Program na 2017 rok
422
Program na lata 2018-2022
417
Rok 2017
399
Program na 2016 rok
381
Program na 2018 rok
372
Program na 2018 rok
325
Program na 2018 rok
299
Program Ochrony Środowiska Gminy Kłobuck na lata 2018 - 2021
269
Program profilaktyki próchnicy zębów w populacji dzieci 8-letnich w Gminie Kłobuck na lata 2019-2021
242
Regulamin budżetu obywatelskiego Gminy Kłobuck
228
Założenia do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Kłobuck na lata 2018-2032
225
Rok 2018
220
Gminny Program Opieki Nad Zabytkami na lata 2018 - 2022
219
Zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
203
Program na 2019 rok
187
Program na 2019 rok
168
Program na 2019 rok
131
Rok 2019
125
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłobuck na lata 2019 - 2023
117
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłobuck na lata 2014 - 2018
117
Program_dla_rodzin_wielodzietnych_Gmina_Klobuck_dla_rodziny_Karta_Duzej_Rodziny_uchwala_48_
2
Plan_Rozwoju_Lokalnego_Gminy_Klobuck_na_lata_2004_2013_archiwum
1

Dział: Studium i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Podstrona Odwiedziny Ilość
Studium i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
10118
Uchwała Nr 52/IX/2015 z dn. 29.04.2015r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck
3169
Uchwała Nr 253/XX/2004 z dn. 28.10.2004r. w sprawie mpzp dla terenu w Kłobucku w obrębach: Kłobuck, Smugi, Zagórze, Zakrzew, Niwa Skrzeszów, (...)
1726
Uchwała Nr 124/XV/2015 z dn. 17.11.2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości Łobodno - etap I
1251
Uchwała Nr 446/XLVI/2014 z dn. 30.09.2014r. w sprawie mpzp obszaru poł. w mieście Kłobuck w rejonie ulic: Częstochowskiej, Staszica i Kasztanowej
1226
Uchwała Nr 380/XXXVIII/2013 z dn. 27.12.2013r. w sprawie mpzp terenu w Kłobucku
1104
Uchwała Nr 143/XVIII/2015 z dn. 29.12.2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kamyku przy ul. Szkolnej
1031
Uchwała Nr 221/XVIII/2004 z dn. 05.08.2004r. w sprawie mpzp dla terenu w Kłobucku - Śródmieście
998
Uchwała Nr 205/XXIV/2016 z dn. 30.08.2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Białej, obręb Biała Górna
994
Uchwała Nr 358/XXXIX/2009 z dn. 29.12.2009r. w sprawie mpzp dla terenu poł. w Kłobucku, obręb Zagórze
992
Uchwała Nr 19/II/2000 z dn. 30.03.2000r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kłobuck
985
Uchwała Nr 87/VII/2003 z dn. 26.06.2003r. w sprawie mpzp gminy Kłobuck obejmującego teren położony w Kłobucku przy ul. Kochanowskiego i Żytniej
970
Uchwała Nr 341/XXXV/2013 z dn. 21.10.2013r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Łobodno przy ul. Nadrzecznej
921
Uchwała Nr 362/XXXIII/2005 z dn. 27.12.2005r. w sprawie mpzp fragmentu Gminy Kłobuck - sołectwa Borowianka i Kamyk
919
Uchwała Nr 393/XXXVIII/2018 z dn. 20.02.2018r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
905
Uchwała Nr 28/III/2010 z dn. 28.12.2010r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Libidza
885
Uchwała Nr 360/XXXVI/2013 z dn. 25.11.2013r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Kłobuck przy drodze krajowej nr 43
834
Uchwała Nr 123/X/2003 z dn. 30.10.2003r. w sprawie mpzp terenu poł. w Kłobucku obręb Zagórze, obejmującego działki Nr 915/6, 1041, D-1107
822
Uchwała Nr 404/XXXVII/2006 z dn. 06.06.2006r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Kłobucku, obręb Smugi między ulicami: Szkolną a Częstochowską
821
Uchwała Nr 47/VIII/1995 z dn. 05.10.1995r. w sprawie zmiany fragmentów mpozp Miasta i Gminy Kłobuck dot. wsi Kamyk, Biała Górna, Kopiec, Gruszewnia
808
Uchwała Nr 14/II/1997 z dn. 21.03.1997r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu mpzp Gminy Kłobuck dot. Białej Górnej
796
Uchwała Nr 182/XXI/2008 z dn. 04.08.2008r. w sprawie mpzp gminy Kłobuck obejmującego teren poł. w Kłobucku obręb Przybyłów, przy drodze krajowej DK 43
790
Uchwała Nr 447/XLVI/2014 z dn. 30.09.2014r. w sprawie mpzp terenu w Kłobucku pomiędzy ulicami Wieluńską i Nadrzeczną
771
Uchwała Nr 37/IV/1998 z dn. 27.05.1998r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
770
Uchwała Nr 12/II/2001 z dn. 29.03.2001r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Kłobuck
760
Uchwała Nr 150/XII/2003 z dn. 29.12.2003r. w sprawie mpzp miasta i gminy Kłobuck dla obszaru poł. w rejonie ul. Sportowej i ul. Długosza
739
Uchwała Nr 342/XXXV/2013 z dn. 21.10.2013r. w sprawie zmiany mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Kamyk przy ul. Szkolnej
735
Uchwała Nr 115/IX/2003 z dn. 11.09.2003r. w sprawie mpzp gminy Kłobuck obejmujący teren poł. w Kłobucku przy ul. Kochanowskiego
730
Uchwała Nr 4/I/2002 z dn. 28.02.2002r. w sprawie mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej w Kłobucku przy ul. Długosza
711
Uchwała Nr 57/V/2002 z dn. 12.09.2002r. w sprawie mpzp terenu w Kłobucku między ul. Słowackiego, Hallera i Sienkiewicza wraz z terenem (...)
707
Uchwała Nr 5/I/2002 z dn. 28.02.2002r. w sprawie mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej w Kłobucku przy ul. Sportowej
700
Uchwała Nr 25/II/2002 z dn. 05.12.2002r. w sprawie mpzp terenu poł. w Kłobucku obręb Zagórze przy ul. Kochanowskiego, działka Nr 926/13
680
Uchwała Nr 6/I/2002 z dn. 28.02.2002r. w sprawie mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej w Kłobucku obręb Zagórze, dla terenu dz: Nr 101/5,101/11, (...)
680
Uchwała Nr 84/VI/2003 z dn. 29.04.2003r. w sprawie mpzp gminy Kłobuck, obręb Zagórze, przy ul. Zamkowej ( działka nr 825/2)
660
Uchwala Nr 16/II/2002 z dnia 25 kwietnia 2002 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenngo gminy Kłobuck w obrębie sołectw: Lgota, Biał
652
Uchwała Nr 340/XXXV/2013 z dn. 21.10.2013r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Łobodno przy ul. Brzeźnickiej
609
Uchwała Nr 85/VII/2019 z dn. 07.05.2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku
446
Uchwała Nr 457/XLV/2018 z dn. 18.09.2018r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu w Kłobucku obręb Zagórze
435
Uchwała Nr 412/XXXIX/2018 z dn. 26.06.2018r. w sprawie mpzp obej. obszar położony w Kłobucku w rejonie ul. Górniczej
394
Uchwała Nr 460/XLV/2018 z dn. 18.09.2018r. w sprawie mpzp terenów w Lgocie przy ul. Częstochowskiej
355
Uchwała Nr 15/III/2018 z dn. 04.12.2018r. w sprawie mpzp obej. obszar poł. w Kamyku przy ul. Spichlerzowej
271
Uchwała Nr 71/VI/2019 z dn. 26.03.2019r. w sprawie mpzp terenu w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Wojska Polskiego
181
Uchwała Nr 84/VII/2019 z dn. 07.05.2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku obrębie Smugi
176
Uchwała Nr 83/VII/2019 z dn. 07.05.2019r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu w miejscowościach Libidza i Gruszewnia
158
Miejscowy_plan_zagos_przest_obszaru_polozonego_w_Gminie_Klobuck_obreb_Lgota_i_Biala_Dolna
107
Uchwala_Nr_461_XLV_2018_w_spr_mpzp_terenu_w_Klobucku_w_rejonie_ulic_Gorniczej_i_Wojska_Polskiego
45
studium_plany
4
studium_uwarunkowan
2

Dział: Gospodarka odpadami komunalnymi

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Sprawozdania

Podstrona Odwiedziny Ilość
Sprawozdania
10858

Dział: Interpretacje podatkowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Interpretacje podatkowe
1

Dział: Rada Miejska

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rada Miejska
14842
Zawiadomienia o sesji
13600
Posiedzenia Komisji
9888
Posiedzenia Komisji
9385
Posiedzenia Komisji
9029
Posiedzenia Komisji
8159
Posiedzenia Komisji
5232
Uchwały Rady Miejskiej
5193
Uchwały
4699
Sesje
4174
Protokoły z sesji
3148
Transmisje obrad Rady Miejskiej w Kłobucku
2761
Komisje Rady
2665
Projekty uchwał
2490
Projekty protokołów z sesji
2151
Uchwały Rady
2083
Sesje Rady
1846
Interpelacje i zapytania radnych
1817
Zawiadomienia o sesji
1815
Uchwały z XXX sesji z dnia 21.03.2017r.
1742
Rejestr uchwał
1675
Uchwały
1490
Komisja Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki
1439
Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska
1386
Komisje Rady
1334
Projekty protokołów z Komisji
1282
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
1191
Projekty protokołów z Komisji
1170
Skład Rady
1168
Protokoły - inne
1124
Projekty protokołów z Komisji
1064
Zbiór aktów prawa miejscowego
1023
Komisja Rewizyjna
1018
Radni
990
Kontakt z Radnymi
988
Protokoły z Komisji
979
Projekty uchwał
955
Rozstrzygnięcia nadzorcze
937
Uchwały z XXVII sesji z dnia 22.11.2016r.
931
Protokoły z Komisji
914
Projekty protokołów z Komisji
911
Uchwały z XVI sesji z dnia 30.11.2015r.
903
Uchwały z XVIII sesji z dnia 29.12.2015r.
899
Uchwały z XIX sesji z dnia 09.02.2016r.
899
Protokoły z Komisji
886
Protokoły z Komisji
877
Archiwum - VII kadencja 2014-2018
808
Uchwały z XXVIII sesji z dnia 28.12.2016r.
798
Protokoły z Komisji
793
Komisja Statutowa ds. nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck powołana Uchwałą Nr 18/IV/2014 w dniu 11 grudnia 2014r.
792
Stanowiska Rady Miejskiej
771
Uchwały z XXIV sesji z dnia 30.08.2016r.
755
Uchwały z XX sesji z dnia 30.03.2016r.
754
Uchwały z XV sesji z dnia 17.11.2015r.
748
Uchwaly z XXXVI sesji z dnia 30 11 2017r
746
Uchwały z XXXII sesji z dnia 27.06.2017r.
743
Uchwały z XXXIV sesji z dnia 26.09.2017r.
729
Uchwały z XXII sesji z dnia 21.06.2016r.
722
Uchwały z XVII sesji z dnia 08.12.2015r.
705
Projekty uchwał na XIX sesje (09.02.2016r.)
701
Projekty uchwał na XXVII sesje (22.11.2016r.)
701
Uchwały z XXIX sesji z dnia 07.02.2017r.
700
Projekty uchwał na XVIII sesje (29.12.2015r.)
692
Uchwały z XXXI sesji z dnia 16.05.2017r.
684
Uchwały z XXXVII sesji z dnia 28.12.2017r.
680
Uchwały z XXXVIII sesji z dnia 20.02.2018r.
679
Projekty protokołów z Komisji
677
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
677
Uchwały z XXI sesji z dnia 17.05.2016r.
661
Projekty uchwał na XX sesje (30.03.2016r.)
652
Regulamin Rady Miejskiej
629
Przewodniczący
623
Projekty uchwał na XXIX sesję (07.02.2017r.)
621
Uchwały z XXXIII sesji z dnia 16.08.2017r.
620
Uchwały z XXV sesji z dnia 11.10.2016r.
614
Projekty uchwał na XXVIII sesje (28.12.2016r.)
604
Projekty uchwał na XXII Sesje (21.06.2016r.)
597
Uchwały z XXII sesji z dnia 28.06.2016r.
595
Uchwały z XXIII sesji z dnia 12.07.2016r.
591
Wiceprzewodniczący
578
Projekty uchwał na XVI sesje (30.11.2015r.)
578
Skład osobowy
573
Dyżury Radnych
571
Skład osobowy
569
Skład osobowy
564
Projekty uchwał na XXV sesje (11.10.2016r.)
559
Informacje na sesję o bieżących sprawach Gminy
559
Uchwały z XXVI sesji z dnia 03.11.2016r.
554
Projekty uchwał na XXI sesje (17.05.2016r.)
547
Projekty uchwał na XXIV sesje (30.08.2016r.)
544
Skład Rady
542
Komisja Rewizyjna
532
Projekty uchwał na XXXI sesję (16.05.2017r.)
528
Protokoly z Komisji
526
Projekty uchwał na XXX sesję (21.03.2017r.)
526
Uchwały z III sesji z dnia 04.12.2018r.
519
Skład osobowy
516
Projekty uchwał na XVII sesje (08.12.2015r.)
514
Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska
509
Komisja Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki
506
Projekty uchwał na XXIII Sesje (12.07.2016r.)
491
Uchwały z XXXV sesji z dnia 30.10.2017r.
486
Skład osobowy
481
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
472
Projekty uchwał na XXXV sesję (30.10.2017r.)
471
Projekty uchwał na XXXII sesję (27.06.2017r.)
468
Uchwały z XXXIX sesji z dnia 27.03.2018r
468
Projekty uchwał na XXXVI sesję (30.11.2017r.)
458
Rejestr uchwał
448
Uchwały z V sesji z dnia 08.02.2019r.
443
Uchwały z IV sesji z dnia 27.12.2018r.
442
Projekty uchwał na XXXIII sesję (16.08.2017r.)
440
Projekty uchwał na XXXIV sesję (26.09.2017r.)
440
Uchwały z XLII sesji z dnia 26.06.2018r
418
Uchwały z XL sesji z dnia 24.04.2018r
417
Projekty uchwał na XXVI sesje (03.11.2016r.)
402
Skład Rady
399
Projekty protokołów z Komisji
398
Projekty uchwał na XXXVII sesję (28.12.2017r.)
383
Uchwały z XLV sesji z dnia 18.09.2018r.
382
Projekty uchwał na XXXVIII sesję (20.02.2018r.)
371
Uchwały z XLIII sesji z dnia 17.07.2018r.
362
Projekty uchwał na XXXIX sesję (27.03.2018r.)
360
Projekty protokołów z Komisji
360
Posiedzenia Komisji
356
Projekty protokołów z Komisji
349
Uchwały z XLVI sesji z dnia 09.10.2018r.
347
Projekty uchwał na IV sesję (27.12.2018)
343
Uchwały z XLI sesji z dnia 22 maja 2018 r.
340
Posiedzenia Komisji
331
Uchwały z II sesji z dnia 27.11.2018r.
323
Posiedzenia Komisji
316
Posiedzenia Komisji
309
Posiedzenia Komisji
307
Projekty protokołów z Komisji
303
Uchwały z XLIV sesji z dnia 11.09.2018r.
302
Uchwały z I sesji z dnia 22.11.2018r.
298
Projekty protokołów z Komisji
285
Projekty uchwał na XL sesję (24.04.2018r.)
283
Zbiór aktów prawa miejscowego
278
Przewodniczący Rady
275
Projekty uchwał na XLII sesję (26.06.2018r.)
262
Wzór oświadczenia majątkowego
254
Projekty uchwał na XLV sesję (18.09.2018r.)
253
Skład osobowy Komisji
253
Protokoły z Komisji
252
Skład osobowy Komisji
250
Projekty uchwał na III sesję (04.12.2018r.)
248
Uchwały z VII sesji z dnia 07.05.2019r.
245
Protokoły z Komisji
241
Skład osobowy Komisji
237
Projekty uchwał na VI sesję (26.03.2019r.)
237
Wiceprzewodniczący Rady
236
Skład osobowy Komisji
232
Protokoły z Komisji
229
Komisja ds nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck oraz statutów jednostek pomocniczych
227
Projekty uchwał na XLI sesję (22.05.2018 r.)
226
Uchwały z VI sesji z dnia 26.03.2019r.
221
Skład osobowy Komisji
218
Projekty uchwał na V Sesję (8.02.2019r.)
216
Protokoły z Komisji
215
Projekty uchwał na XLVI sesję (09.10.2018r.)
211
Projekty uchwał na XLIV sesję (11.09.2018r.)
208
Projekty uchwal na XLIII sesję (17.07.2018r.)
201
Rozstrzygnięcia nadzorcze
200
Projekty protokołów z Komisji
199
Projekty uchwał na I sesję (22.11.2018r.)
190
Projekty uchwał na II sesję (27.11.2018r.)
189
Uchwały z IX sesji z dnia 05.06.2019r.
182
Uchwały z X sesji z dnia 25.06.2019r.
175
Komisje wspólne
174
Posiedzenia Komisji
171
Projekty uchwał na VII sesję (07.05.2019r.)
171
Protokoły z Komisji
166
Projekty protokołów z Komisji
164
Uchwały z VIII sesji z dnia 27.05.2019r.
164
Projekty uchwał na VIII sesję (27.05.2019r)
143
Skład osobowy komisji
142
Projekty uchwał na X sesję (25.06.2019r)
138
Projekty uchwał na IX sesję (05.06.2019r)
135
Uchwały z XI sesji z dnia 20.08.2019r.
121
Projekty uchwał na XII sesję (24.09.2019r.)
108
Projekty uchwał na XI sesję (20.08.2019r.)
105
Zespół ds. wyboru ławników sądowych
104
2018
93
2015
92
Skład osobowy
85
2017
83
Uchwały z XII sesji z dnia 24.09.2019r.
83
Posiedzenia Zespołu
82
2016
81
Uchwały z XIV sesji z dnia 12.11.2019r.
80
Projekty uchwał na XIV sesję (12.11.2019r)
73
Uchwały z XIII sesji z dnia 22.10.2019r.
72
Projekty uchwał na XV sesję (03.12.2019r)
68
Protokoły z posiedzenia Zespołu
65
Projekty uchwal na XIII sesje (22 10 2019r.)
47
Uchwały z XV sesji z dnia 03.12.2019r.
5
zawiodomienia_sesji
1

Dział: Ekoportal

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowania wszczęte
153171
Archiwum postępowań
8506
Ogłoszenia o wyborze
7134
Postępowania zakończone
4626
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
2544
Zamówienia publiczne
1
Platforma zakupowa
1

Dział: Finanse

Podstrona Odwiedziny Ilość
Finanse
3737
Uchwała budżetowa i sprawozdania z wykonania budżetu
1837
Uchwała w sprawie procedury uchwalania budżetu
1140
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
1035
Rok 2016
932
Rok 2017
917
Rok 2015
869
Rok 2018
840
Pozostale informacje
801
Majątek
750
Mienie komunalne
572
Pomoc publiczna
471
2014
471
2015
429
Rok 2019
427
2016
380
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016r.
373
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015r.
357
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2017r.
245
2017
219
Sprawozdania finansowe
205
Za rok 2018
187
Jednostka sprawozdawcza - Gmina Kłobuck
166
Jednostka sprawozdawcza - Urząd Miejski w Kłobucku
124
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018r.
122
2018
110

Dział: Jednostki pomocniczne i organizacyjne

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Oświadczenia majątkowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oświadczenia majątkowe
8175
ROK 2017
2303
ROK 2016
2023
ROK 2018
1822
Rok 2016 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
1670
Rok 2017 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
1218
ROK 2015
1192
Rok 2016 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
1172
ROK 2019
1163
Krakowian Jacek - Dyrektor ZEAOS w Kłobucku
1161
Oświadczenia majątkowe za 2003-2014 osoby wydającej decyzje administracyjne - praca socjalna
1152
Rok 2016 - Burmistrz Kłobucka, Sekretarz, Skarbnik
1128
Rok 2015 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
1060
Rok 2016 - Pozostałe oświadczenia majątkowe
1052
Rok 2015 - Burmistrz Kłobucka
1013
Rok 2017 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
1012
Rok 2016 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
972
Rok 2016 - Sekretarz Gminy
972
Rok 2017 - Burmistrz Kłobucka, Sekretarz, Skarbnik
963
Rok 2018 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
958
Rok 2017 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
916
Rok 2017 - Pozostałe oświadczenia majątkowe
909
Rok 2016 - Burmistrz Kłobucka
904
Rok 2018 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
903
Rok 2018 - Burmistrz Kłobucka, Sekretarz, Skarbnik
891
Chamarowski Krzysztof - Dyrektor ZDiGK w Kłobucku
882
Rok 2015 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
818
Rok 2018 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
799
Ząbkowska Elżbieta - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 2 w Kłobucku
780
Zander-Skwarczynska Małgorzata - Dyrektor Zespołu Szkół w Białej
774
Rok 2017 - Sekretarz Gminy
746
Rok 2015 - Pozostałe oświadczenia majątkowe
709
Skwara Olga - Dyrektor MOK w Kłobucku
664
Rok 2015 - Burmistrz Kłobucka, Sekretarz, Skarbnik
640
Rok 2015 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
632
Duraj-Stefanska Teresa - Kierownik GOPS w Kłobucku
632
Duraj-Stefańska Teresa - Kierownik GOPS w Kłobucku
586
Kotkowski Paweł - Dyrektor Gimnazjum w Kłobucku
583
Chamarowski Krzysztof - Dyrektor ZDiGK w Kłobucku
581
Kotkowski Paweł - Dyrektor Gimnazjum w Kłobucku
575
Soboniak Izabela - Referent w Wydziale Finansowym
567
Rok 2017 - Burmistrz Kłobucka
562
Krakowian Jacek - Dyrektor ZEAOS w Kłobucku
560
Ignaczak Bożena - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 4 w Kłobucku
559
Rok 2019 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
553
Rok 2015 - Sekretarz Gminy Kłobuck
552
Rok 2016 - Skarbnik Gminy
552
Rok 2018 - Burmistrz Kłobucka
552
Pieścik Maria - Inspektor w Wydziale Finansowym
537
Klimza Aleksandra - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku
535
Wypych Monika - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kłobucku
513
Kowalczyk Joanna - Dyrektor Zespołu Szkół w Libidzy (od dn. 01.09.2016r.)
511
Skwara Olga - Dyrektor MOK w Kłobucku
500
Rok 2015 - Skarbnik Gminy Kłobuck
498
Rok 2017 - Skarbnik Gminy
494
Telenga Józefa - Dyrektor Zespołu Szkół w Libidzy
486
Rok 2018 - Sekretarz Gminy Kłobuck
482
Solska Wiesława - Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
481
Jaszczyk Robert - Z-ca Kierownika GOPS w Kłobucku
481
Kula Agata - Inspektor w Wydziale Finansowym
477
Sulima Aleksandra - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 5 w Kłobucku
455
Oświadczenia majątkowe radnych złożone wg stanu na dzień 16.09.2018r. (obejmują okres od 01.01.2018r. do 16.09.2018r.)
455
Borkowska Marta - p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
447
Wośtak Iwona - Zastępca Kierownika Wydziału Finansowego
447
Soluch Wanda - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 1 w Kłobucku
442
Jaszczyk Robert - Z-ca Kierownika GOPS w Kłobucku
437
Kowalczyk Joanna - Dyrektor Zespołu Szkół w Libidzy
437
Wróbel Halina - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamyku
435
Rumin Bożena - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku
433
Karoń Barbara - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobodnie
432
Jagielska Alina - Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami
430
Ignaczak Bożena - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 4 w Kłobucku
401
Soluch Wanda - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 1 w Kłobucku
398
Wypych Monika - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kłobucku
394
Ząbkowska Elżbieta - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 2 w Kłobucku
391
Wróbel Halina - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamyku
385
Sulima Aleksandra - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 5 w Kłobucku
385
Rumin Bożena - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku
379
Zander-Skwarczyńska Małgorzata - Dyrektor Zespołu Szkół w Białej
379
Krakowian Jacek - Dyrektor CEA w Kłobucku
370
Klimza Aleksandra - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku
369
Rok 2018 - Skarbnik Gminy Kłobuck
360
Rok 2019 - Burmistrz Klobucka, Sekretarz, Skarbnik
354
Oświadczenia majątkowe radnych złożone wg stanu na dzień 31.12.2017r.
352
Karoń Barbara - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobodnie
333
Skwara Olga - Dyrektor MOK w Kłobucku
318
Jagielska Alina - Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami
311
oswiadczenia_kier_jedn
302
Oświadczenia majątkowe radnych składane na początek kadencji 2018-2023
297
Chamarowski Krzysztof - Dyrektor ZDiGK w Kłobucku
290
Duraj-Stefańska Teresa - Kierownik GOPS w Kłobucku
286
Kotkowski Paweł - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kłobucku
285
Rok 2018 - -Pozostałe oświadczenia majątkowe
273
oswiadczenia_maj_bur
269
Lisowska-Sukiennik Lidia - Dyrektor Żłobka Gminnego w Kłobucku
264
Soluch Wanda - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 1 w Kłobucku
263
Rok 2019 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
262
Solska Wiesława - Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
261
Jaszczyk Robert - Z-ca Kierownika GOPS w Kłobucku
258
Borkowska Marta - p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
257
Wośtak Iwona - Zastępca Kierownika Wydziału Finansowego
256
Olejniczak-Stanik Sylwia - Referent w Wydziale Finansowym
255
oswiadczenia_majatkowe_pracownikow
245
oswiadczenia_majatkowe_radnych
242
Wypych Monika - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kłobucku
242
Zych Izabela - Referent w Wydziale Finansowym
238
Kowalczyk Joanna - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Libidzy
235
Lisowska-Sukiennik Lidia - Dyrektor Żłobka Gminnego w Kłobucku
234
Rok 2019 - Pozostałe oświadczenia majątkowe
230
Kula Agata - Inspektor w Wydziale Finansowym
229
Klimza Aleksandra - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku
223
Zander-Skwarczyńska Małgorzata - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białej
223
Rumin Bożena - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku
221
Wróbel Halina - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamyku
214
Rok 2019 - Burmistrz Kłobucka
213
Ząbkowska Elżbieta - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 2 w Kłobucku
204
Karoń Barbara - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobodnie
202
Ignaczak Bożena - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 4 w Kłobucku
198
Sulima Aleksandra - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 5 w Kłobucku
191
Rok 2019 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
168
Rok 2019 - Sekretarz Gminy Kłobuck
160
Rok 2019 - Skarbnik Gminy Kłobuck
133
Rok_2018_Burmistrz_Klobucka
104
Rok_2018_Sekretarz_Gminy
63
Rok_2018_Skarbnik_Gminy
52

Dział: Zgłaszanie zgromadzeń

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zgłaszanie zgromadzeń
1838

Dział: Skargi, wnioski i petycje

Podstrona Odwiedziny Ilość
Skargi, wnioski i petycje
2783
Wniosek
1388
Petycja
1304
Skarga
1038
Petycje złożone w roku 2019
342
Ustawa o petycjach
179
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych
135
Przykładowy formularz petycji
121
Petycje złożone w roku 2017
118
Petycje złożone w roku 2018 - brak petycji
116

Dział: Interpelacje i zapytania Radnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Interpelacje i zapytania Radnych
2042

Dział: Inne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Godziny otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK
12608
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
9251
Inne
5957
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
5568
Opłata za odbiór odpadów komunalnych
2564
Harmonogram na 2018 rok
2530
Harmonogram na 2019 rok
2464
Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kłobucku
1872
Harmonogram na 2017 rok
1722
Zasady segregacji odpadów komunalnych
1702
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018r.
1697
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1551
Wybory i referendum
1346
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1210
Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
1182
Ponowne udostępnianie informacji publicznej
1069
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
1048
Organizacje pozarządowe
1032
Rejestry, ewidencje i archiwa
1010
Udostępnianie informacji publicznej
925
Rejestr działalności regulowanej
858
Ogłoszenia
790
Ogłoszenia o konkursach
789
Wykaz Firm - Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
746
Protokoły i wyniki z konkursów
730
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne
726
Monitoring jakości powietrza
725
2016 rok
697
ROK 2017
695
Wzory druków do pobrania
692
Stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych...
675
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck - 2016 rok
673
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck
662
Redakcja Biuletynu
649
Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Kłobuck
635
Sprawozdania z przebiegu konsultacji
620
Konkursy w 2016 roku
618
2017 rok
617
Poziomy recyklingu osiągnięte przez przedsiębiorców
602
Rok 2016
566
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
564
Program Współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi
547
Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi
530
Konkursy w 2017 roku
528
Konsultacje projektów uchwał
522
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019r
500
2016 ROK
450
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019r.
445
2017 ROK
424
2016 rok
411
Rok 2017
382
Konkursy w 2018 roku
376
Na rok 2016
365
2018 rok
361
Na rok 2017
355
Rejestr instytucji kultury
352
Urzędnik wyborczy
351
2017 rok
348
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck - 2017 rok
347
Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
346
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
340
2018 ROK
322
Raport o stanie gminy Kłobuck za 2018 rok
303
Wybory Ławników Sądowych 2019
291
Rok 2018
285
Stan realizacji zadań oświatowych w Gminie Kłobuck
282
2018 rok
278
Na rok 2018
265
Harmonogram na 2016 rok
233
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck - 2018 rok
209
Rejestr działalności regulowanej
180
2019 rok
166
Konkursy w 2019 roku
157
2019 rok
144
Raport o stanie gminy Kłobuck
124
Rok 2019
105
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
101
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck - 2019 rok
95
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat (od 13.06.2018r. do 12.06.2021r.)
91
Ewidencja_kapielisk_w_Gminie_Klobuck_2017_rok
1
Ewidencja_kapielisk_w_Gminie_Klobuck_-_2018_rok
1
Konsultacja_projektu_uchwaly_w_sprawie_czesciowego_zwolnienia_z_oplaty_za_gospod_odpadami_komun
1

Dział: Baza OOŚ

Podstrona Odwiedziny Ilość
Baza OOŚ
5

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 657

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl