Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
1582278
Strona główna BIP
109984
Brak strony
10693
Poprzednia wersja
6692
Wyniki wyszukiwania
3794
Mapa witryny BIP
2198
Jak korzystać z BIP
1463
Redakcja BIP
1233
Polityka prywatności
817
Jak szukać
814
Statystyka strony
579
Zastrzeżenia prawne
347
Skrypciorek
1

Dział: Urząd Miejski

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego
47882
Zarządzenia zewnętrzne 2016
47251
Zarządzenia zewnętrzne 2015
45840
Obwieszczenia, zawiadomienia i komunikaty Burmistrza
42022
Ogłoszenia w sprawie naboru
41884
Zarządzenia zewnętrzne
30130
Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
23663
Tablica ogłoszeń
22655
Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa
19410
Zarządzenia zewnętrzne
16049
Urząd Miejski
13033
Zarządzenia wewnętrzne 2015
10827
Zarządzenia Burmistrza
10693
Zarządzenia wewnętrzne 2016
10562
Zarządzenia wewnętrzne
8349
Załatwianie spraw
3786
Zarządzenia wewnętrzne
3697
Zarzadzenia_zewnetrzne_2019
3577
Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
3431
Kontakt
3387
Regulamin pracy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
3320
Struktura urzędu
3161
2016
3117
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami
3012
Urząd Stanu Cywilnego
2981
2017
2881
Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
2793
Druki do pobrania
2629
Władze gminy
2628
Zarzadzenia_wewnetrzne_2019
2542
Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
2504
2018
2247
Wydział Finansowy
2143
Wydział Inwestycji i Rozwoju
2119
Wydział Edukacji, Kadr i Spraw Administracyjnych
2068
Regulamin organizacyjny
1975
Wydział Organizacyjny
1936
Burmistrz
1849
Rejestr zarządzeń
1828
Radcy Prawni
1756
Statut Gminy Kłobuck
1690
Procedury załatwiania spraw
1575
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
1565
Inspektor ds. obronnych
1533
Ewidencja Działalności Gospodarczej
1459
2019
1399
Sekretarz
1376
Druki z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - GOR
1318
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
1316
Samodzielne stanowisko – Służba BHP
1305
Biuro Rady Miejskiej
1261
Urząd Stanu Cywilnego
1252
Skarbnik
1105
Administrator_Bezpieczenstwa_Informacji
1053
Dowody osobiste
1005
Druki z Urzędu Stanu Cywilnego - USC
999
Druki z Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - EL
983
Druki z Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami - GPN
976
2015
959
Przyjęcia interesantów
925
Statut Urzędu Miejskiego w Kłobucku
893
Zamówienia publiczne i inwestycje
886
Druki z Działalności Gospodarczej
828
Kompetencje
795
Gospodarka komunalna, ochrona środowiska i rolnictwa
789
Ewidencja ludności
744
Podatki i finanse
706
Druki z Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej - ZDiGK
694
Druki z Wydziału Finansowego - FK
681
Samodzielne stanowisko ds. Rozliczenia Projektu
671
Gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami
645
Kontakt
595
Inne
558
Mieszkania
549
schemat_organizacyjny_urzedu_miejskiego
528
Druki z CEA (Oświata)
521
Biuletyn Informacji Publicznej
508
Zarządzanie drogami gminnymi
507
Druki z Wydziału Rozwoju i Inwestycji - IR
448
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
375
Dane teleadresowe
114
Dojazd
99
Inspektor Danych Osobowych
94
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
88
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Kłobucku
68
2019
65
Wyszukiwarka
63
2015
63
Zmiany w przyjęciach interesantów - kadencja 2014-2018 (archiwum)
47
Zmiany w przyjęciach interesantów - obecna kadencja 2018-2023
46
Informacje_o_zmianach_przyjec_interesantow
3
test
1

Dział: Tablica ogłoszeń

Podstrona Odwiedziny Ilość
Tablica ogłoszeń
2

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Stawki i wskaźniki
388
Rekrutacja
338
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej
332
Menu Przedmiotowe
326
Tablica ogłoszeń
1
Interpretacje_podatki
1

Dział: Podatki i opłaty lokalne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Podatki i opłaty lokalne
4820
Podatek od nieruchomości
4263
Podatek od środków transportowych
1959
Podatek rolny
1580
Minimalne stawki czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Kłobuck
1464
Opłata skarbowa
1360
Opłata targowa
1228
Opłata z tytułu odbioru odpadów komunalnych
1044
Opłata od posiadania psów
869
Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
837
Podatek leśny
800
Oplata_targowa_-_ARCHIWUM
1

Dział: Zarządzenia Burmistrza

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
863

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Strategie, programy, plany

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strategie, programy, plany
5540
Plan Odnowy Miejscowości Borowianka na lata 2016 - 2022
1489
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kłobuck
1131
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck
979
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Gminy Kłobuck na lata 2014 - 2017
945
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2023
929
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
863
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kłobuck
849
Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
845
Plan Rozwoju Miejscowości Kamyk
825
ARCHIWUM
794
Gminny Program Opieki Nad Zabytkami na lata 2014 - 2017
767
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłobuck
741
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kłobuck na lata 2014 - 2020
735
Program na 2017 rok
731
Plan Odnowy Miejscowości Libidza na lata 2010 - 2017
717
Gminny Program o Przeciwdziałaniu Narkomanii
714
Strategia Rozwoju Gminy Kłobuck na lata 2016-2026
695
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kłobuck na lata 2008 - 2015
687
Plan Odnowy Miejscowości Kamyk na lata 2010 - 2016
680
Gminny Program Wspierania Rodziny
659
Program Współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi
644
Program dla rodzin wielodzietnych "Gmina Kłobuck dla rodziny - Karta Dużej Rodziny" (uchwała 48/VIII/2015 wraz ze zmianami)
644
Program dla rodzin wielodzietnych "Gmina Kłobuck dla rodziny - Karta Dużej Rodziny"
635
Stan Środowiska w Województwie Śląskim
617
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
600
Rok 2016
535
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Kłobuck na lata 2004 - 2013
503
Plan Odnowy Miejscowości Lgota na lata 2009 - 2015
482
Plan Odnowy Miejscowości Gruszewnia na lata 2009 - 2015
464
Plan Odnowy Miejscowości Łobodno na lata 2009 - 2015
460
Program na 2017 rok
444
Program na 2016 rok
421
Rok 2015
396
Program na 2016 rok
392
Program na 2017 rok
368
Program na 2016 rok
367
Program na 2017 rok
348
Program na lata 2018-2022
331
Rok 2017
324
Program na 2016 rok
301
Program na 2018 rok
300
Program na 2018 rok
263
Program na 2018 rok
238
Regulamin budżetu obywatelskiego Gminy Kłobuck
149
Program profilaktyki próchnicy zębów w populacji dzieci 8-letnich w Gminie Kłobuck na lata 2019-2021
148
Program Ochrony Środowiska Gminy Kłobuck na lata 2018 - 2021
148
Rok 2018
142
Założenia do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Kłobuck na lata 2018-2032
130
Gminny Program Opieki Nad Zabytkami na lata 2018 - 2022
117
Zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
112
Program na 2019 rok
90
Program na 2019 rok
89
Program na 2019 rok
63
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłobuck na lata 2014 - 2018
43
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłobuck na lata 2019 - 2023
40
Rok 2019
36
Program_dla_rodzin_wielodzietnych_Gmina_Klobuck_dla_rodziny_Karta_Duzej_Rodziny_uchwala_48_
2
Plan_Rozwoju_Lokalnego_Gminy_Klobuck_na_lata_2004_2013_archiwum
1

Dział: Studium i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Podstrona Odwiedziny Ilość
Studium i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
8827
Uchwała Nr 52/IX/2015 z dn. 29.04.2015r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck
2967
Uchwała Nr 253/XX/2004 z dn. 28.10.2004r. w sprawie mpzp dla terenu w Kłobucku w obrębach: Kłobuck, Smugi, Zagórze, Zakrzew, Niwa Skrzeszów, (...)
1562
Uchwała Nr 124/XV/2015 z dn. 17.11.2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości Łobodno - etap I
1088
Uchwała Nr 446/XLVI/2014 z dn. 30.09.2014r. w sprawie mpzp obszaru poł. w mieście Kłobuck w rejonie ulic: Częstochowskiej, Staszica i Kasztanowej
1034
Uchwała Nr 380/XXXVIII/2013 z dn. 27.12.2013r. w sprawie mpzp terenu w Kłobucku
992
Uchwała Nr 143/XVIII/2015 z dn. 29.12.2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kamyku przy ul. Szkolnej
917
Uchwała Nr 358/XXXIX/2009 z dn. 29.12.2009r. w sprawie mpzp dla terenu poł. w Kłobucku, obręb Zagórze
897
Uchwała Nr 205/XXIV/2016 z dn. 30.08.2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Białej, obręb Biała Górna
888
Uchwała Nr 19/II/2000 z dn. 30.03.2000r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kłobuck
882
Uchwała Nr 221/XVIII/2004 z dn. 05.08.2004r. w sprawie mpzp dla terenu w Kłobucku - Śródmieście
842
Uchwała Nr 87/VII/2003 z dn. 26.06.2003r. w sprawie mpzp gminy Kłobuck obejmującego teren położony w Kłobucku przy ul. Kochanowskiego i Żytniej
841
Uchwała Nr 362/XXXIII/2005 z dn. 27.12.2005r. w sprawie mpzp fragmentu Gminy Kłobuck - sołectwa Borowianka i Kamyk
817
Uchwała Nr 341/XXXV/2013 z dn. 21.10.2013r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Łobodno przy ul. Nadrzecznej
793
Uchwała Nr 28/III/2010 z dn. 28.12.2010r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Libidza
763
Uchwała Nr 123/X/2003 z dn. 30.10.2003r. w sprawie mpzp terenu poł. w Kłobucku obręb Zagórze, obejmującego działki Nr 915/6, 1041, D-1107
736
Uchwała Nr 360/XXXVI/2013 z dn. 25.11.2013r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Kłobuck przy drodze krajowej nr 43
730
Uchwała Nr 404/XXXVII/2006 z dn. 06.06.2006r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Kłobucku, obręb Smugi między ulicami: Szkolną a Częstochowską
717
Uchwała Nr 14/II/1997 z dn. 21.03.1997r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu mpzp Gminy Kłobuck dot. Białej Górnej
709
Uchwała Nr 47/VIII/1995 z dn. 05.10.1995r. w sprawie zmiany fragmentów mpozp Miasta i Gminy Kłobuck dot. wsi Kamyk, Biała Górna, Kopiec, Gruszewnia
707
Uchwała Nr 182/XXI/2008 z dn. 04.08.2008r. w sprawie mpzp gminy Kłobuck obejmującego teren poł. w Kłobucku obręb Przybyłów, przy drodze krajowej DK 43
692
Uchwała Nr 447/XLVI/2014 z dn. 30.09.2014r. w sprawie mpzp terenu w Kłobucku pomiędzy ulicami Wieluńską i Nadrzeczną
677
Uchwała Nr 12/II/2001 z dn. 29.03.2001r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Kłobuck
653
Uchwała Nr 342/XXXV/2013 z dn. 21.10.2013r. w sprawie zmiany mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Kamyk przy ul. Szkolnej
648
Uchwała Nr 115/IX/2003 z dn. 11.09.2003r. w sprawie mpzp gminy Kłobuck obejmujący teren poł. w Kłobucku przy ul. Kochanowskiego
646
Uchwała Nr 150/XII/2003 z dn. 29.12.2003r. w sprawie mpzp miasta i gminy Kłobuck dla obszaru poł. w rejonie ul. Sportowej i ul. Długosza
642
Uchwała Nr 37/IV/1998 z dn. 27.05.1998r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
632
Uchwała Nr 5/I/2002 z dn. 28.02.2002r. w sprawie mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej w Kłobucku przy ul. Sportowej
619
Uchwała Nr 57/V/2002 z dn. 12.09.2002r. w sprawie mpzp terenu w Kłobucku między ul. Słowackiego, Hallera i Sienkiewicza wraz z terenem (...)
612
Uchwała Nr 4/I/2002 z dn. 28.02.2002r. w sprawie mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej w Kłobucku przy ul. Długosza
611
Uchwała Nr 25/II/2002 z dn. 05.12.2002r. w sprawie mpzp terenu poł. w Kłobucku obręb Zagórze przy ul. Kochanowskiego, działka Nr 926/13
597
Uchwała Nr 6/I/2002 z dn. 28.02.2002r. w sprawie mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej w Kłobucku obręb Zagórze, dla terenu dz: Nr 101/5,101/11, (...)
596
Uchwała Nr 84/VI/2003 z dn. 29.04.2003r. w sprawie mpzp gminy Kłobuck, obręb Zagórze, przy ul. Zamkowej ( działka nr 825/2)
573
Uchwala Nr 16/II/2002 z dnia 25 kwietnia 2002 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenngo gminy Kłobuck w obrębie sołectw: Lgota, Biał
553
Uchwała Nr 393/XXXVIII/2018 z dn. 20.02.2018r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
546
Uchwała Nr 340/XXXV/2013 z dn. 21.10.2013r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Łobodno przy ul. Brzeźnickiej
522
Uchwała Nr 457/XLV/2018 z dn. 18.09.2018r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu w Kłobucku obręb Zagórze
295
Uchwała Nr 412/XXXIX/2018 z dn. 26.06.2018r. w sprawie mpzp obej. obszar położony w Kłobucku w rejonie ul. Górniczej
270
Uchwała Nr 460/XLV/2018 z dn. 18.09.2018r. w sprawie mpzp terenów w Lgocie przy ul. Częstochowskiej
207
Uchwała Nr 15/III/2018 z dn. 04.12.2018r. w sprawie mpzp obej. obszar poł. w Kamyku przy ul. Spichlerzowej
159
Miejscowy_plan_zagos_przest_obszaru_polozonego_w_Gminie_Klobuck_obreb_Lgota_i_Biala_Dolna
107
Uchwala_Nr_461_XLV_2018_w_spr_mpzp_terenu_w_Klobucku_w_rejonie_ulic_Gorniczej_i_Wojska_Polskiego
45
Uchwała Nr 71/VI/2019 z dn. 26.03.2019r. w sprawie mpzp terenu w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Wojska Polskiego
44
studium_plany
4
studium_uwarunkowan
2

Dział: Gospodarka odpadami komunalnymi

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Sprawozdania

Podstrona Odwiedziny Ilość
Sprawozdania
8802

Dział: Interpretacje podatkowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Interpretacje podatkowe
1

Dział: Rada Miejska

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rada Miejska
13019
Zawiadomienia o sesji
11352
Posiedzenia Komisji
7948
Posiedzenia Komisji
7693
Posiedzenia Komisji
7321
Posiedzenia Komisji
6678
Uchwały Rady Miejskiej
4999
Uchwały
4507
Posiedzenia Komisji
4326
Sesje
4023
Protokoły z sesji
2940
Komisje Rady
2568
Projekty uchwał
2403
Projekty protokołów z sesji
2019
Interpelacje i zapytania radnych
1699
Transmisje obrad Rady Miejskiej w Kłobucku
1658
Rejestr uchwał
1562
Uchwały z XXX sesji z dnia 21.03.2017r.
1540
Komisja Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki
1339
Uchwały Rady
1339
Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska
1276
Projekty protokołów z Komisji
1205
Sesje Rady
1188
Zawiadomienia o sesji
1119
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
1106
Skład Rady
1083
Projekty protokołów z Komisji
1058
Protokoły - inne
1038
Projekty protokołów z Komisji
985
Komisja Rewizyjna
942
Zbiór aktów prawa miejscowego
936
Komisje Rady
929
Radni
906
Uchwały
899
Protokoły z Komisji
879
Uchwały z XXVII sesji z dnia 22.11.2016r.
849
Projekty protokołów z Komisji
841
Kontakt z Radnymi
841
Rozstrzygnięcia nadzorcze
836
Uchwały z XIX sesji z dnia 09.02.2016r.
827
Uchwały z XVI sesji z dnia 30.11.2015r.
824
Uchwały z XVIII sesji z dnia 29.12.2015r.
821
Protokoły z Komisji
815
Protokoły z Komisji
807
Uchwały z XXVIII sesji z dnia 28.12.2016r.
735
Komisja Statutowa ds. nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck powołana Uchwałą Nr 18/IV/2014 w dniu 11 grudnia 2014r.
713
Protokoły z Komisji
710
Stanowiska Rady Miejskiej
706
Uchwały z XXIV sesji z dnia 30.08.2016r.
684
Uchwały z XV sesji z dnia 17.11.2015r.
676
Uchwały z XX sesji z dnia 30.03.2016r.
670
Uchwaly z XXXVI sesji z dnia 30 11 2017r
645
Uchwały z XXXII sesji z dnia 27.06.2017r.
644
Uchwały z XXII sesji z dnia 21.06.2016r.
643
Uchwały z XVII sesji z dnia 08.12.2015r.
627
Projekty uchwał na XIX sesje (09.02.2016r.)
627
Projekty uchwał na XXVII sesje (22.11.2016r.)
624
Projekty uchwał na XVIII sesje (29.12.2015r.)
621
Uchwały z XXIX sesji z dnia 07.02.2017r.
618
Projekty protokołów z Komisji
608
Archiwum - VII kadencja 2014-2018
604
Uchwały z XXXIV sesji z dnia 26.09.2017r.
599
Uchwały z XXI sesji z dnia 17.05.2016r.
592
Uchwały z XXXI sesji z dnia 16.05.2017r.
592
Projekty uchwał
581
Projekty uchwał na XX sesje (30.03.2016r.)
579
Uchwały z XXXVIII sesji z dnia 20.02.2018r.
577
Uchwały z XXXVII sesji z dnia 28.12.2017r.
571
Regulamin Rady Miejskiej
563
Projekty uchwał na XXIX sesję (07.02.2017r.)
552
Projekty uchwał na XXVIII sesje (28.12.2016r.)
538
Przewodniczący
537
Uchwały z XXV sesji z dnia 11.10.2016r.
536
Uchwały z XXXIII sesji z dnia 16.08.2017r.
524
Uchwały z XXII sesji z dnia 28.06.2016r.
523
Projekty uchwał na XXII Sesje (21.06.2016r.)
522
Uchwały z XXIII sesji z dnia 12.07.2016r.
515
Projekty uchwał na XVI sesje (30.11.2015r.)
509
Skład osobowy
498
Dyżury Radnych
495
Wiceprzewodniczący
494
Skład osobowy
494
Skład osobowy
491
Projekty uchwał na XXV sesje (11.10.2016r.)
490
Uchwały z XXVI sesji z dnia 03.11.2016r.
487
Projekty uchwał na XXIV sesje (30.08.2016r.)
477
Projekty uchwał na XXI sesje (17.05.2016r.)
475
Projekty uchwał na XXX sesję (21.03.2017r.)
459
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
459
Protokoly z Komisji
453
Projekty uchwał na XXXI sesję (16.05.2017r.)
452
Skład osobowy
451
Projekty uchwał na XVII sesje (08.12.2015r.)
451
Projekty uchwał na XXIII Sesje (12.07.2016r.)
419
Uchwały z XXXV sesji z dnia 30.10.2017r.
413
Skład osobowy
412
Projekty uchwał na XXXV sesję (30.10.2017r.)
401
Projekty uchwał na XXXII sesję (27.06.2017r.)
390
Skład Rady
383
Uchwały z XXXIX sesji z dnia 27.03.2018r
378
Projekty uchwał na XXXIV sesję (26.09.2017r.)
375
Projekty uchwał na XXXVI sesję (30.11.2017r.)
371
Projekty uchwał na XXXIII sesję (16.08.2017r.)
368
Uchwały z III sesji z dnia 04.12.2018r.
353
Komisja Rewizyjna
337
Projekty uchwał na XXVI sesje (03.11.2016r.)
334
Uchwały z XLII sesji z dnia 26.06.2018r
329
Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska
329
Komisja Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki
323
Projekty uchwał na XXXVII sesję (28.12.2017r.)
318
Uchwały z XL sesji z dnia 24.04.2018r
316
Uchwały z IV sesji z dnia 27.12.2018r.
306
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
304
Projekty uchwał na XXXVIII sesję (20.02.2018r.)
299
Projekty uchwał na XXXIX sesję (27.03.2018r.)
290
Uchwały z XLV sesji z dnia 18.09.2018r.
289
Projekty protokołów z Komisji
287
Uchwały z V sesji z dnia 08.02.2019r.
284
Uchwały z XLIII sesji z dnia 17.07.2018r.
272
Rejestr uchwał
268
Informacje na sesję o bieżących sprawach Gminy
268
Skład Rady
260
Uchwały z XLI sesji z dnia 22 maja 2018 r.
258
Uchwały z XLVI sesji z dnia 09.10.2018r.
244
Projekty uchwał na IV sesję (27.12.2018)
229
Posiedzenia Komisji
222
Posiedzenia Komisji
212
Projekty uchwał na XL sesję (24.04.2018r.)
211
Uchwały z II sesji z dnia 27.11.2018r.
211
Uchwały z XLIV sesji z dnia 11.09.2018r.
210
Projekty uchwał na XLII sesję (26.06.2018r.)
202
Posiedzenia Komisji
201
Projekty protokołów z Komisji
201
Projekty protokołów z Komisji
199
Posiedzenia Komisji
182
Projekty uchwał na XLV sesję (18.09.2018r.)
181
Przewodniczący Rady
179
Posiedzenia Komisji
178
Uchwały z I sesji z dnia 22.11.2018r.
177
Projekty protokołów z Komisji
168
Projekty uchwał na III sesję (04.12.2018r.)
165
Zbiór aktów prawa miejscowego
165
Projekty protokołów z Komisji
162
Skład osobowy Komisji
159
Skład osobowy Komisji
159
Projekty uchwał na XLI sesję (22.05.2018 r.)
154
Wzór oświadczenia majątkowego
154
Wiceprzewodniczący Rady
148
Skład osobowy Komisji
147
Skład osobowy Komisji
147
Projekty uchwal na XLIII sesję (17.07.2018r.)
144
Skład osobowy Komisji
144
Projekty uchwał na XLVI sesję (09.10.2018r.)
142
Protokoły z Komisji
142
Projekty uchwał na VI sesję (26.03.2019r.)
141
Projekty uchwał na V Sesję (8.02.2019r.)
140
Projekty uchwał na XLIV sesję (11.09.2018r.)
137
Protokoły z Komisji
133
Protokoły z Komisji
127
Uchwały z VI sesji z dnia 26.03.2019r.
125
Protokoły z Komisji
117
Protokoły z Komisji
114
Rozstrzygnięcia nadzorcze
113
Komisja ds nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck oraz statutów jednostek pomocniczych
112
Projekty uchwał na I sesję (22.11.2018r.)
109
Projekty uchwał na II sesję (27.11.2018r.)
107
Uchwały z VII sesji z dnia 07.05.2019r.
99
Projekty protokołów z Komisji
97
Projekty uchwał na VII sesję (07.05.2019r.)
89
Komisje wspólne
85
Posiedzenia Komisji
84
Projekty protokołów z Komisji
78
2015
77
2018
77
Protokoły z Komisji
75
2017
70
2016
66
Projekty uchwał na IX sesję (05.06.2019r)
63
Uchwały z IX sesji z dnia 05.06.2019r.
61
Skład osobowy komisji
60
Projekty uchwał na VIII sesję (27.05.2019r)
50
Uchwały z VIII sesji z dnia 27.05.2019r.
47
Projekty uchwał na X sesję (25.06.2019r)
41
zawiodomienia_sesji
1

Dział: Ekoportal

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowania wszczęte
126446
Archiwum postępowań
7725
Ogłoszenia o wyborze
6392
Postępowania zakończone
4226
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
2141
Zamówienia publiczne
1
Platforma zakupowa
1

Dział: Finanse

Podstrona Odwiedziny Ilość
Finanse
3304
Uchwała budżetowa i sprawozdania z wykonania budżetu
1625
Uchwała w sprawie procedury uchwalania budżetu
981
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
869
Rok 2016
837
Rok 2017
788
Rok 2015
786
Pozostale informacje
738
Majątek
649
Rok 2018
647
Mienie komunalne
487
Pomoc publiczna
393
2014
389
2015
353
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016r.
299
2016
298
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015r.
280
Rok 2019
240
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2017r.
157
2017
147
Sprawozdania finansowe
68
Za rok 2018
64
Jednostka sprawozdawcza - Gmina Kłobuck
49
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018r.
46
Jednostka sprawozdawcza - Urząd Miejski w Kłobucku
40
2018
27

Dział: Jednostki pomocniczne i organizacyjne

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Oświadczenia majątkowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oświadczenia majątkowe
7105
ROK 2017
2141
ROK 2016
1933
ROK 2018
1577
Rok 2016 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
1519
Rok 2017 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
1141
ROK 2015
1099
Rok 2016 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
1057
Rok 2016 - Burmistrz Kłobucka, Sekretarz, Skarbnik
1050
Krakowian Jacek - Dyrektor ZEAOS w Kłobucku
1018
Oświadczenia majątkowe za 2003-2014 osoby wydającej decyzje administracyjne - praca socjalna
1016
Rok 2016 - Pozostałe oświadczenia majątkowe
963
Rok 2015 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
956
Rok 2017 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
903
Rok 2016 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
888
Rok 2017 - Burmistrz Kłobucka, Sekretarz, Skarbnik
882
Rok 2015 - Burmistrz Kłobucka
873
Rok 2018 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
842
Rok 2016 - Burmistrz Kłobucka
829
Rok 2016 - Sekretarz Gminy
829
Rok 2017 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
804
Rok 2017 - Pozostałe oświadczenia majątkowe
799
Rok 2018 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
755
Rok 2018 - Burmistrz Kłobucka, Sekretarz, Skarbnik
747
Rok 2015 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
737
Chamarowski Krzysztof - Dyrektor ZDiGK w Kłobucku
733
Rok 2018 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
651
Ząbkowska Elżbieta - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 2 w Kłobucku
646
Zander-Skwarczynska Małgorzata - Dyrektor Zespołu Szkół w Białej
641
Rok 2015 - Pozostałe oświadczenia majątkowe
629
Rok 2017 - Sekretarz Gminy
612
Rok 2015 - Burmistrz Kłobucka, Sekretarz, Skarbnik
563
Rok 2015 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
555
Skwara Olga - Dyrektor MOK w Kłobucku
551
Duraj-Stefanska Teresa - Kierownik GOPS w Kłobucku
546
Kotkowski Paweł - Dyrektor Gimnazjum w Kłobucku
496
Rok 2017 - Burmistrz Kłobucka
495
Soboniak Izabela - Referent w Wydziale Finansowym
493
Duraj-Stefańska Teresa - Kierownik GOPS w Kłobucku
492
Chamarowski Krzysztof - Dyrektor ZDiGK w Kłobucku
491
Rok 2016 - Skarbnik Gminy
485
Krakowian Jacek - Dyrektor ZEAOS w Kłobucku
472
Rok 2015 - Sekretarz Gminy Kłobuck
469
Kotkowski Paweł - Dyrektor Gimnazjum w Kłobucku
469
Ignaczak Bożena - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 4 w Kłobucku
458
Pieścik Maria - Inspektor w Wydziale Finansowym
458
Wypych Monika - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kłobucku
441
Klimza Aleksandra - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku
433
Kowalczyk Joanna - Dyrektor Zespołu Szkół w Libidzy (od dn. 01.09.2016r.)
430
Rok 2018 - Burmistrz Kłobucka
430
Rok 2015 - Skarbnik Gminy Kłobuck
428
Skwara Olga - Dyrektor MOK w Kłobucku
427
Rok 2017 - Skarbnik Gminy
419
Kula Agata - Inspektor w Wydziale Finansowym
405
Telenga Józefa - Dyrektor Zespołu Szkół w Libidzy
402
Solska Wiesława - Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
399
Jaszczyk Robert - Z-ca Kierownika GOPS w Kłobucku
389
Rok 2018 - Sekretarz Gminy Kłobuck
379
Sulima Aleksandra - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 5 w Kłobucku
375
Kowalczyk Joanna - Dyrektor Zespołu Szkół w Libidzy
367
Borkowska Marta - p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
365
Wośtak Iwona - Zastępca Kierownika Wydziału Finansowego
364
Wróbel Halina - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamyku
360
Soluch Wanda - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 1 w Kłobucku
360
Jaszczyk Robert - Z-ca Kierownika GOPS w Kłobucku
355
Karoń Barbara - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobodnie
352
Jagielska Alina - Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami
351
Rumin Bożena - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku
348
Oświadczenia majątkowe radnych złożone wg stanu na dzień 16.09.2018r. (obejmują okres od 01.01.2018r. do 16.09.2018r.)
344
Soluch Wanda - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 1 w Kłobucku
326
Ignaczak Bożena - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 4 w Kłobucku
326
Ząbkowska Elżbieta - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 2 w Kłobucku
316
Wypych Monika - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kłobucku
310
ROK 2019
309
Rumin Bożena - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku
304
oswiadczenia_kier_jedn
302
Wróbel Halina - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamyku
301
Sulima Aleksandra - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 5 w Kłobucku
300
Zander-Skwarczyńska Małgorzata - Dyrektor Zespołu Szkół w Białej
298
Klimza Aleksandra - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku
288
Rok 2018 - Skarbnik Gminy Kłobuck
274
oswiadczenia_maj_bur
269
Krakowian Jacek - Dyrektor CEA w Kłobucku
265
Oświadczenia majątkowe radnych złożone wg stanu na dzień 31.12.2017r.
263
Karoń Barbara - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobodnie
262
oswiadczenia_majatkowe_pracownikow
245
oswiadczenia_majatkowe_radnych
242
Skwara Olga - Dyrektor MOK w Kłobucku
231
Duraj-Stefańska Teresa - Kierownik GOPS w Kłobucku
214
Rok 2018 - -Pozostałe oświadczenia majątkowe
209
Chamarowski Krzysztof - Dyrektor ZDiGK w Kłobucku
209
Jagielska Alina - Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami
206
Kotkowski Paweł - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kłobucku
198
Solska Wiesława - Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
184
Olejniczak-Stanik Sylwia - Referent w Wydziale Finansowym
183
Rok 2019 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
182
Borkowska Marta - p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
181
Soluch Wanda - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 1 w Kłobucku
178
Lisowska-Sukiennik Lidia - Dyrektor Żłobka Gminnego w Kłobucku
178
Wośtak Iwona - Zastępca Kierownika Wydziału Finansowego
177
Jaszczyk Robert - Z-ca Kierownika GOPS w Kłobucku
170
Zych Izabela - Referent w Wydziale Finansowym
169
Wypych Monika - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kłobucku
161
Kowalczyk Joanna - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Libidzy
161
Kula Agata - Inspektor w Wydziale Finansowym
152
Lisowska-Sukiennik Lidia - Dyrektor Żłobka Gminnego w Kłobucku
150
Oświadczenia majątkowe radnych składane na początek kadencji 2018-2023
148
Zander-Skwarczyńska Małgorzata - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białej
144
Rumin Bożena - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku
139
Wróbel Halina - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamyku
139
Klimza Aleksandra - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku
136
Karoń Barbara - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobodnie
130
Ignaczak Bożena - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 4 w Kłobucku
122
Ząbkowska Elżbieta - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 2 w Kłobucku
121
Sulima Aleksandra - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 5 w Kłobucku
118
Rok_2018_Burmistrz_Klobucka
104
Rok_2018_Sekretarz_Gminy
63
Rok_2018_Skarbnik_Gminy
52

Dział: Zgłaszanie zgromadzeń

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zgłaszanie zgromadzeń
1624

Dział: Skargi, wnioski i petycje

Podstrona Odwiedziny Ilość
Skargi, wnioski i petycje
2418
Wniosek
1156
Petycja
1049
Skarga
894
Petycje złożone w roku 2019
162
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych
60
Petycje złożone w roku 2018 - brak petycji
47
Ustawa o petycjach
47
Przykładowy formularz petycji
46
Petycje złożone w roku 2017
44

Dział: Interpelacje i zapytania Radnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Interpelacje i zapytania Radnych
1019

Dział: Inne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Godziny otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK
10453
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
7708
Inne
5187
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
4752
Harmonogram na 2018 rok
2464
Opłata za odbiór odpadów komunalnych
1921
Harmonogram na 2017 rok
1613
Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kłobucku
1550
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018r.
1424
Harmonogram na 2019 rok
1363
Zasady segregacji odpadów komunalnych
1352
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1351
Wybory i referendum
1025
Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
999
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
991
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
938
Organizacje pozarządowe
909
Ponowne udostępnianie informacji publicznej
899
Rejestry, ewidencje i archiwa
838
Udostępnianie informacji publicznej
761
Rejestr działalności regulowanej
724
Ogłoszenia
698
Ogłoszenia o konkursach
691
Monitoring jakości powietrza
639
Wykaz Firm - Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
638
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne
625
Protokoły i wyniki z konkursów
623
2016 rok
622
ROK 2017
603
Wzory druków do pobrania
570
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck - 2016 rok
567
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck
566
Stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych...
558
Redakcja Biuletynu
557
Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Kłobuck
545
Sprawozdania z przebiegu konsultacji
533
Konkursy w 2016 roku
532
2017 rok
523
Poziomy recyklingu osiągnięte przez przedsiębiorców
512
Rok 2016
489
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
481
Program Współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi
463
Konkursy w 2017 roku
453
Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi
449
Konsultacje projektów uchwał
442
2016 ROK
372
2017 ROK
353
2016 rok
331
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019r.
315
Rok 2017
302
Na rok 2016
292
2017 rok
278
Konkursy w 2018 roku
278
Na rok 2017
276
2018 rok
274
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck - 2017 rok
270
Rejestr instytucji kultury
268
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
260
Urzędnik wyborczy
243
Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
231
2018 ROK
228
Rok 2018
211
2018 rok
204
Harmonogram na 2016 rok
202
Na rok 2018
198
Rejestr działalności regulowanej
154
Raport o stanie gminy Kłobuck za 2018 rok
146
Stan realizacji zadań oświatowych w Gminie Kłobuck
141
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck - 2018 rok
135
Wybory Ławników Sądowych 2019
110
2019 rok
78
Konkursy w 2019 roku
71
2019 rok
65
Raport o stanie gminy Kłobuck
34
Rok 2019
20
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck - 2019 rok
8
Konsultacja_projektu_uchwaly_w_sprawie_czesciowego_zwolnienia_z_oplaty_za_gospod_odpadami_komun
1
Ewidencja_kapielisk_w_Gminie_Klobuck_-_2018_rok
1
Ewidencja_kapielisk_w_Gminie_Klobuck_2017_rok
1

Dział: Baza OOŚ

Podstrona Odwiedziny Ilość
Baza OOŚ
5

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 579

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl