Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
2001806
Strona główna BIP
120478
Brak strony
11885
Poprzednia wersja
7264
Wyniki wyszukiwania
4121
Mapa witryny BIP
2406
Jak korzystać z BIP
1588
Redakcja BIP
1336
Jak szukać
918
Polityka prywatności
892
Statystyka strony
640
Zastrzeżenia prawne
401
Skrypciorek
1

Dział: Urząd Miejski

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego
58014
Zarządzenia zewnętrzne 2016
55425
Zarządzenia zewnętrzne 2015
52626
Obwieszczenia, zawiadomienia i komunikaty Burmistrza
49436
Ogłoszenia w sprawie naboru
47871
Zarządzenia zewnętrzne
37070
Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
26670
Tablica ogłoszeń
24778
Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa
24094
Zarządzenia zewnętrzne
23223
Urząd Miejski
14055
Zarządzenia wewnętrzne 2015
12490
Zarządzenia Burmistrza
12019
Zarządzenia wewnętrzne 2016
11919
Zarządzenia wewnętrzne
10001
Zarzadzenia_zewnetrzne_2019
8819
Zarzadzenia_wewnetrzne_2019
5842
Zarządzenia wewnętrzne
5027
Załatwianie spraw
4143
Kontakt
4141
Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
4107
Regulamin pracy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
3553
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami
3538
Urząd Stanu Cywilnego
3480
Struktura urzędu
3450
2016
3185
Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
3088
2017
3009
Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
2955
Druki do pobrania
2896
Władze gminy
2857
Wydział Finansowy
2496
Wydział Inwestycji i Rozwoju
2493
2019
2467
Wydział Edukacji, Kadr i Spraw Administracyjnych
2422
2018
2354
Wydział Organizacyjny
2228
Regulamin organizacyjny
2137
Radcy Prawni
2079
Burmistrz
2022
Rejestr zarządzeń
1977
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
1859
Statut Gminy Kłobuck
1837
Inspektor ds. obronnych
1800
Procedury załatwiania spraw
1706
Ewidencja Działalności Gospodarczej
1602
Gospodarka komunalna, ochrona środowiska i rolnictwa
1558
Sekretarz
1555
Samodzielne stanowisko – Służba BHP
1507
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
1493
Biuro Rady Miejskiej
1486
Druki z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - GOR
1474
Urząd Stanu Cywilnego
1397
Skarbnik
1256
Druki z Urzędu Stanu Cywilnego - USC
1137
Druki z Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - EL
1119
Dowody osobiste
1098
Druki z Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami - GPN
1089
Administrator_Bezpieczenstwa_Informacji
1053
2015
1039
Przyjęcia interesantów
1013
Statut Urzędu Miejskiego w Kłobucku
979
Zamówienia publiczne i inwestycje
962
Druki z Działalności Gospodarczej
907
Kompetencje
868
Ewidencja ludności
853
Druki z Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej - ZDiGK
800
Podatki i finanse
782
Druki z Wydziału Finansowego - FK
763
Samodzielne stanowisko ds. Rozliczenia Projektu
739
Gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami
723
Kontakt
663
Inne
632
Mieszkania
612
Druki z CEA (Oświata)
601
Zarządzanie drogami gminnymi
571
Biuletyn Informacji Publicznej
565
schemat_organizacyjny_urzedu_miejskiego
528
Druki z Wydziału Rozwoju i Inwestycji - IR
518
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
442
Inspektor Danych Osobowych
177
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Kłobucku
132
Dane teleadresowe
127
Dojazd
118
Zmiany w przyjęciach interesantów - obecna kadencja 2018-2023
113
Zmiany w przyjęciach interesantów - kadencja 2014-2018 (archiwum)
110
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
107
Wyszukiwarka
73
2019
65
2015
63
Informacje_o_zmianach_przyjec_interesantow
3
test
1

Dział: Tablica ogłoszeń

Podstrona Odwiedziny Ilość
Tablica ogłoszeń
2

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Stawki i wskaźniki
437
Rekrutacja
390
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej
379
Menu Przedmiotowe
372
Tablica ogłoszeń
1
Interpretacje_podatki
1

Dział: Podatki i opłaty lokalne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Podatki i opłaty lokalne
5193
Podatek od nieruchomości
4619
Podatek od środków transportowych
2115
Podatek rolny
1768
Minimalne stawki czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Kłobuck
1654
Opłata skarbowa
1519
Opłata targowa
1344
Opłata z tytułu odbioru odpadów komunalnych
1150
Opłata od posiadania psów
967
Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
913
Podatek leśny
903
Oplata_targowa_-_ARCHIWUM
1

Dział: Zarządzenia Burmistrza

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
937

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Strategie, programy, plany

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strategie, programy, plany
5943
Plan Odnowy Miejscowości Borowianka na lata 2016 - 2022
1564
ARCHIWUM
1554
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kłobuck
1217
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck
1054
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Gminy Kłobuck na lata 2014 - 2017
1023
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2023
1012
Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
944
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
944
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kłobuck
928
Plan Rozwoju Miejscowości Kamyk
885
Gminny Program Opieki Nad Zabytkami na lata 2014 - 2017
832
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kłobuck na lata 2014 - 2020
804
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłobuck
800
Strategia Rozwoju Gminy Kłobuck na lata 2016-2026
785
Program na 2017 rok
783
Gminny Program o Przeciwdziałaniu Narkomanii
775
Plan Odnowy Miejscowości Libidza na lata 2010 - 2017
772
Program dla rodzin wielodzietnych "Gmina Kłobuck dla rodziny - Karta Dużej Rodziny"
763
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kłobuck na lata 2008 - 2015
747
Plan Odnowy Miejscowości Kamyk na lata 2010 - 2016
746
Gminny Program Wspierania Rodziny
730
Program dla rodzin wielodzietnych "Gmina Kłobuck dla rodziny - Karta Dużej Rodziny" (uchwała 48/VIII/2015 wraz ze zmianami)
711
Program Współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi
702
Stan Środowiska w Województwie Śląskim
686
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
665
Rok 2016
586
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Kłobuck na lata 2004 - 2013
551
Plan Odnowy Miejscowości Lgota na lata 2009 - 2015
542
Plan Odnowy Miejscowości Gruszewnia na lata 2009 - 2015
523
Plan Odnowy Miejscowości Łobodno na lata 2009 - 2015
516
Program na 2017 rok
511
Program na 2016 rok
481
Rok 2015
458
Program na 2016 rok
438
Program na 2016 rok
429
Program na 2017 rok
418
Program na 2017 rok
405
Program na lata 2018-2022
394
Rok 2017
381
Program na 2016 rok
362
Program na 2018 rok
356
Program na 2018 rok
310
Program na 2018 rok
284
Program Ochrony Środowiska Gminy Kłobuck na lata 2018 - 2021
232
Program profilaktyki próchnicy zębów w populacji dzieci 8-letnich w Gminie Kłobuck na lata 2019-2021
221
Regulamin budżetu obywatelskiego Gminy Kłobuck
212
Rok 2018
201
Założenia do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Kłobuck na lata 2018-2032
196
Gminny Program Opieki Nad Zabytkami na lata 2018 - 2022
192
Zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
180
Program na 2019 rok
162
Program na 2019 rok
147
Program na 2019 rok
113
Rok 2019
103
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłobuck na lata 2014 - 2018
97
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłobuck na lata 2019 - 2023
88
Program_dla_rodzin_wielodzietnych_Gmina_Klobuck_dla_rodziny_Karta_Duzej_Rodziny_uchwala_48_
2
Plan_Rozwoju_Lokalnego_Gminy_Klobuck_na_lata_2004_2013_archiwum
1

Dział: Studium i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Podstrona Odwiedziny Ilość
Studium i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
9711
Uchwała Nr 52/IX/2015 z dn. 29.04.2015r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck
3102
Uchwała Nr 253/XX/2004 z dn. 28.10.2004r. w sprawie mpzp dla terenu w Kłobucku w obrębach: Kłobuck, Smugi, Zagórze, Zakrzew, Niwa Skrzeszów, (...)
1674
Uchwała Nr 124/XV/2015 z dn. 17.11.2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości Łobodno - etap I
1209
Uchwała Nr 446/XLVI/2014 z dn. 30.09.2014r. w sprawie mpzp obszaru poł. w mieście Kłobuck w rejonie ulic: Częstochowskiej, Staszica i Kasztanowej
1176
Uchwała Nr 380/XXXVIII/2013 z dn. 27.12.2013r. w sprawie mpzp terenu w Kłobucku
1073
Uchwała Nr 143/XVIII/2015 z dn. 29.12.2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kamyku przy ul. Szkolnej
1006
Uchwała Nr 358/XXXIX/2009 z dn. 29.12.2009r. w sprawie mpzp dla terenu poł. w Kłobucku, obręb Zagórze
967
Uchwała Nr 205/XXIV/2016 z dn. 30.08.2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Białej, obręb Biała Górna
963
Uchwała Nr 221/XVIII/2004 z dn. 05.08.2004r. w sprawie mpzp dla terenu w Kłobucku - Śródmieście
962
Uchwała Nr 19/II/2000 z dn. 30.03.2000r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kłobuck
957
Uchwała Nr 87/VII/2003 z dn. 26.06.2003r. w sprawie mpzp gminy Kłobuck obejmującego teren położony w Kłobucku przy ul. Kochanowskiego i Żytniej
942
Uchwała Nr 362/XXXIII/2005 z dn. 27.12.2005r. w sprawie mpzp fragmentu Gminy Kłobuck - sołectwa Borowianka i Kamyk
891
Uchwała Nr 341/XXXV/2013 z dn. 21.10.2013r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Łobodno przy ul. Nadrzecznej
882
Uchwała Nr 28/III/2010 z dn. 28.12.2010r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Libidza
853
Uchwała Nr 360/XXXVI/2013 z dn. 25.11.2013r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Kłobuck przy drodze krajowej nr 43
811
Uchwała Nr 123/X/2003 z dn. 30.10.2003r. w sprawie mpzp terenu poł. w Kłobucku obręb Zagórze, obejmującego działki Nr 915/6, 1041, D-1107
799
Uchwała Nr 393/XXXVIII/2018 z dn. 20.02.2018r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
792
Uchwała Nr 404/XXXVII/2006 z dn. 06.06.2006r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Kłobucku, obręb Smugi między ulicami: Szkolną a Częstochowską
792
Uchwała Nr 47/VIII/1995 z dn. 05.10.1995r. w sprawie zmiany fragmentów mpozp Miasta i Gminy Kłobuck dot. wsi Kamyk, Biała Górna, Kopiec, Gruszewnia
784
Uchwała Nr 14/II/1997 z dn. 21.03.1997r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu mpzp Gminy Kłobuck dot. Białej Górnej
780
Uchwała Nr 182/XXI/2008 z dn. 04.08.2008r. w sprawie mpzp gminy Kłobuck obejmującego teren poł. w Kłobucku obręb Przybyłów, przy drodze krajowej DK 43
765
Uchwała Nr 447/XLVI/2014 z dn. 30.09.2014r. w sprawie mpzp terenu w Kłobucku pomiędzy ulicami Wieluńską i Nadrzeczną
750
Uchwała Nr 12/II/2001 z dn. 29.03.2001r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Kłobuck
728
Uchwała Nr 342/XXXV/2013 z dn. 21.10.2013r. w sprawie zmiany mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Kamyk przy ul. Szkolnej
717
Uchwała Nr 150/XII/2003 z dn. 29.12.2003r. w sprawie mpzp miasta i gminy Kłobuck dla obszaru poł. w rejonie ul. Sportowej i ul. Długosza
714
Uchwała Nr 115/IX/2003 z dn. 11.09.2003r. w sprawie mpzp gminy Kłobuck obejmujący teren poł. w Kłobucku przy ul. Kochanowskiego
713
Uchwała Nr 37/IV/1998 z dn. 27.05.1998r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
705
Uchwała Nr 5/I/2002 z dn. 28.02.2002r. w sprawie mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej w Kłobucku przy ul. Sportowej
687
Uchwała Nr 4/I/2002 z dn. 28.02.2002r. w sprawie mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej w Kłobucku przy ul. Długosza
686
Uchwała Nr 57/V/2002 z dn. 12.09.2002r. w sprawie mpzp terenu w Kłobucku między ul. Słowackiego, Hallera i Sienkiewicza wraz z terenem (...)
686
Uchwała Nr 25/II/2002 z dn. 05.12.2002r. w sprawie mpzp terenu poł. w Kłobucku obręb Zagórze przy ul. Kochanowskiego, działka Nr 926/13
664
Uchwała Nr 6/I/2002 z dn. 28.02.2002r. w sprawie mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej w Kłobucku obręb Zagórze, dla terenu dz: Nr 101/5,101/11, (...)
655
Uchwała Nr 84/VI/2003 z dn. 29.04.2003r. w sprawie mpzp gminy Kłobuck, obręb Zagórze, przy ul. Zamkowej ( działka nr 825/2)
636
Uchwala Nr 16/II/2002 z dnia 25 kwietnia 2002 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenngo gminy Kłobuck w obrębie sołectw: Lgota, Biał
632
Uchwała Nr 340/XXXV/2013 z dn. 21.10.2013r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Łobodno przy ul. Brzeźnickiej
588
Uchwała Nr 457/XLV/2018 z dn. 18.09.2018r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu w Kłobucku obręb Zagórze
398
Uchwała Nr 412/XXXIX/2018 z dn. 26.06.2018r. w sprawie mpzp obej. obszar położony w Kłobucku w rejonie ul. Górniczej
357
Uchwała Nr 460/XLV/2018 z dn. 18.09.2018r. w sprawie mpzp terenów w Lgocie przy ul. Częstochowskiej
317
Uchwała Nr 85/VII/2019 z dn. 07.05.2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku
303
Uchwała Nr 15/III/2018 z dn. 04.12.2018r. w sprawie mpzp obej. obszar poł. w Kamyku przy ul. Spichlerzowej
244
Uchwała Nr 71/VI/2019 z dn. 26.03.2019r. w sprawie mpzp terenu w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Wojska Polskiego
151
Uchwała Nr 84/VII/2019 z dn. 07.05.2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku obrębie Smugi
131
Uchwała Nr 83/VII/2019 z dn. 07.05.2019r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu w miejscowościach Libidza i Gruszewnia
114
Miejscowy_plan_zagos_przest_obszaru_polozonego_w_Gminie_Klobuck_obreb_Lgota_i_Biala_Dolna
107
Uchwala_Nr_461_XLV_2018_w_spr_mpzp_terenu_w_Klobucku_w_rejonie_ulic_Gorniczej_i_Wojska_Polskiego
45
studium_plany
4
studium_uwarunkowan
2

Dział: Gospodarka odpadami komunalnymi

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Sprawozdania

Podstrona Odwiedziny Ilość
Sprawozdania
10405

Dział: Interpretacje podatkowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Interpretacje podatkowe
1

Dział: Rada Miejska

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rada Miejska
14179
Zawiadomienia o sesji
13113
Posiedzenia Komisji
9546
Posiedzenia Komisji
9039
Posiedzenia Komisji
8685
Posiedzenia Komisji
7881
Uchwały Rady Miejskiej
5138
Posiedzenia Komisji
5042
Uchwały
4652
Sesje
4130
Protokoły z sesji
3083
Komisje Rady
2641
Projekty uchwał
2464
Transmisje obrad Rady Miejskiej w Kłobucku
2353
Projekty protokołów z sesji
2119
Uchwały Rady
1787
Interpelacje i zapytania radnych
1784
Uchwały z XXX sesji z dnia 21.03.2017r.
1694
Rejestr uchwał
1643
Sesje Rady
1605
Zawiadomienia o sesji
1584
Komisja Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki
1414
Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska
1354
Uchwały
1266
Projekty protokołów z Komisji
1262
Komisje Rady
1222
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
1172
Skład Rady
1151
Projekty protokołów z Komisji
1120
Protokoły - inne
1099
Projekty protokołów z Komisji
1043
Zbiór aktów prawa miejscowego
1000
Komisja Rewizyjna
996
Radni
972
Protokoły z Komisji
959
Kontakt z Radnymi
949
Uchwały z XXVII sesji z dnia 22.11.2016r.
915
Rozstrzygnięcia nadzorcze
911
Projekty protokołów z Komisji
899
Uchwały z XVI sesji z dnia 30.11.2015r.
889
Protokoły z Komisji
885
Uchwały z XIX sesji z dnia 09.02.2016r.
884
Uchwały z XVIII sesji z dnia 29.12.2015r.
882
Protokoły z Komisji
867
Protokoły z Komisji
850
Projekty uchwał
787
Uchwały z XXVIII sesji z dnia 28.12.2016r.
782
Protokoły z Komisji
776
Komisja Statutowa ds. nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck powołana Uchwałą Nr 18/IV/2014 w dniu 11 grudnia 2014r.
776
Stanowiska Rady Miejskiej
758
Archiwum - VII kadencja 2014-2018
747
Uchwały z XX sesji z dnia 30.03.2016r.
739
Uchwały z XXIV sesji z dnia 30.08.2016r.
738
Uchwały z XV sesji z dnia 17.11.2015r.
733
Uchwały z XXXII sesji z dnia 27.06.2017r.
719
Uchwaly z XXXVI sesji z dnia 30 11 2017r
717
Uchwały z XXII sesji z dnia 21.06.2016r.
707
Uchwały z XXXIV sesji z dnia 26.09.2017r.
701
Uchwały z XVII sesji z dnia 08.12.2015r.
692
Projekty uchwał na XXVII sesje (22.11.2016r.)
688
Projekty uchwał na XIX sesje (09.02.2016r.)
687
Uchwały z XXIX sesji z dnia 07.02.2017r.
681
Projekty uchwał na XVIII sesje (29.12.2015r.)
676
Uchwały z XXXI sesji z dnia 16.05.2017r.
664
Projekty protokołów z Komisji
663
Uchwały z XXXVII sesji z dnia 28.12.2017r.
654
Uchwały z XXXVIII sesji z dnia 20.02.2018r.
654
Uchwały z XXI sesji z dnia 17.05.2016r.
648
Projekty uchwał na XX sesje (30.03.2016r.)
640
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
640
Regulamin Rady Miejskiej
618
Projekty uchwał na XXIX sesję (07.02.2017r.)
609
Przewodniczący
607
Uchwały z XXV sesji z dnia 11.10.2016r.
601
Uchwały z XXXIII sesji z dnia 16.08.2017r.
601
Projekty uchwał na XXVIII sesje (28.12.2016r.)
589
Projekty uchwał na XXII Sesje (21.06.2016r.)
586
Uchwały z XXII sesji z dnia 28.06.2016r.
581
Uchwały z XXIII sesji z dnia 12.07.2016r.
574
Projekty uchwał na XVI sesje (30.11.2015r.)
565
Wiceprzewodniczący
560
Skład osobowy
560
Skład osobowy
558
Dyżury Radnych
553
Skład osobowy
551
Projekty uchwał na XXV sesje (11.10.2016r.)
544
Uchwały z XXVI sesji z dnia 03.11.2016r.
543
Projekty uchwał na XXI sesje (17.05.2016r.)
535
Projekty uchwał na XXIV sesje (30.08.2016r.)
531
Projekty uchwał na XXX sesję (21.03.2017r.)
515
Projekty uchwał na XXXI sesję (16.05.2017r.)
513
Protokoly z Komisji
509
Projekty uchwał na XVII sesje (08.12.2015r.)
505
Skład osobowy
502
Skład Rady
499
Komisja Rewizyjna
491
Uchwały z III sesji z dnia 04.12.2018r.
490
Projekty uchwał na XXIII Sesje (12.07.2016r.)
476
Uchwały z XXXV sesji z dnia 30.10.2017r.
470
Skład osobowy
467
Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska
461
Projekty uchwał na XXXV sesję (30.10.2017r.)
457
Projekty uchwał na XXXII sesję (27.06.2017r.)
456
Uchwały z XXXIX sesji z dnia 27.03.2018r
451
Komisja Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki
451
Informacje na sesję o bieżących sprawach Gminy
449
Projekty uchwał na XXXVI sesję (30.11.2017r.)
440
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
432
Projekty uchwał na XXXIII sesję (16.08.2017r.)
423
Projekty uchwał na XXXIV sesję (26.09.2017r.)
422
Uchwały z V sesji z dnia 08.02.2019r.
419
Uchwały z XLII sesji z dnia 26.06.2018r
401
Uchwały z IV sesji z dnia 27.12.2018r.
400
Uchwały z XL sesji z dnia 24.04.2018r
398
Rejestr uchwał
393
Projekty uchwał na XXVI sesje (03.11.2016r.)
390
Projekty protokołów z Komisji
378
Skład Rady
370
Projekty uchwał na XXXVII sesję (28.12.2017r.)
369
Uchwały z XLV sesji z dnia 18.09.2018r.
364
Projekty uchwał na XXXVIII sesję (20.02.2018r.)
359
Projekty uchwał na XXXIX sesję (27.03.2018r.)
348
Uchwały z XLIII sesji z dnia 17.07.2018r.
347
Uchwały z XLVI sesji z dnia 09.10.2018r.
331
Projekty protokołów z Komisji
329
Uchwały z XLI sesji z dnia 22 maja 2018 r.
325
Posiedzenia Komisji
319
Projekty uchwał na IV sesję (27.12.2018)
314
Projekty protokołów z Komisji
307
Posiedzenia Komisji
301
Posiedzenia Komisji
296
Uchwały z II sesji z dnia 27.11.2018r.
294
Uchwały z XLIV sesji z dnia 11.09.2018r.
286
Posiedzenia Komisji
278
Posiedzenia Komisji
273
Projekty protokołów z Komisji
273
Projekty uchwał na XL sesję (24.04.2018r.)
265
Uchwały z I sesji z dnia 22.11.2018r.
261
Zbiór aktów prawa miejscowego
258
Projekty protokołów z Komisji
251
Projekty uchwał na XLII sesję (26.06.2018r.)
250
Przewodniczący Rady
250
Projekty uchwał na XLV sesję (18.09.2018r.)
239
Skład osobowy Komisji
234
Protokoły z Komisji
232
Wzór oświadczenia majątkowego
229
Skład osobowy Komisji
228
Projekty uchwał na III sesję (04.12.2018r.)
227
Wiceprzewodniczący Rady
219
Projekty uchwał na VI sesję (26.03.2019r.)
219
Protokoły z Komisji
215
Skład osobowy Komisji
214
Skład osobowy Komisji
214
Projekty uchwał na XLI sesję (22.05.2018 r.)
210
Uchwały z VII sesji z dnia 07.05.2019r.
209
Skład osobowy Komisji
203
Protokoły z Komisji
202
Komisja ds nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck oraz statutów jednostek pomocniczych
202
Uchwały z VI sesji z dnia 26.03.2019r.
199
Projekty uchwał na XLIV sesję (11.09.2018r.)
198
Projekty uchwał na V Sesję (8.02.2019r.)
198
Projekty uchwał na XLVI sesję (09.10.2018r.)
194
Protokoły z Komisji
193
Projekty uchwal na XLIII sesję (17.07.2018r.)
190
Rozstrzygnięcia nadzorcze
180
Projekty protokołów z Komisji
175
Projekty uchwał na I sesję (22.11.2018r.)
171
Projekty uchwał na II sesję (27.11.2018r.)
168
Uchwały z IX sesji z dnia 05.06.2019r.
161
Komisje wspólne
157
Projekty uchwał na VII sesję (07.05.2019r.)
155
Uchwały z X sesji z dnia 25.06.2019r.
151
Protokoły z Komisji
148
Projekty protokołów z Komisji
146
Uchwały z VIII sesji z dnia 27.05.2019r.
143
Posiedzenia Komisji
142
Projekty uchwał na VIII sesję (27.05.2019r)
122
Projekty uchwał na X sesję (25.06.2019r)
122
Skład osobowy komisji
121
Projekty uchwał na IX sesję (05.06.2019r)
116
2015
91
Uchwały z XI sesji z dnia 20.08.2019r.
91
Projekty uchwał na XI sesję (20.08.2019r.)
89
2018
88
Projekty uchwał na XII sesję (24.09.2019r.)
88
Zespół ds. wyboru ławników sądowych
87
2017
78
2016
77
Skład osobowy
70
Posiedzenia Zespołu
69
Protokoły z posiedzenia Zespołu
45
Uchwały z XII sesji z dnia 24.09.2019r.
41
Projekty uchwal na XIII sesje (22 10 2019r.)
18
zawiodomienia_sesji
1

Dział: Ekoportal

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowania wszczęte
146496
Archiwum postępowań
8333
Ogłoszenia o wyborze
6952
Postępowania zakończone
4543
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
2450
Zamówienia publiczne
1
Platforma zakupowa
1

Dział: Finanse

Podstrona Odwiedziny Ilość
Finanse
3600
Uchwała budżetowa i sprawozdania z wykonania budżetu
1756
Uchwała w sprawie procedury uchwalania budżetu
1092
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
985
Rok 2016
902
Rok 2017
876
Rok 2015
845
Pozostale informacje
784
Rok 2018
773
Majątek
723
Mienie komunalne
554
Pomoc publiczna
451
2014
451
2015
411
Rok 2019
372
2016
365
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016r.
356
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015r.
344
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2017r.
226
2017
203
Sprawozdania finansowe
166
Za rok 2018
152
Jednostka sprawozdawcza - Gmina Kłobuck
136
Jednostka sprawozdawcza - Urząd Miejski w Kłobucku
108
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018r.
107
2018
90

Dział: Jednostki pomocniczne i organizacyjne

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Oświadczenia majątkowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oświadczenia majątkowe
7915
ROK 2017
2269
ROK 2016
2005
ROK 2018
1783
Rok 2016 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
1631
Rok 2017 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
1202
ROK 2015
1172
Rok 2016 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
1146
Oświadczenia majątkowe za 2003-2014 osoby wydającej decyzje administracyjne - praca socjalna
1123
Krakowian Jacek - Dyrektor ZEAOS w Kłobucku
1115
Rok 2016 - Burmistrz Kłobucka, Sekretarz, Skarbnik
1111
Rok 2015 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
1039
Rok 2016 - Pozostałe oświadczenia majątkowe
1033
ROK 2019
1009
Rok 2017 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
990
Rok 2015 - Burmistrz Kłobucka
979
Rok 2016 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
950
Rok 2017 - Burmistrz Kłobucka, Sekretarz, Skarbnik
947
Rok 2016 - Sekretarz Gminy
938
Rok 2018 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
934
Rok 2017 - Pozostałe oświadczenia majątkowe
889
Rok 2017 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
886
Rok 2016 - Burmistrz Kłobucka
885
Rok 2018 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
874
Rok 2018 - Burmistrz Kłobucka, Sekretarz, Skarbnik
858
Chamarowski Krzysztof - Dyrektor ZDiGK w Kłobucku
839
Rok 2015 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
801
Rok 2018 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
764
Ząbkowska Elżbieta - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 2 w Kłobucku
744
Zander-Skwarczynska Małgorzata - Dyrektor Zespołu Szkół w Białej
742
Rok 2017 - Sekretarz Gminy
707
Rok 2015 - Pozostałe oświadczenia majątkowe
689
Skwara Olga - Dyrektor MOK w Kłobucku
634
Rok 2015 - Burmistrz Kłobucka, Sekretarz, Skarbnik
625
Rok 2015 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
613
Duraj-Stefanska Teresa - Kierownik GOPS w Kłobucku
613
Kotkowski Paweł - Dyrektor Gimnazjum w Kłobucku
562
Duraj-Stefańska Teresa - Kierownik GOPS w Kłobucku
561
Chamarowski Krzysztof - Dyrektor ZDiGK w Kłobucku
560
Kotkowski Paweł - Dyrektor Gimnazjum w Kłobucku
552
Rok 2017 - Burmistrz Kłobucka
550
Soboniak Izabela - Referent w Wydziale Finansowym
546
Krakowian Jacek - Dyrektor ZEAOS w Kłobucku
540
Ignaczak Bożena - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 4 w Kłobucku
539
Rok 2016 - Skarbnik Gminy
537
Rok 2015 - Sekretarz Gminy Kłobuck
532
Rok 2018 - Burmistrz Kłobucka
522
Pieścik Maria - Inspektor w Wydziale Finansowym
521
Klimza Aleksandra - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku
510
Wypych Monika - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kłobucku
497
Kowalczyk Joanna - Dyrektor Zespołu Szkół w Libidzy (od dn. 01.09.2016r.)
493
Skwara Olga - Dyrektor MOK w Kłobucku
484
Rok 2017 - Skarbnik Gminy
483
Rok 2015 - Skarbnik Gminy Kłobuck
482
Rok 2019 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
480
Telenga Józefa - Dyrektor Zespołu Szkół w Libidzy
470
Solska Wiesława - Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
465
Rok 2018 - Sekretarz Gminy Kłobuck
460
Kula Agata - Inspektor w Wydziale Finansowym
459
Jaszczyk Robert - Z-ca Kierownika GOPS w Kłobucku
459
Sulima Aleksandra - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 5 w Kłobucku
439
Wośtak Iwona - Zastępca Kierownika Wydziału Finansowego
432
Borkowska Marta - p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
431
Soluch Wanda - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 1 w Kłobucku
424
Oświadczenia majątkowe radnych złożone wg stanu na dzień 16.09.2018r. (obejmują okres od 01.01.2018r. do 16.09.2018r.)
424
Kowalczyk Joanna - Dyrektor Zespołu Szkół w Libidzy
422
Jaszczyk Robert - Z-ca Kierownika GOPS w Kłobucku
420
Wróbel Halina - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamyku
419
Karoń Barbara - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobodnie
418
Rumin Bożena - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku
417
Jagielska Alina - Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami
412
Ignaczak Bożena - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 4 w Kłobucku
385
Soluch Wanda - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 1 w Kłobucku
384
Ząbkowska Elżbieta - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 2 w Kłobucku
377
Wypych Monika - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kłobucku
376
Sulima Aleksandra - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 5 w Kłobucku
370
Rumin Bożena - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku
367
Wróbel Halina - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamyku
367
Zander-Skwarczyńska Małgorzata - Dyrektor Zespołu Szkół w Białej
363
Klimza Aleksandra - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku
353
Rok 2018 - Skarbnik Gminy Kłobuck
343
Krakowian Jacek - Dyrektor CEA w Kłobucku
341
Oświadczenia majątkowe radnych złożone wg stanu na dzień 31.12.2017r.
333
Karoń Barbara - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobodnie
319
oswiadczenia_kier_jedn
302
Skwara Olga - Dyrektor MOK w Kłobucku
295
Jagielska Alina - Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami
289
Rok 2019 - Burmistrz Klobucka, Sekretarz, Skarbnik
279
Duraj-Stefańska Teresa - Kierownik GOPS w Kłobucku
273
Chamarowski Krzysztof - Dyrektor ZDiGK w Kłobucku
271
oswiadczenia_maj_bur
269
Kotkowski Paweł - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kłobucku
264
Rok 2018 - -Pozostałe oświadczenia majątkowe
257
Oświadczenia majątkowe radnych składane na początek kadencji 2018-2023
254
Soluch Wanda - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 1 w Kłobucku
247
oswiadczenia_majatkowe_pracownikow
245
Lisowska-Sukiennik Lidia - Dyrektor Żłobka Gminnego w Kłobucku
244
Solska Wiesława - Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
243
oswiadczenia_majatkowe_radnych
242
Borkowska Marta - p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
242
Olejniczak-Stanik Sylwia - Referent w Wydziale Finansowym
241
Wośtak Iwona - Zastępca Kierownika Wydziału Finansowego
240
Jaszczyk Robert - Z-ca Kierownika GOPS w Kłobucku
238
Zych Izabela - Referent w Wydziale Finansowym
222
Wypych Monika - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kłobucku
219
Kowalczyk Joanna - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Libidzy
216
Kula Agata - Inspektor w Wydziale Finansowym
213
Lisowska-Sukiennik Lidia - Dyrektor Żłobka Gminnego w Kłobucku
213
Klimza Aleksandra - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku
205
Zander-Skwarczyńska Małgorzata - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białej
204
Rumin Bożena - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku
200
Wróbel Halina - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamyku
195
Rok 2019 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
190
Karoń Barbara - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobodnie
189
Ząbkowska Elżbieta - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 2 w Kłobucku
184
Ignaczak Bożena - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 4 w Kłobucku
184
Sulima Aleksandra - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 5 w Kłobucku
174
Rok 2019 - Burmistrz Kłobucka
168
Rok 2019 - Pozostałe oświadczenia majątkowe
167
Rok 2019 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
122
Rok 2019 - Sekretarz Gminy Kłobuck
111
Rok_2018_Burmistrz_Klobucka
104
Rok 2019 - Skarbnik Gminy Kłobuck
93
Rok_2018_Sekretarz_Gminy
63
Rok_2018_Skarbnik_Gminy
52

Dział: Zgłaszanie zgromadzeń

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zgłaszanie zgromadzeń
1792

Dział: Skargi, wnioski i petycje

Podstrona Odwiedziny Ilość
Skargi, wnioski i petycje
2685
Wniosek
1315
Petycja
1234
Skarga
1001
Petycje złożone w roku 2019
298
Ustawa o petycjach
131
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych
117
Przykładowy formularz petycji
107
Petycje złożone w roku 2018 - brak petycji
100
Petycje złożone w roku 2017
99

Dział: Interpelacje i zapytania Radnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Interpelacje i zapytania Radnych
1783

Dział: Inne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Godziny otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK
12083
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
8766
Inne
5790
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
5325
Harmonogram na 2018 rok
2512
Opłata za odbiór odpadów komunalnych
2373
Harmonogram na 2019 rok
2151
Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kłobucku
1786
Harmonogram na 2017 rok
1691
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018r.
1640
Zasady segregacji odpadów komunalnych
1568
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1489
Wybory i referendum
1308
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1143
Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
1133
Ponowne udostępnianie informacji publicznej
1026
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
1020
Organizacje pozarządowe
1000
Rejestry, ewidencje i archiwa
955
Udostępnianie informacji publicznej
883
Rejestr działalności regulowanej
819
Ogłoszenia
770
Ogłoszenia o konkursach
763
Wykaz Firm - Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
714
Protokoły i wyniki z konkursów
708
Monitoring jakości powietrza
705
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne
697
2016 rok
677
ROK 2017
675
Wzory druków do pobrania
657
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck - 2016 rok
645
Stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych...
638
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck
634
Redakcja Biuletynu
625
Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Kłobuck
607
Konkursy w 2016 roku
597
Sprawozdania z przebiegu konsultacji
596
2017 rok
595
Poziomy recyklingu osiągnięte przez przedsiębiorców
577
Rok 2016
548
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
543
Program Współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi
528
Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi
508
Konkursy w 2017 roku
508
Konsultacje projektów uchwał
502
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019r
447
2016 ROK
431
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019r.
426
2017 ROK
407
2016 rok
391
Rok 2017
363
Konkursy w 2018 roku
348
Na rok 2016
347
2018 rok
344
Na rok 2017
337
Urzędnik wyborczy
331
2017 rok
331
Rejestr instytucji kultury
331
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck - 2017 rok
327
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
317
Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
317
2018 ROK
299
Rok 2018
268
2018 rok
263
Raport o stanie gminy Kłobuck za 2018 rok
256
Na rok 2018
252
Wybory Ławników Sądowych 2019
251
Harmonogram na 2016 rok
227
Stan realizacji zadań oświatowych w Gminie Kłobuck
225
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck - 2018 rok
190
Rejestr działalności regulowanej
172
Konkursy w 2019 roku
140
2019 rok
137
2019 rok
126
Raport o stanie gminy Kłobuck
99
Rok 2019
84
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
83
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck - 2019 rok
77
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat (od 13.06.2018r. do 12.06.2021r.)
74
Ewidencja_kapielisk_w_Gminie_Klobuck_2017_rok
1
Ewidencja_kapielisk_w_Gminie_Klobuck_-_2018_rok
1
Konsultacja_projektu_uchwaly_w_sprawie_czesciowego_zwolnienia_z_oplaty_za_gospod_odpadami_komun
1

Dział: Baza OOŚ

Podstrona Odwiedziny Ilość
Baza OOŚ
5

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 640

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl