Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
2694297
Strona główna BIP
166106
Brak strony
12841
Poprzednia wersja
10609
Wyniki wyszukiwania
6171
Mapa witryny BIP
3116
Jak korzystać z BIP
2112
Redakcja BIP
1777
Jak szukać
1311
Polityka prywatności
1239
Statystyka strony
798
Zastrzeżenia prawne
543
Skrypciorek
1

Dział: Urząd Miejski

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego
81209
Zarządzenia zewnętrzne 2016
68832
Obwieszczenia, zawiadomienia i komunikaty Burmistrza
66982
Ogłoszenia w sprawie naboru
66543
Zarządzenia zewnętrzne 2015
64483
Zarządzenia zewnętrzne
49055
Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
36087
Zarządzenia zewnętrzne
35356
Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa
33935
Tablica ogłoszeń
32936
Zarzadzenia_zewnetrzne_2019
19896
Urząd Miejski
18725
Zarządzenia Burmistrza
17257
Zarządzenia wewnętrzne 2015
15985
Zarządzenia wewnętrzne 2016
14931
Zarządzenia wewnętrzne
13371
Zarzadzenia_wewnetrzne_2019
12447
Zarządzenia zewnętrzne
10217
Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
7909
Zarządzenia wewnętrzne
7611
Kontakt
7518
Załatwianie spraw
6494
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami
5908
Urząd Stanu Cywilnego
5866
Zarządzenia wewnętrzne
5308
Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
4886
Struktura urzędu
4758
Regulamin pracy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
4733
Druki do pobrania
4714
Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
4167
Wydział Finansowy
4030
Władze gminy
3876
Wydział Inwestycji i Rozwoju
3859
Wydział Edukacji, Kadr i Spraw Administracyjnych
3476
2016
3412
2019
3407
2017
3285
Wydział Organizacyjny
3265
2020
3150
Radcy Prawni
2870
Burmistrz
2811
Regulamin organizacyjny
2684
2018
2627
Druki z Urzędu Stanu Cywilnego - USC
2594
Rejestr zarządzeń
2589
Inspektor ds. obronnych
2578
Druki z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - GOR
2527
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
2492
Statut Gminy Kłobuck
2445
Procedury załatwiania spraw
2404
Urząd Stanu Cywilnego
2220
Sekretarz
2194
Ewidencja Działalności Gospodarczej
2169
Biuro Rady Miejskiej
2142
Gospodarka komunalna, ochrona środowiska i rolnictwa
2131
Samodzielne stanowisko – Służba BHP
2065
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
1951
Druki z Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami - GPN
1931
Druki z Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - EL
1724
Skarbnik
1714
Dowody osobiste
1481
Zamówienia publiczne i inwestycje
1364
Ewidencja ludności
1334
Przyjęcia interesantów
1323
Statut Urzędu Miejskiego w Kłobucku
1299
2015
1296
Druki z Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej - ZDiGK
1294
Druki z Działalności Gospodarczej
1265
Druki z Wydziału Finansowego - FK
1195
Podatki i finanse
1164
Kompetencje
1098
Administrator_Bezpieczenstwa_Informacji
1053
Gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami
1016
Inne
968
Zarządzenia zewnętrzne
955
Kontakt
917
Druki z CEA (Oświata)
837
Mieszkania
824
Samodzielne stanowisko ds. Rozliczenia Projektu
815
Biuletyn Informacji Publicznej
755
Zarządzanie drogami gminnymi
738
Druki z Wydziału Rozwoju i Inwestycji - IR
710
2021
703
Zarządzenia wewnętrzne
693
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
658
schemat_organizacyjny_urzedu_miejskiego
528
Inspektor Ochrony Danych
437
Zmiany w przyjęciach interesantów - obecna kadencja 2018-2023
282
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Kłobucku
281
Zmiany w przyjęciach interesantów - kadencja 2014-2018 (archiwum)
274
Audytor wewnętrzny
174
Dojazd
160
Druki o przyznanie Stypendium Burmistrza Kłobucka
153
Dane teleadresowe
146
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
134
Wyszukiwarka
79
2019
65
2015
63
Informacje_o_zmianach_przyjec_interesantow
3
test
1

Dział: Tablica ogłoszeń

Podstrona Odwiedziny Ilość
Tablica ogłoszeń
2

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Stawki i wskaźniki
560
Rekrutacja
523
Menu Przedmiotowe
511
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej
498
Fundusz Dróg Samorządowych
9
Tablica ogłoszeń
1
Interpretacje_podatki
1

Dział: Podatki i opłaty lokalne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Podatki i opłaty lokalne
8109
Podatek od nieruchomości
7036
Podatek od środków transportowych
2830
Opłata skarbowa
2545
Podatek rolny
2464
Minimalne stawki czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Kłobuck
2226
Opłata targowa
1780
Oplata_z_tytulu_odbioru_odpadow_komunalnych
1720
Opłata od posiadania psów
1511
Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
1250
Podatek leśny
1234
Obowiązująca stawka podatku od nieruchomości
726
Podatek od nieruchomości - definicja, terminy płatności
511
Druki informacji podatkowych dla OSÓB FIZYCZNYCH - obowiązujące od 1 lipca 2019r. do nadal
483
Zwolnienia od podatku, przedłużenia terminów płatności rat
416
Druki deklaracji podatkowych dla OSÓB PRAWNYCH - obowiązujące od 1 lipca 2019r. do nadal
360
Stawki podatku w poprzednich latach
199
Druki informacji podatkowych dla OSÓB FIZYCZNYCH - obowiązujące od 1 lipca 2019r. do nadal
178
Druki archiwalne - dla obowiązku podatkowego powstałego przed dniem 01.07.2019r.
157
Klauzula informacyjna RODO
152
Podatek rolny - definicja, terminy płatności
151
Obowiązująca stawka podatku rolnego
127
Druki deklaracji podatkowych dla OSÓB PRAWNYCH - obowiązujące od 1 lipca 2019r. do nadal
120
Zwolnienia_od_podatku_Uchwala_nr_450_XLVI_2014
120
Stawki podatku w poprzednich latach
97
Druki archiwalne - dla obowiązku podatkowego powstałego przed dniem 01.07.2019r.
88
Opłata z tytułu odbioru odpadów komunalnych
80
Druki deklaracji podatkowych dla OSÓB PRAWNYCH - obowiązujące od 1 lipca 2019r. do nadal
42
Obowiązujący komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna
36
Archiwalne komunikaty w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna
35
Druki informacji podatkowych dla OSÓB FIZYCZNYCH - obowiązujące od 1 lipca 2019r. do nadal
34
Podatek leśny - definicja, terminy płatności
31
Druki archiwalne - dla obowiązku podatkowego powstałego przed dniem 01.07.2019r.
26
Archiwum_drukow
2
Oplata_targowa_-_ARCHIWUM
1

Dział: Zarządzenia Burmistrza

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
1278

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Strategie, programy, plany

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strategie, programy, plany
7797
ARCHIWUM
1844
Plan Odnowy Miejscowości Borowianka na lata 2016 - 2022
1823
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kłobuck
1531
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1410
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck
1349
Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
1326
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2023
1289
Program dla rodzin wielodzietnych "Gmina Kłobuck dla rodziny - Karta Dużej Rodziny"
1260
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kłobuck
1250
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Gminy Kłobuck na lata 2014 - 2017
1216
Strategia Rozwoju Gminy Kłobuck na lata 2016-2026
1191
Plan Rozwoju Miejscowości Kamyk
1085
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłobuck
1063
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kłobuck na lata 2014 - 2020
1025
Gminny Program Opieki Nad Zabytkami na lata 2014 - 2017
1004
Gminny Program o Przeciwdziałaniu Narkomanii
972
Gminny Program Wspierania Rodziny
949
Plan Odnowy Miejscowości Libidza na lata 2010 - 2017
949
Program na 2017 rok
930
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kłobuck na lata 2008 - 2015
921
Program Współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi
919
Plan Odnowy Miejscowości Kamyk na lata 2010 - 2016
902
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
901
Program dla rodzin wielodzietnych "Gmina Kłobuck dla rodziny - Karta Dużej Rodziny" (uchwała 48/VIII/2015 wraz ze zmianami)
890
Stan Środowiska w Województwie Śląskim
810
Rok 2016
727
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Kłobuck na lata 2004 - 2013
722
Plan Odnowy Miejscowości Lgota na lata 2009 - 2015
704
Plan Odnowy Miejscowości Łobodno na lata 2009 - 2015
676
Program na 2017 rok
674
Plan Odnowy Miejscowości Gruszewnia na lata 2009 - 2015
672
Program na 2016 rok
638
Program Ochrony Środowiska Gminy Kłobuck na lata 2018 - 2021
632
Rok 2015
592
Program na lata 2018-2022
587
Program na 2016 rok
583
Program na 2016 rok
579
Program na 2017 rok
559
Program na 2017 rok
550
Rok 2017
528
Program na 2018 rok
507
Program na 2016 rok
504
Założenia do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Kłobuck na lata 2018-2032
474
Gminny Program Opieki Nad Zabytkami na lata 2018 - 2022
465
Program na 2018 rok
453
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłobuck na lata 2019 - 2023
436
Program na 2018 rok
416
Program profilaktyki próchnicy zębów w populacji dzieci 8-letnich w Gminie Kłobuck na lata 2019-2021
401
Rok 2018
349
Program na 2019 rok
326
Regulamin budżetu obywatelskiego Gminy Kłobuck
314
Zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
304
Program na 2019 rok
300
Rok 2019
257
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłobuck na lata 2014 - 2018
251
Program na 2019 rok
235
Program na 2020 rok
214
Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Kłobuck na lata 2020-2022
205
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kłobuck na lata 2021 - 2027
189
Program na 2020 rok
127
Program na 2020 rok
118
Rok 2020
102
Program na 2021 rok
86
Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Kłobuck na lata 2021-2022
51
Program na 2021 rok
39
Program na 2021 rok
27
Program_dla_rodzin_wielodzietnych_Gmina_Klobuck_dla_rodziny_Karta_Duzej_Rodziny_uchwala_48_
2
Plan_Rozwoju_Lokalnego_Gminy_Klobuck_na_lata_2004_2013_archiwum
1

Dział: Studium i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Podstrona Odwiedziny Ilość
Studium i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
14200
Uchwała Nr 52/IX/2015 z dn. 29.04.2015r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck
3602
Uchwała Nr 253/XX/2004 z dn. 28.10.2004r. w sprawie mpzp dla terenu w Kłobucku w obrębach: Kłobuck, Smugi, Zagórze, Zakrzew, Niwa Skrzeszów, (...)
2143
Uchwała Nr 393/XXXVIII/2018 z dn. 20.02.2018r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
1862
Uchwała Nr 124/XV/2015 z dn. 17.11.2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości Łobodno - etap I
1683
Uchwała Nr 446/XLVI/2014 z dn. 30.09.2014r. w sprawie mpzp obszaru poł. w mieście Kłobuck w rejonie ulic: Częstochowskiej, Staszica i Kasztanowej
1642
Uchwała Nr 221/XVIII/2004 z dn. 05.08.2004r. w sprawie mpzp dla terenu w Kłobucku - Śródmieście
1426
Uchwała Nr 380/XXXVIII/2013 z dn. 27.12.2013r. w sprawie mpzp terenu w Kłobucku
1306
Uchwała Nr 85/VII/2019 z dn. 07.05.2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku
1272
Uchwała Nr 143/XVIII/2015 z dn. 29.12.2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kamyku przy ul. Szkolnej
1226
Uchwała Nr 205/XXIV/2016 z dn. 30.08.2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Białej, obręb Biała Górna
1207
Uchwała Nr 358/XXXIX/2009 z dn. 29.12.2009r. w sprawie mpzp dla terenu poł. w Kłobucku, obręb Zagórze
1201
Uchwała Nr 87/VII/2003 z dn. 26.06.2003r. w sprawie mpzp gminy Kłobuck obejmującego teren położony w Kłobucku przy ul. Kochanowskiego i Żytniej
1199
Uchwała Nr 19/II/2000 z dn. 30.03.2000r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kłobuck
1170
Uchwała Nr 362/XXXIII/2005 z dn. 27.12.2005r. w sprawie mpzp fragmentu Gminy Kłobuck - sołectwa Borowianka i Kamyk
1120
Uchwała Nr 37/IV/1998 z dn. 27.05.1998r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1096
Uchwała Nr 341/XXXV/2013 z dn. 21.10.2013r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Łobodno przy ul. Nadrzecznej
1086
Uchwała Nr 28/III/2010 z dn. 28.12.2010r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Libidza
1072
Uchwała Nr 404/XXXVII/2006 z dn. 06.06.2006r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Kłobucku, obręb Smugi między ulicami: Szkolną a Częstochowską
1061
Uchwała Nr 47/VIII/1995 z dn. 05.10.1995r. w sprawie zmiany fragmentów mpozp Miasta i Gminy Kłobuck dot. wsi Kamyk, Biała Górna, Kopiec, Gruszewnia
1057
Uchwała Nr 360/XXXVI/2013 z dn. 25.11.2013r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Kłobuck przy drodze krajowej nr 43
1009
Uchwała Nr 123/X/2003 z dn. 30.10.2003r. w sprawie mpzp terenu poł. w Kłobucku obręb Zagórze, obejmującego działki Nr 915/6, 1041, D-1107
986
Uchwała Nr 182/XXI/2008 z dn. 04.08.2008r. w sprawie mpzp gminy Kłobuck obejmującego teren poł. w Kłobucku obręb Przybyłów, przy drodze krajowej DK 43
973
Uchwała Nr 14/II/1997 z dn. 21.03.1997r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu mpzp Gminy Kłobuck dot. Białej Górnej
963
Uchwała Nr 12/II/2001 z dn. 29.03.2001r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Kłobuck
962
Uchwała Nr 447/XLVI/2014 z dn. 30.09.2014r. w sprawie mpzp terenu w Kłobucku pomiędzy ulicami Wieluńską i Nadrzeczną
941
Uchwała Nr 150/XII/2003 z dn. 29.12.2003r. w sprawie mpzp miasta i gminy Kłobuck dla obszaru poł. w rejonie ul. Sportowej i ul. Długosza
905
Uchwała Nr 115/IX/2003 z dn. 11.09.2003r. w sprawie mpzp gminy Kłobuck obejmujący teren poł. w Kłobucku przy ul. Kochanowskiego
899
Uchwała Nr 57/V/2002 z dn. 12.09.2002r. w sprawie mpzp terenu w Kłobucku między ul. Słowackiego, Hallera i Sienkiewicza wraz z terenem (...)
886
Uchwała Nr 342/XXXV/2013 z dn. 21.10.2013r. w sprawie zmiany mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Kamyk przy ul. Szkolnej
886
Uchwała Nr 4/I/2002 z dn. 28.02.2002r. w sprawie mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej w Kłobucku przy ul. Długosza
866
Uchwała Nr 5/I/2002 z dn. 28.02.2002r. w sprawie mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej w Kłobucku przy ul. Sportowej
860
Uchwała Nr 25/II/2002 z dn. 05.12.2002r. w sprawie mpzp terenu poł. w Kłobucku obręb Zagórze przy ul. Kochanowskiego, działka Nr 926/13
856
Uchwała Nr 6/I/2002 z dn. 28.02.2002r. w sprawie mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej w Kłobucku obręb Zagórze, dla terenu dz: Nr 101/5,101/11, (...)
837
Uchwala Nr 16/II/2002 z dnia 25 kwietnia 2002 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenngo gminy Kłobuck w obrębie sołectw: Lgota, Biał
831
Uchwała Nr 84/VI/2003 z dn. 29.04.2003r. w sprawie mpzp gminy Kłobuck, obręb Zagórze, przy ul. Zamkowej ( działka nr 825/2)
830
Uchwała Nr 340/XXXV/2013 z dn. 21.10.2013r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Łobodno przy ul. Brzeźnickiej
787
Uchwała Nr 457/XLV/2018 z dn. 18.09.2018r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu w Kłobucku obręb Zagórze
770
Uchwała Nr 412/XXXIX/2018 z dn. 26.06.2018r. w sprawie mpzp obej. obszar położony w Kłobucku w rejonie ul. Górniczej
682
Uchwała Nr 84/VII/2019 z dn. 07.05.2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku obrębie Smugi
668
Uchwała Nr 460/XLV/2018 z dn. 18.09.2018r. w sprawie mpzp terenów w Lgocie przy ul. Częstochowskiej
556
Uchwała Nr 15/III/2018 z dn. 04.12.2018r. w sprawie mpzp obej. obszar poł. w Kamyku przy ul. Spichlerzowej
515
Uchwała Nr 83/VII/2019 z dn. 07.05.2019r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu w miejscowościach Libidza i Gruszewnia
505
Uchwała Nr 140/XIV/2019 z dn. 12.11.2019r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu w obrębie Lgota i Biała Dolna - etap I
492
Uchwała Nr 71/VI/2019 z dn. 26.03.2019r. w sprawie mpzp terenu w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Wojska Polskiego
399
Uchwała Nr 141/XIV/2019 z dn. 12.11.2019r. w sprawie mpzp dla terenów położonych w Libidzy przy ul. Kłobuckiej
295
Uchwała Nr 221/XXIV/2020 z dn. 08.09.2020r. w sprawie mpzp obszaru położonego w Łobodnie przy ulicy Nadrzecznej
144
Miejscowy_plan_zagos_przest_obszaru_polozonego_w_Gminie_Klobuck_obreb_Lgota_i_Biala_Dolna
107
Uchwała Nr 246/XXVII/2020 z dn. 29.12.2020r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu w miejscowości Kamyk - etap I
97
Uchwala_Nr_461_XLV_2018_w_spr_mpzp_terenu_w_Klobucku_w_rejonie_ulic_Gorniczej_i_Wojska_Polskiego
45
Uchwała Nr 245/XXVII/2020 z dn. 29.12.2020r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu w miejscowościach Borowianka i Kopiec - etap I
39
studium_plany
4
studium_uwarunkowan
2

Dział: Gospodarka odpadami komunalnymi

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Sprawozdania

Podstrona Odwiedziny Ilość
Sprawozdania
15422

Dział: Interpretacje podatkowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Interpretacje podatkowe
1

Dział: Rada Miejska

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rada Miejska
20328
Zawiadomienia o sesji
16233
Posiedzenia Komisji
12435
Posiedzenia Komisji
11628
Posiedzenia Komisji
10982
Posiedzenia Komisji
10035
Posiedzenia Komisji
6392
Transmisje obrad Rady Miejskiej w Kłobucku
5597
Uchwały Rady Miejskiej
5534
Uchwały
4987
Uchwały Rady
4517
Sesje
4405
Uchwały
3507
Protokoły z sesji
3472
Sesje Rady
3410
Zawiadomienia o sesji
3372
Komisje Rady
2861
Projekty uchwał
2677
Projekty protokołów z sesji
2356
Komisje Rady
2297
Uchwały z XXX sesji z dnia 21.03.2017r.
2000
Interpelacje i zapytania radnych
1973
Projekty uchwał
1953
Rejestr uchwał
1924
Komisja Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki
1596
Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska
1521
Projekty protokołów z Komisji
1416
Projekty protokołów z Komisji
1413
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
1349
Skład Rady
1335
Protokoły - inne
1311
Kontakt z Radnymi
1264
Projekty protokołów z Komisji
1217
Zbiór aktów prawa miejscowego
1209
Radni
1175
Archiwum - VII kadencja 2014-2018
1172
Komisja Rewizyjna
1161
Informacje na sesję o bieżących sprawach Gminy
1154
Protokoły z Komisji
1139
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1137
Protokoły z Komisji
1117
Uchwały z XXVII sesji z dnia 22.11.2016r.
1113
Rozstrzygnięcia nadzorcze
1090
Protokoły z Komisji
1072
Uchwały z XVIII sesji z dnia 29.12.2015r.
1065
Projekty protokołów z Komisji
1064
Uchwały z XIX sesji z dnia 09.02.2016r.
1062
Uchwały z XVI sesji z dnia 30.11.2015r.
1046
Protokoły z Komisji
1013
Komisja Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki
979
Protokoły z Komisji
965
Uchwały z XXVIII sesji z dnia 28.12.2016r.
962
Skład Rady
950
Uchwaly z XXXVI sesji z dnia 30 11 2017r
949
Komisja Statutowa ds. nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck powołana Uchwałą Nr 18/IV/2014 w dniu 11 grudnia 2014r.
941
Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska
938
Komisja Rewizyjna
920
Uchwały z XX sesji z dnia 30.03.2016r.
913
Uchwały z XXIV sesji z dnia 30.08.2016r.
910
Uchwały z XXXII sesji z dnia 27.06.2017r.
906
Uchwały z XV sesji z dnia 17.11.2015r.
903
Uchwały z XXXIV sesji z dnia 26.09.2017r.
896
Stanowiska Rady Miejskiej
895
Uchwały z XXII sesji z dnia 21.06.2016r.
877
Uchwały z XXXVIII sesji z dnia 20.02.2018r.
874
Rejestr uchwał
874
Uchwały z XXIX sesji z dnia 07.02.2017r.
871
Uchwały z XXXI sesji z dnia 16.05.2017r.
853
Uchwały z XVII sesji z dnia 08.12.2015r.
850
Projekty uchwał na XIX sesje (09.02.2016r.)
838
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
838
Uchwały z XXXVII sesji z dnia 28.12.2017r.
827
Projekty uchwał na XXVII sesje (22.11.2016r.)
820
Projekty uchwał na XVIII sesje (29.12.2015r.)
808
Projekty protokołów z Komisji
800
Uchwały z XXI sesji z dnia 17.05.2016r.
798
Uchwały z XXXIII sesji z dnia 16.08.2017r.
787
Przewodniczący
774
Projekty uchwał na XX sesje (30.03.2016r.)
773
Projekty uchwał na XXIX sesję (07.02.2017r.)
761
Regulamin Rady Miejskiej
753
Uchwały z XXV sesji z dnia 11.10.2016r.
745
Uchwały z XXII sesji z dnia 28.06.2016r.
739
Projekty uchwał na XXII Sesje (21.06.2016r.)
736
Uchwały z XXIII sesji z dnia 12.07.2016r.
734
Projekty uchwał na XXVIII sesje (28.12.2016r.)
732
Wiceprzewodniczący
728
Skład osobowy
709
Projekty uchwał na XVI sesje (30.11.2015r.)
707
Skład osobowy
695
Uchwały z XXVI sesji z dnia 03.11.2016r.
692
Uchwały z III sesji z dnia 04.12.2018r.
690
Projekty uchwał na XXI sesje (17.05.2016r.)
685
Dyżury Radnych
684
Projekty uchwał na XXV sesje (11.10.2016r.)
681
Posiedzenia Komisji
673
Projekty uchwał na XXIV sesje (30.08.2016r.)
671
Skład osobowy
670
Projekty uchwał na XXXI sesję (16.05.2017r.)
668
Projekty uchwał na XXX sesję (21.03.2017r.)
657
Projekty protokołów z Komisji
656
Projekty protokołów z Komisji
650
Skład Rady
648
Protokoly z Komisji
639
Skład osobowy
637
Uchwały z XXXV sesji z dnia 30.10.2017r.
626
Uchwały z XXXIX sesji z dnia 27.03.2018r
626
Uchwały z XLV sesji z dnia 18.09.2018r.
623
Projekty protokołów z Komisji
623
Projekty uchwał na XVII sesje (08.12.2015r.)
621
Uchwały z V sesji z dnia 08.02.2019r.
618
Projekty uchwał na XXXV sesję (30.10.2017r.)
611
Uchwały z IV sesji z dnia 27.12.2018r.
605
Projekty uchwał na XXIII Sesje (12.07.2016r.)
604
Posiedzenia Komisji
597
Skład osobowy
589
Projekty uchwał na XXXIV sesję (26.09.2017r.)
588
Uchwały z XL sesji z dnia 24.04.2018r
588
Projekty uchwał na XXXVI sesję (30.11.2017r.)
587
Projekty uchwał na XXXII sesję (27.06.2017r.)
586
Uchwały z XLII sesji z dnia 26.06.2018r
586
Posiedzenia Komisji
584
Projekty uchwał na XXXIII sesję (16.08.2017r.)
571
Posiedzenia Komisji
571
Posiedzenia Komisji
563
Zbiór aktów prawa miejscowego
556
Projekty protokołów z Komisji
551
Projekty protokołów z Komisji
523
Uchwały z VII sesji z dnia 07.05.2019r.
520
Uchwały z XLIII sesji z dnia 17.07.2018r.
516
Projekty uchwał na XXVI sesje (03.11.2016r.)
508
Przewodniczący Rady
503
Projekty uchwał na XXXVII sesję (28.12.2017r.)
497
Projekty uchwał na XXXVIII sesję (20.02.2018r.)
494
Projekty uchwał na XXXIX sesję (27.03.2018r.)
493
Uchwały z II sesji z dnia 27.11.2018r.
492
Uchwały z XLVI sesji z dnia 09.10.2018r.
486
Uchwały z XLI sesji z dnia 22 maja 2018 r.
485
Wzór oświadczenia majątkowego
484
Uchwały z I sesji z dnia 22.11.2018r.
479
Projekty uchwał na IV sesję (27.12.2018)
468
Protokoły z Komisji
448
Uchwały z XLIV sesji z dnia 11.09.2018r.
446
Rozstrzygnięcia nadzorcze
446
Protokoły z Komisji
445
Protokoły z Komisji
442
Komisja ds nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck oraz statutów jednostek pomocniczych
432
Skład osobowy Komisji
425
Skład osobowy Komisji
421
Projekty uchwał na III sesję (04.12.2018r.)
415
Projekty uchwał na XL sesję (24.04.2018r.)
414
Wiceprzewodniczący Rady
411
Skład osobowy Komisji
407
Uchwały z VI sesji z dnia 26.03.2019r.
403
Protokoły z Komisji
398
Uchwały z XIV sesji z dnia 12.11.2019r.
384
Skład osobowy Komisji
383
Projekty uchwał na XLII sesję (26.06.2018r.)
381
Projekty uchwał na V Sesję (8.02.2019r.)
379
Projekty uchwał na XLV sesję (18.09.2018r.)
376
Skład osobowy Komisji
365
Uchwały z IX sesji z dnia 05.06.2019r.
362
Projekty uchwał na VI sesję (26.03.2019r.)
360
Uchwały z X sesji z dnia 25.06.2019r.
352
Komisje wspólne
348
Projekty protokołów z Komisji
344
Uchwały z XIX sesji z dnia 12.03.2020r.
342
Uchwały z VIII sesji z dnia 27.05.2019r.
341
Projekty uchwał na XLI sesję (22.05.2018 r.)
337
Projekty uchwał na I sesję (22.11.2018r.)
331
Projekty uchwał na VII sesję (07.05.2019r.)
327
Projekty uchwał na II sesję (27.11.2018r.)
326
Projekty uchwał na XLIV sesję (11.09.2018r.)
324
Projekty uchwał na XLVI sesję (09.10.2018r.)
321
Protokoły z Komisji
313
Projekty protokołów z Komisji
310
Posiedzenia Komisji
305
Projekty uchwal na XLIII sesję (17.07.2018r.)
300
Uchwały z XVI sesji z dnia 27.12.2019r.
296
Projekty uchwał na VIII sesję (27.05.2019r)
286
Uchwały z XI sesji z dnia 20.08.2019r.
271
Uchwały z XV sesji z dnia 03.12.2019r.
269
Skład osobowy komisji
264
Projekty uchwał na X sesję (25.06.2019r)
262
Projekty uchwał na IX sesję (05.06.2019r)
259
Uchwały z XX sesji z dnia 28.04.2020r.
258
Uchwały z XII sesji z dnia 24.09.2019r.
252
Projekty uchwał na XII sesję (24.09.2019r.)
245
Uchwały z XXVII sesji z dnia 29.12.2020r
243
Zespół ds. wyboru ławników sądowych
240
Projekty uchwał na XI sesję (20.08.2019r.)
231
Projekty uchwał na XVII sesję (16.01.2020r)
222
Uchwały z XIII sesji z dnia 22.10.2019r.
221
Projekty uchwał na XIV sesję (12.11.2019r)
220
Projekty uchwał na XXIII sesje 21.07.2020r.
215
Projekty uchwał na XV sesję (03.12.2019r)
211
Uchwały z XVIII sesji z dnia 11.02.2020r.
207
Skład osobowy
197
Uchwały z XVII sesji z dnia 16.01.2020r.
196
Uchwały z XXII sesji z dnia 26.05.2020r
194
Posiedzenia Zespołu
193
Uchwały z XXIV sesji z dnia 08.09.2020r
184
Protokoły z posiedzenia Zespołu
180
Projekty uchwał na XIX sesję 12.03.2020r.
180
Uchwały z XXVI sesji z dnia 24.11.2020r
168
Uchwały z XXIII sesji z dnia 21.07.2020r
167
Projekty uchwal na XIII sesje (22 10 2019r.)
165
Projekty uchwał na XVI sesję (27.12.2019r)
158
Uchwały z XXV sesji z dnia 29.09.2020r
154
Uchwały z XXI sesji z dnia 19.05.2020r
151
Projekty uchwał na XVIII sesję 11.02.2020r.
140
Projekty uchwał na XX sesję 28.04.2020r.
133
Projekty uchwał na XXI sesję 26.05.2020r.
133
Projekty uchwał na XXVII sesję (29.12.2020r.)
120
Projekty uchwał na XXVI sesję (24.11.2020r.)
106
Projekty uchwał na XXIV sesję (08.09.2020r.)
103
Uchwały z XXVIII sesji z dnia 09.02.2021r.
101
2015
99
Projekty uchwał na XXI sesję 19.05.2020r.
96
Projekty uchwał na XXVIII sesję (09.02.2021r.)
96
2018
93
Projekty uchwał na XXV sesję (29.09.2020r.)
93
2017
89
2016
88
Projekty uchwał na XXIX sesje (23.03.2021r.)
77
Komisja doraźna w sprawie opracowania statutu sołectw i osiedli w Gminie Kłobuck
49
Uchwały z XXIX sesji z dnia 23.03.2021r.
39
Skład osobowy
38
Posiedzenia Komisji
38
zawiodomienia_sesji
1

Dział: Ekoportal

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowania wszczęte
213283
Archiwum postępowań
11780
Ogłoszenia o wyborze
9099
Postępowania zakończone
5605
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
4744
Zamówienia publiczne
1
Platforma zakupowa
1

Dział: Baza OOŚ

Podstrona Odwiedziny Ilość
Baza OOŚ
5

Dział: Finanse

Podstrona Odwiedziny Ilość
Finanse
4859
Uchwała budżetowa i sprawozdania z wykonania budżetu
2584
Uchwała w sprawie procedury uchwalania budżetu
1367
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
1260
Rok 2018
1224
Rok 2017
1197
Rok 2016
1169
Rok 2015
1069
Majątek
1012
Pozostale informacje
882
Rok 2019
871
Mienie komunalne
751
Pomoc publiczna
623
2014
621
2015
567
Sprawozdania finansowe
558
2016
523
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016r.
488
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015r.
483
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2017r.
390
Rok 2020
388
Za rok 2018
382
Jednostka sprawozdawcza - Gmina Kłobuck
374
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018r.
370
2017
353
Jednostka sprawozdawcza - Urząd Miejski w Kłobucku
258
2018
241
Za rok 2019
156
Jednostka sprawozdawcza - Gmina Kłobuck
128
w 2020 roku
103
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019r.
99
w 2019 roku
94
Jednostka sprawozdawcza - Urząd Miejski w Kłobucku
92
Rok 2021
76
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2020r.
8

Dział: Fundusz Dróg Samorządowych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Fundusz Dróg Samorządowych
52

Dział: Jednostki pomocniczne i organizacyjne

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Oświadczenia majątkowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oświadczenia majątkowe
10403
ROK 2017
2497
ROK 2016
2214
ROK 2019
2136
ROK 2018
2086
Rok 2016 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
1836
Krakowian Jacek - Dyrektor ZEAOS w Kłobucku
1495
ROK 2015
1384
Rok 2017 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
1363
Rok 2016 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
1347
Rok 2016 - Burmistrz Kłobucka, Sekretarz, Skarbnik
1270
Rok 2015 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
1258
Oświadczenia majątkowe za 2003-2014 osoby wydającej decyzje administracyjne - praca socjalna
1255
Rok 2016 - Pozostałe oświadczenia majątkowe
1194
Chamarowski Krzysztof - Dyrektor ZDiGK w Kłobucku
1184
Rok 2017 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
1167
Rok 2015 - Burmistrz Kłobucka
1165
Rok 2016 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
1156
Rok 2018 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
1149
Rok 2017 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
1115
Rok 2017 - Burmistrz Kłobucka, Sekretarz, Skarbnik
1108
Rok 2016 - Sekretarz Gminy
1103
Rok 2017 - Pozostałe oświadczenia majątkowe
1092
Rok 2018 - Burmistrz Kłobucka, Sekretarz, Skarbnik
1092
Rok 2018 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
1085
Rok 2018 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
1080
ROK 2020
1071
Rok 2016 - Burmistrz Kłobucka
1034
Rok 2019 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
1031
Rok 2015 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
969
Zander-Skwarczynska Małgorzata - Dyrektor Zespołu Szkół w Białej
933
Skwara Olga - Dyrektor MOK w Kłobucku
930
Ząbkowska Elżbieta - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 2 w Kłobucku
923
Rok 2017 - Sekretarz Gminy
890
Rok 2015 - Pozostałe oświadczenia majątkowe
874
Rok 2019 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
846
Duraj-Stefanska Teresa - Kierownik GOPS w Kłobucku
798
Rok 2018 - Burmistrz Kłobucka
792
Rok 2015 - Burmistrz Kłobucka, Sekretarz, Skarbnik
779
Rok 2015 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
777
Duraj-Stefańska Teresa - Kierownik GOPS w Kłobucku
763
Kotkowski Paweł - Dyrektor Gimnazjum w Kłobucku
755
Chamarowski Krzysztof - Dyrektor ZDiGK w Kłobucku
747
Klimza Aleksandra - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku
724
Kotkowski Paweł - Dyrektor Gimnazjum w Kłobucku
722
Rok 2019 - Burmistrz Klobucka, Sekretarz, Skarbnik
721
Krakowian Jacek - Dyrektor ZEAOS w Kłobucku
702
Soboniak Izabela - Referent w Wydziale Finansowym
701
Ignaczak Bożena - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 4 w Kłobucku
696
Oświadczenia majątkowe radnych złożone wg stanu na dzień 16.09.2018r. (obejmują okres od 01.01.2018r. do 16.09.2018r.)
696
Rok 2015 - Sekretarz Gminy Kłobuck
688
Rok 2017 - Burmistrz Kłobucka
688
Pieścik Maria - Inspektor w Wydziale Finansowym
675
Oświadczenia majątkowe radnych składane na początek kadencji 2018-2023
670
Rok 2016 - Skarbnik Gminy
662
Kowalczyk Joanna - Dyrektor Zespołu Szkół w Libidzy (od dn. 01.09.2016r.)
660
Wypych Monika - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kłobucku
658
Jaszczyk Robert - Z-ca Kierownika GOPS w Kłobucku
646
Skwara Olga - Dyrektor MOK w Kłobucku
633
Jaszczyk Robert - Z-ca Kierownika GOPS w Kłobucku
631
Krakowian Jacek - Dyrektor CEA w Kłobucku
630
Telenga Józefa - Dyrektor Zespołu Szkół w Libidzy
628
Solska Wiesława - Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
626
Rok 2015 - Skarbnik Gminy Kłobuck
618
Rok 2017 - Skarbnik Gminy
616
Rok 2018 - Sekretarz Gminy Kłobuck
613
Kula Agata - Inspektor w Wydziale Finansowym
610
Sulima Aleksandra - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 5 w Kłobucku
594
Wośtak Iwona - Zastępca Kierownika Wydziału Finansowego
585
Rok 2019 - Pozostałe oświadczenia majątkowe
584
Rumin Bożena - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku
580
Soluch Wanda - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 1 w Kłobucku
574
Jagielska Alina - Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami
574
Borkowska Marta - p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
570
Kowalczyk Joanna - Dyrektor Zespołu Szkół w Libidzy
570
Karoń Barbara - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobodnie
566
Wróbel Halina - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamyku
558
Wróbel Halina - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamyku
546
Jagielska Alina - Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami
546
Wypych Monika - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kłobucku
544
Ząbkowska Elżbieta - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 2 w Kłobucku
536
Sulima Aleksandra - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 5 w Kłobucku
536
Ignaczak Bożena - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 4 w Kłobucku
532
Rok 2018 - Skarbnik Gminy Kłobuck
529
Oświadczenia majątkowe radnych złożone wg stanu na dzień 31.12.2017r.
512
Rumin Bożena - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku
509
Zander-Skwarczyńska Małgorzata - Dyrektor Zespołu Szkół w Białej
509
Soluch Wanda - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 1 w Kłobucku
509
Rok 2019 - Burmistrz Kłobucka
507
Klimza Aleksandra - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku
486
Rok 2019 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
478
Kotkowski Paweł - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kłobucku
469
Rok 2020 - Burmistrz Kłobucka, Sekretarz, Skarbnik
469
Rumin Bożena - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku
451
Karoń Barbara - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobodnie
444
Skwara Olga - Dyrektor MOK w Kłobucku
442
Chamarowski Krzysztof - Dyrektor ZDiGK w Kłobucku
436
Soluch Wanda - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 1 w Kłobucku
432
Duraj-Stefańska Teresa - Kierownik GOPS w Kłobucku
421
Lisowska-Sukiennik Lidia - Dyrektor Żłobka Gminnego w Kłobucku
415
Solska Wiesława - Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
405
Rok 2020 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
405
Rok 2020 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
402
Olejniczak-Stanik Sylwia - Referent w Wydziale Finansowym
398
Kula Agata - Inspektor w Wydziale Finansowym
396
Jaszczyk Robert - Z-ca Kierownika GOPS w Kłobucku
396
Rok 2019 - Sekretarz Gminy Kłobuck
394
Borkowska Marta - p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
393
Wośtak Iwona - Zastępca Kierownika Wydziału Finansowego
389
Rok 2018 - -Pozostałe oświadczenia majątkowe
378
Lisowska-Sukiennik Lidia - Dyrektor Żłobka Gminnego w Kłobucku
376
Zych Izabela - Referent w Wydziale Finansowym
375
Kowalczyk Joanna - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Libidzy
371
Zander-Skwarczyńska Małgorzata - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białej
370
Wypych Monika - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kłobucku
364
Klimza Aleksandra - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku
342
Wróbel Halina - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamyku
339
Ignaczak Bożena - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 4 w Kłobucku
338
Ząbkowska Elżbieta - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 2 w Kłobucku
337
Rok 2019 - Skarbnik Gminy Kłobuck
333
Karoń Barbara - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobodnie
323
Sulima Aleksandra - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 5 w Kłobucku
315
oswiadczenia_kier_jedn
302
Rok 2020 - Pozostałe oświadczenia majątkowe
297
Rok 2020 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
272
oswiadczenia_maj_bur
269
oswiadczenia_majatkowe_pracownikow
245
oswiadczenia_majatkowe_radnych
242
Rok_2018_Burmistrz_Klobucka
104
Rok_2018_Sekretarz_Gminy
63
Rok_2018_Skarbnik_Gminy
52

Dział: Zgłaszanie zgromadzeń

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zgłaszanie zgromadzeń
2295

Dział: Skargi, wnioski i petycje

Podstrona Odwiedziny Ilość
Skargi, wnioski i petycje
3753
Wniosek
1873
Petycja
1866
Skarga
1321
Ustawa o petycjach
655
Petycje złożone w roku 2019
568
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych
500
Przykładowy formularz petycji
288
Petycje złożone w roku 2017
266
Petycje złożone w roku 2018 - brak petycji
266
Petycje złożone w roku 2020
239
Petycje złożone w roku 2021
93

Dział: Interpelacje i zapytania Radnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Interpelacje i zapytania Radnych
3971

Dział: Inne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Godziny otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK
20303
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
16916
Inne
7702
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
7348
Opłata za odbiór odpadów komunalnych
5269
Harmonogram na 2020 rok
4762
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
3220
Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kłobucku
2957
Harmonogram na 2019 rok
2759
Zasady segregacji odpadów komunalnych
2751
Harmonogram na 2018 rok
2625
Opłata za odbiór odpadów komunalnych
2240
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2151
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018r.
2011
Wybory i referendum
1917
WYBORY PREZYDENTA RP 2020r
1796
Harmonogram na 2017 rok
1782
Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
1690
Harmonogram na 2021 rok
1463
Rejestry, ewidencje i archiwa
1456
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
1423
Organizacje pozarządowe
1372
Ponowne udostępnianie informacji publicznej
1281
Rejestr działalności regulowanej
1230
Udostępnianie informacji publicznej
1196
Stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych...
1062
Wykaz Firm - Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
1017
Ogłoszenia
993
Ogłoszenia o konkursach
984
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne
962
Monitoring jakości powietrza
943
Protokoły i wyniki z konkursów
908
Wzory druków do pobrania
892
ROK 2017
886
Redakcja Biuletynu
880
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck
861
2016 rok
845
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck - 2016 rok
827
Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Kłobuck
823
Konkursy w 2016 roku
808
Poziomy recyklingu osiągnięte przez przedsiębiorców
795
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019r
791
2017 rok
766
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
765
Sprawozdania z przebiegu konsultacji
758
Rok 2016
720
Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi
708
Program Współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi
691
Konkursy w 2017 roku
690
Stan realizacji zadań oświatowych w Gminie Kłobuck
678
Konsultacje projektów uchwał
667
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019r.
626
2016 ROK
625
Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
608
Konkursy w 2018 roku
589
Raport o stanie gminy Kłobuck za 2018 rok
581
Urzędnik wyborczy
574
2017 ROK
573
2016 rok
530
Rok 2017
510
Rejestr instytucji kultury
505
2018 rok
499
Wybory Ławników Sądowych 2019
492
Na rok 2016
490
Na rok 2017
488
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck - 2017 rok
482
2018 ROK
480
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
479
2017 rok
463
Rok 2018
425
2018 rok
422
Raport o stanie gminy Kłobuck
420
Na rok 2018
384
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck - 2018 rok
357
Konkursy w 2019 roku
339
2019 rok
335
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
302
2019 rok
279
Deklaracja dostępności BIP
269
Harmonogram na 2016 rok
256
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat (od 13.06.2018r. do 12.06.2021r.)
253
Raport o stanie gminy Kłobuck za 2019 rok
246
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck - 2019 rok
242
Rok 2019
236
Rejestr działalności regulowanej
202
Kontrola zarządcza
169
2020 rok
134
Konkursy w 2020 roku
122
Na rok 2020
120
2020 rok
115
Na rok 2019
107
Rok 2020
106
2021 rok
25
2021 rok
24
Fundusz Dróg Samorządowych
22
Konkursy w 2021 roku
18
Na rok 2021
13
Ewidencja_kapielisk_w_Gminie_Klobuck_-_2018_rok
1
Konsultacja_projektu_uchwaly_w_sprawie_czesciowego_zwolnienia_z_oplaty_za_gospod_odpadami_komun
1
Ewidencja_kapielisk_w_Gminie_Klobuck_2017_rok
1

Dział: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Podstrona Odwiedziny Ilość
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
35

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 798

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl