Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
2281718
Strona główna BIP
145075
Brak strony
12428
Poprzednia wersja
8235
Wyniki wyszukiwania
5119
Mapa witryny BIP
2782
Jak korzystać z BIP
1875
Redakcja BIP
1578
Jak szukać
1113
Polityka prywatności
1059
Statystyka strony
711
Zastrzeżenia prawne
459
Skrypciorek
1

Dział: Urząd Miejski

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego
67397
Zarządzenia zewnętrzne 2016
61529
Obwieszczenia, zawiadomienia i komunikaty Burmistrza
57861
Zarządzenia zewnętrzne 2015
57837
Ogłoszenia w sprawie naboru
56441
Zarządzenia zewnętrzne
42570
Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
30968
Zarządzenia zewnętrzne
29052
Tablica ogłoszeń
28825
Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa
28681
Urząd Miejski
16308
Zarządzenia Burmistrza
14602
Zarzadzenia_zewnetrzne_2019
14085
Zarządzenia wewnętrzne 2015
14021
Zarządzenia wewnętrzne 2016
13196
Zarządzenia wewnętrzne
11431
Zarzadzenia_wewnetrzne_2019
8865
Zarządzenia wewnętrzne
6141
Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
6075
Kontakt
5828
Załatwianie spraw
5241
Urząd Stanu Cywilnego
4586
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami
4570
Regulamin pracy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
4243
Struktura urzędu
4119
Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
3840
Druki do pobrania
3695
Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
3528
Władze gminy
3345
2016
3307
2019
3229
Wydział Finansowy
3219
2017
3160
Wydział Inwestycji i Rozwoju
3155
Wydział Edukacji, Kadr i Spraw Administracyjnych
2972
Wydział Organizacyjny
2740
Radcy Prawni
2531
2018
2509
Regulamin organizacyjny
2430
Zarządzenia zewnętrzne
2424
Burmistrz
2351
Rejestr zarządzeń
2277
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
2256
Inspektor ds. obronnych
2220
Statut Gminy Kłobuck
2147
Procedury załatwiania spraw
2045
Druki z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - GOR
1932
Gospodarka komunalna, ochrona środowiska i rolnictwa
1884
Sekretarz
1835
Biuro Rady Miejskiej
1825
Ewidencja Działalności Gospodarczej
1824
Samodzielne stanowisko – Służba BHP
1803
Urząd Stanu Cywilnego
1747
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
1726
Druki z Urzędu Stanu Cywilnego - USC
1638
2020
1545
Zarządzenia wewnętrzne
1470
Skarbnik
1445
Druki z Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami - GPN
1376
Druki z Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - EL
1366
Dowody osobiste
1277
Przyjęcia interesantów
1173
2015
1172
Zamówienia publiczne i inwestycje
1153
Statut Urzędu Miejskiego w Kłobucku
1141
Druki z Działalności Gospodarczej
1069
Administrator_Bezpieczenstwa_Informacji
1053
Ewidencja ludności
1047
Druki z Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej - ZDiGK
1024
Kompetencje
977
Podatki i finanse
958
Druki z Wydziału Finansowego - FK
947
Gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami
849
Samodzielne stanowisko ds. Rozliczenia Projektu
795
Kontakt
780
Inne
779
Druki z CEA (Oświata)
722
Mieszkania
703
Biuletyn Informacji Publicznej
653
Zarządzanie drogami gminnymi
652
Druki z Wydziału Rozwoju i Inwestycji - IR
616
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
546
schemat_organizacyjny_urzedu_miejskiego
528
Inspektor Ochrony Danych
306
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Kłobucku
217
Zmiany w przyjęciach interesantów - obecna kadencja 2018-2023
204
Zmiany w przyjęciach interesantów - kadencja 2014-2018 (archiwum)
190
Dane teleadresowe
139
Dojazd
130
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
115
Wyszukiwarka
75
2019
65
2015
63
Audytor wewnętrzny
49
Informacje_o_zmianach_przyjec_interesantow
3
test
1

Dział: Tablica ogłoszeń

Podstrona Odwiedziny Ilość
Tablica ogłoszeń
2

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Stawki i wskaźniki
502
Rekrutacja
457
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej
443
Menu Przedmiotowe
437
Tablica ogłoszeń
1
Interpretacje_podatki
1

Dział: Podatki i opłaty lokalne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Podatki i opłaty lokalne
6744
Podatek od nieruchomości
5913
Podatek od środków transportowych
2428
Podatek rolny
2125
Opłata skarbowa
1987
Minimalne stawki czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Kłobuck
1930
Opłata z tytułu odbioru odpadów komunalnych
1603
Opłata targowa
1589
Opłata od posiadania psów
1228
Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
1066
Podatek leśny
1063
Obowiązująca stawka podatku od nieruchomości
222
Podatek od nieruchomości - definicja, terminy płatności
209
Druki informacji podatkowych dla OSÓB FIZYCZNYCH - obowiązujące od 1 lipca 2019r. do nadal
172
Zwolnienia od podatku, przedłużenia terminów płatności rat
162
Druki deklaracji podatkowych dla OSÓB PRAWNYCH - obowiązujące od 1 lipca 2019r. do nadal
158
Zwolnienia_od_podatku_Uchwala_nr_450_XLVI_2014
120
Stawki podatku w poprzednich latach
83
Druki archiwalne - dla obowiązku podatkowego powstałego przed dniem 01.07.2019r.
70
Klauzula informacyjna RODO
47
Druki informacji podatkowych dla OSÓB FIZYCZNYCH - obowiązujące od 1 lipca 2019r. do nadal
28
Podatek rolny - definicja, terminy płatności
20
Druki archiwalne - dla obowiązku podatkowego powstałego przed dniem 01.07.2019r.
18
Stawki podatku w poprzednich latach
16
Druki deklaracji podatkowych dla OSÓB PRAWNYCH - obowiązujące od 1 lipca 2019r. do nadal
16
Obowiązująca stawka podatku rolnego
13
Archiwum_drukow
2
Oplata_targowa_-_ARCHIWUM
1

Dział: Zarządzenia Burmistrza

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
1107

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Strategie, programy, plany

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strategie, programy, plany
6922
ARCHIWUM
1724
Plan Odnowy Miejscowości Borowianka na lata 2016 - 2022
1687
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kłobuck
1372
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck
1193
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2023
1167
Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
1130
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Gminy Kłobuck na lata 2014 - 2017
1124
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1106
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kłobuck
1084
Program dla rodzin wielodzietnych "Gmina Kłobuck dla rodziny - Karta Dużej Rodziny"
1036
Strategia Rozwoju Gminy Kłobuck na lata 2016-2026
982
Plan Rozwoju Miejscowości Kamyk
977
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłobuck
944
Gminny Program Opieki Nad Zabytkami na lata 2014 - 2017
928
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kłobuck na lata 2014 - 2020
913
Gminny Program o Przeciwdziałaniu Narkomanii
880
Program na 2017 rok
870
Plan Odnowy Miejscowości Libidza na lata 2010 - 2017
865
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kłobuck na lata 2008 - 2015
843
Gminny Program Wspierania Rodziny
833
Plan Odnowy Miejscowości Kamyk na lata 2010 - 2016
828
Program Współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi
813
Program dla rodzin wielodzietnych "Gmina Kłobuck dla rodziny - Karta Dużej Rodziny" (uchwała 48/VIII/2015 wraz ze zmianami)
810
Stan Środowiska w Województwie Śląskim
777
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
767
Rok 2016
663
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Kłobuck na lata 2004 - 2013
632
Plan Odnowy Miejscowości Lgota na lata 2009 - 2015
624
Program na 2017 rok
611
Plan Odnowy Miejscowości Gruszewnia na lata 2009 - 2015
595
Plan Odnowy Miejscowości Łobodno na lata 2009 - 2015
593
Program na 2016 rok
569
Rok 2015
525
Program na 2016 rok
512
Program na 2016 rok
509
Program na lata 2018-2022
498
Program na 2017 rok
488
Program na 2017 rok
485
Rok 2017
459
Program na 2018 rok
439
Program na 2016 rok
429
Program Ochrony Środowiska Gminy Kłobuck na lata 2018 - 2021
407
Program na 2018 rok
380
Program na 2018 rok
351
Założenia do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Kłobuck na lata 2018-2032
325
Program profilaktyki próchnicy zębów w populacji dzieci 8-letnich w Gminie Kłobuck na lata 2019-2021
324
Gminny Program Opieki Nad Zabytkami na lata 2018 - 2022
320
Regulamin budżetu obywatelskiego Gminy Kłobuck
295
Rok 2018
272
Zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
272
Program na 2019 rok
248
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłobuck na lata 2019 - 2023
235
Program na 2019 rok
232
Rok 2019
193
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłobuck na lata 2014 - 2018
190
Program na 2019 rok
170
Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Kłobuck na lata 2020-2022
79
Program na 2020 rok
79
Program na 2020 rok
50
Program na 2020 rok
50
Rok 2020
15
Program_dla_rodzin_wielodzietnych_Gmina_Klobuck_dla_rodziny_Karta_Duzej_Rodziny_uchwala_48_
2
Plan_Rozwoju_Lokalnego_Gminy_Klobuck_na_lata_2004_2013_archiwum
1

Dział: Studium i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Podstrona Odwiedziny Ilość
Studium i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
11690
Uchwała Nr 52/IX/2015 z dn. 29.04.2015r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck
3374
Uchwała Nr 253/XX/2004 z dn. 28.10.2004r. w sprawie mpzp dla terenu w Kłobucku w obrębach: Kłobuck, Smugi, Zagórze, Zakrzew, Niwa Skrzeszów, (...)
1896
Uchwała Nr 446/XLVI/2014 z dn. 30.09.2014r. w sprawie mpzp obszaru poł. w mieście Kłobuck w rejonie ulic: Częstochowskiej, Staszica i Kasztanowej
1434
Uchwała Nr 124/XV/2015 z dn. 17.11.2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości Łobodno - etap I
1420
Uchwała Nr 393/XXXVIII/2018 z dn. 20.02.2018r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
1279
Uchwała Nr 380/XXXVIII/2013 z dn. 27.12.2013r. w sprawie mpzp terenu w Kłobucku
1193
Uchwała Nr 221/XVIII/2004 z dn. 05.08.2004r. w sprawie mpzp dla terenu w Kłobucku - Śródmieście
1163
Uchwała Nr 143/XVIII/2015 z dn. 29.12.2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kamyku przy ul. Szkolnej
1113
Uchwała Nr 358/XXXIX/2009 z dn. 29.12.2009r. w sprawie mpzp dla terenu poł. w Kłobucku, obręb Zagórze
1094
Uchwała Nr 205/XXIV/2016 z dn. 30.08.2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Białej, obręb Biała Górna
1078
Uchwała Nr 87/VII/2003 z dn. 26.06.2003r. w sprawie mpzp gminy Kłobuck obejmującego teren położony w Kłobucku przy ul. Kochanowskiego i Żytniej
1075
Uchwała Nr 19/II/2000 z dn. 30.03.2000r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kłobuck
1067
Uchwała Nr 362/XXXIII/2005 z dn. 27.12.2005r. w sprawie mpzp fragmentu Gminy Kłobuck - sołectwa Borowianka i Kamyk
1022
Uchwała Nr 341/XXXV/2013 z dn. 21.10.2013r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Łobodno przy ul. Nadrzecznej
1003
Uchwała Nr 28/III/2010 z dn. 28.12.2010r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Libidza
980
Uchwała Nr 37/IV/1998 z dn. 27.05.1998r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
948
Uchwała Nr 404/XXXVII/2006 z dn. 06.06.2006r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Kłobucku, obręb Smugi między ulicami: Szkolną a Częstochowską
915
Uchwała Nr 360/XXXVI/2013 z dn. 25.11.2013r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Kłobuck przy drodze krajowej nr 43
912
Uchwała Nr 47/VIII/1995 z dn. 05.10.1995r. w sprawie zmiany fragmentów mpozp Miasta i Gminy Kłobuck dot. wsi Kamyk, Biała Górna, Kopiec, Gruszewnia
911
Uchwała Nr 123/X/2003 z dn. 30.10.2003r. w sprawie mpzp terenu poł. w Kłobucku obręb Zagórze, obejmującego działki Nr 915/6, 1041, D-1107
904
Uchwała Nr 182/XXI/2008 z dn. 04.08.2008r. w sprawie mpzp gminy Kłobuck obejmującego teren poł. w Kłobucku obręb Przybyłów, przy drodze krajowej DK 43
878
Uchwała Nr 14/II/1997 z dn. 21.03.1997r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu mpzp Gminy Kłobuck dot. Białej Górnej
865
Uchwała Nr 12/II/2001 z dn. 29.03.2001r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Kłobuck
854
Uchwała Nr 447/XLVI/2014 z dn. 30.09.2014r. w sprawie mpzp terenu w Kłobucku pomiędzy ulicami Wieluńską i Nadrzeczną
850
Uchwała Nr 150/XII/2003 z dn. 29.12.2003r. w sprawie mpzp miasta i gminy Kłobuck dla obszaru poł. w rejonie ul. Sportowej i ul. Długosza
819
Uchwała Nr 342/XXXV/2013 z dn. 21.10.2013r. w sprawie zmiany mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Kamyk przy ul. Szkolnej
806
Uchwała Nr 115/IX/2003 z dn. 11.09.2003r. w sprawie mpzp gminy Kłobuck obejmujący teren poł. w Kłobucku przy ul. Kochanowskiego
800
Uchwała Nr 4/I/2002 z dn. 28.02.2002r. w sprawie mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej w Kłobucku przy ul. Długosza
781
Uchwała Nr 5/I/2002 z dn. 28.02.2002r. w sprawie mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej w Kłobucku przy ul. Sportowej
778
Uchwała Nr 57/V/2002 z dn. 12.09.2002r. w sprawie mpzp terenu w Kłobucku między ul. Słowackiego, Hallera i Sienkiewicza wraz z terenem (...)
776
Uchwała Nr 85/VII/2019 z dn. 07.05.2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku
768
Uchwała Nr 6/I/2002 z dn. 28.02.2002r. w sprawie mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej w Kłobucku obręb Zagórze, dla terenu dz: Nr 101/5,101/11, (...)
762
Uchwała Nr 25/II/2002 z dn. 05.12.2002r. w sprawie mpzp terenu poł. w Kłobucku obręb Zagórze przy ul. Kochanowskiego, działka Nr 926/13
755
Uchwała Nr 84/VI/2003 z dn. 29.04.2003r. w sprawie mpzp gminy Kłobuck, obręb Zagórze, przy ul. Zamkowej ( działka nr 825/2)
739
Uchwala Nr 16/II/2002 z dnia 25 kwietnia 2002 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenngo gminy Kłobuck w obrębie sołectw: Lgota, Biał
729
Uchwała Nr 340/XXXV/2013 z dn. 21.10.2013r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Łobodno przy ul. Brzeźnickiej
700
Uchwała Nr 457/XLV/2018 z dn. 18.09.2018r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu w Kłobucku obręb Zagórze
569
Uchwała Nr 412/XXXIX/2018 z dn. 26.06.2018r. w sprawie mpzp obej. obszar położony w Kłobucku w rejonie ul. Górniczej
507
Uchwała Nr 460/XLV/2018 z dn. 18.09.2018r. w sprawie mpzp terenów w Lgocie przy ul. Częstochowskiej
440
Uchwała Nr 15/III/2018 z dn. 04.12.2018r. w sprawie mpzp obej. obszar poł. w Kamyku przy ul. Spichlerzowej
366
Uchwała Nr 84/VII/2019 z dn. 07.05.2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku obrębie Smugi
354
Uchwała Nr 83/VII/2019 z dn. 07.05.2019r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu w miejscowościach Libidza i Gruszewnia
286
Uchwała Nr 71/VI/2019 z dn. 26.03.2019r. w sprawie mpzp terenu w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Wojska Polskiego
272
Uchwała Nr 140/XIV/2019 z dn. 12.11.2019r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu w obrębie Lgota i Biała Dolna - etap I
167
Uchwała Nr 141/XIV/2019 z dn. 12.11.2019r. w sprawie mpzp dla terenów położonych w Libidzy przy ul. Kłobuckiej
124
Miejscowy_plan_zagos_przest_obszaru_polozonego_w_Gminie_Klobuck_obreb_Lgota_i_Biala_Dolna
107
Uchwala_Nr_461_XLV_2018_w_spr_mpzp_terenu_w_Klobucku_w_rejonie_ulic_Gorniczej_i_Wojska_Polskiego
45
studium_plany
4
studium_uwarunkowan
2

Dział: Gospodarka odpadami komunalnymi

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Sprawozdania

Podstrona Odwiedziny Ilość
Sprawozdania
12494

Dział: Interpretacje podatkowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Interpretacje podatkowe
1

Dział: Rada Miejska

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rada Miejska
17293
Zawiadomienia o sesji
14682
Posiedzenia Komisji
10811
Posiedzenia Komisji
10199
Posiedzenia Komisji
9797
Posiedzenia Komisji
8856
Posiedzenia Komisji
5610
Uchwały Rady Miejskiej
5344
Uchwały
4828
Sesje
4279
Transmisje obrad Rady Miejskiej w Kłobucku
4263
Protokoły z sesji
3298
Uchwały Rady
3064
Komisje Rady
2751
Projekty uchwał
2568
Sesje Rady
2530
Zawiadomienia o sesji
2492
Uchwały
2331
Projekty protokołów z sesji
2240
Interpelacje i zapytania radnych
1896
Uchwały z XXX sesji z dnia 21.03.2017r.
1863
Rejestr uchwał
1764
Komisje Rady
1724
Komisja Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki
1508
Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska
1450
Projekty protokołów z Komisji
1348
Projekty protokołów z Komisji
1335
Projekty uchwał
1334
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
1261
Skład Rady
1243
Protokoły - inne
1200
Projekty protokołów z Komisji
1128
Kontakt z Radnymi
1111
Zbiór aktów prawa miejscowego
1098
Komisja Rewizyjna
1082
Radni
1062
Protokoły z Komisji
1056
Uchwały z XXVII sesji z dnia 22.11.2016r.
1015
Rozstrzygnięcia nadzorcze
1008
Protokoły z Komisji
990
Protokoły z Komisji
989
Archiwum - VII kadencja 2014-2018
985
Projekty protokołów z Komisji
980
Uchwały z XVIII sesji z dnia 29.12.2015r.
970
Uchwały z XIX sesji z dnia 09.02.2016r.
964
Uchwały z XVI sesji z dnia 30.11.2015r.
960
Protokoły z Komisji
942
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
870
Protokoły z Komisji
865
Uchwały z XXVIII sesji z dnia 28.12.2016r.
863
Komisja Statutowa ds. nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck powołana Uchwałą Nr 18/IV/2014 w dniu 11 grudnia 2014r.
859
Informacje na sesję o bieżących sprawach Gminy
849
Stanowiska Rady Miejskiej
833
Uchwały z XX sesji z dnia 30.03.2016r.
832
Uchwaly z XXXVI sesji z dnia 30 11 2017r
830
Uchwały z XXIV sesji z dnia 30.08.2016r.
829
Uchwały z XV sesji z dnia 17.11.2015r.
820
Uchwały z XXXII sesji z dnia 27.06.2017r.
817
Uchwały z XXXIV sesji z dnia 26.09.2017r.
812
Uchwały z XXII sesji z dnia 21.06.2016r.
784
Uchwały z XXIX sesji z dnia 07.02.2017r.
775
Uchwały z XVII sesji z dnia 08.12.2015r.
773
Uchwały z XXXVIII sesji z dnia 20.02.2018r.
761
Uchwały z XXXI sesji z dnia 16.05.2017r.
754
Uchwały z XXXVII sesji z dnia 28.12.2017r.
753
Projekty uchwał na XIX sesje (09.02.2016r.)
752
Projekty uchwał na XXVII sesje (22.11.2016r.)
751
Projekty uchwał na XVIII sesje (29.12.2015r.)
744
Skład Rady
737
Projekty protokołów z Komisji
728
Uchwały z XXI sesji z dnia 17.05.2016r.
724
Projekty uchwał na XX sesje (30.03.2016r.)
708
Komisja Rewizyjna
708
Uchwały z XXXIII sesji z dnia 16.08.2017r.
698
Przewodniczący
693
Komisja Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki
690
Regulamin Rady Miejskiej
689
Projekty uchwał na XXIX sesję (07.02.2017r.)
684
Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska
683
Uchwały z XXV sesji z dnia 11.10.2016r.
678
Projekty uchwał na XXVIII sesje (28.12.2016r.)
665
Projekty uchwał na XXII Sesje (21.06.2016r.)
657
Uchwały z XXIII sesji z dnia 12.07.2016r.
657
Uchwały z XXII sesji z dnia 28.06.2016r.
650
Wiceprzewodniczący
646
Skład osobowy
636
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
633
Rejestr uchwał
631
Skład osobowy
629
Projekty uchwał na XVI sesje (30.11.2015r.)
629
Dyżury Radnych
626
Projekty uchwał na XXV sesje (11.10.2016r.)
623
Skład osobowy
616
Uchwały z XXVI sesji z dnia 03.11.2016r.
613
Projekty uchwał na XXI sesje (17.05.2016r.)
604
Uchwały z III sesji z dnia 04.12.2018r.
603
Projekty uchwał na XXIV sesje (30.08.2016r.)
597
Projekty uchwał na XXX sesję (21.03.2017r.)
586
Projekty uchwał na XXXI sesję (16.05.2017r.)
585
Protokoly z Komisji
574
Skład osobowy
569
Projekty uchwał na XVII sesje (08.12.2015r.)
565
Uchwały z XXXV sesji z dnia 30.10.2017r.
547
Projekty uchwał na XXIII Sesje (12.07.2016r.)
542
Uchwały z XXXIX sesji z dnia 27.03.2018r
537
Projekty uchwał na XXXV sesję (30.10.2017r.)
533
Skład osobowy
528
Uchwały z V sesji z dnia 08.02.2019r.
528
Projekty uchwał na XXXII sesję (27.06.2017r.)
522
Skład Rady
520
Uchwały z IV sesji z dnia 27.12.2018r.
515
Projekty uchwał na XXXVI sesję (30.11.2017r.)
513
Projekty uchwał na XXXIV sesję (26.09.2017r.)
510
Projekty uchwał na XXXIII sesję (16.08.2017r.)
503
Uchwały z XLII sesji z dnia 26.06.2018r
496
Uchwały z XL sesji z dnia 24.04.2018r
493
Uchwały z XLV sesji z dnia 18.09.2018r.
489
Projekty protokołów z Komisji
480
Projekty protokołów z Komisji
479
Projekty protokołów z Komisji
475
Posiedzenia Komisji
474
Projekty uchwał na XXVI sesje (03.11.2016r.)
453
Posiedzenia Komisji
448
Posiedzenia Komisji
438
Projekty uchwał na XXXVII sesję (28.12.2017r.)
436
Uchwały z XLIII sesji z dnia 17.07.2018r.
436
Projekty uchwał na XXXVIII sesję (20.02.2018r.)
431
Projekty uchwał na XXXIX sesję (27.03.2018r.)
414
Posiedzenia Komisji
412
Uchwały z XLVI sesji z dnia 09.10.2018r.
411
Projekty protokołów z Komisji
410
Uchwały z II sesji z dnia 27.11.2018r.
407
Projekty uchwał na IV sesję (27.12.2018)
399
Posiedzenia Komisji
398
Uchwały z XLI sesji z dnia 22 maja 2018 r.
397
Zbiór aktów prawa miejscowego
394
Uchwały z VII sesji z dnia 07.05.2019r.
386
Przewodniczący Rady
383
Uchwały z I sesji z dnia 22.11.2018r.
377
Projekty protokołów z Komisji
373
Uchwały z XLIV sesji z dnia 11.09.2018r.
366
Wzór oświadczenia majątkowego
357
Protokoły z Komisji
340
Skład osobowy Komisji
335
Projekty uchwał na XL sesję (24.04.2018r.)
334
Protokoły z Komisji
333
Skład osobowy Komisji
327
Skład osobowy Komisji
326
Komisja ds nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck oraz statutów jednostek pomocniczych
325
Projekty uchwał na III sesję (04.12.2018r.)
320
Protokoły z Komisji
320
Projekty uchwał na XLII sesję (26.06.2018r.)
318
Rozstrzygnięcia nadzorcze
314
Wiceprzewodniczący Rady
313
Uchwały z VI sesji z dnia 26.03.2019r.
310
Projekty uchwał na XLV sesję (18.09.2018r.)
305
Protokoły z Komisji
296
Skład osobowy Komisji
293
Skład osobowy Komisji
291
Projekty uchwał na VI sesję (26.03.2019r.)
288
Projekty uchwał na V Sesję (8.02.2019r.)
287
Projekty uchwał na XLI sesję (22.05.2018 r.)
279
Uchwały z IX sesji z dnia 05.06.2019r.
278
Projekty protokołów z Komisji
277
Projekty uchwał na XLIV sesję (11.09.2018r.)
266
Projekty uchwał na XLVI sesję (09.10.2018r.)
263
Uchwały z VIII sesji z dnia 27.05.2019r.
263
Uchwały z X sesji z dnia 25.06.2019r.
262
Uchwały z XIV sesji z dnia 12.11.2019r.
257
Projekty uchwał na II sesję (27.11.2018r.)
254
Projekty uchwał na I sesję (22.11.2018r.)
253
Projekty uchwal na XLIII sesję (17.07.2018r.)
249
Komisje wspólne
248
Protokoły z Komisji
237
Projekty uchwał na VII sesję (07.05.2019r.)
233
Posiedzenia Komisji
232
Projekty protokołów z Komisji
229
Projekty uchwał na VIII sesję (27.05.2019r)
205
Uchwały z XI sesji z dnia 20.08.2019r.
197
Projekty uchwał na IX sesję (05.06.2019r)
194
Projekty uchwał na X sesję (25.06.2019r)
190
Skład osobowy komisji
188
Uchwały z XIX sesji z dnia 12.03.2020r.
180
Uchwały z XII sesji z dnia 24.09.2019r.
174
Uchwały z XVI sesji z dnia 27.12.2019r.
173
Uchwały z XV sesji z dnia 03.12.2019r.
167
Projekty uchwał na XII sesję (24.09.2019r.)
157
Projekty uchwał na XI sesję (20.08.2019r.)
156
Zespół ds. wyboru ławników sądowych
154
Uchwały z XIII sesji z dnia 22.10.2019r.
151
Uchwały z XX sesji z dnia 28.04.2020r.
145
Projekty uchwał na XV sesję (03.12.2019r)
135
Skład osobowy
134
Posiedzenia Zespołu
126
Projekty uchwał na XIV sesję (12.11.2019r)
121
Protokoły z posiedzenia Zespołu
119
Projekty uchwał na XVII sesję (16.01.2020r)
107
Uchwały z XVIII sesji z dnia 11.02.2020r.
102
Projekty uchwal na XIII sesje (22 10 2019r.)
95
Uchwały z XVII sesji z dnia 16.01.2020r.
94
2015
93
2018
93
Projekty uchwał na XIX sesję 12.03.2020r.
90
Projekty uchwał na XVI sesję (27.12.2019r)
85
2017
83
2016
81
Projekty uchwał na XVIII sesję 11.02.2020r.
66
Projekty uchwał na XX sesję 28.04.2020r.
61
Projekty uchwał na XXI sesję 26.05.2020r.
58
Uchwały z XXII sesji z dnia 26.05.2020r
48
Uchwały z XXI sesji z dnia 19.05.2020r
36
Projekty uchwał na XXI sesję 19.05.2020r.
23
zawiodomienia_sesji
1

Dział: Ekoportal

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowania wszczęte
177933
Archiwum postępowań
9811
Ogłoszenia o wyborze
7924
Postępowania zakończone
5061
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
3094
Zamówienia publiczne
1
Platforma zakupowa
1

Dział: Finanse

Podstrona Odwiedziny Ilość
Finanse
4285
Uchwała budżetowa i sprawozdania z wykonania budżetu
2165
Uchwała w sprawie procedury uchwalania budżetu
1254
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
1140
Rok 2016
1050
Rok 2017
1022
Rok 2018
1000
Rok 2015
948
Majątek
864
Pozostale informacje
836
Mienie komunalne
653
Rok 2019
610
Pomoc publiczna
531
2014
524
2015
479
2016
436
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016r.
432
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015r.
418
Sprawozdania finansowe
343
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2017r.
327
Za rok 2018
282
2017
273
Jednostka sprawozdawcza - Gmina Kłobuck
252
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018r.
224
Jednostka sprawozdawcza - Urząd Miejski w Kłobucku
190
Rok 2020
165
2018
158
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019r.
32
Za rok 2019
27
Jednostka sprawozdawcza - Gmina Kłobuck
24
w 2019 roku
16
Jednostka sprawozdawcza - Urząd Miejski w Kłobucku
15
w 2020 roku
7

Dział: Jednostki pomocniczne i organizacyjne

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Oświadczenia majątkowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oświadczenia majątkowe
9183
ROK 2017
2398
ROK 2016
2109
ROK 2018
1947
ROK 2019
1852
Rok 2016 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
1745
Krakowian Jacek - Dyrektor ZEAOS w Kłobucku
1308
Rok 2017 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
1285
ROK 2015
1276
Rok 2016 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
1255
Oświadczenia majątkowe za 2003-2014 osoby wydającej decyzje administracyjne - praca socjalna
1225
Rok 2016 - Burmistrz Kłobucka, Sekretarz, Skarbnik
1198
Rok 2015 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
1144
Rok 2016 - Pozostałe oświadczenia majątkowe
1116
Rok 2015 - Burmistrz Kłobucka
1092
Rok 2017 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
1090
Rok 2016 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
1050
Rok 2018 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
1047
Rok 2016 - Sekretarz Gminy
1039
Rok 2017 - Burmistrz Kłobucka, Sekretarz, Skarbnik
1032
Rok 2017 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
1007
Chamarowski Krzysztof - Dyrektor ZDiGK w Kłobucku
997
Rok 2018 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
997
Rok 2017 - Pozostałe oświadczenia majątkowe
996
Rok 2018 - Burmistrz Kłobucka, Sekretarz, Skarbnik
984
Rok 2016 - Burmistrz Kłobucka
966
Rok 2018 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
908
Rok 2015 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
885
Rok 2019 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
859
Ząbkowska Elżbieta - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 2 w Kłobucku
853
Zander-Skwarczynska Małgorzata - Dyrektor Zespołu Szkół w Białej
851
Rok 2017 - Sekretarz Gminy
818
Rok 2015 - Pozostałe oświadczenia majątkowe
777
Skwara Olga - Dyrektor MOK w Kłobucku
772
Rok 2015 - Burmistrz Kłobucka, Sekretarz, Skarbnik
700
Duraj-Stefanska Teresa - Kierownik GOPS w Kłobucku
699
Rok 2015 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
696
Rok 2018 - Burmistrz Kłobucka
665
Duraj-Stefańska Teresa - Kierownik GOPS w Kłobucku
664
Kotkowski Paweł - Dyrektor Gimnazjum w Kłobucku
664
Chamarowski Krzysztof - Dyrektor ZDiGK w Kłobucku
656
Kotkowski Paweł - Dyrektor Gimnazjum w Kłobucku
646
Soboniak Izabela - Referent w Wydziale Finansowym
633
Krakowian Jacek - Dyrektor ZEAOS w Kłobucku
632
Klimza Aleksandra - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku
630
Rok 2019 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
626
Ignaczak Bożena - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 4 w Kłobucku
624
Rok 2019 - Burmistrz Klobucka, Sekretarz, Skarbnik
624
Rok 2017 - Burmistrz Kłobucka
623
Rok 2015 - Sekretarz Gminy Kłobuck
620
Rok 2016 - Skarbnik Gminy
605
Pieścik Maria - Inspektor w Wydziale Finansowym
604
Wypych Monika - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kłobucku
579
Kowalczyk Joanna - Dyrektor Zespołu Szkół w Libidzy (od dn. 01.09.2016r.)
579
Skwara Olga - Dyrektor MOK w Kłobucku
563
Jaszczyk Robert - Z-ca Kierownika GOPS w Kłobucku
559
Rok 2015 - Skarbnik Gminy Kłobuck
558
Telenga Józefa - Dyrektor Zespołu Szkół w Libidzy
556
Rok 2018 - Sekretarz Gminy Kłobuck
552
Oświadczenia majątkowe radnych złożone wg stanu na dzień 16.09.2018r. (obejmują okres od 01.01.2018r. do 16.09.2018r.)
550
Rok 2017 - Skarbnik Gminy
549
Solska Wiesława - Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
546
Kula Agata - Inspektor w Wydziale Finansowym
535
Jaszczyk Robert - Z-ca Kierownika GOPS w Kłobucku
533
Sulima Aleksandra - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 5 w Kłobucku
523
Wośtak Iwona - Zastępca Kierownika Wydziału Finansowego
515
Soluch Wanda - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 1 w Kłobucku
506
Kowalczyk Joanna - Dyrektor Zespołu Szkół w Libidzy
506
Borkowska Marta - p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
504
Wróbel Halina - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamyku
501
Jagielska Alina - Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami
500
Rumin Bożena - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku
492
Karoń Barbara - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobodnie
492
Krakowian Jacek - Dyrektor CEA w Kłobucku
486
Rok 2019 - Pozostałe oświadczenia majątkowe
482
Ząbkowska Elżbieta - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 2 w Kłobucku
469
Oświadczenia majątkowe radnych składane na początek kadencji 2018-2023
463
Wypych Monika - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kłobucku
461
Sulima Aleksandra - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 5 w Kłobucku
459
Wróbel Halina - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamyku
458
Ignaczak Bożena - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 4 w Kłobucku
454
Soluch Wanda - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 1 w Kłobucku
447
Zander-Skwarczyńska Małgorzata - Dyrektor Zespołu Szkół w Białej
444
Rumin Bożena - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku
437
Rok 2018 - Skarbnik Gminy Kłobuck
431
Rok 2019 - Burmistrz Kłobucka
428
Oświadczenia majątkowe radnych złożone wg stanu na dzień 31.12.2017r.
426
Klimza Aleksandra - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku
420
Jagielska Alina - Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami
399
Rok 2019 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
384
Karoń Barbara - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobodnie
382
Skwara Olga - Dyrektor MOK w Kłobucku
380
Kotkowski Paweł - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kłobucku
361
Chamarowski Krzysztof - Dyrektor ZDiGK w Kłobucku
357
Duraj-Stefańska Teresa - Kierownik GOPS w Kłobucku
348
Soluch Wanda - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 1 w Kłobucku
338
Lisowska-Sukiennik Lidia - Dyrektor Żłobka Gminnego w Kłobucku
336
Solska Wiesława - Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
326
Borkowska Marta - p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
323
Olejniczak-Stanik Sylwia - Referent w Wydziale Finansowym
322
Jaszczyk Robert - Z-ca Kierownika GOPS w Kłobucku
322
Rok 2018 - -Pozostałe oświadczenia majątkowe
321
Rok 2019 - Sekretarz Gminy Kłobuck
319
Wośtak Iwona - Zastępca Kierownika Wydziału Finansowego
317
Wypych Monika - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kłobucku
308
Rumin Bożena - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku
304
oswiadczenia_kier_jedn
302
Kowalczyk Joanna - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Libidzy
298
Zych Izabela - Referent w Wydziale Finansowym
294
Lisowska-Sukiennik Lidia - Dyrektor Żłobka Gminnego w Kłobucku
293
Kula Agata - Inspektor w Wydziale Finansowym
283
Zander-Skwarczyńska Małgorzata - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białej
281
Klimza Aleksandra - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku
280
Wróbel Halina - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamyku
273
Ząbkowska Elżbieta - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 2 w Kłobucku
273
oswiadczenia_maj_bur
269
Karoń Barbara - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobodnie
264
Ignaczak Bożena - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 4 w Kłobucku
263
Rok 2019 - Skarbnik Gminy Kłobuck
253
Sulima Aleksandra - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 5 w Kłobucku
252
oswiadczenia_majatkowe_pracownikow
245
oswiadczenia_majatkowe_radnych
242
Rok_2018_Burmistrz_Klobucka
104
ROK 2020
88
Rok 2020 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
71
Rok_2018_Sekretarz_Gminy
63
Rok_2018_Skarbnik_Gminy
52
Rok 2020 - Burmistrz Klobucka Sekretarz Skarbnik
10

Dział: Zgłaszanie zgromadzeń

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zgłaszanie zgromadzeń
2057

Dział: Skargi, wnioski i petycje

Podstrona Odwiedziny Ilość
Skargi, wnioski i petycje
3175
Wniosek
1597
Petycja
1530
Skarga
1159
Petycje złożone w roku 2019
437
Ustawa o petycjach
342
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych
310
Przykładowy formularz petycji
188
Petycje złożone w roku 2018 - brak petycji
186
Petycje złożone w roku 2017
178
Petycje złożone w roku 2020
45

Dział: Interpelacje i zapytania Radnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Interpelacje i zapytania Radnych
2979

Dział: Inne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Godziny otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK
16360
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
13139
Inne
6853
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
6535
Opłata za odbiór odpadów komunalnych
4272
Harmonogram na 2020 rok
3002
Harmonogram na 2019 rok
2688
Harmonogram na 2018 rok
2581
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2514
Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kłobucku
2324
Zasady segregacji odpadów komunalnych
2276
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018r.
1837
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1783
Harmonogram na 2017 rok
1762
Wybory i referendum
1686
Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
1465
Opłata za odbiór odpadów komunalnych
1280
Rejestry, ewidencje i archiwa
1211
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
1191
Ponowne udostępnianie informacji publicznej
1173
Organizacje pozarządowe
1170
WYBORY PREZYDENTA RP 2020r
1114
Udostępnianie informacji publicznej
1053
Rejestr działalności regulowanej
1012
Ogłoszenia o konkursach
875
Ogłoszenia
868
Wykaz Firm - Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
867
Stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych...
852
Monitoring jakości powietrza
847
Protokoły i wyniki z konkursów
819
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne
817
ROK 2017
794
Wzory druków do pobrania
776
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck
764
2016 rok
760
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck - 2016 rok
755
Redakcja Biuletynu
754
Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Kłobuck
724
Konkursy w 2016 roku
696
Poziomy recyklingu osiągnięte przez przedsiębiorców
695
2017 rok
688
Sprawozdania z przebiegu konsultacji
685
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019r
657
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
657
Rok 2016
623
Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi
608
Program Współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi
607
Konkursy w 2017 roku
601
Konsultacje projektów uchwał
587
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019r.
544
2016 ROK
526
2017 ROK
490
Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
480
Konkursy w 2018 roku
474
2016 rok
471
Raport o stanie gminy Kłobuck za 2018 rok
469
Urzędnik wyborczy
457
Rejestr instytucji kultury
434
Rok 2017
432
2018 rok
432
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck - 2017 rok
422
Na rok 2016
419
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
412
Na rok 2017
410
Stan realizacji zadań oświatowych w Gminie Kłobuck
408
2018 ROK
407
2017 rok
402
Wybory Ławników Sądowych 2019
378
2018 rok
345
Rok 2018
342
Na rok 2018
312
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck - 2018 rok
287
Raport o stanie gminy Kłobuck
253
Harmonogram na 2016 rok
241
Konkursy w 2019 roku
237
2019 rok
233
2019 rok
205
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
194
Rejestr działalności regulowanej
193
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck - 2019 rok
170
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat (od 13.06.2018r. do 12.06.2021r.)
169
Rok 2019
166
Kontrola zarządcza
49
2020 rok
39
2020 rok
37
Konkursy w 2020 roku
35
Rok 2020
32
Na rok 2020
26
Na rok 2019
21
Raport o stanie gminy Kłobuck za 2019 rok
18
Ewidencja_kapielisk_w_Gminie_Klobuck_-_2018_rok
1
Ewidencja_kapielisk_w_Gminie_Klobuck_2017_rok
1
Konsultacja_projektu_uchwaly_w_sprawie_czesciowego_zwolnienia_z_oplaty_za_gospod_odpadami_komun
1

Dział: Baza OOŚ

Podstrona Odwiedziny Ilość
Baza OOŚ
5

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 711

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl