Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
1420674
Strona główna BIP
103908
Brak strony
10471
Poprzednia wersja
6415
Wyniki wyszukiwania
3636
Mapa witryny BIP
2060
Jak korzystać z BIP
1379
Redakcja BIP
1172
Jak szukać
773
Polityka prywatności
771
Statystyka strony
557
Zastrzeżenia prawne
323
Skrypciorek
1

Dział: Urząd Miejski

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zarządzenia zewnętrzne 2016
44229
Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego
43062
Zarządzenia zewnętrzne 2015
43055
Ogłoszenia w sprawie naboru
38839
Obwieszczenia, zawiadomienia i komunikaty Burmistrza
38565
Zarządzenia zewnętrzne
27215
Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
22180
Tablica ogłoszeń
21478
Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa
17477
Zarządzenia zewnętrzne
13128
Urząd Miejski
12470
Zarządzenia wewnętrzne 2015
10148
Zarządzenia Burmistrza
10067
Zarządzenia wewnętrzne 2016
9915
Zarządzenia wewnętrzne
7605
Załatwianie spraw
3599
Regulamin pracy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
3246
Zarządzenia wewnętrzne
3166
Kontakt
3137
2016
3085
Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
2995
Struktura urzędu
2977
2017
2816
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami
2686
Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
2668
Urząd Stanu Cywilnego
2608
Władze gminy
2501
Druki do pobrania
2496
2018
2188
Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
2174
Zarzadzenia_zewnetrzne_2019
1962
Wydział Finansowy
1916
Wydział Inwestycji i Rozwoju
1868
Regulamin organizacyjny
1864
Wydział Edukacji, Kadr i Spraw Administracyjnych
1854
Wydział Organizacyjny
1762
Burmistrz
1751
Rejestr zarządzeń
1713
Statut Gminy Kłobuck
1599
Radcy Prawni
1556
Procedury załatwiania spraw
1497
Zarzadzenia_wewnetrzne_2019
1434
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
1399
Ewidencja Działalności Gospodarczej
1393
Inspektor ds. obronnych
1379
Sekretarz
1284
Druki z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - GOR
1255
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
1209
Samodzielne stanowisko – Służba BHP
1180
Urząd Stanu Cywilnego
1145
Biuro Rady Miejskiej
1115
Administrator_Bezpieczenstwa_Informacji
1053
Skarbnik
1031
Dowody osobiste
944
2015
925
2019
918
Druki z Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami - GPN
912
Druki z Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - EL
903
Druki z Urzędu Stanu Cywilnego - USC
889
Przyjęcia interesantów
872
Statut Urzędu Miejskiego w Kłobucku
853
Zamówienia publiczne i inwestycje
838
Druki z Działalności Gospodarczej
798
Kompetencje
765
Gospodarka komunalna, ochrona środowiska i rolnictwa
755
Ewidencja ludności
698
Podatki i finanse
676
Druki z Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej - ZDiGK
658
Druki z Wydziału Finansowego - FK
645
Samodzielne stanowisko ds. Rozliczenia Projektu
630
Gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami
605
Kontakt
567
Inne
529
schemat_organizacyjny_urzedu_miejskiego
528
Mieszkania
522
Druki z CEA (Oświata)
482
Biuletyn Informacji Publicznej
481
Zarządzanie drogami gminnymi
481
Druki z Wydziału Rozwoju i Inwestycji - IR
423
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
345
Dane teleadresowe
102
Dojazd
88
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
82
2019
65
2015
63
Wyszukiwarka
60
Inspektor Danych Osobowych
54
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Kłobucku
45
Zmiany w przyjęciach interesantów - kadencja 2014-2018 (archiwum)
22
Zmiany w przyjęciach interesantów - obecna kadencja 2018-2023
18
Informacje_o_zmianach_przyjec_interesantow
3
test
1

Dział: Tablica ogłoszeń

Podstrona Odwiedziny Ilość
Tablica ogłoszeń
2

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Stawki i wskaźniki
367
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej
318
Rekrutacja
315
Menu Przedmiotowe
309
Tablica ogłoszeń
1
Interpretacje_podatki
1

Dział: Podatki i opłaty lokalne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Podatki i opłaty lokalne
4611
Podatek od nieruchomości
4089
Podatek od środków transportowych
1861
Podatek rolny
1496
Minimalne stawki czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Kłobuck
1334
Opłata skarbowa
1272
Opłata targowa
1145
Opłata z tytułu odbioru odpadów komunalnych
968
Opłata od posiadania psów
808
Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
803
Podatek leśny
763
Oplata_targowa_-_ARCHIWUM
1

Dział: Zarządzenia Burmistrza

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
832

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Strategie, programy, plany

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strategie, programy, plany
5308
Plan Odnowy Miejscowości Borowianka na lata 2016 - 2022
1451
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kłobuck
1082
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck
937
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Gminy Kłobuck na lata 2014 - 2017
900
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2023
874
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
822
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kłobuck
816
Plan Rozwoju Miejscowości Kamyk
797
Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
770
Gminny Program Opieki Nad Zabytkami na lata 2014 - 2017
739
ARCHIWUM
736
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłobuck
710
Program na 2017 rok
708
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kłobuck na lata 2014 - 2020
705
Gminny Program o Przeciwdziałaniu Narkomanii
692
Plan Odnowy Miejscowości Libidza na lata 2010 - 2017
686
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kłobuck na lata 2008 - 2015
659
Plan Odnowy Miejscowości Kamyk na lata 2010 - 2016
656
Strategia Rozwoju Gminy Kłobuck na lata 2016-2026
642
Gminny Program Wspierania Rodziny
629
Program dla rodzin wielodzietnych "Gmina Kłobuck dla rodziny - Karta Dużej Rodziny" (uchwała 48/VIII/2015 wraz ze zmianami)
618
Program Współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi
618
Stan Środowiska w Województwie Śląskim
597
Program dla rodzin wielodzietnych "Gmina Kłobuck dla rodziny - Karta Dużej Rodziny"
585
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
575
Rok 2016
514
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Kłobuck na lata 2004 - 2013
478
Plan Odnowy Miejscowości Lgota na lata 2009 - 2015
463
Plan Odnowy Miejscowości Gruszewnia na lata 2009 - 2015
446
Plan Odnowy Miejscowości Łobodno na lata 2009 - 2015
443
Program na 2017 rok
414
Program na 2016 rok
403
Rok 2015
379
Program na 2016 rok
370
Program na 2017 rok
346
Program na 2016 rok
338
Program na 2017 rok
333
Program na lata 2018-2022
304
Rok 2017
302
Program na 2016 rok
283
Program na 2018 rok
275
Program na 2018 rok
248
Program na 2018 rok
222
Regulamin budżetu obywatelskiego Gminy Kłobuck
123
Rok 2018
122
Program profilaktyki próchnicy zębów w populacji dzieci 8-letnich w Gminie Kłobuck na lata 2019-2021
112
Program Ochrony Środowiska Gminy Kłobuck na lata 2018 - 2021
101
Założenia do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Kłobuck na lata 2018-2032
95
Zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
89
Gminny Program Opieki Nad Zabytkami na lata 2018 - 2022
84
Program na 2019 rok
67
Program na 2019 rok
60
Program na 2019 rok
42
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłobuck na lata 2019 - 2023
15
Rok 2019
14
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłobuck na lata 2014 - 2018
14
Program_dla_rodzin_wielodzietnych_Gmina_Klobuck_dla_rodziny_Karta_Duzej_Rodziny_uchwala_48_
2
Plan_Rozwoju_Lokalnego_Gminy_Klobuck_na_lata_2004_2013_archiwum
1

Dział: Studium i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Podstrona Odwiedziny Ilość
Studium i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
8298
Uchwała Nr 52/IX/2015 z dn. 29.04.2015r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck
2896
Uchwała Nr 253/XX/2004 z dn. 28.10.2004r. w sprawie mpzp dla terenu w Kłobucku w obrębach: Kłobuck, Smugi, Zagórze, Zakrzew, Niwa Skrzeszów, (...)
1499
Uchwała Nr 124/XV/2015 z dn. 17.11.2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości Łobodno - etap I
1023
Uchwała Nr 446/XLVI/2014 z dn. 30.09.2014r. w sprawie mpzp obszaru poł. w mieście Kłobuck w rejonie ulic: Częstochowskiej, Staszica i Kasztanowej
961
Uchwała Nr 380/XXXVIII/2013 z dn. 27.12.2013r. w sprawie mpzp terenu w Kłobucku
950
Uchwała Nr 143/XVIII/2015 z dn. 29.12.2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kamyku przy ul. Szkolnej
885
Uchwała Nr 358/XXXIX/2009 z dn. 29.12.2009r. w sprawie mpzp dla terenu poł. w Kłobucku, obręb Zagórze
859
Uchwała Nr 205/XXIV/2016 z dn. 30.08.2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Białej, obręb Biała Górna
850
Uchwała Nr 19/II/2000 z dn. 30.03.2000r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kłobuck
844
Uchwała Nr 221/XVIII/2004 z dn. 05.08.2004r. w sprawie mpzp dla terenu w Kłobucku - Śródmieście
802
Uchwała Nr 87/VII/2003 z dn. 26.06.2003r. w sprawie mpzp gminy Kłobuck obejmującego teren położony w Kłobucku przy ul. Kochanowskiego i Żytniej
793
Uchwała Nr 362/XXXIII/2005 z dn. 27.12.2005r. w sprawie mpzp fragmentu Gminy Kłobuck - sołectwa Borowianka i Kamyk
774
Uchwała Nr 341/XXXV/2013 z dn. 21.10.2013r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Łobodno przy ul. Nadrzecznej
745
Uchwała Nr 28/III/2010 z dn. 28.12.2010r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Libidza
728
Uchwała Nr 123/X/2003 z dn. 30.10.2003r. w sprawie mpzp terenu poł. w Kłobucku obręb Zagórze, obejmującego działki Nr 915/6, 1041, D-1107
698
Uchwała Nr 360/XXXVI/2013 z dn. 25.11.2013r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Kłobuck przy drodze krajowej nr 43
697
Uchwała Nr 14/II/1997 z dn. 21.03.1997r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu mpzp Gminy Kłobuck dot. Białej Górnej
681
Uchwała Nr 404/XXXVII/2006 z dn. 06.06.2006r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Kłobucku, obręb Smugi między ulicami: Szkolną a Częstochowską
679
Uchwała Nr 182/XXI/2008 z dn. 04.08.2008r. w sprawie mpzp gminy Kłobuck obejmującego teren poł. w Kłobucku obręb Przybyłów, przy drodze krajowej DK 43
659
Uchwała Nr 47/VIII/1995 z dn. 05.10.1995r. w sprawie zmiany fragmentów mpozp Miasta i Gminy Kłobuck dot. wsi Kamyk, Biała Górna, Kopiec, Gruszewnia
658
Uchwała Nr 447/XLVI/2014 z dn. 30.09.2014r. w sprawie mpzp terenu w Kłobucku pomiędzy ulicami Wieluńską i Nadrzeczną
644
Uchwała Nr 12/II/2001 z dn. 29.03.2001r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Kłobuck
620
Uchwała Nr 342/XXXV/2013 z dn. 21.10.2013r. w sprawie zmiany mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Kamyk przy ul. Szkolnej
616
Uchwała Nr 115/IX/2003 z dn. 11.09.2003r. w sprawie mpzp gminy Kłobuck obejmujący teren poł. w Kłobucku przy ul. Kochanowskiego
607
Uchwała Nr 150/XII/2003 z dn. 29.12.2003r. w sprawie mpzp miasta i gminy Kłobuck dla obszaru poł. w rejonie ul. Sportowej i ul. Długosza
604
Uchwała Nr 37/IV/1998 z dn. 27.05.1998r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
595
Uchwała Nr 5/I/2002 z dn. 28.02.2002r. w sprawie mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej w Kłobucku przy ul. Sportowej
589
Uchwała Nr 4/I/2002 z dn. 28.02.2002r. w sprawie mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej w Kłobucku przy ul. Długosza
580
Uchwała Nr 57/V/2002 z dn. 12.09.2002r. w sprawie mpzp terenu w Kłobucku między ul. Słowackiego, Hallera i Sienkiewicza wraz z terenem (...)
580
Uchwała Nr 6/I/2002 z dn. 28.02.2002r. w sprawie mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej w Kłobucku obręb Zagórze, dla terenu dz: Nr 101/5,101/11, (...)
568
Uchwała Nr 25/II/2002 z dn. 05.12.2002r. w sprawie mpzp terenu poł. w Kłobucku obręb Zagórze przy ul. Kochanowskiego, działka Nr 926/13
562
Uchwała Nr 84/VI/2003 z dn. 29.04.2003r. w sprawie mpzp gminy Kłobuck, obręb Zagórze, przy ul. Zamkowej ( działka nr 825/2)
543
Uchwala Nr 16/II/2002 z dnia 25 kwietnia 2002 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenngo gminy Kłobuck w obrębie sołectw: Lgota, Biał
523
Uchwała Nr 340/XXXV/2013 z dn. 21.10.2013r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Łobodno przy ul. Brzeźnickiej
492
Uchwała Nr 393/XXXVIII/2018 z dn. 20.02.2018r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
415
Uchwała Nr 457/XLV/2018 z dn. 18.09.2018r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu w Kłobucku obręb Zagórze
237
Uchwała Nr 412/XXXIX/2018 z dn. 26.06.2018r. w sprawie mpzp obej. obszar położony w Kłobucku w rejonie ul. Górniczej
222
Uchwała Nr 460/XLV/2018 z dn. 18.09.2018r. w sprawie mpzp terenów w Lgocie przy ul. Częstochowskiej
169
Uchwała Nr 15/III/2018 z dn. 04.12.2018r. w sprawie mpzp obej. obszar poł. w Kamyku przy ul. Spichlerzowej
113
Miejscowy_plan_zagos_przest_obszaru_polozonego_w_Gminie_Klobuck_obreb_Lgota_i_Biala_Dolna
107
Uchwala_Nr_461_XLV_2018_w_spr_mpzp_terenu_w_Klobucku_w_rejonie_ulic_Gorniczej_i_Wojska_Polskiego
45
studium_plany
4
studium_uwarunkowan
2

Dział: Gospodarka odpadami komunalnymi

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Sprawozdania

Podstrona Odwiedziny Ilość
Sprawozdania
7928

Dział: Interpretacje podatkowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Interpretacje podatkowe
1

Dział: Rada Miejska

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rada Miejska
11871
Zawiadomienia o sesji
10514
Posiedzenia Komisji
7419
Posiedzenia Komisji
7161
Posiedzenia Komisji
6692
Posiedzenia Komisji
6170
Uchwały Rady Miejskiej
4869
Uchwały
4393
Posiedzenia Komisji
4068
Sesje
3950
Protokoły z sesji
2855
Komisje Rady
2520
Projekty uchwał
2346
Projekty protokołów z sesji
1972
Interpelacje i zapytania radnych
1656
Rejestr uchwał
1509
Uchwały z XXX sesji z dnia 21.03.2017r.
1469
Komisja Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki
1305
Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska
1243
Projekty protokołów z Komisji
1177
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
1082
Skład Rady
1051
Projekty protokołów z Komisji
1030
Protokoły - inne
1003
Projekty protokołów z Komisji
957
Transmisje obrad Rady Miejskiej w Kłobucku
943
Uchwały Rady
914
Komisja Rewizyjna
903
Zbiór aktów prawa miejscowego
900
Radni
863
Sesje Rady
858
Protokoły z Komisji
843
Projekty protokołów z Komisji
810
Uchwały z XXVII sesji z dnia 22.11.2016r.
810
Rozstrzygnięcia nadzorcze
802
Uchwały z XIX sesji z dnia 09.02.2016r.
801
Uchwały z XVI sesji z dnia 30.11.2015r.
796
Kontakt z Radnymi
793
Uchwały z XVIII sesji z dnia 29.12.2015r.
791
Protokoły z Komisji
783
Protokoły z Komisji
779
Zawiadomienia o sesji
738
Uchwały z XXVIII sesji z dnia 28.12.2016r.
709
Komisja Statutowa ds. nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck powołana Uchwałą Nr 18/IV/2014 w dniu 11 grudnia 2014r.
683
Stanowiska Rady Miejskiej
681
Protokoły z Komisji
680
Uchwały z XXIV sesji z dnia 30.08.2016r.
655
Uchwały z XV sesji z dnia 17.11.2015r.
646
Uchwały z XX sesji z dnia 30.03.2016r.
637
Komisje Rady
631
Uchwały z XXXII sesji z dnia 27.06.2017r.
616
Uchwały z XXII sesji z dnia 21.06.2016r.
614
Uchwaly z XXXVI sesji z dnia 30 11 2017r
613
Projekty uchwał na XXVII sesje (22.11.2016r.)
609
Projekty uchwał na XIX sesje (09.02.2016r.)
608
Uchwały z XVII sesji z dnia 08.12.2015r.
605
Projekty uchwał na XVIII sesje (29.12.2015r.)
603
Projekty protokołów z Komisji
590
Uchwały z XXIX sesji z dnia 07.02.2017r.
587
Uchwały
581
Uchwały z XXI sesji z dnia 17.05.2016r.
571
Projekty uchwał na XX sesje (30.03.2016r.)
558
Uchwały z XXXI sesji z dnia 16.05.2017r.
558
Uchwały z XXXIV sesji z dnia 26.09.2017r.
553
Regulamin Rady Miejskiej
536
Uchwały z XXXVIII sesji z dnia 20.02.2018r.
534
Projekty uchwał na XXIX sesję (07.02.2017r.)
525
Uchwały z XXXVII sesji z dnia 28.12.2017r.
523
Uchwały z XXV sesji z dnia 11.10.2016r.
514
Projekty uchwał na XXVIII sesje (28.12.2016r.)
513
Przewodniczący
504
Projekty uchwał na XXII Sesje (21.06.2016r.)
503
Uchwały z XXII sesji z dnia 28.06.2016r.
499
Uchwały z XXXIII sesji z dnia 16.08.2017r.
497
Uchwały z XXIII sesji z dnia 12.07.2016r.
493
Projekty uchwał na XVI sesje (30.11.2015r.)
492
Skład osobowy
476
Skład osobowy
472
Wiceprzewodniczący
471
Dyżury Radnych
470
Skład osobowy
469
Projekty uchwał na XXV sesje (11.10.2016r.)
469
Archiwum - VII kadencja 2014-2018
466
Projekty uchwał na XXI sesje (17.05.2016r.)
458
Uchwały z XXVI sesji z dnia 03.11.2016r.
458
Projekty uchwał na XXIV sesje (30.08.2016r.)
451
Projekty uchwał na XVII sesje (08.12.2015r.)
435
Projekty uchwał na XXX sesję (21.03.2017r.)
434
Protokoly z Komisji
432
Skład osobowy
429
Projekty uchwał na XXXI sesję (16.05.2017r.)
429
Projekty uchwał na XXIII Sesje (12.07.2016r.)
400
Skład osobowy
389
Uchwały z XXXV sesji z dnia 30.10.2017r.
384
Projekty uchwał na XXXV sesję (30.10.2017r.)
379
Projekty uchwał na XXXII sesję (27.06.2017r.)
367
Projekty uchwał
367
Projekty uchwał na XXXIV sesję (26.09.2017r.)
355
Uchwały z XXXIX sesji z dnia 27.03.2018r
350
Projekty uchwał na XXXVI sesję (30.11.2017r.)
348
Projekty uchwał na XXXIII sesję (16.08.2017r.)
345
Projekty uchwał na XXVI sesje (03.11.2016r.)
321
Skład Rady
319
Projekty uchwał na XXXVII sesję (28.12.2017r.)
301
Uchwały z XLII sesji z dnia 26.06.2018r
283
Uchwały z XL sesji z dnia 24.04.2018r
278
Projekty uchwał na XXXVIII sesję (20.02.2018r.)
277
Projekty uchwał na XXXIX sesję (27.03.2018r.)
269
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
265
Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska
251
Komisja Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki
250
Uchwały z XLV sesji z dnia 18.09.2018r.
241
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
234
Uchwały z XLIII sesji z dnia 17.07.2018r.
229
Uchwały z XLI sesji z dnia 22 maja 2018 r.
227
Komisja Rewizyjna
219
Uchwały z XLVI sesji z dnia 09.10.2018r.
215
Uchwały z III sesji z dnia 04.12.2018r.
210
Skład Rady
203
Uchwały z IV sesji z dnia 27.12.2018r.
197
Rejestr uchwał
191
Projekty uchwał na XL sesję (24.04.2018r.)
185
Projekty uchwał na XLII sesję (26.06.2018r.)
181
Uchwały z XLIV sesji z dnia 11.09.2018r.
177
Projekty protokołów z Komisji
170
Uchwały z II sesji z dnia 27.11.2018r.
166
Posiedzenia Komisji
161
Informacje na sesję o bieżących sprawach Gminy
159
Projekty uchwał na XLV sesję (18.09.2018r.)
156
Posiedzenia Komisji
153
Przewodniczący Rady
149
Projekty protokołów z Komisji
148
Uchwały z I sesji z dnia 22.11.2018r.
144
Projekty uchwał na III sesję (04.12.2018r.)
143
Posiedzenia Komisji
143
Projekty uchwał na IV sesję (27.12.2018)
139
Projekty uchwał na XLI sesję (22.05.2018 r.)
134
Posiedzenia Komisji
133
Projekty uchwal na XLIII sesję (17.07.2018r.)
129
Skład osobowy Komisji
129
Projekty protokołów z Komisji
125
Projekty protokołów z Komisji
125
Projekty protokołów z Komisji
124
Wiceprzewodniczący Rady
123
Skład osobowy Komisji
122
Skład osobowy Komisji
120
Projekty uchwał na XLVI sesję (09.10.2018r.)
119
Skład osobowy Komisji
119
Zbiór aktów prawa miejscowego
118
Wzór oświadczenia majątkowego
118
Projekty uchwał na XLIV sesję (11.09.2018r.)
117
Skład osobowy Komisji
117
Projekty uchwał na V Sesję (8.02.2019r.)
115
Posiedzenia Komisji
113
Protokoły z Komisji
98
Protokoły z Komisji
93
Uchwały z V sesji z dnia 08.02.2019r.
90
Projekty uchwał na II sesję (27.11.2018r.)
87
Protokoły z Komisji
86
Protokoły z Komisji
86
Projekty uchwał na I sesję (22.11.2018r.)
84
Protokoły z Komisji
83
Rozstrzygnięcia nadzorcze
78
2015
71
2018
67
Komisja ds nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck oraz statutów jednostek pomocniczych
66
Projekty uchwał na VI sesję (26.03.2018r.)
63
2017
62
2016
57
Projekty protokołów z Komisji
57
Komisje wspólne
53
Projekty protokołów z Komisji
52
Posiedzenia Komisji
47
Uchwały z VI sesji z dnia 26.03.2019r.
45
Protokoły z Komisji
44
Skład osobowy komisji
35
zawiodomienia_sesji
1

Dział: Ekoportal

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowania wszczęte
116951
Archiwum postępowań
7362
Ogłoszenia o wyborze
6083
Postępowania zakończone
4096
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
1985
Zamówienia publiczne
1
Platforma zakupowa
1

Dział: Finanse

Podstrona Odwiedziny Ilość
Finanse
3091
Uchwała budżetowa i sprawozdania z wykonania budżetu
1510
Uchwała w sprawie procedury uchwalania budżetu
935
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
830
Rok 2016
799
Rok 2017
738
Rok 2015
732
Pozostale informacje
699
Majątek
595
Rok 2018
543
Mienie komunalne
462
2014
369
Pomoc publiczna
364
2015
337
2016
278
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016r.
272
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015r.
253
Rok 2019
154
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2017r.
129
2017
126
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018r.
15

Dział: Jednostki pomocniczne i organizacyjne

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Oświadczenia majątkowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oświadczenia majątkowe
6548
ROK 2017
2072
ROK 2016
1899
Rok 2016 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
1465
ROK 2018
1346
Rok 2017 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
1114
ROK 2015
1063
Rok 2016 - Burmistrz Kłobucka, Sekretarz, Skarbnik
1026
Rok 2016 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
1011
Oświadczenia majątkowe za 2003-2014 osoby wydającej decyzje administracyjne - praca socjalna
966
Krakowian Jacek - Dyrektor ZEAOS w Kłobucku
966
Rok 2016 - Pozostałe oświadczenia majątkowe
938
Rok 2015 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
922
Rok 2017 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
868
Rok 2016 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
856
Rok 2017 - Burmistrz Kłobucka, Sekretarz, Skarbnik
852
Rok 2015 - Burmistrz Kłobucka
827
Rok 2016 - Burmistrz Kłobucka
809
Rok 2016 - Sekretarz Gminy
778
Rok 2017 - Pozostałe oświadczenia majątkowe
765
Rok 2017 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
746
Rok 2018 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
742
Rok 2015 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
709
Chamarowski Krzysztof - Dyrektor ZDiGK w Kłobucku
684
Rok 2018 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
661
Rok 2018 - Burmistrz Kłobucka, Sekretarz, Skarbnik
650
Ząbkowska Elżbieta - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 2 w Kłobucku
595
Rok 2015 - Pozostałe oświadczenia majątkowe
594
Zander-Skwarczynska Małgorzata - Dyrektor Zespołu Szkół w Białej
593
Rok 2017 - Sekretarz Gminy
569
Rok 2018 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
549
Rok 2015 - Burmistrz Kłobucka, Sekretarz, Skarbnik
536
Rok 2015 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
525
Duraj-Stefanska Teresa - Kierownik GOPS w Kłobucku
511
Skwara Olga - Dyrektor MOK w Kłobucku
508
Soboniak Izabela - Referent w Wydziale Finansowym
468
Rok 2017 - Burmistrz Kłobucka
468
Duraj-Stefańska Teresa - Kierownik GOPS w Kłobucku
467
Kotkowski Paweł - Dyrektor Gimnazjum w Kłobucku
467
Rok 2016 - Skarbnik Gminy
463
Chamarowski Krzysztof - Dyrektor ZDiGK w Kłobucku
460
Rok 2015 - Sekretarz Gminy Kłobuck
451
Krakowian Jacek - Dyrektor ZEAOS w Kłobucku
441
Kotkowski Paweł - Dyrektor Gimnazjum w Kłobucku
437
Pieścik Maria - Inspektor w Wydziale Finansowym
431
Ignaczak Bożena - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 4 w Kłobucku
427
Wypych Monika - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kłobucku
419
Rok 2015 - Skarbnik Gminy Kłobuck
409
Klimza Aleksandra - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku
403
Kowalczyk Joanna - Dyrektor Zespołu Szkół w Libidzy (od dn. 01.09.2016r.)
402
Skwara Olga - Dyrektor MOK w Kłobucku
401
Rok 2017 - Skarbnik Gminy
388
Telenga Józefa - Dyrektor Zespołu Szkół w Libidzy
381
Kula Agata - Inspektor w Wydziale Finansowym
379
Solska Wiesława - Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
372
Jaszczyk Robert - Z-ca Kierownika GOPS w Kłobucku
362
Sulima Aleksandra - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 5 w Kłobucku
347
Rok 2018 - Burmistrz Kłobucka
347
Wośtak Iwona - Zastępca Kierownika Wydziału Finansowego
346
Soluch Wanda - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 1 w Kłobucku
345
Borkowska Marta - p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
345
Kowalczyk Joanna - Dyrektor Zespołu Szkół w Libidzy
341
Wróbel Halina - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamyku
338
Jaszczyk Robert - Z-ca Kierownika GOPS w Kłobucku
332
Karoń Barbara - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobodnie
329
Rumin Bożena - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku
328
Jagielska Alina - Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami
328
Rok 2018 - Sekretarz Gminy Kłobuck
311
Ignaczak Bożena - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 4 w Kłobucku
303
oswiadczenia_kier_jedn
302
Soluch Wanda - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 1 w Kłobucku
301
Ząbkowska Elżbieta - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 2 w Kłobucku
296
Oświadczenia majątkowe radnych złożone wg stanu na dzień 16.09.2018r. (obejmują okres od 01.01.2018r. do 16.09.2018r.)
295
Wypych Monika - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kłobucku
284
Rumin Bożena - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku
283
Wróbel Halina - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamyku
280
Zander-Skwarczyńska Małgorzata - Dyrektor Zespołu Szkół w Białej
277
Sulima Aleksandra - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 5 w Kłobucku
275
Klimza Aleksandra - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku
270
oswiadczenia_maj_bur
269
oswiadczenia_majatkowe_pracownikow
245
oswiadczenia_majatkowe_radnych
242
Karoń Barbara - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobodnie
242
Rok 2018 - Skarbnik Gminy Kłobuck
231
Krakowian Jacek - Dyrektor CEA w Kłobucku
229
Oświadczenia majątkowe radnych złożone wg stanu na dzień 31.12.2017r.
222
Skwara Olga - Dyrektor MOK w Kłobucku
188
Duraj-Stefańska Teresa - Kierownik GOPS w Kłobucku
181
Rok 2018 - -Pozostałe oświadczenia majątkowe
179
Chamarowski Krzysztof - Dyrektor ZDiGK w Kłobucku
178
Jagielska Alina - Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami
172
Kotkowski Paweł - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kłobucku
164
Borkowska Marta - p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
159
Solska Wiesława - Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
154
Olejniczak-Stanik Sylwia - Referent w Wydziale Finansowym
154
Soluch Wanda - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 1 w Kłobucku
152
Lisowska-Sukiennik Lidia - Dyrektor Żłobka Gminnego w Kłobucku
147
Wośtak Iwona - Zastępca Kierownika Wydziału Finansowego
145
Zych Izabela - Referent w Wydziale Finansowym
141
Jaszczyk Robert - Z-ca Kierownika GOPS w Kłobucku
140
Wypych Monika - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kłobucku
134
Kowalczyk Joanna - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Libidzy
133
Kula Agata - Inspektor w Wydziale Finansowym
130
Lisowska-Sukiennik Lidia - Dyrektor Żłobka Gminnego w Kłobucku
123
Zander-Skwarczyńska Małgorzata - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białej
121
Wróbel Halina - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamyku
121
Klimza Aleksandra - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku
119
Karoń Barbara - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobodnie
116
Rumin Bożena - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku
115
Rok_2018_Burmistrz_Klobucka
104
Ząbkowska Elżbieta - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 2 w Kłobucku
100
Sulima Aleksandra - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 5 w Kłobucku
97
Ignaczak Bożena - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 4 w Kłobucku
96
Oświadczenia majątkowe radnych składane na początek kadencji 2018-2023
71
Rok_2018_Sekretarz_Gminy
63
Rok_2018_Skarbnik_Gminy
52

Dział: Zgłaszanie zgromadzeń

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zgłaszanie zgromadzeń
1543

Dział: Skargi, wnioski i petycje

Podstrona Odwiedziny Ilość
Skargi, wnioski i petycje
2257
Wniosek
1074
Petycja
912
Skarga
832
Petycje złożone w roku 2019
76
Petycje złożone w roku 2018 - brak petycji
24
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych
23
Petycje złożone w roku 2017
23
Przykładowy formularz petycji
23
Ustawa o petycjach
22

Dział: Interpelacje i zapytania Radnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Interpelacje i zapytania Radnych
638

Dział: Inne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Godziny otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK
9517
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
7084
Inne
4741
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
4417
Harmonogram na 2018 rok
2445
Opłata za odbiór odpadów komunalnych
1662
Harmonogram na 2017 rok
1556
Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kłobucku
1403
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1269
Zasady segregacji odpadów komunalnych
1202
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018r.
1175
Harmonogram na 2019 rok
943
Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
922
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
917
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
871
Organizacje pozarządowe
865
Ponowne udostępnianie informacji publicznej
824
Rejestry, ewidencje i archiwa
785
Wybory i referendum
782
Udostępnianie informacji publicznej
706
Ogłoszenia
677
Rejestr działalności regulowanej
676
Ogłoszenia o konkursach
668
Monitoring jakości powietrza
604
2016 rok
603
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne
592
Wykaz Firm - Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
586
Protokoły i wyniki z konkursów
585
ROK 2017
566
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck - 2016 rok
533
Wzory druków do pobrania
529
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck
522
Redakcja Biuletynu
522
Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Kłobuck
515
Sprawozdania z przebiegu konsultacji
511
Konkursy w 2016 roku
509
Stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych...
507
2017 rok
495
Poziomy recyklingu osiągnięte przez przedsiębiorców
478
Rok 2016
470
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
449
Program Współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi
441
Konkursy w 2017 roku
427
Konsultacje projektów uchwał
412
Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi
409
2016 ROK
347
2017 ROK
326
2016 rok
308
Rok 2017
284
Na rok 2016
269
2017 rok
255
2018 rok
254
Na rok 2017
251
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck - 2017 rok
247
Rejestr instytucji kultury
246
Konkursy w 2018 roku
244
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
238
Urzędnik wyborczy
200
2018 ROK
192
Harmonogram na 2016 rok
191
Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
190
Rok 2018
182
2018 rok
180
Na rok 2018
179
Rejestr działalności regulowanej
140
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck - 2018 rok
105
Stan realizacji zadań oświatowych w Gminie Kłobuck
99
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019r.
67
2019 rok
55
2019 rok
41
Konkursy w 2019 roku
31
Ewidencja_kapielisk_w_Gminie_Klobuck_2017_rok
1
Konsultacja_projektu_uchwaly_w_sprawie_czesciowego_zwolnienia_z_oplaty_za_gospod_odpadami_komun
1

Dział: Baza OOŚ

Podstrona Odwiedziny Ilość
Baza OOŚ
5

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 557

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl