Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
5332058
Strona główna BIP
209007
Brak strony
15256
Poprzednia wersja
13728
Wyniki wyszukiwania
8218
Mapa witryny BIP
3943
Jak korzystać z BIP
2834
Redakcja BIP
2459
Jak szukać
1790
Polityka prywatności
1656
Statystyka strony
1091
Zastrzeżenia prawne
834
Skrypciorek
1

Dział: Urząd Miejski

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego
162890
Obwieszczenia, zawiadomienia i komunikaty Burmistrza
119591
Zarządzenia zewnętrzne 2016
104363
Zarządzenia zewnętrzne 2015
95252
Ogłoszenia w sprawie naboru
92806
Zarządzenia zewnętrzne
83355
Zarządzenia zewnętrzne
71535
Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa
55999
Zarzadzenia_zewnetrzne_2019
51184
Zarządzenia zewnętrzne
47353
Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
44892
Tablica ogłoszeń
40529
Zarzadzenia_wewnetrzne_2019
30423
Zarządzenia zewnętrzne
27917
Zarządzenia wewnętrzne 2015
24815
Urząd Miejski
23690
Zarządzenia Burmistrza
22904
Zarządzenia wewnętrzne 2016
22865
Zarządzenia wewnętrzne
22744
Zarządzenia wewnętrzne
21562
Zarządzenia wewnętrzne
15099
Zarządzenia wewnętrzne
14671
Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
12247
Zarządzenia zewnętrzne
11017
Kontakt
10080
Załatwianie spraw
8983
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami
8439
Urząd Stanu Cywilnego
8292
Druki do pobrania
7137
Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
7049
Struktura urzędu
6195
Wydział Finansowy
5645
Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
5538
Regulamin pracy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
5527
Wydział Inwestycji i Rozwoju
5324
Zarządzenia wewnętrzne
5106
Władze gminy
5066
Wydział Edukacji, Kadr i Spraw Administracyjnych
4928
Wydział Organizacyjny
4504
Druki z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - GOR
3972
Burmistrz
3906
2019
3856
Radcy Prawni
3842
2020
3807
2016
3790
2017
3741
Rejestr zarządzeń
3715
Druki z Urzędu Stanu Cywilnego - USC
3682
Inspektor ds. obronnych
3535
Regulamin organizacyjny
3510
Urząd Stanu Cywilnego
3360
Procedury załatwiania spraw
3262
Statut Gminy Kłobuck
3215
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
3166
2021
3137
Druki z Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami - GPN
3093
2018
3055
Sekretarz
2989
Biuro Rady Miejskiej
2934
Gospodarka komunalna, ochrona środowiska i rolnictwa
2891
Samodzielne stanowisko – Służba BHP
2746
Ewidencja Działalności Gospodarczej
2711
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
2667
Druki z Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - EL
2544
Skarbnik
2339
Druki z Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej - ZDiGK
2284
2022
2192
Zamówienia publiczne i inwestycje
2032
Dowody osobiste
2013
Ewidencja ludności
1944
Statut Urzędu Miejskiego w Kłobucku
1804
Przyjęcia interesantów
1780
Druki z Działalności Gospodarczej
1775
Druki z Wydziału Finansowego - FK
1719
2015
1683
Podatki i finanse
1595
Kompetencje
1529
Inne
1472
Kontakt
1452
Gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami
1446
Mieszkania
1328
Druki z CEA (Oświata)
1293
Druki z Wydziału Rozwoju i Inwestycji - IR
1135
Druki o przyznanie Stypendium Burmistrza Kłobucka
1131
Zarządzanie drogami gminnymi
1092
Biuletyn Informacji Publicznej
1081
Administrator_Bezpieczenstwa_Informacji
1053
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
1049
Samodzielne stanowisko ds. Rozliczenia Projektu
930
Inspektor Ochrony Danych
908
Audytor wewnętrzny
642
Zmiany w przyjęciach interesantów - obecna kadencja 2018-2023
622
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Kłobucku
582
Zmiany w przyjęciach interesantów - kadencja 2014-2018 (archiwum)
567
schemat_organizacyjny_urzedu_miejskiego
528
Dojazd
287
Dane teleadresowe
276
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
257
2022
123
Stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem
100
Wyszukiwarka
79
2019
65
2015
63
Zarzadzenia_zewnetrzne
39
Zarzadzenia_wewnetrzne
29
Archiwum
12
Informacje_o_zmianach_przyjec_interesantow
3
test
1

Dział: Tablica ogłoszeń

Podstrona Odwiedziny Ilość
Tablica ogłoszeń
2

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu Przedmiotowe
927
Rekrutacja
839
Stawki i wskaźniki
809
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej
730
Fundusz_Drog_Samorzadowych
126
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)
110
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
99
Tablica ogłoszeń
1
Interpretacje_podatki
1

Dział: Podatki i opłaty lokalne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Podatki i opłaty lokalne
10286
Podatek od nieruchomości
8974
Opłata skarbowa
3566
Podatek od środków transportowych
3547
Podatek rolny
3183
Minimalne stawki czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Kłobuck
2936
Opłata targowa
2395
Opłata od posiadania psów
2037
Oplata_z_tytulu_odbioru_odpadow_komunalnych
1720
Podatek leśny
1693
Obowiązująca stawka podatku od nieruchomości
1686
Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
1676
Podatek od nieruchomości - definicja, terminy płatności
1404
Druki informacji podatkowych dla OSÓB FIZYCZNYCH - obowiązujące od 1 lipca 2019r. do nadal
1231
Podatek rolny - definicja, terminy płatności
944
Zwolnienia od podatku, przedłużenia terminów płatności rat - obowiązujące
928
Druki deklaracji podatkowych dla OSÓB PRAWNYCH - obowiązujące od 1 lipca 2019r. do nadal
826
Druki informacji podatkowych dla OSÓB FIZYCZNYCH - obowiązujące od 1 lipca 2019r. do nadal
613
Klauzula informacyjna RODO
586
Stawki podatku w poprzednich latach
571
Opłata z tytułu odbioru odpadów komunalnych
563
Obowiązująca stawka podatku rolnego
528
Druki deklaracji podatkowych dla OSÓB PRAWNYCH - obowiązujące od 1 lipca 2019r. do nadal
475
Druki archiwalne - dla obowiązku podatkowego powstałego przed dniem 01.07.2019r.
468
Podatek leśny - definicja, terminy płatności
410
Stawki podatku w poprzednich latach
404
Druki archiwalne - dla obowiązku podatkowego powstałego przed dniem 01.07.2019r.
371
Druki deklaracji podatkowych dla OSÓB PRAWNYCH - obowiązujące od 1 lipca 2019r. do nadal
344
Druki informacji podatkowych dla OSÓB FIZYCZNYCH - obowiązujące od 1 lipca 2019r. do nadal
340
Archiwalne komunikaty w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna
335
Obowiązujący komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna
334
Druki archiwalne - dla obowiązku podatkowego powstałego przed dniem 01.07.2019r.
285
ARCHIWUM - zwolnienia od podatku od nieruchomości - przed dniem 30.06.2021r.
251
Zwolnienia_od_podatku_Uchwala_nr_450_XLVI_2014
120
Archiwum_drukow
2
Oplata_targowa_-_ARCHIWUM
1

Dział: Zarządzenia Burmistrza

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
1800

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Strategie, programy, plany

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strategie, programy, plany
9777
ARCHIWUM
2351
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2266
Plan Odnowy Miejscowości Borowianka na lata 2016 - 2022
2223
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kłobuck
2058
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck
1944
Program dla rodzin wielodzietnych "Gmina Kłobuck dla rodziny - Karta Dużej Rodziny"
1851
Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
1813
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kłobuck
1756
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2023
1713
Strategia Rozwoju Gminy Kłobuck na lata 2016-2026
1704
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Gminy Kłobuck na lata 2014 - 2017
1609
Plan Rozwoju Miejscowości Kamyk
1503
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłobuck
1471
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kłobuck na lata 2014 - 2020
1433
Gminny Program Wspierania Rodziny
1405
Gminny Program o Przeciwdziałaniu Narkomanii
1392
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kłobuck na lata 2008 - 2015
1380
Gminny Program Opieki Nad Zabytkami na lata 2014 - 2017
1350
Plan Odnowy Miejscowości Libidza na lata 2010 - 2017
1345
Program Współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi
1330
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
1321
Program dla rodzin wielodzietnych "Gmina Kłobuck dla rodziny - Karta Dużej Rodziny" (uchwała 48/VIII/2015 wraz ze zmianami)
1244
Program na 2017 rok
1228
Program Ochrony Środowiska Gminy Kłobuck na lata 2018 - 2021
1196
Plan Odnowy Miejscowości Kamyk na lata 2010 - 2016
1178
Plan Odnowy Miejscowości Łobodno na lata 2009 - 2015
1101
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Kłobuck na lata 2004 - 2013
1074
Rok 2016
1051
Plan Odnowy Miejscowości Lgota na lata 2009 - 2015
1008
Plan Odnowy Miejscowości Gruszewnia na lata 2009 - 2015
994
Program na 2017 rok
963
Założenia do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Kłobuck na lata 2018-2032
951
Program na 2016 rok
929
Gminny Program Opieki Nad Zabytkami na lata 2018 - 2022
905
Rok 2015
884
Program na lata 2018-2022
877
Program na 2016 rok
855
Stan Środowiska w Województwie Śląskim
850
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłobuck na lata 2019 - 2023
841
Program na 2017 rok
835
Rok 2017
819
Program na 2018 rok
819
Program na 2016 rok
786
Program profilaktyki próchnicy zębów w populacji dzieci 8-letnich w Gminie Kłobuck na lata 2019-2021
771
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kłobuck na lata 2021 - 2027
739
Program na 2018 rok
694
Program_PWGKzOP_na_2016_rok
656
Program_PWGKzOP_na_2017_rok
648
Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Kłobuck na lata 2020-2022
635
Rok 2018
615
Program na 2021 rok
599
Program na 2019 rok
595
Program_na_2018_rok_PWzOP
551
Rok 2019
551
Program na 2019 rok
544
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłobuck na lata 2014 - 2018
532
Program na 2020 rok
520
Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Kłobuck na lata 2021-2022
465
Program na 2020 rok
411
Rok 2020
401
Program_na_2019_rok
395
Regulamin budżetu obywatelskiego Gminy Kłobuck
361
Zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
344
Program na 2021 rok
304
Rok 2021
271
Program na 2022 rok
246
Program_na_2020_rok_PW
224
Program na 2022 rok
199
Rok 2022
172
Program_na_2021_rok
135
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kłobuck na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026 - 2029
24
Program_dla_rodzin_wielodzietnych_Gmina_Klobuck_dla_rodziny_Karta_Duzej_Rodziny_uchwala_48_
2
Plan_Rozwoju_Lokalnego_Gminy_Klobuck_na_lata_2004_2013_archiwum
1

Dział: Studium i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Podstrona Odwiedziny Ilość
Studium i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
18794
Uchwała Nr 52/IX/2015 z dn. 29.04.2015r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck
4153
Uchwała Nr 393/XXXVIII/2018 z dn. 20.02.2018r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
2924
Uchwała Nr 253/XX/2004 z dn. 28.10.2004r. w sprawie mpzp dla terenu w Kłobucku w obrębach: Kłobuck, Smugi, Zagórze, Zakrzew, Niwa Skrzeszów, (...)
2780
Uchwała Nr 124/XV/2015 z dn. 17.11.2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości Łobodno - etap I
2359
Uchwała Nr 446/XLVI/2014 z dn. 30.09.2014r. w sprawie mpzp obszaru poł. w mieście Kłobuck w rejonie ulic: Częstochowskiej, Staszica i Kasztanowej
2190
Uchwała Nr 85/VII/2019 z dn. 07.05.2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku
2174
Uchwała Nr 221/XVIII/2004 z dn. 05.08.2004r. w sprawie mpzp dla terenu w Kłobucku - Śródmieście
1914
Uchwała Nr 380/XXXVIII/2013 z dn. 27.12.2013r. w sprawie mpzp terenu w Kłobucku
1749
Uchwała Nr 19/II/2000 z dn. 30.03.2000r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kłobuck
1633
Uchwała Nr 143/XVIII/2015 z dn. 29.12.2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kamyku przy ul. Szkolnej
1595
Uchwała Nr 87/VII/2003 z dn. 26.06.2003r. w sprawie mpzp gminy Kłobuck obejmującego teren położony w Kłobucku przy ul. Kochanowskiego i Żytniej
1593
Uchwała Nr 205/XXIV/2016 z dn. 30.08.2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Białej, obręb Biała Górna
1568
Uchwała Nr 37/IV/1998 z dn. 27.05.1998r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1566
Uchwała Nr 358/XXXIX/2009 z dn. 29.12.2009r. w sprawie mpzp dla terenu poł. w Kłobucku, obręb Zagórze
1548
Uchwała Nr 47/VIII/1995 z dn. 05.10.1995r. w sprawie zmiany fragmentów mpozp Miasta i Gminy Kłobuck dot. wsi Kamyk, Biała Górna, Kopiec, Gruszewnia
1539
Uchwała Nr 362/XXXIII/2005 z dn. 27.12.2005r. w sprawie mpzp fragmentu Gminy Kłobuck - sołectwa Borowianka i Kamyk
1474
Uchwała Nr 404/XXXVII/2006 z dn. 06.06.2006r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Kłobucku, obręb Smugi między ulicami: Szkolną a Częstochowską
1447
Uchwała Nr 28/III/2010 z dn. 28.12.2010r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Libidza
1436
Uchwała Nr 341/XXXV/2013 z dn. 21.10.2013r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Łobodno przy ul. Nadrzecznej
1420
Uchwała Nr 360/XXXVI/2013 z dn. 25.11.2013r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Kłobuck przy drodze krajowej nr 43
1383
Uchwała Nr 12/II/2001 z dn. 29.03.2001r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Kłobuck
1367
Uchwała Nr 182/XXI/2008 z dn. 04.08.2008r. w sprawie mpzp gminy Kłobuck obejmującego teren poł. w Kłobucku obręb Przybyłów, przy drodze krajowej DK 43
1340
Uchwała Nr 123/X/2003 z dn. 30.10.2003r. w sprawie mpzp terenu poł. w Kłobucku obręb Zagórze, obejmującego działki Nr 915/6, 1041, D-1107
1324
Uchwała Nr 140/XIV/2019 z dn. 12.11.2019r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu w obrębie Lgota i Biała Dolna - etap I
1311
Uchwała Nr 14/II/1997 z dn. 21.03.1997r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu mpzp Gminy Kłobuck dot. Białej Górnej
1307
Uchwała Nr 84/VII/2019 z dn. 07.05.2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku obrębie Smugi
1280
Uchwała Nr 447/XLVI/2014 z dn. 30.09.2014r. w sprawie mpzp terenu w Kłobucku pomiędzy ulicami Wieluńską i Nadrzeczną
1272
Uchwała Nr 115/IX/2003 z dn. 11.09.2003r. w sprawie mpzp gminy Kłobuck obejmujący teren poł. w Kłobucku przy ul. Kochanowskiego
1266
Uchwała Nr 150/XII/2003 z dn. 29.12.2003r. w sprawie mpzp miasta i gminy Kłobuck dla obszaru poł. w rejonie ul. Sportowej i ul. Długosza
1258
Uchwała Nr 57/V/2002 z dn. 12.09.2002r. w sprawie mpzp terenu w Kłobucku między ul. Słowackiego, Hallera i Sienkiewicza wraz z terenem (...)
1249
Uchwała Nr 342/XXXV/2013 z dn. 21.10.2013r. w sprawie zmiany mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Kamyk przy ul. Szkolnej
1226
Uchwała Nr 4/I/2002 z dn. 28.02.2002r. w sprawie mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej w Kłobucku przy ul. Długosza
1212
Uchwała Nr 5/I/2002 z dn. 28.02.2002r. w sprawie mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej w Kłobucku przy ul. Sportowej
1209
Uchwała Nr 457/XLV/2018 z dn. 18.09.2018r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu w Kłobucku obręb Zagórze
1208
Uchwala Nr 16/II/2002 z dnia 25 kwietnia 2002 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenngo gminy Kłobuck w obrębie sołectw: Lgota, Biał
1196
Uchwała Nr 6/I/2002 z dn. 28.02.2002r. w sprawie mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej w Kłobucku obręb Zagórze, dla terenu dz: Nr 101/5,101/11, (...)
1186
Uchwała Nr 84/VI/2003 z dn. 29.04.2003r. w sprawie mpzp gminy Kłobuck, obręb Zagórze, przy ul. Zamkowej ( działka nr 825/2)
1186
Uchwała Nr 25/II/2002 z dn. 05.12.2002r. w sprawie mpzp terenu poł. w Kłobucku obręb Zagórze przy ul. Kochanowskiego, działka Nr 926/13
1171
Uchwała Nr 412/XXXIX/2018 z dn. 26.06.2018r. w sprawie mpzp obej. obszar położony w Kłobucku w rejonie ul. Górniczej
1113
Uchwała Nr 340/XXXV/2013 z dn. 21.10.2013r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Łobodno przy ul. Brzeźnickiej
1099
Uchwała Nr 83/VII/2019 z dn. 07.05.2019r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu w miejscowościach Libidza i Gruszewnia
999
Uchwała Nr 460/XLV/2018 z dn. 18.09.2018r. w sprawie mpzp terenów w Lgocie przy ul. Częstochowskiej
972
Uchwała Nr 15/III/2018 z dn. 04.12.2018r. w sprawie mpzp obej. obszar poł. w Kamyku przy ul. Spichlerzowej
870
Uchwała Nr 246/XXVII/2020 z dn. 29.12.2020r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu w miejscowości Kamyk - etap I
842
Uchwała Nr 71/VI/2019 z dn. 26.03.2019r. w sprawie mpzp terenu w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Wojska Polskiego
775
Uchwała Nr 141/XIV/2019 z dn. 12.11.2019r. w sprawie mpzp dla terenów położonych w Libidzy przy ul. Kłobuckiej
727
Uchwała Nr 283/XXIX/2021 z dn. 23.03.2021r. w sprawie mpzp dla terenów położonych w Kłobucku w obrębach Kłobuck, Przybyłów i Osoki Pustkowie
570
Uchwała Nr 221/XXIV/2020 z dn. 08.09.2020r. w sprawie mpzp obszaru położonego w Łobodnie przy ulicy Nadrzecznej
511
Uchwała Nr 245/XXVII/2020 z dn. 29.12.2020r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu w miejscowościach Borowianka i Kopiec - etap I
469
Uchwała Nr 348/XXXV/2021 z dn. 26.10.2021r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Drukarskiej
372
Uchwała Nr 335/XXXIV/2021 z dn. 21.09.2021r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu w miejscowości Kamyk - etap II
355
Uchwała Nr 334/XXXIV/2021 z dn. 21.09.2021r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu w m. Borowianka i Kopiec-etap II
307
Uchwała Nr 393/XXXIX/2022 z dn. 01.03.2022r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu w miejscowości Kamyk - etap III
240
Uchwała nr 423/XLIII/2022 z dn. 22.06.2022r. w sprawie mpzp obszaru położonego w Kłobucku w rejonie ulic Poprzecznej, Równoległej, Cichej i Wiśniowej
200
Uchwała nr 425/XLIII/2022 z dn. 22.06.2022r. w sprawie zmiany mpzp terenów w Kłobucku
177
Uchwała nr 422/XLIII/2022 z dn. 22.06.2022r. w sprawie mpzp obszaru położonego w Kłobucku w rejonie ulic Częstochowskiej, Szkolnej i Cielebana
168
Uchwała nr 424/XLIII/2022 z dn. 22.06.2022r. w sprawie mpzp obszaru położonego w Kłobucku w rejonie ulic: Rómmla, Szkolnej i Żytniej
127
Uchwała Nr 409/XL/2022 z dn. 29.03.2022r. w sprawie przystąpienia do sporz. mpzp obszaru położonego w Kłobucku w rejonie ulic Długosza, Zamkowej...
112
Miejscowy_plan_zagos_przest_obszaru_polozonego_w_Gminie_Klobuck_obreb_Lgota_i_Biala_Dolna
107
Dane przestrzenne Gminy Kłobuck
51
Uchwala_Nr_461_XLV_2018_w_spr_mpzp_terenu_w_Klobucku_w_rejonie_ulic_Gorniczej_i_Wojska_Polskiego
45
studium_plany
4
studium_uwarunkowan
2

Dział: Gospodarka odpadami komunalnymi

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Sprawozdania

Podstrona Odwiedziny Ilość
Sprawozdania
27543

Dział: Interpretacje podatkowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Interpretacje podatkowe
1

Dział: Rada Miejska

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rada Miejska
26630
Zawiadomienia o sesji
22990
Posiedzenia Komisji
20721
Posiedzenia Komisji
18554
Posiedzenia Komisji
16931
Posiedzenia Komisji
16210
Posiedzenia Komisji
10154
Transmisje obrad Rady Miejskiej w Kłobucku
8501
Uchwały Rady
7527
Uchwały Rady Miejskiej
6061
Uchwały
5839
Uchwały
5428
Sesje Rady
5282
Zawiadomienia o sesji
5034
Sesje
4801
Protokoły z sesji
3889
Komisje Rady
3853
Projekty uchwał
3317
Komisje Rady
3241
Projekty uchwał
3052
Projekty protokołów z sesji
2726
Rejestr uchwał
2408
Uchwały z XXX sesji z dnia 21.03.2017r.
2392
Interpelacje i zapytania radnych
2318
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
2010
Komisja Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki
1928
Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska
1829
Rejestr uchwał
1740
Archiwum - VII kadencja 2014-2018
1736
Informacje na sesję o bieżących sprawach Gminy
1736
Kontakt z Radnymi
1723
Projekty protokołów z Komisji
1721
Projekty protokołów z Komisji
1714
Skład Rady
1701
Protokoły - inne
1684
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
1663
Komisja Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki
1636
Komisja Rewizyjna
1610
Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska
1591
Radni
1580
Komisja Rewizyjna
1580
Zbiór aktów prawa miejscowego
1551
Projekty protokołów z Komisji
1548
Protokoły z Komisji
1520
Skład Rady
1504
Protokoły z Komisji
1460
Uchwały z XXVII sesji z dnia 22.11.2016r.
1447
Protokoły z Komisji
1442
Uchwały z XIX sesji z dnia 09.02.2016r.
1421
Rozstrzygnięcia nadzorcze
1419
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
1417
Uchwały z XVI sesji z dnia 30.11.2015r.
1380
Uchwały z XVIII sesji z dnia 29.12.2015r.
1373
Projekty protokołów z Komisji
1350
Protokoły z Komisji
1344
Uchwały z XXVIII sesji z dnia 28.12.2016r.
1284
Uchwaly z XXXVI sesji z dnia 30 11 2017r
1270
Protokoły z Komisji
1261
Projekty protokołów z Komisji
1259
Komisja Statutowa ds. nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck powołana Uchwałą Nr 18/IV/2014 w dniu 11 grudnia 2014r.
1244
Uchwały z XX sesji z dnia 30.03.2016r.
1244
Uchwały z XXXII sesji z dnia 27.06.2017r.
1227
Uchwały z XXXVIII sesji z dnia 20.02.2018r.
1222
Uchwały z XXIV sesji z dnia 30.08.2016r.
1214
Uchwały z XXXIV sesji z dnia 26.09.2017r.
1214
Uchwały z XV sesji z dnia 17.11.2015r.
1210
Uchwały z XXII sesji z dnia 21.06.2016r.
1197
Projekty protokołów z Komisji
1193
Uchwały z XXXI sesji z dnia 16.05.2017r.
1188
Projekty protokołów z Komisji
1182
Uchwały z XXIX sesji z dnia 07.02.2017r.
1181
Posiedzenia Komisji
1177
Uchwały z XVII sesji z dnia 08.12.2015r.
1176
Stanowiska Rady Miejskiej
1156
Uchwały z XXXVII sesji z dnia 28.12.2017r.
1153
Uchwały z XXI sesji z dnia 17.05.2016r.
1116
Projekty uchwał na XIX sesje (09.02.2016r.)
1114
Projekty uchwał na XVIII sesje (29.12.2015r.)
1106
Uchwały z XXXIII sesji z dnia 16.08.2017r.
1104
Projekty uchwał na XXVII sesje (22.11.2016r.)
1094
Uchwały z III sesji z dnia 04.12.2018r.
1091
Posiedzenia Komisji
1084
Projekty protokołów z Komisji
1082
Przewodniczący
1076
Dyżury Radnych
1066
Posiedzenia Komisji
1065
Projekty uchwał na XX sesje (30.03.2016r.)
1064
Uchwały z XXV sesji z dnia 11.10.2016r.
1059
Uchwały z XXIII sesji z dnia 12.07.2016r.
1050
Posiedzenia Komisji
1044
Projekty protokołów z Komisji
1034
Uchwały z XXII sesji z dnia 28.06.2016r.
1033
Wiceprzewodniczący
1030
Projekty uchwał na XXIX sesję (07.02.2017r.)
1030
Skład Rady
1025
Projekty uchwał na XXII Sesje (21.06.2016r.)
1012
Zbiór aktów prawa miejscowego
1011
Regulamin Rady Miejskiej
1007
Projekty uchwał na XXVIII sesje (28.12.2016r.)
1000
Skład osobowy
989
Uchwały z XXVI sesji z dnia 03.11.2016r.
989
Posiedzenia Komisji
989
Uchwały z XLV sesji z dnia 18.09.2018r.
987
Uchwały z IV sesji z dnia 27.12.2018r.
987
Projekty uchwał na XVI sesje (30.11.2015r.)
979
Projekty uchwał na XXV sesje (11.10.2016r.)
968
Projekty uchwał na XXX sesję (21.03.2017r.)
967
Skład osobowy
965
Skład osobowy
959
Projekty uchwał na XXI sesje (17.05.2016r.)
959
Projekty uchwał na XXXI sesję (16.05.2017r.)
957
Projekty uchwał na XXIV sesje (30.08.2016r.)
955
Projekty protokołów z Komisji
955
Skład osobowy
954
Uchwały z XXXIX sesji z dnia 27.03.2018r
943
Uchwały z V sesji z dnia 08.02.2019r.
943
Uchwały z XXXV sesji z dnia 30.10.2017r.
930
Wzór oświadczenia majątkowego
925
Uchwały z XLII sesji z dnia 26.06.2018r
922
Protokoly z Komisji
912
Projekty uchwał na XXXV sesję (30.10.2017r.)
902
Uchwały z XL sesji z dnia 24.04.2018r
902
Projekty uchwał na XVII sesje (08.12.2015r.)
894
Uchwały z VII sesji z dnia 07.05.2019r.
893
Skład osobowy
878
Projekty uchwał na XXIII Sesje (12.07.2016r.)
870
Projekty uchwał na XXXIV sesję (26.09.2017r.)
869
Projekty uchwał na XXXII sesję (27.06.2017r.)
861
Uchwały z I sesji z dnia 22.11.2018r.
855
Projekty uchwał na XXXIII sesję (16.08.2017r.)
849
Projekty uchwał na XXXVI sesję (30.11.2017r.)
848
Uchwały z II sesji z dnia 27.11.2018r.
848
Przewodniczący Rady
846
Protokoły z Komisji
846
Uchwały z XLIII sesji z dnia 17.07.2018r.
833
Protokoły z Komisji
828
Rozstrzygnięcia nadzorcze
828
Uchwały z XLVI sesji z dnia 09.10.2018r.
817
Uchwały z XLI sesji z dnia 22 maja 2018 r.
815
Protokoły z Komisji
803
Projekty uchwał na XXVI sesje (03.11.2016r.)
791
Projekty uchwał na IV sesję (27.12.2018)
780
Projekty uchwał na XXXVII sesję (28.12.2017r.)
776
Projekty uchwał na XXXVIII sesję (20.02.2018r.)
775
Projekty uchwał na XXXIX sesję (27.03.2018r.)
765
Komisja ds nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck oraz statutów jednostek pomocniczych
764
Uchwały z XLIV sesji z dnia 11.09.2018r.
759
Skład osobowy Komisji
759
Skład osobowy Komisji
756
Uchwały z XXVII sesji z dnia 29.12.2020r
753
Skład osobowy Komisji
744
Uchwały z VI sesji z dnia 26.03.2019r.
737
Wiceprzewodniczący Rady
736
Protokoły z Komisji
736
Uchwały z XIV sesji z dnia 12.11.2019r.
736
Projekty uchwał na III sesję (04.12.2018r.)
731
Uchwały z XIX sesji z dnia 12.03.2020r.
728
Komisje wspólne
703
Skład osobowy Komisji
698
Projekty uchwał na XL sesję (24.04.2018r.)
689
Projekty uchwał na V Sesję (8.02.2019r.)
680
Uchwały z IX sesji z dnia 05.06.2019r.
680
Uchwały z X sesji z dnia 25.06.2019r.
679
Projekty uchwał na XLV sesję (18.09.2018r.)
675
Projekty uchwał na XLII sesję (26.06.2018r.)
671
Uchwały z VIII sesji z dnia 27.05.2019r.
662
Uchwały z XVI sesji z dnia 27.12.2019r.
647
Uchwały z XXVIII sesji z dnia 09.02.2021r.
647
Projekty protokołów z Komisji
638
Uchwały z XV sesji z dnia 03.12.2019r.
638
Projekty uchwał na VI sesję (26.03.2019r.)
636
Projekty uchwał na I sesję (22.11.2018r.)
626
Projekty uchwał na II sesję (27.11.2018r.)
625
Projekty uchwał na VII sesję (07.05.2019r.)
622
Projekty uchwał na XLI sesję (22.05.2018 r.)
620
Projekty uchwał na XLVI sesję (09.10.2018r.)
613
Uchwały z XX sesji z dnia 28.04.2020r.
611
Projekty protokołów z Komisji
603
Protokoły z Komisji
597
Uchwały z XI sesji z dnia 20.08.2019r.
597
Uchwały z XXII sesji z dnia 26.05.2020r
597
Projekty uchwał na XLIV sesję (11.09.2018r.)
594
Posiedzenia Komisji
594
Uchwały z XII sesji z dnia 24.09.2019r.
587
Projekty uchwal na XLIII sesję (17.07.2018r.)
585
Projekty uchwał na VIII sesję (27.05.2019r)
576
Projekty uchwał na X sesję (25.06.2019r)
567
Zespół ds. wyboru ławników sądowych
566
Projekty uchwał na XII sesję (24.09.2019r.)
549
Uchwały z XIII sesji z dnia 22.10.2019r.
548
Uchwały z XVIII sesji z dnia 11.02.2020r.
546
Projekty uchwał na XIV sesję (12.11.2019r)
543
Projekty uchwał na IX sesję (05.06.2019r)
539
Uchwały z XXIV sesji z dnia 08.09.2020r
538
Projekty uchwał na XI sesję (20.08.2019r.)
524
Uchwały z XXIII sesji z dnia 21.07.2020r
521
Uchwały z XXV sesji z dnia 29.09.2020r
520
Skład osobowy komisji
518
Uchwały z XVII sesji z dnia 16.01.2020r.
516
Projekty uchwał na XVII sesję (16.01.2020r)
515
Uchwały z XXXII sesji z dnia 20.07.2021r.
514
Projekty uchwał na XXIII sesje 21.07.2020r.
512
Uchwały z XXI sesji z dnia 19.05.2020r
511
Uchwały z XXIX sesji z dnia 23.03.2021r.
510
Projekty uchwał na XV sesję (03.12.2019r)
503
Uchwały z XXVI sesji z dnia 24.11.2020r
502
Skład osobowy
488
Projekty uchwał na XIX sesję 12.03.2020r.
487
Sklad_osobowy_Komisji_skargi_VIII
478
Posiedzenia Zespołu
470
Projekty uchwał na XXI sesję 26.05.2020r.
467
Projekty uchwał na XVIII sesję 11.02.2020r.
460
Protokoły z posiedzenia Zespołu
458
Projekty uchwal na XIII sesje (22 10 2019r.)
450
Projekty uchwał na XX sesję 28.04.2020r.
449
Projekty uchwał na XVI sesję (27.12.2019r)
441
Uchwały z XXX sesji z dnia 18.05.2021r.
438
Projekty uchwał na XXI sesję 19.05.2020r.
424
Projekty uchwał na XXVII sesję (29.12.2020r.)
422
Imienne wykazy głosowań radnych
414
Projekty uchwał na XXIX sesje (23.03.2021r.)
411
Projekty uchwał na XXIV sesję (08.09.2020r.)
403
Projekty uchwał na XXVIII sesję (09.02.2021r.)
401
Uchwały z XXXVII sesji z dnia 28.12.2021r.
401
Projekty uchwał na XXVI sesję (24.11.2020r.)
397
Projekty uchwał na XXV sesję (29.09.2020r.)
391
Uchwały z XXXIII sesji z dnia 10.08.2021r.
386
Komisja doraźna w sprawie opracowania statutu sołectw i osiedli w Gminie Kłobuck
375
Uchwały z XXXIV sesji z dnia 21.09.2021r.
374
Uchwały z XXXI sesji z dnia 22.06.2021r.
369
Projekty uchwał na XXX sesje (18.05.2021r.)
359
Projekty uchwał na XXXI sesje (22.06.2021r.)
346
Projekty uchwał na XXXIII sesję (10.08.2021r.)
337
Uchwały z XXXVI sesji z dnia 25.11.2021r.
333
Skład osobowy
330
Uchwały z XXXV sesji z dnia 26.10.2021r.
324
Projekty uchwał na XXXV sesję (26.10.2021r.)
309
Projekty uchwał na XXXVI sesję (25.11.2021r.)
306
Projekty uchwał na XXXIV sesję (21.09.2021r.)
303
Posiedzenia Komisji
295
Projekty uchwał na XXXII sesje (20.07.2021r.)
294
Uchwały z XXXIX sesji z dnia 01.03.2022r.
280
Uchwały z XXXVIII sesji z dnia 25.01.2022r.
265
Projekty uchwał na XXXVII sesję (28.12.2021r.)
245
Projekty uchwał na XXXVIII sesję (25.01.2022r.)
243
Uchwały z XL sesji z dnia 29.03.2022r.
241
Skład osobowy Komisji
218
2015
210
Projekty uchwał na XXXIX sesję (01.03.2022r.)
200
Projekty uchwał na XL sesję (29.03.2022r.)
195
2018
187
2016
186
2017
184
Projekty uchwał na XLI sesję (19.04.2022r.)
172
Uchwały z XLI sesji z dnia 19.04.2022r.
165
Uchwały z XLII sesji z dnia 17.05.2022r.
160
Projekty uchwał na XLIII sesję (22.06.2022r.)
144
Uchwały z XLIII sesji z dnia 22.06.2022r.
137
Uchwały z XLIV sesji z dnia 19.07.2022r.
134
Projekty uchwał na XLII sesję (17.05.2022r.)
123
Uchwały z XLV sesji z dnia 10.08.2022r.
95
Projekty uchwał na XLVIII sesję (04.10.2022r.)
88
Projekty uchwał na XLVI sesję (30.08.2022r.)
84
Projekty uchwał na XLV sesję (10.08.2022r.)
82
Uchwały z XLVI sesji z dnia 30.08.2022r.
76
Uchwały z XLVIII sesji z dnia 04.10.2022r.
75
Uchwały z L sesji z dnia 08.11.2022r.
67
Projekty uchwał na XLIV sesję (19.07.2022r.)
66
KLAUZULA INFORMACYJNA dot. przetwarzania danych osobowych uczestników sesji Rady Miejskiej w Kłobucku, w związku z rejestracją obrazu i dźwięku
57
Projekty uchwał na L sesję (08.11.2022r.)
54
Projekty uchwał na XLVII sesję (26.09.2022r.)
47
Uchwały z XLVII sesji z dnia 26.09.2022r.
44
Protokoły Zespołów Kontrolnych
38
Uchwały z XLIX sesji z dnia 04.11.2022r.
33
Projekty uchwał na XLIX sesję (04.11.2022r.)
31
zawiodomienia_sesji
1

Dział: Ekoportal

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowania wszczęte
314094
Archiwum postępowań
15891
Ogłoszenia o wyborze
10637
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
8082
Postępowania zakończone
6598
Zamówienia publiczne
1
Platforma zakupowa
1

Dział: Baza OOŚ

Podstrona Odwiedziny Ilość
Baza OOŚ
5

Dział: Finanse

Podstrona Odwiedziny Ilość
Finanse
6483
Uchwała budżetowa i sprawozdania z wykonania budżetu
3566
Uchwała w sprawie procedury uchwalania budżetu
1786
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
1754
Rok 2018
1608
Rok 2017
1561
Majątek
1502
Rok 2016
1489
Rok 2015
1378
Rok 2019
1311
Sprawozdania finansowe
1122
Mienie komunalne
1102
Pozostale informacje
1011
Pomoc publiczna
983
2014
932
2016
927
2015
860
Rok 2020
853
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015r.
773
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016r.
739
Rok 2021
727
Za rok 2018
708
Jednostka sprawozdawcza - Gmina Kłobuck
699
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2017r.
682
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018r.
669
2017
650
2018
544
Jednostka sprawozdawcza - Urząd Miejski w Kłobucku
519
Za rok 2019
487
Jednostka sprawozdawcza - Gmina Kłobuck
452
w 2020 roku
418
w 2019 roku
417
Rok 2022
396
Jednostka sprawozdawcza - Urząd Miejski w Kłobucku
386
Za rok 2020
382
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019r.
373
w 2021 roku
334
Jednostka sprawozdawcza - Gmina Kłobuck
306
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2020r.
305
Jednostka sprawozdawcza - Urząd Miejski w Kłobucku
286
Za rok 2021
146
Jednostka sprawozdawcza - Gmina Kłobuck
125
Jednostka sprawozdawcza - Urząd Miejski w Kłobucku
121
w 2022 roku
117

Dział: Fundusz Dróg Samorządowych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
775

Dział: Jednostki pomocniczne i organizacyjne

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Oświadczenia majątkowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oświadczenia majątkowe
13277
ROK 2017
2860
ROK 2019
2681
ROK 2016
2604
ROK 2018
2493
Rok 2016 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
2144
Krakowian Jacek - Dyrektor ZEAOS w Kłobucku
1986
ROK 2020
1872
ROK 2021
1831
Rok 2017 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
1660
Rok 2016 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
1650
Chamarowski Krzysztof - Dyrektor ZDiGK w Kłobucku
1618
ROK 2015
1608
Rok 2016 - Burmistrz Kłobucka, Sekretarz, Skarbnik
1575
Rok 2016 - Pozostałe oświadczenia majątkowe
1512
Rok 2015 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
1487
Rok 2018 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
1474
Rok 2017 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
1468
Rok 2018 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
1459
Rok 2016 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
1452
Rok 2018 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
1410
Rok 2018 - Burmistrz Kłobucka, Sekretarz, Skarbnik
1400
Rok 2017 - Burmistrz Kłobucka, Sekretarz, Skarbnik
1397
Rok 2017 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
1396
Rok 2017 - Pozostałe oświadczenia majątkowe
1377
Skwara Olga - Dyrektor MOK w Kłobucku
1356
Rok 2019 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
1344
Rok 2016 - Sekretarz Gminy
1337
Rok 2015 - Burmistrz Kłobucka
1330
Rok 2016 - Burmistrz Kłobucka
1328
Oświadczenia majątkowe za 2003-2014 osoby wydającej decyzje administracyjne - praca socjalna
1313
Rok 2019 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
1228
Oświadczenia majątkowe radnych składane na początek kadencji 2018-2023
1226
Zander-Skwarczynska Małgorzata - Dyrektor Zespołu Szkół w Białej
1194
Ząbkowska Elżbieta - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 2 w Kłobucku
1194
Rok 2015 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
1190
Rok 2018 - Burmistrz Kłobucka
1178
Duraj-Stefanska Teresa - Kierownik GOPS w Kłobucku
1169
Rok 2017 - Sekretarz Gminy
1140
Rok 2015 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
1104
Rok 2015 - Pozostałe oświadczenia majątkowe
1078
Kotkowski Paweł - Dyrektor Gimnazjum w Kłobucku
1071
Krakowian Jacek - Dyrektor CEA w Kłobucku
1058
Duraj-Stefańska Teresa - Kierownik GOPS w Kłobucku
1045
Klimza Aleksandra - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku
1018
Oświadczenia majątkowe radnych złożone wg stanu na dzień 16.09.2018r. (obejmują okres od 01.01.2018r. do 16.09.2018r.)
1017
Rok 2019 - Burmistrz Klobucka, Sekretarz, Skarbnik
1011
Chamarowski Krzysztof - Dyrektor ZDiGK w Kłobucku
1010
Krakowian Jacek - Dyrektor ZEAOS w Kłobucku
1009
Kowalczyk Joanna - Dyrektor Zespołu Szkół w Libidzy (od dn. 01.09.2016r.)
994
Rok 2020 - Burmistrz Kłobucka, Sekretarz, Skarbnik
988
Wypych Monika - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kłobucku
985
Kotkowski Paweł - Dyrektor Gimnazjum w Kłobucku
984
Pieścik Maria - Inspektor w Wydziale Finansowym
966
Rok 2017 - Burmistrz Kłobucka
966
Rok 2015 - Burmistrz Kłobucka, Sekretarz, Skarbnik
963
Soboniak Izabela - Referent w Wydziale Finansowym
959
Rok 2020 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
951
Ignaczak Bożena - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 4 w Kłobucku
949
Jaszczyk Robert - Z-ca Kierownika GOPS w Kłobucku
938
Jaszczyk Robert - Z-ca Kierownika GOPS w Kłobucku
937
Rok 2016 - Skarbnik Gminy
922
Jagielska Alina - Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami
916
Skwara Olga - Dyrektor MOK w Kłobucku
911
Telenga Józefa - Dyrektor Zespołu Szkół w Libidzy
896
Kula Agata - Inspektor w Wydziale Finansowym
887
Sulima Aleksandra - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 5 w Kłobucku
882
Soluch Wanda - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 1 w Kłobucku
879
Rok 2019 - Pozostałe oświadczenia majątkowe
879
Rumin Bożena - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku
877
Sulima Aleksandra - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 5 w Kłobucku
871
Rok 2018 - Sekretarz Gminy Kłobuck
869
Borkowska Marta - p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
868
Solska Wiesława - Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
868
Rok 2017 - Skarbnik Gminy
852
Kowalczyk Joanna - Dyrektor Zespołu Szkół w Libidzy
852
Wośtak Iwona - Zastępca Kierownika Wydziału Finansowego
848
Wróbel Halina - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamyku
836
Karoń Barbara - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobodnie
833
Rok 2015 - Sekretarz Gminy Kłobuck
830
Oświadczenia majątkowe radnych złożone wg stanu na dzień 31.12.2017r.
829
Wypych Monika - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kłobucku
827
Wróbel Halina - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamyku
826
Rok 2020 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
819
Rumin Bożena - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku
818
Ignaczak Bożena - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 4 w Kłobucku
817
Jagielska Alina - Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami
816
Rok 2019 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
804
Rok 2021 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
799
Skwara Olga - Dyrektor MOK w Kłobucku
794
Kotkowski Paweł - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kłobucku
792
Rok 2019 - Burmistrz Kłobucka
792
Ząbkowska Elżbieta - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 2 w Kłobucku
784
Rok 2021 - Burmistrz Kłobucka, Sekretarz, Skarbnik
780
Rok 2018 - Skarbnik Gminy Kłobuck
777
Zander-Skwarczyńska Małgorzata - Dyrektor Zespołu Szkół w Białej
774
Klimza Aleksandra - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku
773
Soluch Wanda - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 1 w Kłobucku
773
Rumin Bożena - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku
761
Rok 2015 - Skarbnik Gminy Kłobuck
756
Rok 2021 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
755
Soluch Wanda - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 1 w Kłobucku
735
Rok 2020 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
729
Chamarowski Krzysztof - Dyrektor ZDiGK w Kłobucku
726
Rok 2020 - Pozostałe oświadczenia majątkowe
719
Lisowska-Sukiennik Lidia - Dyrektor Żłobka Gminnego w Kłobucku
718
Rok 2019 - Sekretarz Gminy Kłobuck
713
Karoń Barbara - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobodnie
700
Duraj-Stefańska Teresa - Kierownik GOPS w Kłobucku
697
Jaszczyk Robert - Z-ca Kierownika GOPS w Kłobucku
697
Olejniczak-Stanik Sylwia - Referent w Wydziale Finansowym
694
Kula Agata - Inspektor w Wydziale Finansowym
685
Wośtak Iwona - Zastępca Kierownika Wydziału Finansowego
680
Borkowska Marta - p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
676
Zander-Skwarczyńska Małgorzata - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białej
676
Solska Wiesława - Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
668
Lisowska-Sukiennik Lidia - Dyrektor Żłobka Gminnego w Kłobucku
661
Zych Izabela - Referent w Wydziale Finansowym
649
Wypych Monika - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kłobucku
649
Kowalczyk Joanna - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Libidzy
648
Klimza Aleksandra - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku
647
Ignaczak Bożena - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 4 w Kłobucku
617
Ząbkowska Elżbieta - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 2 w Kłobucku
615
Wróbel Halina - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamyku
613
Rok 2019 - Skarbnik Gminy Kłobuck
608
Sulima Aleksandra - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 5 w Kłobucku
593
Karoń Barbara - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobodnie
588
ROK 2022
573
Rok 2021 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
483
Rok 2021 - Pozostałe oświadczenia majątkowe
471
Rok 2018 - -Pozostałe oświadczenia majątkowe
412
Rok 2022 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
368
oswiadczenia_kier_jedn
302
Rok 2022 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
286
Rok 2022 - Burmistrz Kłobucka, Sekretarz, Skarbnik
280
oswiadczenia_maj_bur
269
oswiadczenia_majatkowe_pracownikow
245
oswiadczenia_majatkowe_radnych
242
Rok 2022 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
236
Rok 2022 - Pozostałe oświadczenia majątkowe
226
Rok_2018_Burmistrz_Klobucka
104
Rok_2018_Sekretarz_Gminy
63
Rok_2018_Skarbnik_Gminy
52

Dział: Zgłaszanie zgromadzeń

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zgłaszanie zgromadzeń
3089
Zgłaszanie zgromadzeń 2021
47

Dział: Skargi, wnioski i petycje

Podstrona Odwiedziny Ilość
Skargi, wnioski i petycje
5287
Petycja
2838
Wniosek
2605
Skarga
1841
Ustawa o petycjach
1119
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych
977
Petycje złożone w roku 2019
889
Petycje złożone w roku 2021
728
Przykładowy formularz petycji
630
Petycje złożone w roku 2017
579
Petycje złożone w roku 2018 - brak petycji
567
Petycje złożone w roku 2020
557
Petycje złożone w roku 2022
395

Dział: Interpelacje i zapytania Radnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Interpelacje i zapytania Radnych
6688

Dział: Inne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Godziny otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK
26623
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
24582
Inne
9784
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
9648
Opłata za odbiór odpadów komunalnych
6855
Harmonogram na 2020 rok
5068
Harmonogram na 2021 rok
4674
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4309
Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kłobucku
4148
Harmonogram na 2022 rok
3627
Zasady segregacji odpadów komunalnych
3588
Opłata za odbiór odpadów komunalnych
3182
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018r.
3152
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2989
Harmonogram na 2019 rok
2886
Harmonogram na 2018 rok
2670
Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
2482
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
2396
Wybory i referendum
2376
WYBORY PREZYDENTA RP 2020r
2232
Rejestry, ewidencje i archiwa
2133
Organizacje pozarządowe
1905
Rejestr działalności regulowanej
1821
Harmonogram na 2017 rok
1816
Udostępnianie informacji publicznej
1744
Wykaz Firm - Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
1713
Ponowne udostępnianie informacji publicznej
1681
Stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych...
1570
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne
1561
Stan realizacji zadań oświatowych w Gminie Kłobuck
1477
Ogłoszenia o konkursach
1406
Ogłoszenia
1394
Wzory druków do pobrania
1356
Monitoring jakości powietrza
1329
Redakcja Biuletynu
1310
Protokoły i wyniki z konkursów
1266
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck
1239
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
1231
Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Kłobuck
1208
Poziomy recyklingu osiągnięte przez przedsiębiorców
1167
2016 rok
1165
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck - 2016 rok
1141
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019r
1114
Konkursy w 2016 roku
1088
Sprawozdania z przebiegu konsultacji
1077
Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi
1039
2017 rok
1039
Konkursy w 2017 roku
1039
Program Współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi
1035
Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
1026
Rok 2016
1014
Konsultacje projektów uchwał
1008
Raport o stanie gminy Kłobuck
1003
ROK_2017_IIPPP
1002
Urzędnik wyborczy
941
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019r.
936
Raport o stanie gminy Kłobuck za 2018 rok
929
2016 ROK
912
Konkursy w 2018 roku
889
2017 ROK
852
Rejestr instytucji kultury
829
2016 rok
813
Wybory Ławników Sądowych 2019
811
Deklaracja_dostepnosci_BIP
799
Rok 2017
798
2018 ROK
790
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
783
2018 rok
776
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck - 2017 rok
743
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
743
2017 rok
719
2018 rok
712
Rok 2018
681
Raport o stanie gminy Kłobuck za 2019 rok
664
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck - 2018 rok
627
Kontrola zarządcza
627
2019 rok
618
Konkursy w 2019 roku
617
Na_rok_2016_PWOP
573
Na_rok_2017_PWOP
571
2019 rok
570
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck - 2019 rok
533
Rok 2019
527
Na_rok_2018_PWzOP
481
Konkursy w 2020 roku
423
2020 rok
416
Taryfy_dla_zbiorowego_zaopatrzenia_w_wode_i_zbiorowego_odprowadzania_sciekow_na_okres_3_lat
402
Informacja dla przedsiębiorców, właścicieli, zarządców nieruchomości niezamieszkałych
397
2020 rok
388
Rok 2020
387
Raport o stanie gminy Klobuck za 2020 rok
349
Konkursy w 2021 roku
312
2021 rok
308
Harmonogram na 2016 rok
274
2021 rok
274
ROK 2021
218
Rejestr działalności regulowanej
214
Fundusz_Drog_Samorzadowych
208
Na_rok_2020
206
2022 rok
203
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
201
Na_rok_2019
198
2022 rok
188
Konkursy w 2022 roku
181
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)
176
Deklaracja dostępności
164
Raport o stanie gminy Kłobuck za 2021 rok
139
Na_rok_2021_program_wsp
96
Harmonogram na 2023 rok
19
ROK 2022
11
Konsultacja_projektu_uchwaly_w_sprawie_czesciowego_zwolnienia_z_oplaty_za_gospod_odpadami_komun
1
Ewidencja_kapielisk_w_Gminie_Klobuck_2017_rok
1
Ewidencja_kapielisk_w_Gminie_Klobuck_-_2018_rok
1

Dział: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Podstrona Odwiedziny Ilość
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
881

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1091

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl