Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
1256208
Strona główna BIP
98149
Brak strony
10283
Poprzednia wersja
6227
Wyniki wyszukiwania
3460
Mapa witryny BIP
1906
Jak korzystać z BIP
1305
Redakcja BIP
1114
Jak szukać
734
Polityka prywatności
730
Statystyka strony
531
Zastrzeżenia prawne
301
Skrypciorek
1

Dział: Urząd Miejski

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zarządzenia zewnętrzne 2016
41218
Zarządzenia zewnętrzne 2015
40376
Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego
38787
Ogłoszenia w sprawie naboru
35223
Obwieszczenia, zawiadomienia i komunikaty Burmistrza
34924
Zarządzenia zewnętrzne
24573
Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
20361
Tablica ogłoszeń
20102
Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa
15427
Urząd Miejski
11739
Zarządzenia zewnętrzne
10014
Zarządzenia wewnętrzne 2015
9414
Zarządzenia Burmistrza
9324
Zarządzenia wewnętrzne 2016
9137
Zarządzenia wewnętrzne
6777
Załatwianie spraw
3373
Regulamin pracy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
3182
2016
3047
Kontakt
2823
Struktura urzędu
2755
2017
2745
Zarządzenia wewnętrzne
2629
Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
2550
Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
2469
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami
2378
Władze gminy
2345
Druki do pobrania
2343
Urząd Stanu Cywilnego
2290
2018
2092
Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
1860
Regulamin organizacyjny
1758
Wydział Inwestycji i Rozwoju
1647
Wydział Finansowy
1640
Burmistrz
1625
Wydział Edukacji, Kadr i Spraw Administracyjnych
1623
Rejestr zarządzeń
1620
Wydział Organizacyjny
1587
Statut Gminy Kłobuck
1489
Procedury załatwiania spraw
1409
Radcy Prawni
1344
Ewidencja Działalności Gospodarczej
1311
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
1230
Inspektor ds. obronnych
1227
Druki z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - GOR
1180
Sekretarz
1179
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
1102
Samodzielne stanowisko – Służba BHP
1066
Urząd Stanu Cywilnego
1058
Administrator_Bezpieczenstwa_Informacji
1053
Biuro Rady Miejskiej
969
Skarbnik
948
2015
892
Dowody osobiste
882
Druki z Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami - GPN
852
Przyjęcia interesantów
826
Druki z Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - EL
820
Statut Urzędu Miejskiego w Kłobucku
812
Zamówienia publiczne i inwestycje
788
Druki z Urzędu Stanu Cywilnego - USC
787
Druki z Działalności Gospodarczej
761
Kompetencje
738
Gospodarka komunalna, ochrona środowiska i rolnictwa
718
Ewidencja ludności
647
Podatki i finanse
642
Druki z Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej - ZDiGK
626
Druki z Wydziału Finansowego - FK
615
Samodzielne stanowisko ds. Rozliczenia Projektu
594
Gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami
572
Kontakt
534
Zarzadzenia_zewnetrzne_2019
530
schemat_organizacyjny_urzedu_miejskiego
528
Inne
497
Mieszkania
497
Biuletyn Informacji Publicznej
450
Zarządzanie drogami gminnymi
449
Druki z CEA (Oświata)
448
Druki z Wydziału Rozwoju i Inwestycji - IR
389
2019
348
Zarzadzenia_wewnetrzne_2019
326
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
325
Dane teleadresowe
91
Dojazd
76
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
74
2019
65
2015
63
Wyszukiwarka
56
Inspektor Danych Osobowych
14
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Kłobucku
11
Informacje_o_zmianach_przyjec_interesantow
3
test
1

Dział: Tablica ogłoszeń

Podstrona Odwiedziny Ilość
Tablica ogłoszeń
2

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Stawki i wskaźniki
349
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej
302
Rekrutacja
293
Menu Przedmiotowe
289
Tablica ogłoszeń
1
Interpretacje_podatki
1

Dział: Podatki i opłaty lokalne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Podatki i opłaty lokalne
4371
Podatek od nieruchomości
3848
Podatek od środków transportowych
1747
Podatek rolny
1394
Minimalne stawki czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Kłobuck
1220
Opłata skarbowa
1184
Opłata targowa
1065
Opłata z tytułu odbioru odpadów komunalnych
926
Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
753
Opłata od posiadania psów
732
Podatek leśny
716
Oplata_targowa_-_ARCHIWUM
1

Dział: Zarządzenia Burmistrza

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
791

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Strategie, programy, plany

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strategie, programy, plany
5054
Plan Odnowy Miejscowości Borowianka na lata 2016 - 2022
1411
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kłobuck
1039
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck
897
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Gminy Kłobuck na lata 2014 - 2017
860
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2023
823
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
779
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kłobuck
778
Plan Rozwoju Miejscowości Kamyk
767
Gminny Program Opieki Nad Zabytkami na lata 2014 - 2017
705
ARCHIWUM
695
Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
686
Program na 2017 rok
680
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kłobuck na lata 2014 - 2020
675
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłobuck na lata 2014 - 2018
674
Gminny Program o Przeciwdziałaniu Narkomanii
667
Plan Odnowy Miejscowości Libidza na lata 2010 - 2017
656
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kłobuck na lata 2008 - 2015
631
Plan Odnowy Miejscowości Kamyk na lata 2010 - 2016
629
Gminny Program Wspierania Rodziny
593
Strategia Rozwoju Gminy Kłobuck na lata 2016-2026
592
Program Współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi
590
Program dla rodzin wielodzietnych "Gmina Kłobuck dla rodziny - Karta Dużej Rodziny" (uchwała 48/VIII/2015 wraz ze zmianami)
589
Stan Środowiska w Województwie Śląskim
569
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
550
Program dla rodzin wielodzietnych "Gmina Kłobuck dla rodziny - Karta Dużej Rodziny"
525
Rok 2016
494
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Kłobuck na lata 2004 - 2013
451
Plan Odnowy Miejscowości Lgota na lata 2009 - 2015
435
Plan Odnowy Miejscowości Gruszewnia na lata 2009 - 2015
421
Plan Odnowy Miejscowości Łobodno na lata 2009 - 2015
418
Program na 2017 rok
388
Program na 2016 rok
377
Rok 2015
363
Program na 2016 rok
349
Program na 2017 rok
325
Program na 2017 rok
311
Program na 2016 rok
309
Rok 2017
279
Program na lata 2018-2022
278
Program na 2016 rok
260
Program na 2018 rok
251
Program na 2018 rok
226
Program na 2018 rok
201
Rok 2018
103
Regulamin budżetu obywatelskiego Gminy Kłobuck
91
Program profilaktyki próchnicy zębów w populacji dzieci 8-letnich w Gminie Kłobuck na lata 2019-2021
75
Zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
56
Założenia do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Kłobuck na lata 2018-2032
54
Program Ochrony Środowiska Gminy Kłobuck na lata 2018 - 2021
50
Gminny Program Opieki Nad Zabytkami na lata 2018 - 2022
42
Program na 2019 rok
40
Program na 2019 rok
31
Program na 2019 rok
16
Program_dla_rodzin_wielodzietnych_Gmina_Klobuck_dla_rodziny_Karta_Duzej_Rodziny_uchwala_48_
2
Plan_Rozwoju_Lokalnego_Gminy_Klobuck_na_lata_2004_2013_archiwum
1

Dział: Studium i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Podstrona Odwiedziny Ilość
Studium i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
7749
Uchwała Nr 52/IX/2015 z dn. 29.04.2015r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck
2805
Uchwała Nr 253/XX/2004 z dn. 28.10.2004r. w sprawie mpzp dla terenu w Kłobucku w obrębach: Kłobuck, Smugi, Zagórze, Zakrzew, Niwa Skrzeszów, (...)
1439
Uchwała Nr 124/XV/2015 z dn. 17.11.2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości Łobodno - etap I
975
Uchwała Nr 380/XXXVIII/2013 z dn. 27.12.2013r. w sprawie mpzp terenu w Kłobucku
907
Uchwała Nr 446/XLVI/2014 z dn. 30.09.2014r. w sprawie mpzp obszaru poł. w mieście Kłobuck w rejonie ulic: Częstochowskiej, Staszica i Kasztanowej
906
Uchwała Nr 143/XVIII/2015 z dn. 29.12.2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kamyku przy ul. Szkolnej
851
Uchwała Nr 358/XXXIX/2009 z dn. 29.12.2009r. w sprawie mpzp dla terenu poł. w Kłobucku, obręb Zagórze
826
Uchwała Nr 19/II/2000 z dn. 30.03.2000r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kłobuck
811
Uchwała Nr 205/XXIV/2016 z dn. 30.08.2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Białej, obręb Biała Górna
793
Uchwała Nr 221/XVIII/2004 z dn. 05.08.2004r. w sprawie mpzp dla terenu w Kłobucku - Śródmieście
759
Uchwała Nr 87/VII/2003 z dn. 26.06.2003r. w sprawie mpzp gminy Kłobuck obejmującego teren położony w Kłobucku przy ul. Kochanowskiego i Żytniej
758
Uchwała Nr 362/XXXIII/2005 z dn. 27.12.2005r. w sprawie mpzp fragmentu Gminy Kłobuck - sołectwa Borowianka i Kamyk
740
Uchwała Nr 341/XXXV/2013 z dn. 21.10.2013r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Łobodno przy ul. Nadrzecznej
710
Uchwała Nr 28/III/2010 z dn. 28.12.2010r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Libidza
690
Uchwała Nr 123/X/2003 z dn. 30.10.2003r. w sprawie mpzp terenu poł. w Kłobucku obręb Zagórze, obejmującego działki Nr 915/6, 1041, D-1107
678
Uchwała Nr 360/XXXVI/2013 z dn. 25.11.2013r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Kłobuck przy drodze krajowej nr 43
667
Uchwała Nr 14/II/1997 z dn. 21.03.1997r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu mpzp Gminy Kłobuck dot. Białej Górnej
652
Uchwała Nr 404/XXXVII/2006 z dn. 06.06.2006r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Kłobucku, obręb Smugi między ulicami: Szkolną a Częstochowską
648
Uchwała Nr 182/XXI/2008 z dn. 04.08.2008r. w sprawie mpzp gminy Kłobuck obejmującego teren poł. w Kłobucku obręb Przybyłów, przy drodze krajowej DK 43
630
Uchwała Nr 47/VIII/1995 z dn. 05.10.1995r. w sprawie zmiany fragmentów mpozp Miasta i Gminy Kłobuck dot. wsi Kamyk, Biała Górna, Kopiec, Gruszewnia
618
Uchwała Nr 447/XLVI/2014 z dn. 30.09.2014r. w sprawie mpzp terenu w Kłobucku pomiędzy ulicami Wieluńską i Nadrzeczną
613
Uchwała Nr 342/XXXV/2013 z dn. 21.10.2013r. w sprawie zmiany mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Kamyk przy ul. Szkolnej
588
Uchwała Nr 12/II/2001 z dn. 29.03.2001r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Kłobuck
587
Uchwała Nr 115/IX/2003 z dn. 11.09.2003r. w sprawie mpzp gminy Kłobuck obejmujący teren poł. w Kłobucku przy ul. Kochanowskiego
583
Uchwała Nr 150/XII/2003 z dn. 29.12.2003r. w sprawie mpzp miasta i gminy Kłobuck dla obszaru poł. w rejonie ul. Sportowej i ul. Długosza
574
Uchwała Nr 37/IV/1998 z dn. 27.05.1998r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
565
Uchwała Nr 5/I/2002 z dn. 28.02.2002r. w sprawie mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej w Kłobucku przy ul. Sportowej
561
Uchwała Nr 57/V/2002 z dn. 12.09.2002r. w sprawie mpzp terenu w Kłobucku między ul. Słowackiego, Hallera i Sienkiewicza wraz z terenem (...)
556
Uchwała Nr 4/I/2002 z dn. 28.02.2002r. w sprawie mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej w Kłobucku przy ul. Długosza
551
Uchwała Nr 6/I/2002 z dn. 28.02.2002r. w sprawie mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej w Kłobucku obręb Zagórze, dla terenu dz: Nr 101/5,101/11, (...)
542
Uchwała Nr 25/II/2002 z dn. 05.12.2002r. w sprawie mpzp terenu poł. w Kłobucku obręb Zagórze przy ul. Kochanowskiego, działka Nr 926/13
535
Uchwała Nr 84/VI/2003 z dn. 29.04.2003r. w sprawie mpzp gminy Kłobuck, obręb Zagórze, przy ul. Zamkowej ( działka nr 825/2)
516
Uchwala Nr 16/II/2002 z dnia 25 kwietnia 2002 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenngo gminy Kłobuck w obrębie sołectw: Lgota, Biał
492
Uchwała Nr 340/XXXV/2013 z dn. 21.10.2013r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Łobodno przy ul. Brzeźnickiej
465
Uchwała Nr 393/XXXVIII/2018 z dn. 20.02.2018r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
271
Uchwała Nr 412/XXXIX/2018 z dn. 26.06.2018r. w sprawie mpzp obej. obszar położony w Kłobucku w rejonie ul. Górniczej
169
Uchwała Nr 457/XLV/2018 z dn. 18.09.2018r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu w Kłobucku obręb Zagórze
153
Uchwała Nr 460/XLV/2018 z dn. 18.09.2018r. w sprawie mpzp terenów w Lgocie przy ul. Częstochowskiej
125
Miejscowy_plan_zagos_przest_obszaru_polozonego_w_Gminie_Klobuck_obreb_Lgota_i_Biala_Dolna
107
Uchwała Nr 15/III/2018 z dn. 04.12.2018r. w sprawie mpzp obej. obszar poł. w Kamyku przy ul. Spichlerzowej
62
Uchwala_Nr_461_XLV_2018_w_spr_mpzp_terenu_w_Klobucku_w_rejonie_ulic_Gorniczej_i_Wojska_Polskiego
45
studium_plany
4
studium_uwarunkowan
2

Dział: Gospodarka odpadami komunalnymi

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Sprawozdania

Podstrona Odwiedziny Ilość
Sprawozdania
7179

Dział: Interpretacje podatkowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Interpretacje podatkowe
1

Dział: Rada Miejska

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rada Miejska
11002
Zawiadomienia o sesji
9499
Posiedzenia Komisji
6762
Posiedzenia Komisji
6499
Posiedzenia Komisji
6037
Posiedzenia Komisji
5645
Uchwały Rady Miejskiej
4759
Uchwały
4286
Sesje
3890
Posiedzenia Komisji
3775
Protokoły z sesji
2766
Komisje Rady
2479
Projekty uchwał
2311
Projekty protokołów z sesji
1924
Interpelacje i zapytania radnych
1610
Rejestr uchwał
1443
Uchwały z XXX sesji z dnia 21.03.2017r.
1384
Komisja Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki
1261
Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska
1211
Projekty protokołów z Komisji
1146
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
1056
Skład Rady
1022
Projekty protokołów z Komisji
1004
Protokoły - inne
966
Projekty protokołów z Komisji
935
Komisja Rewizyjna
879
Zbiór aktów prawa miejscowego
864
Radni
834
Protokoły z Komisji
819
Projekty protokołów z Komisji
791
Uchwały z XXVII sesji z dnia 22.11.2016r.
782
Uchwały z XVI sesji z dnia 30.11.2015r.
774
Uchwały z XIX sesji z dnia 09.02.2016r.
774
Rozstrzygnięcia nadzorcze
771
Uchwały z XVIII sesji z dnia 29.12.2015r.
768
Protokoły z Komisji
759
Protokoły z Komisji
746
Kontakt z Radnymi
739
Uchwały z XXVIII sesji z dnia 28.12.2016r.
679
Komisja Statutowa ds. nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck powołana Uchwałą Nr 18/IV/2014 w dniu 11 grudnia 2014r.
657
Uchwały Rady
657
Protokoły z Komisji
653
Stanowiska Rady Miejskiej
644
Uchwały z XXIV sesji z dnia 30.08.2016r.
625
Uchwały z XV sesji z dnia 17.11.2015r.
616
Uchwały z XX sesji z dnia 30.03.2016r.
611
Uchwały z XXII sesji z dnia 21.06.2016r.
591
Projekty uchwał na XIX sesje (09.02.2016r.)
587
Projekty uchwał na XXVII sesje (22.11.2016r.)
584
Projekty uchwał na XVIII sesje (29.12.2015r.)
582
Transmisje obrad Rady Miejskiej w Kłobucku
582
Uchwały z XVII sesji z dnia 08.12.2015r.
581
Uchwały z XXXII sesji z dnia 27.06.2017r.
579
Sesje Rady
576
Uchwaly z XXXVI sesji z dnia 30 11 2017r
573
Projekty protokołów z Komisji
572
Uchwały z XXIX sesji z dnia 07.02.2017r.
554
Uchwały z XXI sesji z dnia 17.05.2016r.
550
Projekty uchwał na XX sesje (30.03.2016r.)
538
Regulamin Rady Miejskiej
515
Uchwały z XXXI sesji z dnia 16.05.2017r.
514
Projekty uchwał na XXIX sesję (07.02.2017r.)
506
Uchwały z XXXIV sesji z dnia 26.09.2017r.
502
Uchwały z XXXVIII sesji z dnia 20.02.2018r.
491
Uchwały z XXXVII sesji z dnia 28.12.2017r.
487
Projekty uchwał na XXVIII sesje (28.12.2016r.)
486
Uchwały z XXV sesji z dnia 11.10.2016r.
483
Projekty uchwał na XXII Sesje (21.06.2016r.)
482
Uchwały z XXII sesji z dnia 28.06.2016r.
476
Przewodniczący
474
Projekty uchwał na XVI sesje (30.11.2015r.)
473
Uchwały z XXXIII sesji z dnia 16.08.2017r.
468
Uchwały z XXIII sesji z dnia 12.07.2016r.
467
Wiceprzewodniczący
451
Skład osobowy
451
Skład osobowy
448
Skład osobowy
447
Projekty uchwał na XXV sesje (11.10.2016r.)
447
Dyżury Radnych
443
Projekty uchwał na XXI sesje (17.05.2016r.)
435
Zawiadomienia o sesji
435
Uchwały z XXVI sesji z dnia 03.11.2016r.
434
Projekty uchwał na XXIV sesje (30.08.2016r.)
427
Projekty uchwał na XXX sesję (21.03.2017r.)
415
Protokoly z Komisji
414
Projekty uchwał na XVII sesje (08.12.2015r.)
411
Skład osobowy
407
Projekty uchwał na XXXI sesję (16.05.2017r.)
402
Uchwały
399
Komisje Rady
387
Projekty uchwał na XXIII Sesje (12.07.2016r.)
380
Skład osobowy
370
Uchwały z XXXV sesji z dnia 30.10.2017r.
353
Projekty uchwał na XXXV sesję (30.10.2017r.)
352
Projekty uchwał na XXXII sesję (27.06.2017r.)
340
Projekty uchwał na XXXIV sesję (26.09.2017r.)
325
Projekty uchwał na XXXVI sesję (30.11.2017r.)
322
Archiwum - VII kadencja 2014-2018
322
Projekty uchwał na XXXIII sesję (16.08.2017r.)
321
Uchwały z XXXIX sesji z dnia 27.03.2018r
312
Projekty uchwał na XXVI sesje (03.11.2016r.)
298
Projekty uchwał
278
Projekty uchwał na XXXVII sesję (28.12.2017r.)
275
Projekty uchwał na XXXVIII sesję (20.02.2018r.)
253
Uchwały z XLII sesji z dnia 26.06.2018r
253
Uchwały z XL sesji z dnia 24.04.2018r
243
Projekty uchwał na XXXIX sesję (27.03.2018r.)
237
Skład Rady
233
Uchwały z XLI sesji z dnia 22 maja 2018 r.
194
Uchwały z XLIII sesji z dnia 17.07.2018r.
187
Uchwały z XLV sesji z dnia 18.09.2018r.
187
Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska
182
Uchwały z XLVI sesji z dnia 09.10.2018r.
179
Projekty uchwał na XLII sesję (26.06.2018r.)
159
Komisja Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki
157
Projekty uchwał na XL sesję (24.04.2018r.)
156
Uchwały z XLIV sesji z dnia 11.09.2018r.
147
Uchwały z III sesji z dnia 04.12.2018r.
141
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
140
Skład Rady
134
Komisja Rewizyjna
131
Projekty uchwał na XLV sesję (18.09.2018r.)
128
Uchwały z IV sesji z dnia 27.12.2018r.
125
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
123
Rejestr uchwał
115
Projekty uchwał na XLI sesję (22.05.2018 r.)
114
Uchwały z II sesji z dnia 27.11.2018r.
114
Projekty uchwal na XLIII sesję (17.07.2018r.)
113
Posiedzenia Komisji
112
Projekty uchwał na III sesję (04.12.2018r.)
112
Przewodniczący Rady
105
Projekty uchwał na IV sesję (27.12.2018)
103
Uchwały z I sesji z dnia 22.11.2018r.
102
Projekty uchwał na XLIV sesję (11.09.2018r.)
97
Projekty uchwał na XLVI sesję (09.10.2018r.)
96
Wiceprzewodniczący Rady
91
Posiedzenia Komisji
91
Posiedzenia Komisji
85
Skład osobowy Komisji
84
Skład osobowy Komisji
82
Projekty protokołów z Komisji
81
Skład osobowy Komisji
79
Wzór oświadczenia majątkowego
79
Skład osobowy Komisji
76
Skład osobowy Komisji
75
Projekty protokołów z Komisji
75
Projekty protokołów z Komisji
73
Zbiór aktów prawa miejscowego
67
2015
65
Posiedzenia Komisji
65
Projekty uchwał na V Sesję (8.02.2019r.)
65
Posiedzenia Komisji
64
Projekty protokołów z Komisji
63
Informacje na sesję o bieżących sprawach Gminy
63
Projekty uchwał na I sesję (22.11.2018r.)
61
Projekty uchwał na II sesję (27.11.2018r.)
60
2018
59
2017
53
Protokoły z Komisji
53
2016
51
Projekty protokołów z Komisji
50
Protokoły z Komisji
49
Rozstrzygnięcia nadzorcze
47
Protokoły z Komisji
45
Protokoły z Komisji
42
Protokoły z Komisji
42
Komisje wspólne
22
Projekty protokołów z Komisji
20
Uchwały z V sesji z dnia 08.02.2019r.
8
zawiodomienia_sesji
1

Dział: Ekoportal

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowania wszczęte
107631
Archiwum postępowań
6759
Ogłoszenia o wyborze
5700
Postępowania zakończone
3923
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
1778
Zamówienia publiczne
1
Platforma zakupowa
1

Dział: Finanse

Podstrona Odwiedziny Ilość
Finanse
2895
Uchwała budżetowa i sprawozdania z wykonania budżetu
1412
Uchwała w sprawie procedury uchwalania budżetu
887
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
792
Rok 2016
763
Rok 2015
702
Rok 2017
697
Pozostale informacje
666
Majątek
558
Rok 2018
466
Mienie komunalne
435
2014
349
Pomoc publiczna
339
2015
315
2016
258
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016r.
247
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015r.
228
2017
104
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2017r.
96
Rok 2019
73

Dział: Jednostki pomocniczne i organizacyjne

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Oświadczenia majątkowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oświadczenia majątkowe
6135
ROK 2017
2013
ROK 2016
1862
Rok 2016 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
1413
Rok 2017 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
1084
ROK 2018
1070
ROK 2015
1025
Rok 2016 - Burmistrz Kłobucka, Sekretarz, Skarbnik
996
Rok 2016 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
966
Oświadczenia majątkowe za 2003-2014 osoby wydającej decyzje administracyjne - praca socjalna
922
Rok 2016 - Pozostałe oświadczenia majątkowe
906
Krakowian Jacek - Dyrektor ZEAOS w Kłobucku
895
Rok 2015 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
891
Rok 2017 - Burmistrz Kłobucka, Sekretarz, Skarbnik
828
Rok 2016 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
823
Rok 2017 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
822
Rok 2016 - Burmistrz Kłobucka
782
Rok 2015 - Burmistrz Kłobucka
780
Rok 2016 - Sekretarz Gminy
727
Rok 2017 - Pozostałe oświadczenia majątkowe
723
Rok 2017 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
706
Rok 2015 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
680
Chamarowski Krzysztof - Dyrektor ZDiGK w Kłobucku
626
Rok 2018 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
600
Rok 2015 - Pozostałe oświadczenia majątkowe
563
Zander-Skwarczynska Małgorzata - Dyrektor Zespołu Szkół w Białej
548
Rok 2018 - Burmistrz Kłobucka, Sekretarz, Skarbnik
536
Ząbkowska Elżbieta - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 2 w Kłobucku
531
Rok 2018 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
531
Rok 2017 - Sekretarz Gminy
515
Rok 2015 - Burmistrz Kłobucka, Sekretarz, Skarbnik
509
Rok 2015 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
501
Duraj-Stefanska Teresa - Kierownik GOPS w Kłobucku
467
Skwara Olga - Dyrektor MOK w Kłobucku
461
Soboniak Izabela - Referent w Wydziale Finansowym
444
Rok 2017 - Burmistrz Kłobucka
443
Rok 2016 - Skarbnik Gminy
441
Duraj-Stefańska Teresa - Kierownik GOPS w Kłobucku
433
Rok 2018 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
432
Kotkowski Paweł - Dyrektor Gimnazjum w Kłobucku
429
Rok 2015 - Sekretarz Gminy Kłobuck
427
Chamarowski Krzysztof - Dyrektor ZDiGK w Kłobucku
426
Krakowian Jacek - Dyrektor ZEAOS w Kłobucku
409
Pieścik Maria - Inspektor w Wydziale Finansowym
403
Kotkowski Paweł - Dyrektor Gimnazjum w Kłobucku
395
Ignaczak Bożena - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 4 w Kłobucku
394
Rok 2015 - Skarbnik Gminy Kłobuck
390
Wypych Monika - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kłobucku
390
Skwara Olga - Dyrektor MOK w Kłobucku
377
Kowalczyk Joanna - Dyrektor Zespołu Szkół w Libidzy (od dn. 01.09.2016r.)
369
Klimza Aleksandra - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku
368
Rok 2017 - Skarbnik Gminy
361
Kula Agata - Inspektor w Wydziale Finansowym
351
Telenga Józefa - Dyrektor Zespołu Szkół w Libidzy
349
Solska Wiesława - Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
342
Jaszczyk Robert - Z-ca Kierownika GOPS w Kłobucku
330
Sulima Aleksandra - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 5 w Kłobucku
320
Wośtak Iwona - Zastępca Kierownika Wydziału Finansowego
318
Borkowska Marta - p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
317
Kowalczyk Joanna - Dyrektor Zespołu Szkół w Libidzy
315
Soluch Wanda - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 1 w Kłobucku
314
Wróbel Halina - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamyku
306
Karoń Barbara - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobodnie
306
oswiadczenia_kier_jedn
302
Rumin Bożena - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku
301
Jagielska Alina - Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami
299
Jaszczyk Robert - Z-ca Kierownika GOPS w Kłobucku
295
Ignaczak Bożena - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 4 w Kłobucku
280
Soluch Wanda - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 1 w Kłobucku
277
oswiadczenia_maj_bur
269
Rok 2018 - Burmistrz Kłobucka
269
Ząbkowska Elżbieta - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 2 w Kłobucku
268
Rumin Bożena - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku
262
Wypych Monika - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kłobucku
260
Wróbel Halina - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamyku
252
Zander-Skwarczyńska Małgorzata - Dyrektor Zespołu Szkół w Białej
252
Sulima Aleksandra - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 5 w Kłobucku
246
oswiadczenia_majatkowe_pracownikow
245
oswiadczenia_majatkowe_radnych
242
Klimza Aleksandra - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku
239
Rok 2018 - Sekretarz Gminy Kłobuck
234
Oświadczenia majątkowe radnych złożone wg stanu na dzień 16.09.2018r. (obejmują okres od 01.01.2018r. do 16.09.2018r.)
223
Karoń Barbara - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobodnie
213
Rok 2018 - Skarbnik Gminy Kłobuck
175
Krakowian Jacek - Dyrektor CEA w Kłobucku
170
Oświadczenia majątkowe radnych złożone wg stanu na dzień 31.12.2017r.
167
Rok 2018 - -Pozostałe oświadczenia majątkowe
155
Skwara Olga - Dyrektor MOK w Kłobucku
141
Duraj-Stefańska Teresa - Kierownik GOPS w Kłobucku
133
Chamarowski Krzysztof - Dyrektor ZDiGK w Kłobucku
131
Jagielska Alina - Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami
126
Solska Wiesława - Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
117
Borkowska Marta - p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
116
Olejniczak-Stanik Sylwia - Referent w Wydziale Finansowym
116
Lisowska-Sukiennik Lidia - Dyrektor Żłobka Gminnego w Kłobucku
116
Kotkowski Paweł - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kłobucku
114
Soluch Wanda - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 1 w Kłobucku
114
Wośtak Iwona - Zastępca Kierownika Wydziału Finansowego
112
Zych Izabela - Referent w Wydziale Finansowym
108
Rok_2018_Burmistrz_Klobucka
104
Jaszczyk Robert - Z-ca Kierownika GOPS w Kłobucku
103
Kowalczyk Joanna - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Libidzy
102
Lisowska-Sukiennik Lidia - Dyrektor Żłobka Gminnego w Kłobucku
102
Kula Agata - Inspektor w Wydziale Finansowym
101
Wypych Monika - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kłobucku
97
Zander-Skwarczyńska Małgorzata - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białej
88
Klimza Aleksandra - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku
87
Karoń Barbara - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobodnie
87
Wróbel Halina - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamyku
86
Rumin Bożena - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku
81
Ząbkowska Elżbieta - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 2 w Kłobucku
74
Sulima Aleksandra - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 5 w Kłobucku
70
Ignaczak Bożena - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 4 w Kłobucku
67
Rok_2018_Sekretarz_Gminy
63
Rok_2018_Skarbnik_Gminy
52

Dział: Zgłaszanie zgromadzeń

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zgłaszanie zgromadzeń
1442

Dział: Skargi, wnioski i petycje

Podstrona Odwiedziny Ilość
Skargi, wnioski i petycje
2017
Wniosek
977
Skarga
740
Petycja
712

Dział: Interpelacje i zapytania Radnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Interpelacje i zapytania Radnych
188

Dział: Inne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Godziny otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK
8776
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
6571
Inne
4425
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
4136
Harmonogram na 2018 rok
2416
Harmonogram na 2017 rok
1497
Opłata za odbiór odpadów komunalnych
1493
Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kłobucku
1246
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1194
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018r.
1091
Zasady segregacji odpadów komunalnych
1070
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
833
Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
831
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
824
Organizacje pozarządowe
811
Ponowne udostępnianie informacji publicznej
762
Rejestry, ewidencje i archiwa
740
Wybory i referendum
700
Udostępnianie informacji publicznej
661
Ogłoszenia
650
Ogłoszenia o konkursach
635
Rejestr działalności regulowanej
615
2016 rok
575
Monitoring jakości powietrza
571
Harmonogram na 2019 rok
568
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne
552
Protokoły i wyniki z konkursów
548
Wykaz Firm - Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
547
ROK 2017
537
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck - 2016 rok
502
Sprawozdania z przebiegu konsultacji
491
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck
490
Wzory druków do pobrania
488
Redakcja Biuletynu
488
Konkursy w 2016 roku
481
Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Kłobuck
478
2017 rok
470
Stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych...
467
Rok 2016
450
Poziomy recyklingu osiągnięte przez przedsiębiorców
450
Program Współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi
415
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
411
Konkursy w 2017 roku
398
Konsultacje projektów uchwał
389
Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi
377
2016 ROK
321
2017 ROK
300
2016 rok
286
Rok 2017
262
Na rok 2016
251
Na rok 2017
233
2017 rok
232
Rejestr instytucji kultury
225
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck - 2017 rok
221
2018 rok
219
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
213
Konkursy w 2018 roku
202
Harmonogram na 2016 rok
181
2018 ROK
162
Urzędnik wyborczy
161
Rok 2018
159
Na rok 2018
156
2018 rok
154
Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
147
Rejestr działalności regulowanej
129
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck - 2018 rok
77
Stan realizacji zadań oświatowych w Gminie Kłobuck
57
2019 rok
24
2019 rok
13
Ewidencja_kapielisk_w_Gminie_Klobuck_2017_rok
1
Konsultacja_projektu_uchwaly_w_sprawie_czesciowego_zwolnienia_z_oplaty_za_gospod_odpadami_komun
1

Dział: Baza OOŚ

Podstrona Odwiedziny Ilość
Baza OOŚ
5

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 531

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl