Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
2121481
Strona główna BIP
128215
Brak strony
12180
Poprzednia wersja
7753
Wyniki wyszukiwania
4387
Mapa witryny BIP
2536
Jak korzystać z BIP
1694
Redakcja BIP
1424
Jak szukać
995
Polityka prywatności
951
Statystyka strony
673
Zastrzeżenia prawne
428
Skrypciorek
1

Dział: Urząd Miejski

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego
61495
Zarządzenia zewnętrzne 2016
57946
Zarządzenia zewnętrzne 2015
54699
Obwieszczenia, zawiadomienia i komunikaty Burmistrza
52812
Ogłoszenia w sprawie naboru
51228
Zarządzenia zewnętrzne
39314
Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
28482
Tablica ogłoszeń
26250
Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa
25802
Zarządzenia zewnętrzne
25558
Urząd Miejski
14852
Zarządzenia wewnętrzne 2015
13101
Zarządzenia Burmistrza
12907
Zarządzenia wewnętrzne 2016
12462
Zarzadzenia_zewnetrzne_2019
11010
Zarządzenia wewnętrzne
10591
Zarzadzenia_wewnetrzne_2019
7116
Zarządzenia wewnętrzne
5448
Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
4650
Kontakt
4592
Załatwianie spraw
4438
Regulamin pracy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
3893
Urząd Stanu Cywilnego
3887
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami
3869
Struktura urzędu
3690
Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
3266
2016
3230
Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
3227
Druki do pobrania
3108
2017
3080
2019
3073
Władze gminy
3033
Wydział Finansowy
2749
Wydział Inwestycji i Rozwoju
2747
Wydział Edukacji, Kadr i Spraw Administracyjnych
2632
2018
2432
Wydział Organizacyjny
2418
Radcy Prawni
2276
Regulamin organizacyjny
2258
Burmistrz
2142
Rejestr zarządzeń
2097
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
2051
Inspektor ds. obronnych
1979
Statut Gminy Kłobuck
1962
Procedury załatwiania spraw
1815
Ewidencja Działalności Gospodarczej
1698
Sekretarz
1678
Gospodarka komunalna, ochrona środowiska i rolnictwa
1625
Biuro Rady Miejskiej
1625
Samodzielne stanowisko – Służba BHP
1625
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
1605
Druki z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - GOR
1597
Urząd Stanu Cywilnego
1511
Skarbnik
1337
Druki z Urzędu Stanu Cywilnego - USC
1228
Druki z Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - EL
1194
Druki z Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami - GPN
1176
Dowody osobiste
1172
2015
1092
Przyjęcia interesantów
1083
Administrator_Bezpieczenstwa_Informacji
1053
Zamówienia publiczne i inwestycje
1049
Statut Urzędu Miejskiego w Kłobucku
1030
Druki z Działalności Gospodarczej
973
Ewidencja ludności
915
Kompetencje
910
Druki z Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej - ZDiGK
864
Podatki i finanse
843
Druki z Wydziału Finansowego - FK
822
Gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami
774
Samodzielne stanowisko ds. Rozliczenia Projektu
773
Kontakt
708
Inne
676
Druki z CEA (Oświata)
656
Mieszkania
653
Zarządzanie drogami gminnymi
613
Biuletyn Informacji Publicznej
603
Druki z Wydziału Rozwoju i Inwestycji - IR
559
schemat_organizacyjny_urzedu_miejskiego
528
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
493
Inspektor Danych Osobowych
228
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Kłobucku
173
Zmiany w przyjęciach interesantów - obecna kadencja 2018-2023
154
2020
149
Zmiany w przyjęciach interesantów - kadencja 2014-2018 (archiwum)
143
Dane teleadresowe
134
Dojazd
126
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
112
Zarządzenia zewnętrzne
111
Zarządzenia wewnętrzne
104
Wyszukiwarka
75
2019
65
2015
63
Informacje_o_zmianach_przyjec_interesantow
3
test
1

Dział: Tablica ogłoszeń

Podstrona Odwiedziny Ilość
Tablica ogłoszeń
2

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Stawki i wskaźniki
466
Rekrutacja
420
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej
409
Menu Przedmiotowe
403
Tablica ogłoszeń
1
Interpretacje_podatki
1

Dział: Podatki i opłaty lokalne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Podatki i opłaty lokalne
5694
Podatek od nieruchomości
5176
Podatek od środków transportowych
2226
Podatek rolny
1919
Minimalne stawki czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Kłobuck
1781
Opłata skarbowa
1615
Opłata targowa
1445
Opłata z tytułu odbioru odpadów komunalnych
1285
Opłata od posiadania psów
1059
Podatek leśny
972
Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
972
Obowiązująca stawka podatku od nieruchomości
8
Druki deklaracji podatkowych dla OSÓB PRAWNYCH - obowiązujące od 1 lipca 2019r. do nadal
8
Podatek od nieruchomości - definicja, terminy płatności
7
Druki informacji podatkowych dla OSÓB FIZYCZNYCH - obowiązujące od 1 lipca 2019r. do nadal
6
Stawki podatku w poprzednich latach
4
Druki archiwalne - dla obowiązku podatkowego powstałego przed dniem 01.07.2019r.
4
Zwolnienia od podatku
3
Archiwum_drukow
2
Oplata_targowa_-_ARCHIWUM
1

Dział: Zarządzenia Burmistrza

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
996

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Strategie, programy, plany

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strategie, programy, plany
6381
Plan Odnowy Miejscowości Borowianka na lata 2016 - 2022
1612
ARCHIWUM
1605
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kłobuck
1289
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck
1113
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2023
1077
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Gminy Kłobuck na lata 2014 - 2017
1069
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1013
Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
1009
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kłobuck
987
Plan Rozwoju Miejscowości Kamyk
926
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłobuck
873
Gminny Program Opieki Nad Zabytkami na lata 2014 - 2017
873
Program dla rodzin wielodzietnych "Gmina Kłobuck dla rodziny - Karta Dużej Rodziny"
867
Strategia Rozwoju Gminy Kłobuck na lata 2016-2026
858
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kłobuck na lata 2014 - 2020
854
Program na 2017 rok
819
Gminny Program o Przeciwdziałaniu Narkomanii
818
Plan Odnowy Miejscowości Libidza na lata 2010 - 2017
815
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kłobuck na lata 2008 - 2015
787
Plan Odnowy Miejscowości Kamyk na lata 2010 - 2016
781
Gminny Program Wspierania Rodziny
770
Program dla rodzin wielodzietnych "Gmina Kłobuck dla rodziny - Karta Dużej Rodziny" (uchwała 48/VIII/2015 wraz ze zmianami)
762
Program Współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi
747
Stan Środowiska w Województwie Śląskim
726
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
710
Rok 2016
622
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Kłobuck na lata 2004 - 2013
587
Plan Odnowy Miejscowości Lgota na lata 2009 - 2015
578
Program na 2017 rok
559
Plan Odnowy Miejscowości Gruszewnia na lata 2009 - 2015
555
Plan Odnowy Miejscowości Łobodno na lata 2009 - 2015
549
Program na 2016 rok
519
Rok 2015
488
Program na 2016 rok
474
Program na 2016 rok
463
Program na 2017 rok
454
Program na lata 2018-2022
444
Program na 2017 rok
443
Rok 2017
417
Program na 2016 rok
397
Program na 2018 rok
391
Program na 2018 rok
345
Program na 2018 rok
317
Program Ochrony Środowiska Gminy Kłobuck na lata 2018 - 2021
298
Program profilaktyki próchnicy zębów w populacji dzieci 8-letnich w Gminie Kłobuck na lata 2019-2021
261
Regulamin budżetu obywatelskiego Gminy Kłobuck
248
Założenia do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Kłobuck na lata 2018-2032
243
Gminny Program Opieki Nad Zabytkami na lata 2018 - 2022
242
Rok 2018
235
Zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
220
Program na 2019 rok
204
Program na 2019 rok
185
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłobuck na lata 2019 - 2023
150
Program na 2019 rok
145
Rok 2019
144
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłobuck na lata 2014 - 2018
141
Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Kłobuck na lata 2020-2022
19
Program na 2020 rok
18
Program na 2020 rok
11
Program na 2020 rok
10
Program_dla_rodzin_wielodzietnych_Gmina_Klobuck_dla_rodziny_Karta_Duzej_Rodziny_uchwala_48_
2
Plan_Rozwoju_Lokalnego_Gminy_Klobuck_na_lata_2004_2013_archiwum
1

Dział: Studium i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Podstrona Odwiedziny Ilość
Studium i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
10426
Uchwała Nr 52/IX/2015 z dn. 29.04.2015r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck
3228
Uchwała Nr 253/XX/2004 z dn. 28.10.2004r. w sprawie mpzp dla terenu w Kłobucku w obrębach: Kłobuck, Smugi, Zagórze, Zakrzew, Niwa Skrzeszów, (...)
1769
Uchwała Nr 124/XV/2015 z dn. 17.11.2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości Łobodno - etap I
1296
Uchwała Nr 446/XLVI/2014 z dn. 30.09.2014r. w sprawie mpzp obszaru poł. w mieście Kłobuck w rejonie ulic: Częstochowskiej, Staszica i Kasztanowej
1259
Uchwała Nr 380/XXXVIII/2013 z dn. 27.12.2013r. w sprawie mpzp terenu w Kłobucku
1131
Uchwała Nr 143/XVIII/2015 z dn. 29.12.2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kamyku przy ul. Szkolnej
1055
Uchwała Nr 221/XVIII/2004 z dn. 05.08.2004r. w sprawie mpzp dla terenu w Kłobucku - Śródmieście
1036
Uchwała Nr 205/XXIV/2016 z dn. 30.08.2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Białej, obręb Biała Górna
1017
Uchwała Nr 358/XXXIX/2009 z dn. 29.12.2009r. w sprawie mpzp dla terenu poł. w Kłobucku, obręb Zagórze
1015
Uchwała Nr 19/II/2000 z dn. 30.03.2000r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kłobuck
1006
Uchwała Nr 87/VII/2003 z dn. 26.06.2003r. w sprawie mpzp gminy Kłobuck obejmującego teren położony w Kłobucku przy ul. Kochanowskiego i Żytniej
1001
Uchwała Nr 393/XXXVIII/2018 z dn. 20.02.2018r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
982
Uchwała Nr 362/XXXIII/2005 z dn. 27.12.2005r. w sprawie mpzp fragmentu Gminy Kłobuck - sołectwa Borowianka i Kamyk
949
Uchwała Nr 341/XXXV/2013 z dn. 21.10.2013r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Łobodno przy ul. Nadrzecznej
945
Uchwała Nr 28/III/2010 z dn. 28.12.2010r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Libidza
910
Uchwała Nr 360/XXXVI/2013 z dn. 25.11.2013r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Kłobuck przy drodze krajowej nr 43
855
Uchwała Nr 404/XXXVII/2006 z dn. 06.06.2006r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Kłobucku, obręb Smugi między ulicami: Szkolną a Częstochowską
845
Uchwała Nr 123/X/2003 z dn. 30.10.2003r. w sprawie mpzp terenu poł. w Kłobucku obręb Zagórze, obejmującego działki Nr 915/6, 1041, D-1107
842
Uchwała Nr 37/IV/1998 z dn. 27.05.1998r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
838
Uchwała Nr 47/VIII/1995 z dn. 05.10.1995r. w sprawie zmiany fragmentów mpozp Miasta i Gminy Kłobuck dot. wsi Kamyk, Biała Górna, Kopiec, Gruszewnia
837
Uchwała Nr 14/II/1997 z dn. 21.03.1997r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu mpzp Gminy Kłobuck dot. Białej Górnej
815
Uchwała Nr 182/XXI/2008 z dn. 04.08.2008r. w sprawie mpzp gminy Kłobuck obejmującego teren poł. w Kłobucku obręb Przybyłów, przy drodze krajowej DK 43
813
Uchwała Nr 447/XLVI/2014 z dn. 30.09.2014r. w sprawie mpzp terenu w Kłobucku pomiędzy ulicami Wieluńską i Nadrzeczną
791
Uchwała Nr 12/II/2001 z dn. 29.03.2001r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Kłobuck
784
Uchwała Nr 150/XII/2003 z dn. 29.12.2003r. w sprawie mpzp miasta i gminy Kłobuck dla obszaru poł. w rejonie ul. Sportowej i ul. Długosza
765
Uchwała Nr 342/XXXV/2013 z dn. 21.10.2013r. w sprawie zmiany mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Kamyk przy ul. Szkolnej
754
Uchwała Nr 115/IX/2003 z dn. 11.09.2003r. w sprawie mpzp gminy Kłobuck obejmujący teren poł. w Kłobucku przy ul. Kochanowskiego
751
Uchwała Nr 57/V/2002 z dn. 12.09.2002r. w sprawie mpzp terenu w Kłobucku między ul. Słowackiego, Hallera i Sienkiewicza wraz z terenem (...)
731
Uchwała Nr 4/I/2002 z dn. 28.02.2002r. w sprawie mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej w Kłobucku przy ul. Długosza
731
Uchwała Nr 5/I/2002 z dn. 28.02.2002r. w sprawie mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej w Kłobucku przy ul. Sportowej
722
Uchwała Nr 25/II/2002 z dn. 05.12.2002r. w sprawie mpzp terenu poł. w Kłobucku obręb Zagórze przy ul. Kochanowskiego, działka Nr 926/13
702
Uchwała Nr 6/I/2002 z dn. 28.02.2002r. w sprawie mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej w Kłobucku obręb Zagórze, dla terenu dz: Nr 101/5,101/11, (...)
700
Uchwała Nr 84/VI/2003 z dn. 29.04.2003r. w sprawie mpzp gminy Kłobuck, obręb Zagórze, przy ul. Zamkowej ( działka nr 825/2)
682
Uchwala Nr 16/II/2002 z dnia 25 kwietnia 2002 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenngo gminy Kłobuck w obrębie sołectw: Lgota, Biał
678
Uchwała Nr 340/XXXV/2013 z dn. 21.10.2013r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Łobodno przy ul. Brzeźnickiej
632
Uchwała Nr 85/VII/2019 z dn. 07.05.2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku
536
Uchwała Nr 457/XLV/2018 z dn. 18.09.2018r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu w Kłobucku obręb Zagórze
478
Uchwała Nr 412/XXXIX/2018 z dn. 26.06.2018r. w sprawie mpzp obej. obszar położony w Kłobucku w rejonie ul. Górniczej
424
Uchwała Nr 460/XLV/2018 z dn. 18.09.2018r. w sprawie mpzp terenów w Lgocie przy ul. Częstochowskiej
390
Uchwała Nr 15/III/2018 z dn. 04.12.2018r. w sprawie mpzp obej. obszar poł. w Kamyku przy ul. Spichlerzowej
297
Uchwała Nr 84/VII/2019 z dn. 07.05.2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku obrębie Smugi
210
Uchwała Nr 71/VI/2019 z dn. 26.03.2019r. w sprawie mpzp terenu w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Wojska Polskiego
202
Uchwała Nr 83/VII/2019 z dn. 07.05.2019r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu w miejscowościach Libidza i Gruszewnia
191
Miejscowy_plan_zagos_przest_obszaru_polozonego_w_Gminie_Klobuck_obreb_Lgota_i_Biala_Dolna
107
Uchwala_Nr_461_XLV_2018_w_spr_mpzp_terenu_w_Klobucku_w_rejonie_ulic_Gorniczej_i_Wojska_Polskiego
45
Uchwała Nr 141/XIV/2019 z dn. 12.11.2019r. w sprawie mpzp dla terenów położonych w Libidzy przy ul. Kłobuckiej
5
studium_plany
4
Uchwała Nr 140/XIV/2019 z dn. 12.11.2019r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu w obrębie Lgota i Biała Dolna - etap I
3
studium_uwarunkowan
2

Dział: Gospodarka odpadami komunalnymi

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Sprawozdania

Podstrona Odwiedziny Ilość
Sprawozdania
11157

Dział: Interpretacje podatkowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Interpretacje podatkowe
1

Dział: Rada Miejska

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rada Miejska
15301
Zawiadomienia o sesji
13794
Posiedzenia Komisji
10035
Posiedzenia Komisji
9502
Posiedzenia Komisji
9163
Posiedzenia Komisji
8264
Posiedzenia Komisji
5305
Uchwały Rady Miejskiej
5232
Uchwały
4729
Sesje
4205
Protokoły z sesji
3188
Transmisje obrad Rady Miejskiej w Kłobucku
3112
Komisje Rady
2687
Projekty uchwał
2516
Uchwały Rady
2299
Projekty protokołów z sesji
2177
Sesje Rady
1978
Zawiadomienia o sesji
1953
Interpelacje i zapytania radnych
1842
Uchwały z XXX sesji z dnia 21.03.2017r.
1773
Rejestr uchwał
1700
Uchwały
1678
Komisja Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki
1459
Komisje Rady
1409
Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska
1405
Projekty protokołów z Komisji
1299
Projekty protokołów z Komisji
1219
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
1213
Skład Rady
1187
Protokoły - inne
1142
Projekty protokołów z Komisji
1083
Projekty uchwał
1046
Zbiór aktów prawa miejscowego
1042
Komisja Rewizyjna
1037
Kontakt z Radnymi
1018
Radni
1009
Protokoły z Komisji
1004
Rozstrzygnięcia nadzorcze
956
Uchwały z XXVII sesji z dnia 22.11.2016r.
951
Protokoły z Komisji
938
Projekty protokołów z Komisji
927
Uchwały z XVIII sesji z dnia 29.12.2015r.
920
Uchwały z XVI sesji z dnia 30.11.2015r.
918
Uchwały z XIX sesji z dnia 09.02.2016r.
916
Protokoły z Komisji
904
Protokoły z Komisji
902
Archiwum - VII kadencja 2014-2018
853
Protokoły z Komisji
814
Uchwały z XXVIII sesji z dnia 28.12.2016r.
814
Komisja Statutowa ds. nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck powołana Uchwałą Nr 18/IV/2014 w dniu 11 grudnia 2014r.
811
Stanowiska Rady Miejskiej
789
Uchwały z XXIV sesji z dnia 30.08.2016r.
776
Uchwały z XX sesji z dnia 30.03.2016r.
771
Uchwaly z XXXVI sesji z dnia 30 11 2017r
771
Uchwały z XV sesji z dnia 17.11.2015r.
768
Uchwały z XXXII sesji z dnia 27.06.2017r.
764
Uchwały z XXXIV sesji z dnia 26.09.2017r.
753
Uchwały z XXII sesji z dnia 21.06.2016r.
737
Uchwały z XVII sesji z dnia 08.12.2015r.
723
Uchwały z XXIX sesji z dnia 07.02.2017r.
718
Projekty uchwał na XXVII sesje (22.11.2016r.)
715
Projekty uchwał na XIX sesje (09.02.2016r.)
714
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
712
Projekty uchwał na XVIII sesje (29.12.2015r.)
707
Uchwały z XXXVII sesji z dnia 28.12.2017r.
702
Uchwały z XXXVIII sesji z dnia 20.02.2018r.
702
Uchwały z XXXI sesji z dnia 16.05.2017r.
701
Projekty protokołów z Komisji
692
Uchwały z XXI sesji z dnia 17.05.2016r.
681
Projekty uchwał na XX sesje (30.03.2016r.)
668
Regulamin Rady Miejskiej
647
Przewodniczący
642
Uchwały z XXXIII sesji z dnia 16.08.2017r.
641
Projekty uchwał na XXIX sesję (07.02.2017r.)
637
Informacje na sesję o bieżących sprawach Gminy
636
Uchwały z XXV sesji z dnia 11.10.2016r.
630
Projekty uchwał na XXVIII sesje (28.12.2016r.)
620
Projekty uchwał na XXII Sesje (21.06.2016r.)
615
Uchwały z XXII sesji z dnia 28.06.2016r.
609
Uchwały z XXIII sesji z dnia 12.07.2016r.
607
Wiceprzewodniczący
595
Skład osobowy
592
Projekty uchwał na XVI sesje (30.11.2015r.)
592
Dyżury Radnych
588
Skład osobowy
582
Skład osobowy
580
Skład Rady
577
Projekty uchwał na XXV sesje (11.10.2016r.)
576
Uchwały z XXVI sesji z dnia 03.11.2016r.
572
Komisja Rewizyjna
568
Projekty uchwał na XXI sesje (17.05.2016r.)
564
Projekty uchwał na XXIV sesje (30.08.2016r.)
561
Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska
556
Projekty uchwał na XXXI sesję (16.05.2017r.)
544
Komisja Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki
544
Projekty uchwał na XXX sesję (21.03.2017r.)
542
Protokoly z Komisji
541
Uchwały z III sesji z dnia 04.12.2018r.
535
Skład osobowy
531
Projekty uchwał na XVII sesje (08.12.2015r.)
529
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
510
Projekty uchwał na XXIII Sesje (12.07.2016r.)
508
Uchwały z XXXV sesji z dnia 30.10.2017r.
505
Skład osobowy
495
Rejestr uchwał
494
Projekty uchwał na XXXV sesję (30.10.2017r.)
490
Uchwały z XXXIX sesji z dnia 27.03.2018r
488
Projekty uchwał na XXXII sesję (27.06.2017r.)
484
Projekty uchwał na XXXVI sesję (30.11.2017r.)
475
Projekty uchwał na XXXIV sesję (26.09.2017r.)
462
Uchwały z V sesji z dnia 08.02.2019r.
461
Uchwały z IV sesji z dnia 27.12.2018r.
460
Projekty uchwał na XXXIII sesję (16.08.2017r.)
459
Uchwały z XLII sesji z dnia 26.06.2018r
441
Uchwały z XL sesji z dnia 24.04.2018r
436
Skład Rady
424
Projekty uchwał na XXVI sesje (03.11.2016r.)
418
Projekty protokołów z Komisji
418
Uchwały z XLV sesji z dnia 18.09.2018r.
406
Projekty uchwał na XXXVII sesję (28.12.2017r.)
398
Projekty protokołów z Komisji
391
Projekty uchwał na XXXVIII sesję (20.02.2018r.)
388
Posiedzenia Komisji
388
Uchwały z XLIII sesji z dnia 17.07.2018r.
383
Projekty protokołów z Komisji
378
Projekty uchwał na XXXIX sesję (27.03.2018r.)
377
Uchwały z XLVI sesji z dnia 09.10.2018r.
367
Posiedzenia Komisji
359
Projekty uchwał na IV sesję (27.12.2018)
359
Uchwały z XLI sesji z dnia 22 maja 2018 r.
358
Uchwały z II sesji z dnia 27.11.2018r.
348
Posiedzenia Komisji
345
Projekty protokołów z Komisji
337
Posiedzenia Komisji
335
Posiedzenia Komisji
331
Uchwały z I sesji z dnia 22.11.2018r.
320
Uchwały z XLIV sesji z dnia 11.09.2018r.
318
Zbiór aktów prawa miejscowego
306
Projekty protokołów z Komisji
305
Projekty uchwał na XL sesję (24.04.2018r.)
297
Przewodniczący Rady
296
Wzór oświadczenia majątkowego
278
Projekty uchwał na XLII sesję (26.06.2018r.)
277
Skład osobowy Komisji
274
Skład osobowy Komisji
274
Protokoły z Komisji
272
Projekty uchwał na XLV sesję (18.09.2018r.)
270
Uchwały z VII sesji z dnia 07.05.2019r.
270
Projekty uchwał na III sesję (04.12.2018r.)
266
Skład osobowy Komisji
262
Protokoły z Komisji
262
Wiceprzewodniczący Rady
255
Protokoły z Komisji
250
Skład osobowy Komisji
249
Komisja ds nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck oraz statutów jednostek pomocniczych
246
Projekty uchwał na VI sesję (26.03.2019r.)
246
Protokoły z Komisji
244
Projekty uchwał na XLI sesję (22.05.2018 r.)
239
Skład osobowy Komisji
239
Uchwały z VI sesji z dnia 26.03.2019r.
239
Projekty uchwał na V Sesję (8.02.2019r.)
232
Projekty uchwał na XLVI sesję (09.10.2018r.)
228
Rozstrzygnięcia nadzorcze
228
Projekty uchwał na XLIV sesję (11.09.2018r.)
225
Projekty uchwal na XLIII sesję (17.07.2018r.)
216
Projekty protokołów z Komisji
213
Projekty uchwał na II sesję (27.11.2018r.)
209
Uchwały z IX sesji z dnia 05.06.2019r.
208
Projekty uchwał na I sesję (22.11.2018r.)
207
Komisje wspólne
191
Uchwały z X sesji z dnia 25.06.2019r.
191
Posiedzenia Komisji
187
Projekty uchwał na VII sesję (07.05.2019r.)
185
Uchwały z VIII sesji z dnia 27.05.2019r.
185
Projekty protokołów z Komisji
178
Protokoły z Komisji
176
Projekty uchwał na VIII sesję (27.05.2019r)
160
Projekty uchwał na IX sesję (05.06.2019r)
153
Skład osobowy komisji
151
Projekty uchwał na X sesję (25.06.2019r)
149
Uchwały z XIV sesji z dnia 12.11.2019r.
145
Uchwały z XI sesji z dnia 20.08.2019r.
134
Projekty uchwał na XII sesję (24.09.2019r.)
122
Projekty uchwał na XI sesję (20.08.2019r.)
120
Zespół ds. wyboru ławników sądowych
116
Uchwały z XII sesji z dnia 24.09.2019r.
102
Projekty uchwał na XV sesję (03.12.2019r)
97
Skład osobowy
96
2018
93
Posiedzenia Zespołu
93
Uchwały z XIII sesji z dnia 22.10.2019r.
93
2015
92
Uchwały z XV sesji z dnia 03.12.2019r.
91
Projekty uchwał na XIV sesję (12.11.2019r)
86
2017
83
2016
81
Protokoły z posiedzenia Zespołu
78
Uchwały z XVI sesji z dnia 27.12.2019r.
69
Projekty uchwal na XIII sesje (22 10 2019r.)
60
Projekty uchwał na XVI sesję (27.12.2019r)
49
Projekty uchwał na XVII sesję (16.01.2020r)
24
Uchwały z XVII sesji z dnia 16.01.2020r.
5
zawiodomienia_sesji
1

Dział: Ekoportal

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowania wszczęte
157817
Archiwum postępowań
8656
Ogłoszenia o wyborze
7266
Postępowania zakończone
4689
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
2644
Zamówienia publiczne
1
Platforma zakupowa
1

Dział: Finanse

Podstrona Odwiedziny Ilość
Finanse
3824
Uchwała budżetowa i sprawozdania z wykonania budżetu
1910
Uchwała w sprawie procedury uchwalania budżetu
1178
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
1071
Rok 2016
957
Rok 2017
941
Rok 2015
890
Rok 2018
877
Pozostale informacje
808
Majątek
775
Mienie komunalne
592
Pomoc publiczna
486
2014
486
Rok 2019
473
2015
441
2016
396
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016r.
386
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015r.
375
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2017r.
268
2017
232
Sprawozdania finansowe
227
Za rok 2018
204
Jednostka sprawozdawcza - Gmina Kłobuck
188
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018r.
141
Jednostka sprawozdawcza - Urząd Miejski w Kłobucku
139
2018
122
Rok 2020
21

Dział: Jednostki pomocniczne i organizacyjne

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Oświadczenia majątkowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oświadczenia majątkowe
8323
ROK 2017
2325
ROK 2016
2044
ROK 2018
1852
Rok 2016 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
1690
ROK 2019
1267
Rok 2017 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
1235
ROK 2015
1210
Rok 2016 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
1195
Krakowian Jacek - Dyrektor ZEAOS w Kłobucku
1193
Oświadczenia majątkowe za 2003-2014 osoby wydającej decyzje administracyjne - praca socjalna
1174
Rok 2016 - Burmistrz Kłobucka, Sekretarz, Skarbnik
1147
Rok 2015 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
1083
Rok 2016 - Pozostałe oświadczenia majątkowe
1069
Rok 2015 - Burmistrz Kłobucka
1033
Rok 2017 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
1030
Rok 2016 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
993
Rok 2016 - Sekretarz Gminy
992
Rok 2017 - Burmistrz Kłobucka, Sekretarz, Skarbnik
982
Rok 2018 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
982
Rok 2017 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
940
Rok 2017 - Pozostałe oświadczenia majątkowe
931
Rok 2018 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
927
Rok 2016 - Burmistrz Kłobucka
923
Rok 2018 - Burmistrz Kłobucka, Sekretarz, Skarbnik
918
Chamarowski Krzysztof - Dyrektor ZDiGK w Kłobucku
914
Rok 2015 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
837
Rok 2018 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
832
Ząbkowska Elżbieta - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 2 w Kłobucku
802
Zander-Skwarczynska Małgorzata - Dyrektor Zespołu Szkół w Białej
794
Rok 2017 - Sekretarz Gminy
765
Rok 2015 - Pozostałe oświadczenia majątkowe
727
Skwara Olga - Dyrektor MOK w Kłobucku
689
Rok 2015 - Burmistrz Kłobucka, Sekretarz, Skarbnik
658
Rok 2015 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
653
Duraj-Stefanska Teresa - Kierownik GOPS w Kłobucku
653
Rok 2019 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
608
Duraj-Stefańska Teresa - Kierownik GOPS w Kłobucku
604
Kotkowski Paweł - Dyrektor Gimnazjum w Kłobucku
603
Chamarowski Krzysztof - Dyrektor ZDiGK w Kłobucku
602
Kotkowski Paweł - Dyrektor Gimnazjum w Kłobucku
591
Soboniak Izabela - Referent w Wydziale Finansowym
586
Ignaczak Bożena - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 4 w Kłobucku
579
Krakowian Jacek - Dyrektor ZEAOS w Kłobucku
579
Rok 2017 - Burmistrz Kłobucka
579
Rok 2018 - Burmistrz Kłobucka
578
Rok 2015 - Sekretarz Gminy Kłobuck
569
Rok 2016 - Skarbnik Gminy
568
Klimza Aleksandra - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku
558
Pieścik Maria - Inspektor w Wydziale Finansowym
557
Wypych Monika - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kłobucku
530
Kowalczyk Joanna - Dyrektor Zespołu Szkół w Libidzy (od dn. 01.09.2016r.)
526
Skwara Olga - Dyrektor MOK w Kłobucku
520
Rok 2015 - Skarbnik Gminy Kłobuck
515
Rok 2017 - Skarbnik Gminy
510
Telenga Józefa - Dyrektor Zespołu Szkół w Libidzy
502
Solska Wiesława - Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
502
Jaszczyk Robert - Z-ca Kierownika GOPS w Kłobucku
501
Rok 2018 - Sekretarz Gminy Kłobuck
500
Kula Agata - Inspektor w Wydziale Finansowym
494
Oświadczenia majątkowe radnych złożone wg stanu na dzień 16.09.2018r. (obejmują okres od 01.01.2018r. do 16.09.2018r.)
479
Sulima Aleksandra - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 5 w Kłobucku
475
Jaszczyk Robert - Z-ca Kierownika GOPS w Kłobucku
465
Wośtak Iwona - Zastępca Kierownika Wydziału Finansowego
464
Borkowska Marta - p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
463
Soluch Wanda - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 1 w Kłobucku
459
Kowalczyk Joanna - Dyrektor Zespołu Szkół w Libidzy
456
Wróbel Halina - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamyku
452
Karoń Barbara - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobodnie
449
Rumin Bożena - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku
446
Jagielska Alina - Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami
446
Ignaczak Bożena - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 4 w Kłobucku
418
Wypych Monika - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kłobucku
414
Soluch Wanda - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 1 w Kłobucku
413
Ząbkowska Elżbieta - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 2 w Kłobucku
411
Sulima Aleksandra - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 5 w Kłobucku
404
Wróbel Halina - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamyku
400
Krakowian Jacek - Dyrektor CEA w Kłobucku
398
Zander-Skwarczyńska Małgorzata - Dyrektor Zespołu Szkół w Białej
393
Rumin Bożena - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku
392
Rok 2019 - Burmistrz Klobucka, Sekretarz, Skarbnik
388
Klimza Aleksandra - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku
385
Rok 2018 - Skarbnik Gminy Kłobuck
381
Oświadczenia majątkowe radnych złożone wg stanu na dzień 31.12.2017r.
371
Karoń Barbara - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobodnie
347
Oświadczenia majątkowe radnych składane na początek kadencji 2018-2023
340
Skwara Olga - Dyrektor MOK w Kłobucku
334
Jagielska Alina - Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami
332
Rok 2019 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
324
Chamarowski Krzysztof - Dyrektor ZDiGK w Kłobucku
311
Kotkowski Paweł - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kłobucku
303
oswiadczenia_kier_jedn
302
Duraj-Stefańska Teresa - Kierownik GOPS w Kłobucku
302
Soluch Wanda - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 1 w Kłobucku
288
Rok 2018 - -Pozostałe oświadczenia majątkowe
287
Lisowska-Sukiennik Lidia - Dyrektor Żłobka Gminnego w Kłobucku
283
Solska Wiesława - Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
280
Olejniczak-Stanik Sylwia - Referent w Wydziale Finansowym
276
Rok 2019 - Pozostałe oświadczenia majątkowe
276
Borkowska Marta - p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
275
Wośtak Iwona - Zastępca Kierownika Wydziału Finansowego
272
Jaszczyk Robert - Z-ca Kierownika GOPS w Kłobucku
271
oswiadczenia_maj_bur
269
Wypych Monika - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kłobucku
261
Zych Izabela - Referent w Wydziale Finansowym
256
Kowalczyk Joanna - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Libidzy
254
Lisowska-Sukiennik Lidia - Dyrektor Żłobka Gminnego w Kłobucku
251
oswiadczenia_majatkowe_pracownikow
245
Kula Agata - Inspektor w Wydziale Finansowym
244
Klimza Aleksandra - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku
244
Rok 2019 - Burmistrz Kłobucka
243
oswiadczenia_majatkowe_radnych
242
Zander-Skwarczyńska Małgorzata - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białej
239
Rumin Bożena - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku
238
Wróbel Halina - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamyku
233
Ząbkowska Elżbieta - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 2 w Kłobucku
220
Karoń Barbara - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobodnie
218
Ignaczak Bożena - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 4 w Kłobucku
214
Rok 2019 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
209
Sulima Aleksandra - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 5 w Kłobucku
207
Rok 2019 - Sekretarz Gminy Kłobuck
190
Rok 2019 - Skarbnik Gminy Kłobuck
154
Rok_2018_Burmistrz_Klobucka
104
Rok_2018_Sekretarz_Gminy
63
Rok_2018_Skarbnik_Gminy
52

Dział: Zgłaszanie zgromadzeń

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zgłaszanie zgromadzeń
1882

Dział: Skargi, wnioski i petycje

Podstrona Odwiedziny Ilość
Skargi, wnioski i petycje
2846
Wniosek
1415
Petycja
1354
Skarga
1061
Petycje złożone w roku 2019
372
Ustawa o petycjach
224
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych
154
Petycje złożone w roku 2018 - brak petycji
137
Przykładowy formularz petycji
135
Petycje złożone w roku 2017
134

Dział: Interpelacje i zapytania Radnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Interpelacje i zapytania Radnych
2200

Dział: Inne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Godziny otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK
12990
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
10011
Inne
6091
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
5822
Opłata za odbiór odpadów komunalnych
2885
Harmonogram na 2019 rok
2616
Harmonogram na 2018 rok
2545
Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kłobucku
1953
Zasady segregacji odpadów komunalnych
1820
Harmonogram na 2017 rok
1730
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018r.
1725
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1604
Wybory i referendum
1377
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1262
Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
1235
Ponowne udostępnianie informacji publicznej
1089
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
1077
Rejestry, ewidencje i archiwa
1057
Organizacje pozarządowe
1057
Udostępnianie informacji publicznej
951
Rejestr działalności regulowanej
890
Ogłoszenia o konkursach
812
Ogłoszenia
810
Wykaz Firm - Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
772
Monitoring jakości powietrza
755
Protokoły i wyniki z konkursów
755
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne
749
Wzory druków do pobrania
723
ROK 2017
718
Stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych...
709
2016 rok
709
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck - 2016 rok
695
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck
682
Redakcja Biuletynu
674
Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Kłobuck
655
Sprawozdania z przebiegu konsultacji
639
Konkursy w 2016 roku
639
2017 rok
633
Poziomy recyklingu osiągnięte przez przedsiębiorców
625
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
583
Rok 2016
583
Program Współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi
565
Konkursy w 2017 roku
551
Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi
547
Konsultacje projektów uchwał
538
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019r
521
Harmonogram na 2020 rok
502
2016 ROK
467
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019r.
466
2017 ROK
438
2016 rok
428
Konkursy w 2018 roku
412
Rok 2017
396
Na rok 2016
381
2018 rok
378
Rejestr instytucji kultury
375
Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
371
Na rok 2017
370
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck - 2017 rok
369
Urzędnik wyborczy
365
2017 rok
363
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
356
2018 ROK
342
Raport o stanie gminy Kłobuck za 2018 rok
337
Wybory Ławników Sądowych 2019
312
Stan realizacji zadań oświatowych w Gminie Kłobuck
310
Rok 2018
304
2018 rok
295
Na rok 2018
281
Harmonogram na 2016 rok
236
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck - 2018 rok
229
2019 rok
188
Konkursy w 2019 roku
187
Rejestr działalności regulowanej
184
2019 rok
160
Raport o stanie gminy Kłobuck
142
Rok 2019
122
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
119
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck - 2019 rok
110
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat (od 13.06.2018r. do 12.06.2021r.)
102
Ewidencja_kapielisk_w_Gminie_Klobuck_-_2018_rok
1
Ewidencja_kapielisk_w_Gminie_Klobuck_2017_rok
1
Konsultacja_projektu_uchwaly_w_sprawie_czesciowego_zwolnienia_z_oplaty_za_gospod_odpadami_komun
1

Dział: Baza OOŚ

Podstrona Odwiedziny Ilość
Baza OOŚ
5

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 673

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl