Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
2213896
Strona główna BIP
135664
Brak strony
12284
Poprzednia wersja
7985
Wyniki wyszukiwania
4696
Mapa witryny BIP
2649
Jak korzystać z BIP
1773
Redakcja BIP
1493
Jak szukać
1060
Polityka prywatności
993
Statystyka strony
696
Zastrzeżenia prawne
447
Skrypciorek
1

Dział: Urząd Miejski

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego
64541
Zarządzenia zewnętrzne 2016
59912
Zarządzenia zewnętrzne 2015
56474
Obwieszczenia, zawiadomienia i komunikaty Burmistrza
55463
Ogłoszenia w sprawie naboru
54232
Zarządzenia zewnętrzne
41191
Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
29982
Zarządzenia zewnętrzne
27524
Tablica ogłoszeń
27492
Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa
27263
Urząd Miejski
15536
Zarządzenia Burmistrza
13747
Zarządzenia wewnętrzne 2015
13615
Zarządzenia wewnętrzne 2016
12896
Zarzadzenia_zewnetrzne_2019
12820
Zarządzenia wewnętrzne
11086
Zarzadzenia_wewnetrzne_2019
8088
Zarządzenia wewnętrzne
5850
Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
5269
Kontakt
5159
Załatwianie spraw
4773
Urząd Stanu Cywilnego
4170
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami
4144
Regulamin pracy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
4068
Struktura urzędu
3879
Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
3478
Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
3405
Druki do pobrania
3354
2016
3267
Władze gminy
3170
2019
3164
2017
3118
Wydział Finansowy
2991
Wydział Inwestycji i Rozwoju
2908
Wydział Edukacji, Kadr i Spraw Administracyjnych
2788
Wydział Organizacyjny
2567
2018
2471
Radcy Prawni
2401
Regulamin organizacyjny
2338
Burmistrz
2221
Rejestr zarządzeń
2194
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
2153
Inspektor ds. obronnych
2094
Statut Gminy Kłobuck
2043
Procedury załatwiania spraw
1916
Ewidencja Działalności Gospodarczej
1756
Gospodarka komunalna, ochrona środowiska i rolnictwa
1752
Druki z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - GOR
1748
Sekretarz
1745
Biuro Rady Miejskiej
1715
Samodzielne stanowisko – Służba BHP
1699
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
1667
Urząd Stanu Cywilnego
1612
Skarbnik
1380
Druki z Urzędu Stanu Cywilnego - USC
1328
Druki z Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - EL
1254
Druki z Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami - GPN
1243
Dowody osobiste
1212
2015
1134
Przyjęcia interesantów
1132
Zamówienia publiczne i inwestycje
1096
Statut Urzędu Miejskiego w Kłobucku
1080
Administrator_Bezpieczenstwa_Informacji
1053
Druki z Działalności Gospodarczej
1029
Zarządzenia zewnętrzne
1020
Ewidencja ludności
966
Kompetencje
943
Druki z Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej - ZDiGK
915
Podatki i finanse
891
2020
865
Druki z Wydziału Finansowego - FK
857
Zarządzenia wewnętrzne
814
Gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami
808
Samodzielne stanowisko ds. Rozliczenia Projektu
781
Kontakt
741
Inne
721
Druki z CEA (Oświata)
690
Mieszkania
676
Zarządzanie drogami gminnymi
634
Biuletyn Informacji Publicznej
630
Druki z Wydziału Rozwoju i Inwestycji - IR
585
schemat_organizacyjny_urzedu_miejskiego
528
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
518
Inspektor Ochrony Danych
263
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Kłobucku
197
Zmiany w przyjęciach interesantów - obecna kadencja 2018-2023
183
Zmiany w przyjęciach interesantów - kadencja 2014-2018 (archiwum)
168
Dane teleadresowe
139
Dojazd
130
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
115
Wyszukiwarka
75
2019
65
2015
63
Audytor wewnętrzny
14
Informacje_o_zmianach_przyjec_interesantow
3
test
1

Dział: Tablica ogłoszeń

Podstrona Odwiedziny Ilość
Tablica ogłoszeń
2

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Stawki i wskaźniki
489
Rekrutacja
441
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej
428
Menu Przedmiotowe
426
Tablica ogłoszeń
1
Interpretacje_podatki
1

Dział: Podatki i opłaty lokalne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Podatki i opłaty lokalne
6210
Podatek od nieruchomości
5567
Podatek od środków transportowych
2355
Podatek rolny
2018
Minimalne stawki czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Kłobuck
1850
Opłata skarbowa
1738
Opłata targowa
1509
Opłata z tytułu odbioru odpadów komunalnych
1479
Opłata od posiadania psów
1161
Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
1024
Podatek leśny
1013
Obowiązująca stawka podatku od nieruchomości
152
Podatek od nieruchomości - definicja, terminy płatności
123
Druki deklaracji podatkowych dla OSÓB PRAWNYCH - obowiązujące od 1 lipca 2019r. do nadal
115
Druki informacji podatkowych dla OSÓB FIZYCZNYCH - obowiązujące od 1 lipca 2019r. do nadal
89
Zwolnienia od podatku
56
Stawki podatku w poprzednich latach
48
Druki archiwalne - dla obowiązku podatkowego powstałego przed dniem 01.07.2019r.
46
Klauzula informacyjna RODO
30
Archiwum_drukow
2
Oplata_targowa_-_ARCHIWUM
1

Dział: Zarządzenia Burmistrza

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
1055

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Strategie, programy, plany

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strategie, programy, plany
6608
Plan Odnowy Miejscowości Borowianka na lata 2016 - 2022
1650
ARCHIWUM
1648
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kłobuck
1329
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck
1150
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2023
1129
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Gminy Kłobuck na lata 2014 - 2017
1097
Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
1066
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1052
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kłobuck
1034
Plan Rozwoju Miejscowości Kamyk
953
Program dla rodzin wielodzietnych "Gmina Kłobuck dla rodziny - Karta Dużej Rodziny"
942
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłobuck
906
Gminny Program Opieki Nad Zabytkami na lata 2014 - 2017
904
Strategia Rozwoju Gminy Kłobuck na lata 2016-2026
901
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kłobuck na lata 2014 - 2020
886
Gminny Program o Przeciwdziałaniu Narkomanii
851
Program na 2017 rok
845
Plan Odnowy Miejscowości Libidza na lata 2010 - 2017
842
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kłobuck na lata 2008 - 2015
819
Plan Odnowy Miejscowości Kamyk na lata 2010 - 2016
808
Gminny Program Wspierania Rodziny
801
Program dla rodzin wielodzietnych "Gmina Kłobuck dla rodziny - Karta Dużej Rodziny" (uchwała 48/VIII/2015 wraz ze zmianami)
790
Program Współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi
778
Stan Środowiska w Województwie Śląskim
751
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
736
Rok 2016
644
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Kłobuck na lata 2004 - 2013
613
Plan Odnowy Miejscowości Lgota na lata 2009 - 2015
604
Program na 2017 rok
598
Plan Odnowy Miejscowości Gruszewnia na lata 2009 - 2015
578
Plan Odnowy Miejscowości Łobodno na lata 2009 - 2015
572
Program na 2016 rok
545
Rok 2015
510
Program na 2016 rok
495
Program na 2016 rok
495
Program na 2017 rok
475
Program na 2017 rok
473
Program na lata 2018-2022
467
Rok 2017
442
Program na 2018 rok
416
Program na 2016 rok
415
Program na 2018 rok
363
Program Ochrony Środowiska Gminy Kłobuck na lata 2018 - 2021
341
Program na 2018 rok
336
Program profilaktyki próchnicy zębów w populacji dzieci 8-letnich w Gminie Kłobuck na lata 2019-2021
290
Założenia do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Kłobuck na lata 2018-2032
282
Regulamin budżetu obywatelskiego Gminy Kłobuck
281
Gminny Program Opieki Nad Zabytkami na lata 2018 - 2022
271
Rok 2018
259
Zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
250
Program na 2019 rok
227
Program na 2019 rok
215
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłobuck na lata 2019 - 2023
189
Rok 2019
174
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłobuck na lata 2014 - 2018
171
Program na 2019 rok
161
Program na 2020 rok
49
Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Kłobuck na lata 2020-2022
47
Program na 2020 rok
32
Program na 2020 rok
30
Program_dla_rodzin_wielodzietnych_Gmina_Klobuck_dla_rodziny_Karta_Duzej_Rodziny_uchwala_48_
2
Plan_Rozwoju_Lokalnego_Gminy_Klobuck_na_lata_2004_2013_archiwum
1

Dział: Studium i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Podstrona Odwiedziny Ilość
Studium i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
10972
Uchwała Nr 52/IX/2015 z dn. 29.04.2015r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck
3301
Uchwała Nr 253/XX/2004 z dn. 28.10.2004r. w sprawie mpzp dla terenu w Kłobucku w obrębach: Kłobuck, Smugi, Zagórze, Zakrzew, Niwa Skrzeszów, (...)
1822
Uchwała Nr 124/XV/2015 z dn. 17.11.2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości Łobodno - etap I
1354
Uchwała Nr 446/XLVI/2014 z dn. 30.09.2014r. w sprawie mpzp obszaru poł. w mieście Kłobuck w rejonie ulic: Częstochowskiej, Staszica i Kasztanowej
1321
Uchwała Nr 380/XXXVIII/2013 z dn. 27.12.2013r. w sprawie mpzp terenu w Kłobucku
1161
Uchwała Nr 393/XXXVIII/2018 z dn. 20.02.2018r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
1119
Uchwała Nr 221/XVIII/2004 z dn. 05.08.2004r. w sprawie mpzp dla terenu w Kłobucku - Śródmieście
1088
Uchwała Nr 143/XVIII/2015 z dn. 29.12.2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kamyku przy ul. Szkolnej
1086
Uchwała Nr 358/XXXIX/2009 z dn. 29.12.2009r. w sprawie mpzp dla terenu poł. w Kłobucku, obręb Zagórze
1055
Uchwała Nr 205/XXIV/2016 z dn. 30.08.2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Białej, obręb Biała Górna
1044
Uchwała Nr 87/VII/2003 z dn. 26.06.2003r. w sprawie mpzp gminy Kłobuck obejmującego teren położony w Kłobucku przy ul. Kochanowskiego i Żytniej
1041
Uchwała Nr 19/II/2000 z dn. 30.03.2000r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kłobuck
1033
Uchwała Nr 362/XXXIII/2005 z dn. 27.12.2005r. w sprawie mpzp fragmentu Gminy Kłobuck - sołectwa Borowianka i Kamyk
985
Uchwała Nr 341/XXXV/2013 z dn. 21.10.2013r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Łobodno przy ul. Nadrzecznej
974
Uchwała Nr 28/III/2010 z dn. 28.12.2010r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Libidza
943
Uchwała Nr 37/IV/1998 z dn. 27.05.1998r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
916
Uchwała Nr 404/XXXVII/2006 z dn. 06.06.2006r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Kłobucku, obręb Smugi między ulicami: Szkolną a Częstochowską
886
Uchwała Nr 360/XXXVI/2013 z dn. 25.11.2013r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Kłobuck przy drodze krajowej nr 43
880
Uchwała Nr 47/VIII/1995 z dn. 05.10.1995r. w sprawie zmiany fragmentów mpozp Miasta i Gminy Kłobuck dot. wsi Kamyk, Biała Górna, Kopiec, Gruszewnia
878
Uchwała Nr 123/X/2003 z dn. 30.10.2003r. w sprawie mpzp terenu poł. w Kłobucku obręb Zagórze, obejmującego działki Nr 915/6, 1041, D-1107
875
Uchwała Nr 182/XXI/2008 z dn. 04.08.2008r. w sprawie mpzp gminy Kłobuck obejmującego teren poł. w Kłobucku obręb Przybyłów, przy drodze krajowej DK 43
839
Uchwała Nr 14/II/1997 z dn. 21.03.1997r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu mpzp Gminy Kłobuck dot. Białej Górnej
838
Uchwała Nr 447/XLVI/2014 z dn. 30.09.2014r. w sprawie mpzp terenu w Kłobucku pomiędzy ulicami Wieluńską i Nadrzeczną
820
Uchwała Nr 12/II/2001 z dn. 29.03.2001r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Kłobuck
817
Uchwała Nr 150/XII/2003 z dn. 29.12.2003r. w sprawie mpzp miasta i gminy Kłobuck dla obszaru poł. w rejonie ul. Sportowej i ul. Długosza
795
Uchwała Nr 342/XXXV/2013 z dn. 21.10.2013r. w sprawie zmiany mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Kamyk przy ul. Szkolnej
780
Uchwała Nr 115/IX/2003 z dn. 11.09.2003r. w sprawie mpzp gminy Kłobuck obejmujący teren poł. w Kłobucku przy ul. Kochanowskiego
775
Uchwała Nr 57/V/2002 z dn. 12.09.2002r. w sprawie mpzp terenu w Kłobucku między ul. Słowackiego, Hallera i Sienkiewicza wraz z terenem (...)
758
Uchwała Nr 5/I/2002 z dn. 28.02.2002r. w sprawie mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej w Kłobucku przy ul. Sportowej
756
Uchwała Nr 4/I/2002 z dn. 28.02.2002r. w sprawie mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej w Kłobucku przy ul. Długosza
753
Uchwała Nr 6/I/2002 z dn. 28.02.2002r. w sprawie mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej w Kłobucku obręb Zagórze, dla terenu dz: Nr 101/5,101/11, (...)
734
Uchwała Nr 25/II/2002 z dn. 05.12.2002r. w sprawie mpzp terenu poł. w Kłobucku obręb Zagórze przy ul. Kochanowskiego, działka Nr 926/13
730
Uchwała Nr 84/VI/2003 z dn. 29.04.2003r. w sprawie mpzp gminy Kłobuck, obręb Zagórze, przy ul. Zamkowej ( działka nr 825/2)
717
Uchwala Nr 16/II/2002 z dnia 25 kwietnia 2002 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenngo gminy Kłobuck w obrębie sołectw: Lgota, Biał
705
Uchwała Nr 340/XXXV/2013 z dn. 21.10.2013r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Łobodno przy ul. Brzeźnickiej
664
Uchwała Nr 85/VII/2019 z dn. 07.05.2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku
647
Uchwała Nr 457/XLV/2018 z dn. 18.09.2018r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu w Kłobucku obręb Zagórze
522
Uchwała Nr 412/XXXIX/2018 z dn. 26.06.2018r. w sprawie mpzp obej. obszar położony w Kłobucku w rejonie ul. Górniczej
463
Uchwała Nr 460/XLV/2018 z dn. 18.09.2018r. w sprawie mpzp terenów w Lgocie przy ul. Częstochowskiej
412
Uchwała Nr 15/III/2018 z dn. 04.12.2018r. w sprawie mpzp obej. obszar poł. w Kamyku przy ul. Spichlerzowej
327
Uchwała Nr 84/VII/2019 z dn. 07.05.2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku obrębie Smugi
278
Uchwała Nr 71/VI/2019 z dn. 26.03.2019r. w sprawie mpzp terenu w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Wojska Polskiego
238
Uchwała Nr 83/VII/2019 z dn. 07.05.2019r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu w miejscowościach Libidza i Gruszewnia
234
Miejscowy_plan_zagos_przest_obszaru_polozonego_w_Gminie_Klobuck_obreb_Lgota_i_Biala_Dolna
107
Uchwała Nr 140/XIV/2019 z dn. 12.11.2019r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu w obrębie Lgota i Biała Dolna - etap I
82
Uchwała Nr 141/XIV/2019 z dn. 12.11.2019r. w sprawie mpzp dla terenów położonych w Libidzy przy ul. Kłobuckiej
57
Uchwala_Nr_461_XLV_2018_w_spr_mpzp_terenu_w_Klobucku_w_rejonie_ulic_Gorniczej_i_Wojska_Polskiego
45
studium_plany
4
studium_uwarunkowan
2

Dział: Gospodarka odpadami komunalnymi

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Sprawozdania

Podstrona Odwiedziny Ilość
Sprawozdania
11793

Dział: Interpretacje podatkowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Interpretacje podatkowe
1

Dział: Rada Miejska

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rada Miejska
16170
Zawiadomienia o sesji
14249
Posiedzenia Komisji
10439
Posiedzenia Komisji
9928
Posiedzenia Komisji
9504
Posiedzenia Komisji
8593
Posiedzenia Komisji
5488
Uchwały Rady Miejskiej
5283
Uchwały
4775
Sesje
4240
Transmisje obrad Rady Miejskiej w Kłobucku
3722
Protokoły z sesji
3240
Komisje Rady
2722
Uchwały Rady
2625
Projekty uchwał
2547
Sesje Rady
2248
Projekty protokołów z sesji
2210
Zawiadomienia o sesji
2205
Uchwały
1965
Interpelacje i zapytania radnych
1873
Uchwały z XXX sesji z dnia 21.03.2017r.
1819
Rejestr uchwał
1732
Komisje Rady
1564
Komisja Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki
1484
Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska
1429
Projekty protokołów z Komisji
1327
Projekty protokołów z Komisji
1302
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
1241
Skład Rady
1219
Projekty uchwał
1184
Protokoły - inne
1174
Projekty protokołów z Komisji
1104
Kontakt z Radnymi
1073
Zbiór aktów prawa miejscowego
1072
Komisja Rewizyjna
1061
Radni
1033
Protokoły z Komisji
1026
Rozstrzygnięcia nadzorcze
987
Uchwały z XXVII sesji z dnia 22.11.2016r.
985
Protokoły z Komisji
968
Projekty protokołów z Komisji
956
Uchwały z XVIII sesji z dnia 29.12.2015r.
949
Uchwały z XVI sesji z dnia 30.11.2015r.
943
Uchwały z XIX sesji z dnia 09.02.2016r.
943
Protokoły z Komisji
941
Protokoły z Komisji
924
Archiwum - VII kadencja 2014-2018
915
Protokoły z Komisji
840
Komisja Statutowa ds. nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck powołana Uchwałą Nr 18/IV/2014 w dniu 11 grudnia 2014r.
840
Uchwały z XXVIII sesji z dnia 28.12.2016r.
837
Stanowiska Rady Miejskiej
812
Uchwały z XX sesji z dnia 30.03.2016r.
809
Uchwaly z XXXVI sesji z dnia 30 11 2017r
809
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
806
Uchwały z XXIV sesji z dnia 30.08.2016r.
800
Uchwały z XXXII sesji z dnia 27.06.2017r.
797
Uchwały z XV sesji z dnia 17.11.2015r.
796
Uchwały z XXXIV sesji z dnia 26.09.2017r.
790
Uchwały z XXII sesji z dnia 21.06.2016r.
763
Informacje na sesję o bieżących sprawach Gminy
762
Uchwały z XXIX sesji z dnia 07.02.2017r.
754
Uchwały z XVII sesji z dnia 08.12.2015r.
751
Projekty uchwał na XXVII sesje (22.11.2016r.)
739
Projekty uchwał na XIX sesje (09.02.2016r.)
737
Uchwały z XXXVIII sesji z dnia 20.02.2018r.
737
Uchwały z XXXVII sesji z dnia 28.12.2017r.
732
Projekty uchwał na XVIII sesje (29.12.2015r.)
731
Uchwały z XXXI sesji z dnia 16.05.2017r.
728
Projekty protokołów z Komisji
715
Uchwały z XXI sesji z dnia 17.05.2016r.
704
Projekty uchwał na XX sesje (30.03.2016r.)
696
Przewodniczący
673
Uchwały z XXXIII sesji z dnia 16.08.2017r.
669
Regulamin Rady Miejskiej
668
Projekty uchwał na XXIX sesję (07.02.2017r.)
664
Uchwały z XXV sesji z dnia 11.10.2016r.
658
Projekty uchwał na XXVIII sesje (28.12.2016r.)
649
Skład Rady
648
Projekty uchwał na XXII Sesje (21.06.2016r.)
640
Uchwały z XXII sesji z dnia 28.06.2016r.
635
Uchwały z XXIII sesji z dnia 12.07.2016r.
635
Komisja Rewizyjna
628
Wiceprzewodniczący
622
Komisja Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki
619
Projekty uchwał na XVI sesje (30.11.2015r.)
615
Skład osobowy
614
Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska
612
Skład osobowy
611
Dyżury Radnych
608
Projekty uchwał na XXV sesje (11.10.2016r.)
605
Skład osobowy
601
Uchwały z XXVI sesji z dnia 03.11.2016r.
599
Projekty uchwał na XXI sesje (17.05.2016r.)
587
Projekty uchwał na XXIV sesje (30.08.2016r.)
585
Projekty uchwał na XXX sesję (21.03.2017r.)
572
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
570
Projekty uchwał na XXXI sesję (16.05.2017r.)
568
Uchwały z III sesji z dnia 04.12.2018r.
563
Rejestr uchwał
558
Protokoly z Komisji
557
Skład osobowy
553
Projekty uchwał na XVII sesje (08.12.2015r.)
551
Uchwały z XXXV sesji z dnia 30.10.2017r.
530
Projekty uchwał na XXIII Sesje (12.07.2016r.)
528
Projekty uchwał na XXXV sesję (30.10.2017r.)
519
Uchwały z XXXIX sesji z dnia 27.03.2018r
513
Skład osobowy
512
Projekty uchwał na XXXII sesję (27.06.2017r.)
507
Uchwały z V sesji z dnia 08.02.2019r.
499
Projekty uchwał na XXXVI sesję (30.11.2017r.)
496
Projekty uchwał na XXXIV sesję (26.09.2017r.)
493
Uchwały z IV sesji z dnia 27.12.2018r.
489
Projekty uchwał na XXXIII sesję (16.08.2017r.)
480
Uchwały z XLII sesji z dnia 26.06.2018r
472
Uchwały z XL sesji z dnia 24.04.2018r
470
Skład Rady
469
Uchwały z XLV sesji z dnia 18.09.2018r.
455
Projekty protokołów z Komisji
448
Projekty uchwał na XXVI sesje (03.11.2016r.)
440
Posiedzenia Komisji
437
Projekty protokołów z Komisji
434
Projekty protokołów z Komisji
430
Projekty uchwał na XXXVII sesję (28.12.2017r.)
421
Projekty uchwał na XXXVIII sesję (20.02.2018r.)
417
Uchwały z XLIII sesji z dnia 17.07.2018r.
416
Posiedzenia Komisji
408
Projekty uchwał na XXXIX sesję (27.03.2018r.)
398
Uchwały z XLVI sesji z dnia 09.10.2018r.
392
Posiedzenia Komisji
386
Uchwały z II sesji z dnia 27.11.2018r.
381
Projekty uchwał na IV sesję (27.12.2018)
380
Uchwały z XLI sesji z dnia 22 maja 2018 r.
378
Posiedzenia Komisji
374
Posiedzenia Komisji
373
Projekty protokołów z Komisji
369
Uchwały z I sesji z dnia 22.11.2018r.
353
Zbiór aktów prawa miejscowego
349
Uchwały z XLIV sesji z dnia 11.09.2018r.
348
Projekty protokołów z Komisji
342
Przewodniczący Rady
335
Uchwały z VII sesji z dnia 07.05.2019r.
327
Projekty uchwał na XL sesję (24.04.2018r.)
322
Wzór oświadczenia majątkowego
310
Skład osobowy Komisji
308
Protokoły z Komisji
306
Projekty uchwał na XLII sesję (26.06.2018r.)
305
Komisja ds nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck oraz statutów jednostek pomocniczych
301
Projekty uchwał na III sesję (04.12.2018r.)
300
Protokoły z Komisji
300
Skład osobowy Komisji
299
Skład osobowy Komisji
298
Projekty uchwał na XLV sesję (18.09.2018r.)
293
Wiceprzewodniczący Rady
289
Protokoły z Komisji
282
Uchwały z VI sesji z dnia 26.03.2019r.
281
Skład osobowy Komisji
275
Projekty uchwał na VI sesję (26.03.2019r.)
271
Rozstrzygnięcia nadzorcze
267
Projekty uchwał na V Sesję (8.02.2019r.)
266
Projekty uchwał na XLI sesję (22.05.2018 r.)
265
Protokoły z Komisji
265
Skład osobowy Komisji
262
Projekty protokołów z Komisji
260
Uchwały z IX sesji z dnia 05.06.2019r.
253
Projekty uchwał na XLVI sesję (09.10.2018r.)
252
Projekty uchwał na XLIV sesję (11.09.2018r.)
248
Projekty uchwał na II sesję (27.11.2018r.)
237
Projekty uchwal na XLIII sesję (17.07.2018r.)
236
Projekty uchwał na I sesję (22.11.2018r.)
235
Uchwały z VIII sesji z dnia 27.05.2019r.
227
Uchwały z X sesji z dnia 25.06.2019r.
227
Komisje wspólne
222
Protokoły z Komisji
219
Posiedzenia Komisji
214
Projekty protokołów z Komisji
212
Projekty uchwał na VII sesję (07.05.2019r.)
212
Uchwały z XIV sesji z dnia 12.11.2019r.
204
Projekty uchwał na VIII sesję (27.05.2019r)
185
Projekty uchwał na IX sesję (05.06.2019r)
181
Projekty uchwał na X sesję (25.06.2019r)
174
Skład osobowy komisji
172
Uchwały z XI sesji z dnia 20.08.2019r.
171
Uchwały z XII sesji z dnia 24.09.2019r.
145
Projekty uchwał na XII sesję (24.09.2019r.)
144
Projekty uchwał na XI sesję (20.08.2019r.)
142
Zespół ds. wyboru ławników sądowych
139
Uchwały z XV sesji z dnia 03.12.2019r.
134
Uchwały z XVI sesji z dnia 27.12.2019r.
129
Uchwały z XIII sesji z dnia 22.10.2019r.
124
Projekty uchwał na XV sesję (03.12.2019r)
122
Skład osobowy
118
Posiedzenia Zespołu
111
Projekty uchwał na XIV sesję (12.11.2019r)
106
Protokoły z posiedzenia Zespołu
103
2018
93
2015
92
2017
83
2016
81
Projekty uchwal na XIII sesje (22 10 2019r.)
81
Uchwały z XIX sesji z dnia 12.03.2020r.
75
Projekty uchwał na XVII sesję (16.01.2020r)
73
Projekty uchwał na XVI sesję (27.12.2019r)
69
Projekty uchwał na XIX sesję 12.03.2020r.
61
Uchwały z XVIII sesji z dnia 11.02.2020r.
57
Uchwały z XVII sesji z dnia 16.01.2020r.
54
Projekty uchwał na XVIII sesję 11.02.2020r.
49
zawiodomienia_sesji
1

Dział: Ekoportal

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowania wszczęte
166575
Archiwum postępowań
8997
Ogłoszenia o wyborze
7524
Postępowania zakończone
4819
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
2850
Zamówienia publiczne
1
Platforma zakupowa
1

Dział: Finanse

Podstrona Odwiedziny Ilość
Finanse
3977
Uchwała budżetowa i sprawozdania z wykonania budżetu
2012
Uchwała w sprawie procedury uchwalania budżetu
1214
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
1112
Rok 2016
1006
Rok 2017
977
Rok 2018
933
Rok 2015
921
Majątek
824
Pozostale informacje
822
Mienie komunalne
627
Rok 2019
533
Pomoc publiczna
509
2014
508
2015
462
2016
422
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016r.
420
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015r.
402
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2017r.
305
Sprawozdania finansowe
271
2017
259
Za rok 2018
244
Jednostka sprawozdawcza - Gmina Kłobuck
217
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018r.
190
Jednostka sprawozdawcza - Urząd Miejski w Kłobucku
162
2018
143
Rok 2020
78
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019r.
7

Dział: Jednostki pomocniczne i organizacyjne

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Oświadczenia majątkowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oświadczenia majątkowe
8681
ROK 2017
2361
ROK 2016
2079
ROK 2018
1895
Rok 2016 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
1718
ROK 2019
1535
Rok 2017 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
1263
Krakowian Jacek - Dyrektor ZEAOS w Kłobucku
1254
ROK 2015
1241
Rok 2016 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
1227
Oświadczenia majątkowe za 2003-2014 osoby wydającej decyzje administracyjne - praca socjalna
1208
Rok 2016 - Burmistrz Kłobucka, Sekretarz, Skarbnik
1176
Rok 2015 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
1106
Rok 2016 - Pozostałe oświadczenia majątkowe
1095
Rok 2015 - Burmistrz Kłobucka
1064
Rok 2017 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
1058
Rok 2016 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
1027
Rok 2016 - Sekretarz Gminy
1018
Rok 2018 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
1018
Rok 2017 - Burmistrz Kłobucka, Sekretarz, Skarbnik
1011
Rok 2017 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
973
Rok 2018 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
963
Rok 2017 - Pozostałe oświadczenia majątkowe
962
Chamarowski Krzysztof - Dyrektor ZDiGK w Kłobucku
955
Rok 2018 - Burmistrz Kłobucka, Sekretarz, Skarbnik
953
Rok 2016 - Burmistrz Kłobucka
947
Rok 2018 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
870
Rok 2015 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
862
Ząbkowska Elżbieta - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 2 w Kłobucku
831
Zander-Skwarczynska Małgorzata - Dyrektor Zespołu Szkół w Białej
820
Rok 2017 - Sekretarz Gminy
787
Rok 2015 - Pozostałe oświadczenia majątkowe
756
Skwara Olga - Dyrektor MOK w Kłobucku
730
Rok 2019 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
721
Rok 2015 - Burmistrz Kłobucka, Sekretarz, Skarbnik
677
Rok 2015 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
676
Duraj-Stefanska Teresa - Kierownik GOPS w Kłobucku
674
Kotkowski Paweł - Dyrektor Gimnazjum w Kłobucku
638
Duraj-Stefańska Teresa - Kierownik GOPS w Kłobucku
636
Chamarowski Krzysztof - Dyrektor ZDiGK w Kłobucku
628
Kotkowski Paweł - Dyrektor Gimnazjum w Kłobucku
627
Rok 2018 - Burmistrz Kłobucka
618
Soboniak Izabela - Referent w Wydziale Finansowym
611
Krakowian Jacek - Dyrektor ZEAOS w Kłobucku
610
Ignaczak Bożena - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 4 w Kłobucku
606
Klimza Aleksandra - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku
604
Rok 2017 - Burmistrz Kłobucka
602
Rok 2015 - Sekretarz Gminy Kłobuck
593
Rok 2016 - Skarbnik Gminy
590
Pieścik Maria - Inspektor w Wydziale Finansowym
582
Wypych Monika - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kłobucku
558
Kowalczyk Joanna - Dyrektor Zespołu Szkół w Libidzy (od dn. 01.09.2016r.)
556
Rok 2015 - Skarbnik Gminy Kłobuck
543
Skwara Olga - Dyrektor MOK w Kłobucku
543
Rok 2017 - Skarbnik Gminy
534
Telenga Józefa - Dyrektor Zespołu Szkół w Libidzy
533
Jaszczyk Robert - Z-ca Kierownika GOPS w Kłobucku
533
Rok 2018 - Sekretarz Gminy Kłobuck
530
Solska Wiesława - Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
526
Kula Agata - Inspektor w Wydziale Finansowym
514
Oświadczenia majątkowe radnych złożone wg stanu na dzień 16.09.2018r. (obejmują okres od 01.01.2018r. do 16.09.2018r.)
514
Rok 2019 - Burmistrz Klobucka, Sekretarz, Skarbnik
504
Sulima Aleksandra - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 5 w Kłobucku
501
Jaszczyk Robert - Z-ca Kierownika GOPS w Kłobucku
498
Wośtak Iwona - Zastępca Kierownika Wydziału Finansowego
495
Borkowska Marta - p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
488
Kowalczyk Joanna - Dyrektor Zespołu Szkół w Libidzy
484
Wróbel Halina - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamyku
482
Soluch Wanda - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 1 w Kłobucku
482
Rumin Bożena - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku
477
Rok 2019 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
476
Karoń Barbara - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobodnie
475
Jagielska Alina - Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami
474
Wypych Monika - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kłobucku
444
Ząbkowska Elżbieta - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 2 w Kłobucku
443
Krakowian Jacek - Dyrektor CEA w Kłobucku
443
Ignaczak Bożena - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 4 w Kłobucku
439
Wróbel Halina - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamyku
437
Soluch Wanda - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 1 w Kłobucku
433
Sulima Aleksandra - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 5 w Kłobucku
432
Zander-Skwarczyńska Małgorzata - Dyrektor Zespołu Szkół w Białej
423
Rumin Bożena - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku
417
Klimza Aleksandra - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku
407
Rok 2018 - Skarbnik Gminy Kłobuck
405
Oświadczenia majątkowe radnych złożone wg stanu na dzień 31.12.2017r.
395
Oświadczenia majątkowe radnych składane na początek kadencji 2018-2023
391
Rok 2019 - Pozostałe oświadczenia majątkowe
390
Jagielska Alina - Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami
373
Karoń Barbara - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobodnie
367
Skwara Olga - Dyrektor MOK w Kłobucku
361
Chamarowski Krzysztof - Dyrektor ZDiGK w Kłobucku
335
Kotkowski Paweł - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kłobucku
330
Duraj-Stefańska Teresa - Kierownik GOPS w Kłobucku
329
Rok 2019 - Burmistrz Kłobucka
329
Soluch Wanda - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 1 w Kłobucku
313
Lisowska-Sukiennik Lidia - Dyrektor Żłobka Gminnego w Kłobucku
313
Solska Wiesława - Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
305
oswiadczenia_kier_jedn
302
Rok 2018 - -Pozostałe oświadczenia majątkowe
302
Jaszczyk Robert - Z-ca Kierownika GOPS w Kłobucku
300
Wośtak Iwona - Zastępca Kierownika Wydziału Finansowego
299
Olejniczak-Stanik Sylwia - Referent w Wydziale Finansowym
299
Rok 2019 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
299
Borkowska Marta - p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
298
Wypych Monika - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kłobucku
284
Zych Izabela - Referent w Wydziale Finansowym
277
Kowalczyk Joanna - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Libidzy
277
Lisowska-Sukiennik Lidia - Dyrektor Żłobka Gminnego w Kłobucku
276
Rumin Bożena - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku
275
oswiadczenia_maj_bur
269
Kula Agata - Inspektor w Wydziale Finansowym
267
Rok 2019 - Sekretarz Gminy Kłobuck
267
Klimza Aleksandra - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku
262
Zander-Skwarczyńska Małgorzata - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białej
262
Wróbel Halina - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamyku
257
Ząbkowska Elżbieta - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 2 w Kłobucku
249
Karoń Barbara - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobodnie
246
oswiadczenia_majatkowe_pracownikow
245
oswiadczenia_majatkowe_radnych
242
Ignaczak Bożena - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 4 w Kłobucku
239
Sulima Aleksandra - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 5 w Kłobucku
233
Rok 2019 - Skarbnik Gminy Kłobuck
211
Rok_2018_Burmistrz_Klobucka
104
Rok_2018_Sekretarz_Gminy
63
Rok_2018_Skarbnik_Gminy
52

Dział: Zgłaszanie zgromadzeń

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zgłaszanie zgromadzeń
1947

Dział: Skargi, wnioski i petycje

Podstrona Odwiedziny Ilość
Skargi, wnioski i petycje
2988
Wniosek
1490
Petycja
1434
Skarga
1112
Petycje złożone w roku 2019
414
Ustawa o petycjach
287
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych
184
Petycje złożone w roku 2018 - brak petycji
161
Przykładowy formularz petycji
161
Petycje złożone w roku 2017
160
Petycje złożone w roku 2020
14

Dział: Interpelacje i zapytania Radnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Interpelacje i zapytania Radnych
2454

Dział: Inne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Godziny otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK
13912
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
11509
Inne
6374
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
6335
Opłata za odbiór odpadów komunalnych
3769
Harmonogram na 2019 rok
2662
Harmonogram na 2018 rok
2567
Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kłobucku
2090
Zasady segregacji odpadów komunalnych
2031
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1893
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018r.
1774
Harmonogram na 2017 rok
1742
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1674
Harmonogram na 2020 rok
1672
Wybory i referendum
1465
Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
1336
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
1131
Ponowne udostępnianie informacji publicznej
1130
Rejestry, ewidencje i archiwa
1121
Organizacje pozarządowe
1117
Udostępnianie informacji publicznej
996
Rejestr działalności regulowanej
964
Ogłoszenia o konkursach
855
Ogłoszenia
846
Wykaz Firm - Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
833
Monitoring jakości powietrza
803
Protokoły i wyniki z konkursów
797
Stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych...
793
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne
785
ROK 2017
764
Wzory druków do pobrania
757
2016 rok
735
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck - 2016 rok
732
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck
728
Redakcja Biuletynu
722
Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Kłobuck
699
Konkursy w 2016 roku
673
Sprawozdania z przebiegu konsultacji
668
Poziomy recyklingu osiągnięte przez przedsiębiorców
668
2017 rok
661
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
631
Rok 2016
609
Program Współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi
588
Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi
583
Konkursy w 2017 roku
582
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019r
581
Konsultacje projektów uchwał
568
2016 ROK
514
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019r.
506
2017 ROK
477
2016 rok
455
Konkursy w 2018 roku
453
Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
429
Rok 2017
417
2018 rok
416
Rejestr instytucji kultury
411
Urzędnik wyborczy
410
Raport o stanie gminy Kłobuck za 2018 rok
409
Na rok 2016
408
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck - 2017 rok
407
Na rok 2017
398
2017 rok
393
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
393
2018 ROK
382
Stan realizacji zadań oświatowych w Gminie Kłobuck
356
Wybory Ławników Sądowych 2019
346
Opłata za odbiór odpadów komunalnych
339
Rok 2018
328
2018 rok
324
Na rok 2018
297
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck - 2018 rok
270
Harmonogram na 2016 rok
238
Konkursy w 2019 roku
223
2019 rok
218
Raport o stanie gminy Kłobuck
198
Rejestr działalności regulowanej
188
2019 rok
187
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
162
Rok 2019
150
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck - 2019 rok
149
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat (od 13.06.2018r. do 12.06.2021r.)
147
WYBORY PREZYDENTA RP 2020r
132
2020 rok
26
Konkursy w 2020 roku
23
Kontrola zarządcza
22
Rok 2020
19
2020 rok
17
Na rok 2019
2
Na rok 2020
2
Ewidencja_kapielisk_w_Gminie_Klobuck_-_2018_rok
1
Konsultacja_projektu_uchwaly_w_sprawie_czesciowego_zwolnienia_z_oplaty_za_gospod_odpadami_komun
1
Ewidencja_kapielisk_w_Gminie_Klobuck_2017_rok
1

Dział: Baza OOŚ

Podstrona Odwiedziny Ilość
Baza OOŚ
5

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 696

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl