Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
2444979
Strona główna BIP
153760
Brak strony
12544
Poprzednia wersja
9484
Wyniki wyszukiwania
5495
Mapa witryny BIP
2910
Jak korzystać z BIP
1966
Redakcja BIP
1655
Jak szukać
1183
Polityka prywatności
1141
Statystyka strony
749
Zastrzeżenia prawne
493
Skrypciorek
1

Dział: Urząd Miejski

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego
72091
Zarządzenia zewnętrzne 2016
64544
Obwieszczenia, zawiadomienia i komunikaty Burmistrza
60964
Ogłoszenia w sprawie naboru
60623
Zarządzenia zewnętrzne 2015
60547
Zarządzenia zewnętrzne
45218
Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
33128
Zarządzenia zewnętrzne
31671
Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa
30570
Tablica ogłoszeń
30556
Urząd Miejski
17236
Zarzadzenia_zewnetrzne_2019
16478
Zarządzenia Burmistrza
15639
Zarządzenia wewnętrzne 2015
14845
Zarządzenia wewnętrzne 2016
13944
Zarządzenia wewnętrzne
12247
Zarzadzenia_wewnetrzne_2019
10374
Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
6836
Zarządzenia wewnętrzne
6756
Kontakt
6677
Załatwianie spraw
5721
Zarządzenia zewnętrzne
5314
Urząd Stanu Cywilnego
5100
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami
5073
Regulamin pracy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
4467
Struktura urzędu
4368
Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
4213
Druki do pobrania
4103
Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
3822
Władze gminy
3548
Wydział Finansowy
3507
Wydział Inwestycji i Rozwoju
3455
2016
3342
2019
3314
2017
3210
Wydział Edukacji, Kadr i Spraw Administracyjnych
3181
Zarządzenia wewnętrzne
3107
Wydział Organizacyjny
2967
Radcy Prawni
2677
Regulamin organizacyjny
2561
2018
2557
Burmistrz
2514
Rejestr zarządzeń
2393
2020
2374
Inspektor ds. obronnych
2368
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
2361
Statut Gminy Kłobuck
2277
Procedury załatwiania spraw
2196
Druki z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - GOR
2165
Druki z Urzędu Stanu Cywilnego - USC
2020
Gospodarka komunalna, ochrona środowiska i rolnictwa
2001
Urząd Stanu Cywilnego
1983
Sekretarz
1967
Biuro Rady Miejskiej
1960
Ewidencja Działalności Gospodarczej
1953
Samodzielne stanowisko – Służba BHP
1913
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
1805
Druki z Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami - GPN
1577
Skarbnik
1536
Druki z Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - EL
1531
Dowody osobiste
1364
Zamówienia publiczne i inwestycje
1257
Przyjęcia interesantów
1233
2015
1219
Statut Urzędu Miejskiego w Kłobucku
1212
Ewidencja ludności
1182
Druki z Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej - ZDiGK
1139
Druki z Działalności Gospodarczej
1132
Administrator_Bezpieczenstwa_Informacji
1053
Podatki i finanse
1048
Druki z Wydziału Finansowego - FK
1043
Kompetencje
1024
Gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami
917
Inne
857
Kontakt
833
Samodzielne stanowisko ds. Rozliczenia Projektu
800
Druki z CEA (Oświata)
783
Mieszkania
756
Biuletyn Informacji Publicznej
703
Zarządzanie drogami gminnymi
693
Druki z Wydziału Rozwoju i Inwestycji - IR
658
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
601
schemat_organizacyjny_urzedu_miejskiego
528
Inspektor Ochrony Danych
360
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Kłobucku
250
Zmiany w przyjęciach interesantów - obecna kadencja 2018-2023
242
Zmiany w przyjęciach interesantów - kadencja 2014-2018 (archiwum)
235
Dane teleadresowe
142
Dojazd
136
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
117
Audytor wewnętrzny
97
Wyszukiwarka
77
2019
65
2015
63
Druki o przyznanie Stypendium Burmistrza Kłobucka
63
Informacje_o_zmianach_przyjec_interesantow
3
test
1

Dział: Tablica ogłoszeń

Podstrona Odwiedziny Ilość
Tablica ogłoszeń
2

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Stawki i wskaźniki
536
Rekrutacja
491
Menu Przedmiotowe
470
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej
470
Tablica ogłoszeń
1
Interpretacje_podatki
1

Dział: Podatki i opłaty lokalne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Podatki i opłaty lokalne
7204
Podatek od nieruchomości
6221
Podatek od środków transportowych
2566
Podatek rolny
2222
Opłata skarbowa
2220
Minimalne stawki czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Kłobuck
2014
Opłata z tytułu odbioru odpadów komunalnych
1684
Opłata targowa
1677
Opłata od posiadania psów
1335
Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
1158
Podatek leśny
1123
Obowiązująca stawka podatku od nieruchomości
335
Zwolnienia od podatku, przedłużenia terminów płatności rat
282
Podatek od nieruchomości - definicja, terminy płatności
280
Druki informacji podatkowych dla OSÓB FIZYCZNYCH - obowiązujące od 1 lipca 2019r. do nadal
273
Druki deklaracji podatkowych dla OSÓB PRAWNYCH - obowiązujące od 1 lipca 2019r. do nadal
195
Zwolnienia_od_podatku_Uchwala_nr_450_XLVI_2014
120
Stawki podatku w poprzednich latach
117
Druki archiwalne - dla obowiązku podatkowego powstałego przed dniem 01.07.2019r.
104
Klauzula informacyjna RODO
84
Druki informacji podatkowych dla OSÓB FIZYCZNYCH - obowiązujące od 1 lipca 2019r. do nadal
78
Podatek rolny - definicja, terminy płatności
52
Druki archiwalne - dla obowiązku podatkowego powstałego przed dniem 01.07.2019r.
49
Stawki podatku w poprzednich latach
44
Obowiązująca stawka podatku rolnego
44
Druki deklaracji podatkowych dla OSÓB PRAWNYCH - obowiązujące od 1 lipca 2019r. do nadal
44
Archiwum_drukow
2
Oplata_targowa_-_ARCHIWUM
1

Dział: Zarządzenia Burmistrza

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
1179

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Strategie, programy, plany

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strategie, programy, plany
7257
ARCHIWUM
1773
Plan Odnowy Miejscowości Borowianka na lata 2016 - 2022
1736
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kłobuck
1425
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck
1263
Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
1218
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2023
1216
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1184
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Gminy Kłobuck na lata 2014 - 2017
1163
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kłobuck
1151
Program dla rodzin wielodzietnych "Gmina Kłobuck dla rodziny - Karta Dużej Rodziny"
1145
Strategia Rozwoju Gminy Kłobuck na lata 2016-2026
1064
Plan Rozwoju Miejscowości Kamyk
1029
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłobuck
989
Gminny Program Opieki Nad Zabytkami na lata 2014 - 2017
961
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kłobuck na lata 2014 - 2020
961
Gminny Program o Przeciwdziałaniu Narkomanii
916
Plan Odnowy Miejscowości Libidza na lata 2010 - 2017
898
Program na 2017 rok
892
Gminny Program Wspierania Rodziny
881
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kłobuck na lata 2008 - 2015
871
Plan Odnowy Miejscowości Kamyk na lata 2010 - 2016
859
Program Współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi
851
Program dla rodzin wielodzietnych "Gmina Kłobuck dla rodziny - Karta Dużej Rodziny" (uchwała 48/VIII/2015 wraz ze zmianami)
847
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
815
Stan Środowiska w Województwie Śląskim
782
Rok 2016
694
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Kłobuck na lata 2004 - 2013
667
Plan Odnowy Miejscowości Lgota na lata 2009 - 2015
660
Program na 2017 rok
636
Plan Odnowy Miejscowości Łobodno na lata 2009 - 2015
628
Plan Odnowy Miejscowości Gruszewnia na lata 2009 - 2015
626
Program na 2016 rok
596
Rok 2015
560
Program na 2016 rok
544
Program na 2016 rok
541
Program na lata 2018-2022
530
Program na 2017 rok
516
Program na 2017 rok
515
Program Ochrony Środowiska Gminy Kłobuck na lata 2018 - 2021
496
Rok 2017
494
Program na 2018 rok
471
Program na 2016 rok
467
Program na 2018 rok
411
Założenia do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Kłobuck na lata 2018-2032
392
Gminny Program Opieki Nad Zabytkami na lata 2018 - 2022
389
Program na 2018 rok
381
Program profilaktyki próchnicy zębów w populacji dzieci 8-letnich w Gminie Kłobuck na lata 2019-2021
356
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłobuck na lata 2019 - 2023
312
Rok 2018
308
Regulamin budżetu obywatelskiego Gminy Kłobuck
299
Program na 2019 rok
284
Zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
284
Program na 2019 rok
260
Rok 2019
221
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłobuck na lata 2014 - 2018
219
Program na 2019 rok
195
Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Kłobuck na lata 2020-2022
131
Program na 2020 rok
127
Program na 2020 rok
83
Program na 2020 rok
80
Rok 2020
54
Program_dla_rodzin_wielodzietnych_Gmina_Klobuck_dla_rodziny_Karta_Duzej_Rodziny_uchwala_48_
2
Plan_Rozwoju_Lokalnego_Gminy_Klobuck_na_lata_2004_2013_archiwum
1

Dział: Studium i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Podstrona Odwiedziny Ilość
Studium i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
12620
Uchwała Nr 52/IX/2015 z dn. 29.04.2015r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck
3473
Uchwała Nr 253/XX/2004 z dn. 28.10.2004r. w sprawie mpzp dla terenu w Kłobucku w obrębach: Kłobuck, Smugi, Zagórze, Zakrzew, Niwa Skrzeszów, (...)
2002
Uchwała Nr 393/XXXVIII/2018 z dn. 20.02.2018r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
1571
Uchwała Nr 124/XV/2015 z dn. 17.11.2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości Łobodno - etap I
1539
Uchwała Nr 446/XLVI/2014 z dn. 30.09.2014r. w sprawie mpzp obszaru poł. w mieście Kłobuck w rejonie ulic: Częstochowskiej, Staszica i Kasztanowej
1525
Uchwała Nr 221/XVIII/2004 z dn. 05.08.2004r. w sprawie mpzp dla terenu w Kłobucku - Śródmieście
1301
Uchwała Nr 380/XXXVIII/2013 z dn. 27.12.2013r. w sprawie mpzp terenu w Kłobucku
1239
Uchwała Nr 143/XVIII/2015 z dn. 29.12.2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kamyku przy ul. Szkolnej
1163
Uchwała Nr 87/VII/2003 z dn. 26.06.2003r. w sprawie mpzp gminy Kłobuck obejmującego teren położony w Kłobucku przy ul. Kochanowskiego i Żytniej
1137
Uchwała Nr 358/XXXIX/2009 z dn. 29.12.2009r. w sprawie mpzp dla terenu poł. w Kłobucku, obręb Zagórze
1136
Uchwała Nr 205/XXIV/2016 z dn. 30.08.2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Białej, obręb Biała Górna
1129
Uchwała Nr 19/II/2000 z dn. 30.03.2000r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kłobuck
1111
Uchwała Nr 362/XXXIII/2005 z dn. 27.12.2005r. w sprawie mpzp fragmentu Gminy Kłobuck - sołectwa Borowianka i Kamyk
1064
Uchwała Nr 341/XXXV/2013 z dn. 21.10.2013r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Łobodno przy ul. Nadrzecznej
1032
Uchwała Nr 28/III/2010 z dn. 28.12.2010r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Libidza
1016
Uchwała Nr 37/IV/1998 z dn. 27.05.1998r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1014
Uchwała Nr 404/XXXVII/2006 z dn. 06.06.2006r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Kłobucku, obręb Smugi między ulicami: Szkolną a Częstochowską
978
Uchwała Nr 47/VIII/1995 z dn. 05.10.1995r. w sprawie zmiany fragmentów mpozp Miasta i Gminy Kłobuck dot. wsi Kamyk, Biała Górna, Kopiec, Gruszewnia
969
Uchwała Nr 360/XXXVI/2013 z dn. 25.11.2013r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Kłobuck przy drodze krajowej nr 43
951
Uchwała Nr 123/X/2003 z dn. 30.10.2003r. w sprawie mpzp terenu poł. w Kłobucku obręb Zagórze, obejmującego działki Nr 915/6, 1041, D-1107
941
Uchwała Nr 85/VII/2019 z dn. 07.05.2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku
926
Uchwała Nr 182/XXI/2008 z dn. 04.08.2008r. w sprawie mpzp gminy Kłobuck obejmującego teren poł. w Kłobucku obręb Przybyłów, przy drodze krajowej DK 43
915
Uchwała Nr 14/II/1997 z dn. 21.03.1997r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu mpzp Gminy Kłobuck dot. Białej Górnej
909
Uchwała Nr 12/II/2001 z dn. 29.03.2001r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Kłobuck
896
Uchwała Nr 447/XLVI/2014 z dn. 30.09.2014r. w sprawie mpzp terenu w Kłobucku pomiędzy ulicami Wieluńską i Nadrzeczną
884
Uchwała Nr 150/XII/2003 z dn. 29.12.2003r. w sprawie mpzp miasta i gminy Kłobuck dla obszaru poł. w rejonie ul. Sportowej i ul. Długosza
854
Uchwała Nr 342/XXXV/2013 z dn. 21.10.2013r. w sprawie zmiany mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Kamyk przy ul. Szkolnej
847
Uchwała Nr 115/IX/2003 z dn. 11.09.2003r. w sprawie mpzp gminy Kłobuck obejmujący teren poł. w Kłobucku przy ul. Kochanowskiego
837
Uchwała Nr 4/I/2002 z dn. 28.02.2002r. w sprawie mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej w Kłobucku przy ul. Długosza
820
Uchwała Nr 57/V/2002 z dn. 12.09.2002r. w sprawie mpzp terenu w Kłobucku między ul. Słowackiego, Hallera i Sienkiewicza wraz z terenem (...)
816
Uchwała Nr 5/I/2002 z dn. 28.02.2002r. w sprawie mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej w Kłobucku przy ul. Sportowej
812
Uchwała Nr 6/I/2002 z dn. 28.02.2002r. w sprawie mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej w Kłobucku obręb Zagórze, dla terenu dz: Nr 101/5,101/11, (...)
793
Uchwała Nr 25/II/2002 z dn. 05.12.2002r. w sprawie mpzp terenu poł. w Kłobucku obręb Zagórze przy ul. Kochanowskiego, działka Nr 926/13
791
Uchwała Nr 84/VI/2003 z dn. 29.04.2003r. w sprawie mpzp gminy Kłobuck, obręb Zagórze, przy ul. Zamkowej ( działka nr 825/2)
773
Uchwala Nr 16/II/2002 z dnia 25 kwietnia 2002 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenngo gminy Kłobuck w obrębie sołectw: Lgota, Biał
769
Uchwała Nr 340/XXXV/2013 z dn. 21.10.2013r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Łobodno przy ul. Brzeźnickiej
732
Uchwała Nr 457/XLV/2018 z dn. 18.09.2018r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu w Kłobucku obręb Zagórze
658
Uchwała Nr 412/XXXIX/2018 z dn. 26.06.2018r. w sprawie mpzp obej. obszar położony w Kłobucku w rejonie ul. Górniczej
574
Uchwała Nr 84/VII/2019 z dn. 07.05.2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku obrębie Smugi
496
Uchwała Nr 460/XLV/2018 z dn. 18.09.2018r. w sprawie mpzp terenów w Lgocie przy ul. Częstochowskiej
486
Uchwała Nr 15/III/2018 z dn. 04.12.2018r. w sprawie mpzp obej. obszar poł. w Kamyku przy ul. Spichlerzowej
442
Uchwała Nr 83/VII/2019 z dn. 07.05.2019r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu w miejscowościach Libidza i Gruszewnia
361
Uchwała Nr 71/VI/2019 z dn. 26.03.2019r. w sprawie mpzp terenu w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Wojska Polskiego
327
Uchwała Nr 140/XIV/2019 z dn. 12.11.2019r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu w obrębie Lgota i Biała Dolna - etap I
288
Uchwała Nr 141/XIV/2019 z dn. 12.11.2019r. w sprawie mpzp dla terenów położonych w Libidzy przy ul. Kłobuckiej
203
Miejscowy_plan_zagos_przest_obszaru_polozonego_w_Gminie_Klobuck_obreb_Lgota_i_Biala_Dolna
107
Uchwala_Nr_461_XLV_2018_w_spr_mpzp_terenu_w_Klobucku_w_rejonie_ulic_Gorniczej_i_Wojska_Polskiego
45
studium_plany
4
studium_uwarunkowan
2

Dział: Gospodarka odpadami komunalnymi

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Sprawozdania

Podstrona Odwiedziny Ilość
Sprawozdania
13639

Dział: Interpretacje podatkowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Interpretacje podatkowe
1

Dział: Rada Miejska

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rada Miejska
18470
Zawiadomienia o sesji
15333
Posiedzenia Komisji
11502
Posiedzenia Komisji
10822
Posiedzenia Komisji
10284
Posiedzenia Komisji
9344
Posiedzenia Komisji
5929
Uchwały Rady Miejskiej
5435
Uchwały
4889
Transmisje obrad Rady Miejskiej w Kłobucku
4755
Sesje
4324
Uchwały Rady
3649
Protokoły z sesji
3373
Sesje Rady
2895
Zawiadomienia o sesji
2856
Komisje Rady
2800
Uchwały
2762
Projekty uchwał
2613
Projekty protokołów z sesji
2310
Komisje Rady
1954
Uchwały z XXX sesji z dnia 21.03.2017r.
1938
Interpelacje i zapytania radnych
1932
Rejestr uchwał
1833
Projekty uchwał
1586
Komisja Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki
1551
Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska
1483
Projekty protokołów z Komisji
1380
Projekty protokołów z Komisji
1373
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
1301
Skład Rady
1279
Protokoły - inne
1243
Kontakt z Radnymi
1184
Projekty protokołów z Komisji
1167
Zbiór aktów prawa miejscowego
1147
Komisja Rewizyjna
1127
Radni
1101
Protokoły z Komisji
1097
Archiwum - VII kadencja 2014-2018
1070
Uchwały z XXVII sesji z dnia 22.11.2016r.
1061
Protokoły z Komisji
1051
Rozstrzygnięcia nadzorcze
1049
Protokoły z Komisji
1031
Projekty protokołów z Komisji
1028
Uchwały z XIX sesji z dnia 09.02.2016r.
1010
Uchwały z XVIII sesji z dnia 29.12.2015r.
1005
Uchwały z XVI sesji z dnia 30.11.2015r.
1003
Informacje na sesję o bieżących sprawach Gminy
986
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
981
Protokoły z Komisji
974
Protokoły z Komisji
918
Uchwały z XXVIII sesji z dnia 28.12.2016r.
911
Komisja Statutowa ds. nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck powołana Uchwałą Nr 18/IV/2014 w dniu 11 grudnia 2014r.
895
Uchwaly z XXXVI sesji z dnia 30 11 2017r
891
Uchwały z XX sesji z dnia 30.03.2016r.
872
Uchwały z XXIV sesji z dnia 30.08.2016r.
869
Stanowiska Rady Miejskiej
863
Uchwały z XV sesji z dnia 17.11.2015r.
857
Uchwały z XXXII sesji z dnia 27.06.2017r.
854
Uchwały z XXXIV sesji z dnia 26.09.2017r.
847
Uchwały z XXII sesji z dnia 21.06.2016r.
830
Skład Rady
826
Uchwały z XXIX sesji z dnia 07.02.2017r.
821
Uchwały z XXXVIII sesji z dnia 20.02.2018r.
815
Uchwały z XVII sesji z dnia 08.12.2015r.
806
Projekty uchwał na XIX sesje (09.02.2016r.)
802
Uchwały z XXXI sesji z dnia 16.05.2017r.
799
Komisja Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki
798
Komisja Rewizyjna
794
Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska
790
Uchwały z XXXVII sesji z dnia 28.12.2017r.
786
Projekty uchwał na XXVII sesje (22.11.2016r.)
780
Projekty uchwał na XVIII sesje (29.12.2015r.)
776
Projekty protokołów z Komisji
768
Uchwały z XXI sesji z dnia 17.05.2016r.
757
Uchwały z XXXIII sesji z dnia 16.08.2017r.
738
Projekty uchwał na XX sesje (30.03.2016r.)
737
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
731
Przewodniczący
729
Projekty uchwał na XXIX sesję (07.02.2017r.)
722
Rejestr uchwał
722
Regulamin Rady Miejskiej
719
Uchwały z XXV sesji z dnia 11.10.2016r.
706
Projekty uchwał na XXII Sesje (21.06.2016r.)
699
Projekty uchwał na XXVIII sesje (28.12.2016r.)
695
Uchwały z XXIII sesji z dnia 12.07.2016r.
690
Uchwały z XXII sesji z dnia 28.06.2016r.
686
Wiceprzewodniczący
681
Projekty uchwał na XVI sesje (30.11.2015r.)
673
Skład osobowy
668
Skład osobowy
663
Dyżury Radnych
654
Projekty uchwał na XXV sesje (11.10.2016r.)
647
Uchwały z XXVI sesji z dnia 03.11.2016r.
647
Uchwały z III sesji z dnia 04.12.2018r.
645
Projekty uchwał na XXI sesje (17.05.2016r.)
644
Skład osobowy
640
Projekty uchwał na XXIV sesje (30.08.2016r.)
631
Projekty uchwał na XXXI sesję (16.05.2017r.)
620
Projekty uchwał na XXX sesję (21.03.2017r.)
617
Protokoly z Komisji
609
Skład osobowy
601
Projekty uchwał na XVII sesje (08.12.2015r.)
589
Uchwały z XXXV sesji z dnia 30.10.2017r.
581
Skład Rady
580
Projekty uchwał na XXXV sesję (30.10.2017r.)
574
Uchwały z XXXIX sesji z dnia 27.03.2018r
573
Projekty uchwał na XXIII Sesje (12.07.2016r.)
571
Uchwały z V sesji z dnia 08.02.2019r.
568
Uchwały z XLV sesji z dnia 18.09.2018r.
563
Posiedzenia Komisji
562
Projekty protokołów z Komisji
561
Skład osobowy
555
Projekty uchwał na XXXII sesję (27.06.2017r.)
551
Projekty protokołów z Komisji
551
Uchwały z IV sesji z dnia 27.12.2018r.
551
Projekty uchwał na XXXVI sesję (30.11.2017r.)
549
Projekty uchwał na XXXIV sesję (26.09.2017r.)
547
Projekty protokołów z Komisji
547
Uchwały z XL sesji z dnia 24.04.2018r
537
Projekty uchwał na XXXIII sesję (16.08.2017r.)
533
Uchwały z XLII sesji z dnia 26.06.2018r
531
Posiedzenia Komisji
524
Posiedzenia Komisji
510
Posiedzenia Komisji
478
Projekty uchwał na XXVI sesje (03.11.2016r.)
477
Uchwały z XLIII sesji z dnia 17.07.2018r.
468
Projekty protokołów z Komisji
467
Posiedzenia Komisji
465
Zbiór aktów prawa miejscowego
465
Projekty uchwał na XXXVII sesję (28.12.2017r.)
462
Projekty uchwał na XXXVIII sesję (20.02.2018r.)
462
Projekty uchwał na XXXIX sesję (27.03.2018r.)
454
Uchwały z VII sesji z dnia 07.05.2019r.
447
Projekty protokołów z Komisji
446
Uchwały z II sesji z dnia 27.11.2018r.
445
Uchwały z XLVI sesji z dnia 09.10.2018r.
443
Uchwały z XLI sesji z dnia 22 maja 2018 r.
434
Przewodniczący Rady
433
Projekty uchwał na IV sesję (27.12.2018)
433
Uchwały z I sesji z dnia 22.11.2018r.
416
Wzór oświadczenia majątkowego
404
Uchwały z XLIV sesji z dnia 11.09.2018r.
401
Protokoły z Komisji
390
Protokoły z Komisji
382
Protokoły z Komisji
380
Komisja ds nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck oraz statutów jednostek pomocniczych
380
Projekty uchwał na XL sesję (24.04.2018r.)
378
Skład osobowy Komisji
377
Projekty uchwał na III sesję (04.12.2018r.)
372
Skład osobowy Komisji
371
Skład osobowy Komisji
367
Rozstrzygnięcia nadzorcze
364
Uchwały z VI sesji z dnia 26.03.2019r.
359
Wiceprzewodniczący Rady
357
Protokoły z Komisji
350
Projekty uchwał na XLII sesję (26.06.2018r.)
345
Projekty uchwał na XLV sesję (18.09.2018r.)
341
Skład osobowy Komisji
335
Projekty uchwał na V Sesję (8.02.2019r.)
331
Uchwały z XIV sesji z dnia 12.11.2019r.
329
Skład osobowy Komisji
328
Projekty uchwał na VI sesję (26.03.2019r.)
321
Uchwały z IX sesji z dnia 05.06.2019r.
321
Projekty protokołów z Komisji
309
Uchwały z X sesji z dnia 25.06.2019r.
306
Projekty uchwał na XLI sesję (22.05.2018 r.)
303
Uchwały z VIII sesji z dnia 27.05.2019r.
296
Komisje wspólne
295
Projekty uchwał na II sesję (27.11.2018r.)
291
Projekty uchwał na XLIV sesję (11.09.2018r.)
289
Projekty uchwał na I sesję (22.11.2018r.)
289
Projekty uchwał na XLVI sesję (09.10.2018r.)
286
Projekty uchwał na VII sesję (07.05.2019r.)
285
Protokoły z Komisji
275
Projekty uchwal na XLIII sesję (17.07.2018r.)
273
Projekty protokołów z Komisji
270
Posiedzenia Komisji
270
Uchwały z XIX sesji z dnia 12.03.2020r.
258
Projekty uchwał na VIII sesję (27.05.2019r)
240
Uchwały z XVI sesji z dnia 27.12.2019r.
233
Skład osobowy komisji
230
Uchwały z XI sesji z dnia 20.08.2019r.
230
Projekty uchwał na IX sesję (05.06.2019r)
223
Projekty uchwał na X sesję (25.06.2019r)
223
Uchwały z XII sesji z dnia 24.09.2019r.
213
Uchwały z XV sesji z dnia 03.12.2019r.
213
Projekty uchwał na XII sesję (24.09.2019r.)
205
Uchwały z XX sesji z dnia 28.04.2020r.
200
Zespół ds. wyboru ławników sądowych
196
Projekty uchwał na XI sesję (20.08.2019r.)
191
Uchwały z XIII sesji z dnia 22.10.2019r.
182
Projekty uchwał na XXIII sesje 21.07.2020r.
172
Skład osobowy
164
Projekty uchwał na XV sesję (03.12.2019r)
164
Projekty uchwał na XIV sesję (12.11.2019r)
163
Posiedzenia Zespołu
162
Projekty uchwał na XVII sesję (16.01.2020r)
159
Protokoły z posiedzenia Zespołu
150
Uchwały z XVIII sesji z dnia 11.02.2020r.
146
Uchwały z XVII sesji z dnia 16.01.2020r.
145
Projekty uchwał na XIX sesję 12.03.2020r.
133
Uchwały z XXII sesji z dnia 26.05.2020r
127
Projekty uchwal na XIII sesje (22 10 2019r.)
124
Uchwały z XXIV sesji z dnia 08.09.2020r
116
Projekty uchwał na XVI sesję (27.12.2019r)
114
Uchwały z XXIII sesji z dnia 21.07.2020r
113
Projekty uchwał na XVIII sesję 11.02.2020r.
97
Projekty uchwał na XXI sesję 26.05.2020r.
94
2015
93
2018
93
Projekty uchwał na XX sesję 28.04.2020r.
91
Uchwały z XXI sesji z dnia 19.05.2020r
91
2017
84
2016
81
Projekty uchwał na XXIV sesję (08.09.2020r.)
64
Uchwały z XXV sesji z dnia 29.09.2020r
57
Projekty uchwał na XXI sesję 19.05.2020r.
54
Projekty uchwał na XXV sesję (29.09.2020r.)
45
Komisja doraźna w sprawie opracowania statutu sołectw i osiedli w Gminie Kłobuck
5
Skład osobowy
3
Posiedzenia Komisji
2
zawiodomienia_sesji
1

Dział: Ekoportal

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowania wszczęte
193237
Archiwum postępowań
10808
Ogłoszenia o wyborze
8391
Postępowania zakończone
5274
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
3515
Zamówienia publiczne
1
Platforma zakupowa
1

Dział: Finanse

Podstrona Odwiedziny Ilość
Finanse
4543
Uchwała budżetowa i sprawozdania z wykonania budżetu
2327
Uchwała w sprawie procedury uchwalania budżetu
1310
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
1197
Rok 2016
1095
Rok 2017
1083
Rok 2018
1076
Rok 2015
996
Majątek
925
Pozostale informacje
847
Rok 2019
699
Mienie komunalne
691
Pomoc publiczna
570
2014
565
2015
515
2016
472
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016r.
456
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015r.
447
Sprawozdania finansowe
425
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2017r.
352
Za rok 2018
323
2017
306
Jednostka sprawozdawcza - Gmina Kłobuck
287
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018r.
281
Rok 2020
266
Jednostka sprawozdawcza - Urząd Miejski w Kłobucku
221
2018
191
Za rok 2019
78
Jednostka sprawozdawcza - Gmina Kłobuck
69
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019r.
62
Jednostka sprawozdawcza - Urząd Miejski w Kłobucku
45
w 2020 roku
45
w 2019 roku
44

Dział: Jednostki pomocniczne i organizacyjne

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Oświadczenia majątkowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oświadczenia majątkowe
9784
ROK 2017
2448
ROK 2016
2152
ROK 2019
2009
ROK 2018
2004
Rok 2016 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
1785
Krakowian Jacek - Dyrektor ZEAOS w Kłobucku
1408
ROK 2015
1326
Rok 2017 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
1315
Rok 2016 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
1301
Oświadczenia majątkowe za 2003-2014 osoby wydającej decyzje administracyjne - praca socjalna
1238
Rok 2016 - Burmistrz Kłobucka, Sekretarz, Skarbnik
1228
Rok 2015 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
1195
Rok 2016 - Pozostałe oświadczenia majątkowe
1147
Rok 2015 - Burmistrz Kłobucka
1127
Rok 2017 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
1123
Rok 2016 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
1094
Rok 2018 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
1094
Chamarowski Krzysztof - Dyrektor ZDiGK w Kłobucku
1088
Rok 2016 - Sekretarz Gminy
1067
Rok 2017 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
1061
Rok 2017 - Burmistrz Kłobucka, Sekretarz, Skarbnik
1061
Rok 2017 - Pozostałe oświadczenia majątkowe
1039
Rok 2018 - Burmistrz Kłobucka, Sekretarz, Skarbnik
1037
Rok 2018 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
1032
Rok 2016 - Burmistrz Kłobucka
995
Rok 2018 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
994
Rok 2019 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
943
Rok 2015 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
930
Zander-Skwarczynska Małgorzata - Dyrektor Zespołu Szkół w Białej
886
Ząbkowska Elżbieta - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 2 w Kłobucku
883
Rok 2017 - Sekretarz Gminy
850
Skwara Olga - Dyrektor MOK w Kłobucku
844
Rok 2015 - Pozostałe oświadczenia majątkowe
819
Rok 2019 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
742
Duraj-Stefanska Teresa - Kierownik GOPS w Kłobucku
733
Rok 2015 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
730
Rok 2015 - Burmistrz Kłobucka, Sekretarz, Skarbnik
729
Rok 2018 - Burmistrz Kłobucka
723
Duraj-Stefańska Teresa - Kierownik GOPS w Kłobucku
711
Chamarowski Krzysztof - Dyrektor ZDiGK w Kłobucku
703
Kotkowski Paweł - Dyrektor Gimnazjum w Kłobucku
701
Klimza Aleksandra - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku
679
Kotkowski Paweł - Dyrektor Gimnazjum w Kłobucku
675
Rok 2019 - Burmistrz Klobucka, Sekretarz, Skarbnik
672
Krakowian Jacek - Dyrektor ZEAOS w Kłobucku
660
Soboniak Izabela - Referent w Wydziale Finansowym
658
Ignaczak Bożena - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 4 w Kłobucku
655
Rok 2017 - Burmistrz Kłobucka
654
Rok 2015 - Sekretarz Gminy Kłobuck
649
Pieścik Maria - Inspektor w Wydziale Finansowym
634
Rok 2016 - Skarbnik Gminy
630
Wypych Monika - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kłobucku
610
Oświadczenia majątkowe radnych złożone wg stanu na dzień 16.09.2018r. (obejmują okres od 01.01.2018r. do 16.09.2018r.)
607
Kowalczyk Joanna - Dyrektor Zespołu Szkół w Libidzy (od dn. 01.09.2016r.)
605
Jaszczyk Robert - Z-ca Kierownika GOPS w Kłobucku
600
Skwara Olga - Dyrektor MOK w Kłobucku
590
Telenga Józefa - Dyrektor Zespołu Szkół w Libidzy
587
Rok 2015 - Skarbnik Gminy Kłobuck
582
Rok 2017 - Skarbnik Gminy
581
Rok 2018 - Sekretarz Gminy Kłobuck
577
ROK 2020
576
Jaszczyk Robert - Z-ca Kierownika GOPS w Kłobucku
575
Solska Wiesława - Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
575
Kula Agata - Inspektor w Wydziale Finansowym
568
Oświadczenia majątkowe radnych składane na początek kadencji 2018-2023
565
Sulima Aleksandra - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 5 w Kłobucku
553
Wośtak Iwona - Zastępca Kierownika Wydziału Finansowego
545
Krakowian Jacek - Dyrektor CEA w Kłobucku
543
Jagielska Alina - Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami
533
Soluch Wanda - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 1 w Kłobucku
532
Borkowska Marta - p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
532
Rok 2019 - Pozostałe oświadczenia majątkowe
532
Kowalczyk Joanna - Dyrektor Zespołu Szkół w Libidzy
531
Rumin Bożena - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku
530
Wróbel Halina - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamyku
523
Karoń Barbara - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobodnie
521
Ząbkowska Elżbieta - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 2 w Kłobucku
499
Wypych Monika - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kłobucku
496
Wróbel Halina - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamyku
495
Sulima Aleksandra - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 5 w Kłobucku
489
Ignaczak Bożena - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 4 w Kłobucku
482
Soluch Wanda - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 1 w Kłobucku
474
Zander-Skwarczyńska Małgorzata - Dyrektor Zespołu Szkół w Białej
472
Rumin Bożena - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku
471
Oświadczenia majątkowe radnych złożone wg stanu na dzień 31.12.2017r.
470
Jagielska Alina - Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami
467
Rok 2018 - Skarbnik Gminy Kłobuck
465
Rok 2019 - Burmistrz Kłobucka
461
Klimza Aleksandra - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku
451
Rok 2019 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
427
Kotkowski Paweł - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kłobucku
417
Skwara Olga - Dyrektor MOK w Kłobucku
408
Karoń Barbara - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobodnie
407
Chamarowski Krzysztof - Dyrektor ZDiGK w Kłobucku
390
Soluch Wanda - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 1 w Kłobucku
381
Duraj-Stefańska Teresa - Kierownik GOPS w Kłobucku
380
Rumin Bożena - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku
375
Lisowska-Sukiennik Lidia - Dyrektor Żłobka Gminnego w Kłobucku
369
Solska Wiesława - Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
362
Rok 2019 - Sekretarz Gminy Kłobuck
357
Rok 2018 - -Pozostałe oświadczenia majątkowe
353
Olejniczak-Stanik Sylwia - Referent w Wydziale Finansowym
350
Jaszczyk Robert - Z-ca Kierownika GOPS w Kłobucku
350
Wośtak Iwona - Zastępca Kierownika Wydziału Finansowego
346
Borkowska Marta - p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
344
Wypych Monika - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kłobucku
331
Zych Izabela - Referent w Wydziale Finansowym
330
Lisowska-Sukiennik Lidia - Dyrektor Żłobka Gminnego w Kłobucku
330
Kowalczyk Joanna - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Libidzy
328
Zander-Skwarczyńska Małgorzata - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białej
321
Kula Agata - Inspektor w Wydziale Finansowym
319
Klimza Aleksandra - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku
305
oswiadczenia_kier_jedn
302
Ząbkowska Elżbieta - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 2 w Kłobucku
299
Wróbel Halina - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamyku
298
Rok 2019 - Skarbnik Gminy Kłobuck
293
Karoń Barbara - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobodnie
291
Ignaczak Bożena - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 4 w Kłobucku
291
Sulima Aleksandra - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 5 w Kłobucku
280
oswiadczenia_maj_bur
269
oswiadczenia_majatkowe_pracownikow
245
Rok 2020 - Burmistrz Kłobucka, Sekretarz, Skarbnik
245
oswiadczenia_majatkowe_radnych
242
Rok 2020 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
241
Rok 2020 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
183
Rok 2020 - Pozostałe oświadczenia majątkowe
144
Rok 2020 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
118
Rok_2018_Burmistrz_Klobucka
104
Rok_2018_Sekretarz_Gminy
63
Rok_2018_Skarbnik_Gminy
52

Dział: Zgłaszanie zgromadzeń

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zgłaszanie zgromadzeń
2165

Dział: Skargi, wnioski i petycje

Podstrona Odwiedziny Ilość
Skargi, wnioski i petycje
3377
Wniosek
1693
Petycja
1639
Skarga
1216
Ustawa o petycjach
512
Petycje złożone w roku 2019
491
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych
393
Przykładowy formularz petycji
223
Petycje złożone w roku 2017
216
Petycje złożone w roku 2018 - brak petycji
216
Petycje złożone w roku 2020
114

Dział: Interpelacje i zapytania Radnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Interpelacje i zapytania Radnych
3436

Dział: Inne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Godziny otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK
18490
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
14684
Inne
7221
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
6666
Opłata za odbiór odpadów komunalnych
4592
Harmonogram na 2020 rok
4226
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2815
Harmonogram na 2019 rok
2718
Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kłobucku
2655
Harmonogram na 2018 rok
2595
Zasady segregacji odpadów komunalnych
2516
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1941
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018r.
1917
Opłata za odbiór odpadów komunalnych
1816
Wybory i referendum
1815
Harmonogram na 2017 rok
1771
WYBORY PREZYDENTA RP 2020r
1612
Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
1542
Rejestry, ewidencje i archiwa
1308
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
1298
Organizacje pozarządowe
1237
Ponowne udostępnianie informacji publicznej
1217
Udostępnianie informacji publicznej
1112
Rejestr działalności regulowanej
1105
Stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych...
941
Wykaz Firm - Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
927
Ogłoszenia o konkursach
908
Ogłoszenia
908
Monitoring jakości powietrza
886
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne
868
Protokoły i wyniki z konkursów
853
Wzory druków do pobrania
828
ROK 2017
828
Redakcja Biuletynu
806
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck
802
2016 rok
792
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck - 2016 rok
790
Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Kłobuck
766
Konkursy w 2016 roku
756
Poziomy recyklingu osiągnięte przez przedsiębiorców
734
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019r
732
2017 rok
719
Sprawozdania z przebiegu konsultacji
715
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
703
Rok 2016
656
Program Współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi
642
Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi
641
Konkursy w 2017 roku
633
Konsultacje projektów uchwał
622
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019r.
579
2016 ROK
571
Stan realizacji zadań oświatowych w Gminie Kłobuck
540
Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
538
Konkursy w 2018 roku
529
Raport o stanie gminy Kłobuck za 2018 rok
522
2017 ROK
519
Urzędnik wyborczy
506
2016 rok
497
2018 rok
464
Rok 2017
461
Rejestr instytucji kultury
461
Na rok 2016
452
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck - 2017 rok
449
Na rok 2017
444
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
442
2018 ROK
441
2017 rok
433
Wybory Ławników Sądowych 2019
431
Rok 2018
375
2018 rok
375
Na rok 2018
340
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck - 2018 rok
319
Raport o stanie gminy Kłobuck
316
Konkursy w 2019 roku
286
2019 rok
277
Harmonogram na 2016 rok
248
2019 rok
241
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
241
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat (od 13.06.2018r. do 12.06.2021r.)
208
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck - 2019 rok
203
Rok 2019
199
Rejestr działalności regulowanej
198
Raport o stanie gminy Kłobuck za 2019 rok
159
Kontrola zarządcza
91
2020 rok
72
2020 rok
70
Konkursy w 2020 roku
69
Deklaracja dostępności BIP
67
Rok 2020
63
Na rok 2020
56
Na rok 2019
52
Konsultacja_projektu_uchwaly_w_sprawie_czesciowego_zwolnienia_z_oplaty_za_gospod_odpadami_komun
1
Ewidencja_kapielisk_w_Gminie_Klobuck_2017_rok
1
Ewidencja_kapielisk_w_Gminie_Klobuck_-_2018_rok
1

Dział: Baza OOŚ

Podstrona Odwiedziny Ilość
Baza OOŚ
5

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 749

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl