Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Posiedzenia Komisji

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji (2016-04-05)

Kłobuck, dnia 05.04.2016r.

RM.0012.5.004.2016

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

      Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18 kwietnia  2016r. (poniedziałek) o godz. 9:30 odbędzie się posiedzenie Komisji  Statutowej w sprawie opracowania projektu Statutu Gminy Kłobuck w sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w  Kłobucku, przy ul. 11 Listopada 6

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia Komisji, stwierdzenie  prawomocności, zmiany  w  porządku
    obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 2/2016  z  dnia  21 marca 2016r.
    /projekt protokołu umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  w BIP
     bip.gminaklobuck.pl/    >Rada Miejska  >Komisje Rady  
      -Komisja Statutowa , projekty protokołów z komisji.
3. Kontynuacja  prac  związanych  z  opracowaniem   projektu nowego  Statutu Gminy
    Kłobuck.
4. Sprawy różne.  
        
Na  podstawie  art.25, ust 3 ustawy    
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  
Gminnym ( t.j.Dz.U. z 2015.. poz  1515 z  późn..zm.)
-  proszę  o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu  zakładu  pracy celem
uzyskania zwolnienia z pracy.

Przewodniczący Komisji ds.Statutu Gminy Kłobuck Aleksander Tokarz

Redakcja aktualności (ID: 2772)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 10493

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl