Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Skład osobowy

Skład osobowy Komisji Statutowej ds. nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck


Uchwała Nr 18/IV/2014 w sprawie powołania komisji ds. nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck.pdf

Uchwała Nr 170/XIX/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr 18/IV/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji ds. nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck - skan

Powołuje się doraźną Komisję Rady Miejskiej w Kłobucku do opracowania projektu Statutu Gminy Kłobuck w następującym składzie:

1) Aleksander Tokarz - Przewodniczący;
2) Andrzej Sękiewicz - Wiceprzewodniczący;
3) Józef Batóg;
4) Witold Dominik;
5) Danuta Kasprzyk;
6) Barbara Błaszczykowska;
7) Janusz Soluch;
8) Danuta Gosławska
9) Mariola Wojciechowska;
10) Mateusz Woźniak.

Redakcja strony: Skład osobowyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1207

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl