Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Posiedzenia Komisji

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji (2016-08-12)

Kłobuck, dnia 12.08.2016r.

RM.0012.5.007.2016

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu  23 sierpnia 2016r. (wtorek) o godz. 9:00 odbędzie  się  posiedzenie Komisji Statutowej w sprawie opracowania  projektu Statutu Gminy Kłobuck w sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku, przy ul. 11 Listopada 6

Proponowany   porządek  posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia Komisji, stwierdzenie  prawomocności, zmiany  w  porządku
    obrad.
2. Przyjęcie  protokołu  nr 4/2016  z  dnia  23  maja  2016r.
    /projekt protokołu umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  w BIP
     bip.gminaklobuck.pl/    >Rada Miejska  >Komisje Rady  
      -Komisja Statutowa , projekty protokołów z komisji.
3. Kontynuacja   prac  związanych  z   opracowaniem   projektu  nowego  Statutu Gminy
    Kłobuck.
4. Sprawy różne.  

        
Na  podstawie  art.25, ust 3 ustawy    
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
Gminnym ( t.j.Dz.U. z 2016r., poz  446.)
-  proszę  o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu  zakładu  pracy celem
uzyskania zwolnienia z pracy.

Przewodniczacy Komisji ds.Statutu  Gminy Kłobuck
Aleksander Tokarz

Redakcja aktualności (ID: 2980)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 11881

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl