Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Posiedzenia Komisji

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji (2017-01-17)

Kłobuck, dnia 17.01.2017r.r.

RM.0012.5.001.2017

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24 stycznia 2017r. (wtorek) o godz. 10:00
odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej w sprawie opracowania projektu
Statutu Gminy Kłobuck w sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku,
przy ul. 11 Listopada 6

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji, stwierdzenie prawomocności, zmiany w porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu nr 8/2016 z dnia 29.11.2016r. /projekt protokołu umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP bip.gminaklobuck.pl/ >Rada Miejska >Komisje Rady-Komisja Statutowa , projekty protokołów z komisji.
  3. Zatwierdzenie uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kłobuck.
  4. Sprawy różne.


Na podstawie art.25, ust 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
Gminnym (Dz.U. z 2016r., poz 446 z późn.zm.)
- proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu zakładu pracy celem
uzyskania zwolnienia z pracy.

Przewodniczacy Komisji ds.Statutu Gminy Kłobuck 
Aleksander Tokarz

Redakcja aktualności (ID: 3248)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 10492

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl