Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia wewnętrzne 2015


Znaleziono 52 wiadomości.

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2016-01-15)

Zarządzenie Nr OR.120.52.2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kłobucku

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2015-12-31)

Zarządzenie Nr OR.120.51.2015 w sprawie: skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Kłobucku w dniu 31 grudnia 2015r.

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2015-11-03)

Zarządzenie Nr OR.120.50.2015 w sprawie: wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Miejskiego w Kłobucku

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2015-10-23)

Zarządzenie Nr IR.120.49.2015 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na usługi polegające na opracowaniu audytu energetycznego i dokumentacji projektowo kosztowej modernizacji energetycznej oraz opracowaniu elementów studium wykonalności wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych obiektów: budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku, Zespołu Szkół w Białej, Domu Nauczyciela w Kamyku

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2015-10-14)

Zarządzenie Nr OR.120.48.2015 w sprawie: zmiany zarządzenia nr OR.120.45.2015 Burmistrza Kłobucka z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2015-10-09)

Zarządzenie Nr OR.120.47.2015 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 29/OR/2011 Burmistrza Kłobucka z dnia 03 listopada 2011 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny wykonanych na zlecenie Gminy dokumentacji projektowych

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2015-10-06)

Zarządzenie Nr OR.120.45.2015 w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2015-10-06)

Zarządzenie Nr GOR.120.46.2015 w sprawie: rejestru wniosków o udzielenie dotacji dotyczących obiektów budowlanych wykonanych z zastosowaniem materiałów zawierających azbest nieujawnionych w inwentaryzacji

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2015-10-01)

Zarządzenie Nr GOR.120.43.2015 w sprawie: powołania komisji do spraw monitorowania i prowadzenia sprawozdawczości z realizacji Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2015-10-01)

Zarządzenie Nr OR.120.44.2015 w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłobucku
Drukuj Liczba odwiedzin: 29697

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl