Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Postępowania wszczęte

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Kłobuck 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Paweł Miłkowski 
Numer postępowania: IR.271.029.2017.WS 
Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej (z elementami projektu wykonawczego) oraz kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich dla: 1. Zadania inwestycyjnego Gminy Kłobuck pn.: Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Długosza w Kłobucku (III etap)- odcinek od ul. Ogrójcowej do ul. Zamkowej; 2. Zadania inwestycyjnego PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie pn.: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Jana Długosza w Kłobucku na odcinku od ul. Ogrójcowej do ul. Zamkowej wraz z przebudową, wymianą i przepięciem przyłączy wodociągowych 
Rodzaj zamówienia: Usługi 
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony 
Data ogłoszenia: 2017-06-09 
Termin składania ofert: 2017-06-19 
SIWZ:  
Zapytania i odpowiedzi:  
Uwagi:  
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Powiązane pliki [ 14 ]
Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
17-06-09 15:08
Miłkowski Paweł
8.42MB
SIWZ SIWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
17-06-09 15:08
Miłkowski Paweł
15.07MB
zał_nr_1_formularz_oferty zał_nr_1_formularz_oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
17-06-09 15:09
Miłkowski Paweł
88KB
zał_nr_2_oswiadczenie_z_art_25a_ust_1_warunki_udziału zał_nr_2_oswiadczenie_z_art_25a_ust_1_warunki_udziału
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
17-06-09 15:09
Miłkowski Paweł
41KB
zał_nr_3_oswiadczenie_z_art_25a_ust_1_podstawy_wykluczenia zał_nr_3_oswiadczenie_z_art_25a_ust_1_podstawy_wykluczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
17-06-09 15:09
Miłkowski Paweł
46KB
zał_nr_4_oświadczenie_o_przynależności_do_grupy_kapitałowej zał_nr_4_oświadczenie_o_przynależności_do_grupy_kapitałowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
17-06-09 15:10
Miłkowski Paweł
34.5KB
zał_nr_5_wykaz_usług zał_nr_5_wykaz_usług
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
17-06-09 15:10
Miłkowski Paweł
35KB
zał_nr_6_wykaz_osób zał_nr_6_wykaz_osób
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
17-06-09 15:10
Miłkowski Paweł
39KB
zał_nr_7_oświadczenie_z_art_24_ust_1 zał_nr_7_oświadczenie_z_art_24_ust_1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
17-06-09 15:11
Miłkowski Paweł
36.5KB
zał_nr_8_wzor_umowy zał_nr_8_wzor_umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
17-06-09 15:11
Miłkowski Paweł
405.73KB
zał_nr_9_dokumentacja_ zdjęciowa zał_nr_9_dokumentacja_ zdjęciowa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
17-06-09 15:11
Miłkowski Paweł
16.77MB
Zmiana treści SIWZ Zmiana treści SIWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
17-06-14 10:59
Miłkowski Paweł
340.75KB
zał nr 10 - Książka drogi Długosza zał nr 10 - Książka drogi Długosza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
17-06-14 11:01
Miłkowski Paweł
25.94MB
unieważnienie postępowania unieważnienie postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
17-06-20 14:48
Pastuszka Anna
323.43KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 208544

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl