Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Postępowania wszczęte

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Kłobuck 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Anna Pastuszka 
Numer postępowania: IR.271.031.2017.SN 
Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ciągów pieszo-rowerowych na terenach zielonych w Kłobucku wraz z budową oświetlenia, kładki i całej infrastruktury towarzyszącej oraz pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich (Nr postępowania IR.271.031.2017.SN) 
Rodzaj zamówienia: Usługi 
Tryb postępowania: Z wolnej ręki 
Data ogłoszenia: 2017-06-19 
Termin składania ofert: 2017-06-23 
SIWZ:  
Zapytania i odpowiedzi:  
Uwagi:  
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
Ogłoszenie_o_zamiarze_zawarcia_umowy Ogłoszenie_o_zamiarze_zawarcia_umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
17-06-19 15:00
Pastuszka Anna
311.57KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 208855

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl