Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Postępowania wszczęte

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Kłobuck 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Paweł Miłkowski 
Numer postępowania: IR.271.029.2018.SN  
Przedmiot zamówienia: Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pod nazwą: Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych i instalacyjnych pn.: "Przebudowa dróg gminnych ul. Różanej, Konwaliowej i hm. T. Sobisia w zakresie budowy ul. Konwaliowej, chodnika w ul. Różanej oraz oświetlenia w ul. Konwaliowej, Różanej i hm T. Sobisia w Kłobucku" (IR.271.029.2018.SN ) 
Rodzaj zamówienia: Usługi 
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony 
Data ogłoszenia: 2018-04-25 
Termin składania ofert: 2018-05-10 
SIWZ:  
Zapytania i odpowiedzi:  
Uwagi:  
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Powiązane pliki [ 15 ]
Ogłoszenie _o_zamówieniu Ogłoszenie _o_zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
18-04-25 12:59
Miłkowski Paweł
404.86KB
SIWZ SIWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
18-04-25 12:59
Miłkowski Paweł
1.02MB
zał_nr_1_formularz_oferty zał_nr_1_formularz_oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
18-04-25 12:59
Miłkowski Paweł
60.5KB
zał_nr_2_oświadczenie_z_art_25a_ust_1_warunki_udziału zał_nr_2_oświadczenie_z_art_25a_ust_1_warunki_udziału
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
18-04-25 12:59
Miłkowski Paweł
40KB
zał_nr_3_oświadczenie_z_art_25a_ust_1_podstawy_wykluczenia zał_nr_3_oświadczenie_z_art_25a_ust_1_podstawy_wykluczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
18-04-25 13:00
Miłkowski Paweł
42.5KB
zał_nr_4_oświadczenie_o_przynależności_do_grupy_kapitałowej zał_nr_4_oświadczenie_o_przynależności_do_grupy_kapitałowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
18-04-25 13:00
Miłkowski Paweł
31.5KB
zał_nr_5_wykaz_usług zał_nr_5_wykaz_usług
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
18-04-25 13:00
Miłkowski Paweł
36.5KB
zał_nr_6_wykaz_osób zał_nr_6_wykaz_osób
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
18-04-25 13:00
Miłkowski Paweł
42KB
zał_nr_7_wzór_umowy zał_nr_7_wzór_umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
18-04-25 13:01
Miłkowski Paweł
377.54KB
zał_nr_8_oświadczenie_z_art_24_ust_1 zał_nr_8_oświadczenie_z_art_24_ust_1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
18-04-25 13:01
Miłkowski Paweł
36KB
zał_nr_9_Dokumentacja_projektowa zał_nr_9_Dokumentacja_projektowa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
18-04-25 13:01
Miłkowski Paweł
49.21MB
Informacja po otwarciu ofert Informacja po otwarciu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
18-05-10 15:25
Miłkowski Paweł
478.77KB
Ranking ofert Ranking ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
18-05-17 12:18
Miłkowski Paweł
474.06KB
przedłużenie terminu związania ofertą przedłużenie terminu związania ofertą
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
18-06-05 13:49
Miłkowski Paweł
15.42KB
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
18-06-07 14:46
Miłkowski Paweł
403.11KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 208745

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl