Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Postępowania wszczęte

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Kłobuck 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Grzegorz Nabiałczyk 
Numer postępowania: IR.271.032.2019.SD 
Przedmiot zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: : „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Projekt oświetlenia ul. Parkowej w Białej” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich”. /Nr postępowania IR.271.032.2019.SD/ 
Rodzaj zamówienia: Usługi 
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony 
Data ogłoszenia: 2019-07-18 
Termin składania ofert: 2019-07-29 
SIWZ:  
Zapytania i odpowiedzi:  
Uwagi:  
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Powiązane pliki [ 14 ]
Ogłoszenie nr 575255.pdf Ogłoszenie nr 575255.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
19-07-18 10:24
Nabiałczyk Grzegorz
233.77KB
SIWZ-1 oswietlenie ul. Parkowa w Białej.pdf SIWZ-1 oswietlenie ul. Parkowa w Białej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
19-07-18 10:24
Nabiałczyk Grzegorz
662.84KB
zał_nr_1_formularz_oferty.doc zał_nr_1_formularz_oferty.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
19-07-18 10:24
Nabiałczyk Grzegorz
69.5KB
zał_nr_2_oswiadczenie_z_art_25a_
ust_1_warunki_udziału.doc zał_nr_2_oswiadczenie_z_art_25a_ ust_1_warunki_udziału.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
19-07-18 10:25
Nabiałczyk Grzegorz
45KB
zał_nr_3_oswiadczenie_z_art_25a_
ust_1_podstawy_wykluczenia.doc zał_nr_3_oswiadczenie_z_art_25a_ ust_1_podstawy_wykluczenia.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
19-07-18 10:25
Nabiałczyk Grzegorz
45.5KB
zał_nr_4_oświadczenie_o_przynależności_
do_grupy_kapitałowej.doc zał_nr_4_oświadczenie_o_przynależności_ do_grupy_kapitałowej.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
19-07-18 10:25
Nabiałczyk Grzegorz
32.5KB
zał_nr_5_wykaz_usług.doc zał_nr_5_wykaz_usług.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
19-07-18 10:26
Nabiałczyk Grzegorz
36KB
zał_nr_6_wykaz_osób.doc zał_nr_6_wykaz_osób.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
19-07-18 10:31
Nabiałczyk Grzegorz
34.5KB
zał_nr_7_oświadczenie_z_art_24_ust_1.doc zał_nr_7_oświadczenie_z_art_24_ust_1.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
19-07-18 10:32
Nabiałczyk Grzegorz
35.5KB
zał_nr_8_wzór_umowy.pdf zał_nr_8_wzór_umowy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
19-07-18 10:32
Nabiałczyk Grzegorz
439.12KB
Załącznik nr 9.jpg Załącznik nr 9.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
19-07-18 10:33
Nabiałczyk Grzegorz
332.67KB
3 Informacja_po_otwarciu 032.pdf 3 Informacja_po_otwarciu 032.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
19-07-29 13:37
Nabiałczyk Grzegorz
441.26KB
ranking ofert ranking ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
19-08-02 12:14
Pastuszka Anna
275.85KB
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
19-08-09 13:52
Pastuszka Anna
1MB
Drukuj Liczba odwiedzin: 188246

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl