Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Postępowania wszczęte

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Kłobuck 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Grzegorz Nabiałczyk 
Numer postępowania: IR.271.004.2022.WS 
Przedmiot zamówienia: Ogłoszenie o zamówieniu p.n. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kłobuck oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Kłobucku przy ul. Łąkowej (5 części)” /nr post. IR.271.004.2022.WS/ 
Rodzaj zamówienia: Usługi 
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony 
Data ogłoszenia: 2022-02-07 
Termin składania ofert: 2022-03-10 
SIWZ:  
Zapytania i odpowiedzi:  
Uwagi: Termin składania ofert: 10.03.2022 r. godz. 10:00 
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Powiązane pliki [ 28 ]
zał_nr_2_JEDZ.zip zał_nr_2_JEDZ.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
22-02-07 12:53
Pastuszka Anna
89.1KB
Ogloszenie.pdf Ogloszenie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
22-02-07 12:09
Nabiałczyk Grzegorz
200.8KB
SWZ.pdf SWZ.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
22-02-07 12:11
Nabiałczyk Grzegorz
5.71MB
zał_nr_1_formularz_oferty.doc zał_nr_1_formularz_oferty.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
22-02-07 12:11
Nabiałczyk Grzegorz
296.5KB
zał_nr_1A_zobowiazanie_podmiotu.doc zał_nr_1A_zobowiazanie_podmiotu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
22-02-07 12:12
Nabiałczyk Grzegorz
21.65KB
zał_nr_1B_oswiadczenie_Wykonawcow_wspolnie_ubieg_zamowienie.doc zał_nr_1B_oswiadczenie_Wykonawcow_wspolnie_ubieg_zamowienie.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
22-02-07 12:12
Nabiałczyk Grzegorz
20.03KB
zał_nr_3_ osw_zasadnosc_zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa.doc zał_nr_3_ osw_zasadnosc_zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
22-02-07 12:15
Nabiałczyk Grzegorz
36KB
zał_nr_4_OPZ_cz_I.pdf zał_nr_4_OPZ_cz_I.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
22-02-07 12:15
Nabiałczyk Grzegorz
664.76KB
zał_nr_5_OPZ_cz_II.pdf zał_nr_5_OPZ_cz_II.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
22-02-07 12:15
Nabiałczyk Grzegorz
587.19KB
zał_nr_6_OPZ_cz_III.pdf zał_nr_6_OPZ_cz_III.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
22-02-07 12:16
Nabiałczyk Grzegorz
587.61KB
zał_nr_7_OPZ_cz_IV.pdf zał_nr_7_OPZ_cz_IV.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
22-02-07 12:16
Nabiałczyk Grzegorz
356.36KB
zał_nr_8_PSZOK_cz_V.pdf zał_nr_8_PSZOK_cz_V.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
22-02-07 12:17
Nabiałczyk Grzegorz
375.42KB
zał_nr_9_Oświadczenie_ grupa_kapitałowa.doc zał_nr_9_Oświadczenie_ grupa_kapitałowa.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
22-02-07 12:17
Nabiałczyk Grzegorz
20.5KB
zał_nr_10_wykaz_sprzętu.doc zał_nr_10_wykaz_sprzętu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
22-02-07 12:17
Nabiałczyk Grzegorz
142KB
zał_nr_11_Proj. umowy I.pdf zał_nr_11_Proj. umowy I.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
22-02-07 12:17
Nabiałczyk Grzegorz
1.74MB
zał_nr_12_Proj. umowy II.pdf zał_nr_12_Proj. umowy II.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
22-02-07 12:18
Nabiałczyk Grzegorz
1.98MB
zał_nr_13_Proj. umowy III.pdf zał_nr_13_Proj. umowy III.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
22-02-07 12:19
Nabiałczyk Grzegorz
1.99MB
zał_nr_14_Proj.umowy big-bag_IV.pdf zał_nr_14_Proj.umowy big-bag_IV.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
22-02-07 12:19
Nabiałczyk Grzegorz
1.48MB
zał_nr_15_Proj. umowy PSZOK_V.pdf zał_nr_15_Proj. umowy PSZOK_V.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
22-02-07 12:20
Nabiałczyk Grzegorz
1.79MB
zał_nr_16_oswiadczenie_o_aktualnosci_informacji.doc zał_nr_16_oswiadczenie_o_aktualnosci_informacji.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
22-02-07 12:20
Nabiałczyk Grzegorz
39.5KB
zał_nr_17_identyfikator_postepowania.pdf zał_nr_17_identyfikator_postepowania.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
22-02-07 12:20
Nabiałczyk Grzegorz
626.65KB
zał_nr_18_Instrukcja_wypel_JEDZ.pdf zał_nr_18_Instrukcja_wypel_JEDZ.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
22-02-07 12:21
Nabiałczyk Grzegorz
0.93MB
Odpowiedzi_na_pytania_nr_1.pdf Odpowiedzi_na_pytania_nr_1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
22-02-21 12:22
Nabiałczyk Grzegorz
248.36KB
Informacja_o_kwocie.pdf Informacja_o_kwocie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
22-03-10 09:32
Pastuszka Anna
268.37KB
Informacja po otwarciu ofert.pdf Informacja po otwarciu ofert.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
22-03-10 13:53
Pastuszka Anna
1.19MB
Ranking_Ofert.pdf Ranking_Ofert.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
22-04-06 11:55
Pastuszka Anna
484.9KB
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Części V przedmiotu zamówienia.pdf Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Części V przedmiotu zamówienia.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
22-04-06 12:06
Pastuszka Anna
178.28KB
Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_cz_I_IV.pdf Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_cz_I_IV.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
22-05-09 11:01
Pastuszka Anna
756.75KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 288556

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl