Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Postępowania wszczęte

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Kłobuck 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Anna Pastuszka 
Numer postępowania: WD.261.1.009.2022 
Przedmiot zamówienia: Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa destruktu asfaltowego /WD.261.1.009.2022/ 
Rodzaj zamówienia: Dostawy 
Tryb postępowania: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 
Data ogłoszenia: 2022-11-29 
Termin składania ofert: 2022-12-07 
SIWZ:  
Zapytania i odpowiedzi:  
Uwagi: Termin składania ofert: 2022-12-07 godzina: 09:00 
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Powiązane pliki [ 15 ]
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
22-11-29 11:30
Pastuszka Anna
108.42KB
SWZ.pdf SWZ.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
22-11-29 11:35
Pastuszka Anna
637.29KB
Załącznik nr 1 formularz oferty.docx Załącznik nr 1 formularz oferty.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
22-11-29 11:36
Pastuszka Anna
31.25KB
Załącznik nr 2 oświadczenie Wykonawcy.docx Załącznik nr 2 oświadczenie Wykonawcy.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
22-11-29 11:36
Pastuszka Anna
25.5KB
Załącznik nr 2a oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.docx Załącznik nr 2a oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
22-11-29 11:36
Pastuszka Anna
26.48KB
Załącznik nr 3 wzór umowy.pdf Załącznik nr 3 wzór umowy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
22-11-29 11:36
Pastuszka Anna
231.5KB
Załącznik nr 4 oświadczenie o aktualności danych.docx Załącznik nr 4 oświadczenie o aktualności danych.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
22-11-29 11:36
Pastuszka Anna
20.95KB
Załącznik nr 4a oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności danych.docx Załącznik nr 4a oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności danych.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
22-11-29 11:36
Pastuszka Anna
18.6KB
Załącznik nr 5  wykaz dostaw.docx Załącznik nr 5 wykaz dostaw.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
22-11-29 11:37
Pastuszka Anna
20.21KB
Załącznik nr 6 oświadczenie grupa kapitałowa.doc Załącznik nr 6 oświadczenie grupa kapitałowa.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
22-11-29 11:37
Pastuszka Anna
40.5KB
Załącznik nr 7 identyfikator postepowania.doc Załącznik nr 7 identyfikator postepowania.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
22-11-29 11:37
Pastuszka Anna
46KB
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
22-12-07 09:14
Pastuszka Anna
153.48KB
Informacja z otwarcia ofert.pdf Informacja z otwarcia ofert.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
22-12-07 11:16
Pastuszka Anna
324.34KB
Ranking ofert.pdf Ranking ofert.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
22-12-07 14:18
Pastuszka Anna
111.8KB
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
22-12-09 12:31
Pastuszka Anna
315.44KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 441698

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl