Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Postępowania wszczęte

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Kłobuck 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Anna Pastuszka 
Numer postępowania: IR.271.064.2016.SN 
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z przebudową istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej polegającej na dowieszeniu 12 opraw oświetlenia ulicznego LED wraz z wysięgnikami na istniejących słupach zlokalizowanych wzdłuż ul. Chodkiewicza w Kłobucku 
Rodzaj zamówienia: Usługi 
Tryb postępowania: Poza ustawą Prawo zamówień publicznych 
Data ogłoszenia: 2016-09-08 
Termin składania ofert: 2016-09-19 
SIWZ:  
Zapytania i odpowiedzi:  
Uwagi:  
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Powiązane pliki [ 7 ]
zaproszenie_do_składania_ofert zaproszenie_do_składania_ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
16-09-08 13:25
Pastuszka Anna
442.12KB
zał_1_formularz_ofertowy zał_1_formularz_ofertowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
16-09-08 13:26
Pastuszka Anna
43.5KB
zał_2_Wzór_Umowy zał_2_Wzór_Umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
16-09-08 13:26
Pastuszka Anna
360.96KB
zał_nr_3_projekt_budowlany zał_nr_3_projekt_budowlany
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 386
16-09-08 13:27
Pastuszka Anna
30.64MB
zał_nr_4_STWiOR zał_nr_4_STWiOR
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
16-09-08 13:27
Pastuszka Anna
122.45KB
zał_nr_5_Przedmiar_ robót_ul.Chodkiewicza zał_nr_5_Przedmiar_ robót_ul.Chodkiewicza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
16-09-08 13:28
Pastuszka Anna
448.15KB
zawiadomienie o wyborze oferty zawiadomienie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
16-09-20 08:47
Pastuszka Anna
208.46KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 208582

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl