Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

w 2021 roku

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Pomoc publiczna w 2021 roku [ 10 ]
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym w I kwartale 2021r. - skan Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym w I kwartale 2021r. - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
21-04-16 07:46
Pastuszka Anna
135.55KB
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym w II kwartale 2021r. - skan Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym w II kwartale 2021r. - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
21-07-21 12:55
Pastuszka Anna
145.3KB
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym w III kwartale 2021r. - skan Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym w III kwartale 2021r. - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
21-10-19 07:54
Pastuszka Anna
149.36KB
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym w IV kwartale 2021r. - skan Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym w IV kwartale 2021r. - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
22-01-24 14:56
Pastuszka Anna
232.98KB
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2021 roku - skan Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2021 roku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
22-05-12 12:08
Pastuszka Anna
1.3MB
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2021 roku - pdf Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2021 roku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
22-05-12 12:44
Pastuszka Anna
111.87KB
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2021 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty... - skan Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2021 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
22-05-12 12:09
Pastuszka Anna
2.18MB
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2021 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty... - pdf Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2021 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty... - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
22-05-12 12:47
Pastuszka Anna
116.67KB
Informacja sporządzona na podstawie art.37 ust. 1 pkt 2 lit. b - e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) na dzień 31.12.2021 roku - skan Informacja sporządzona na podstawie art.37 ust. 1 pkt 2 lit. b - e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) na dzień 31.12.2021 roku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
22-05-25 10:37
Pastuszka Anna
359.04KB
Informacja sporządzona na podstawie art.37 ust. 1 pkt 2 lit. b - e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305  z późn. zm.)
na dzień 31.12.2021 roku - pdf Informacja sporządzona na podstawie art.37 ust. 1 pkt 2 lit. b - e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) na dzień 31.12.2021 roku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
22-05-25 08:02
Pastuszka Anna
64.28KB

Redakcja strony: w 2021 rokuRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 638

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl