Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian w zamówieniu publicznym Ogłoszenie o zamówieniu na usługę :Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania pn.:„Wymiana źródeł ciepła w ind. gosp. domowych na terenie Gminy Kłobuck” współfinansowanego w ramach EFRR ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.3 Efektywność energet. i odnawialne źr. energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałania 4.3.4 Efektywność energetyczna i OZE w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs. /Nr post. IR.271.047.2020.KB/.

Ostatnia zmiana: 2020-10-15 15:40:02
Redaktor: Grzegorz Nabiałczyk
Opis: Aktualizacja zamówienia
rejestr wszystkich zmian
Data Redaktor Element Opis
2020-10-15 15:40:02 Nabiałczyk Grzegorz Ogłoszenie o zamówieniu na usługę :Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania pn.:„Wymiana źródeł ciepła w ind. gosp. domowych na terenie Gminy Kłobuck” współfinansowanego w ramach EFRR ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.3 Efektywność energet. i odnawialne źr. energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałania 4.3.4 Efektywność energetyczna i OZE w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs. /Nr post. IR.271.047.2020.KB/ Aktualizacja zamówienia
2020-10-15 13:55:16 Nabiałczyk Grzegorz zał_nr_7_umowy.pdf Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-10-15 13:54:55 Nabiałczyk Grzegorz zał_nr_6_oświadczenie_z_art_24_ust_1.doc Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-10-15 13:54:00 Nabiałczyk Grzegorz zał_nr_4_oświadczenie_o_przynależności _do_grupy_kapitałowej_wzór.doc Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-10-15 13:53:37 Nabiałczyk Grzegorz zał_nr_3_oswiadczenie_z_art _25a_ust_1_podstawy_wykluczenia_wzór.doc Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-10-15 13:53:11 Nabiałczyk Grzegorz zał_nr_2_oswiadczenie_z_art _25a_ust_1_warunki_udziału_wzór.doc Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-10-15 13:52:50 Nabiałczyk Grzegorz zał_nr_1_formularz_oferty_wzór.doc Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-10-15 13:51:02 Nabiałczyk Grzegorz SIWZ.pdf Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-10-15 13:50:13 Nabiałczyk Grzegorz Ogłoszenie o zamówieniu.pdf Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-10-15 13:47:42 Nabiałczyk Grzegorz Ogłoszenie o zamówieniu na usługę :Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania pn.:„Wymiana źródeł ciepła w ind. gosp. domowych na terenie Gminy Kłobuck” współfinansowanego w ramach EFRR ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.3 Efektywność energet. i odnawialne źr. energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałania 4.3.4 Efektywność energetyczna i OZE w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs. /Nr post. IR.271.047.2020.KB/ Ogłoszenie zamówienia
Drukuj Liczba odwiedzin: 2453105

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl